< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2426 • 1749    VERTREK VAN DE VREDESVAARDERS


In het voorjaar van 1346 Nieuwe Galactische Tijdrekening staat de mensheid voor de grootste bedreiging in haar geschiedenis. De terminale colonne TRAITOR heeft de Melkweg bezet en alle bewoonde planeten onder haar controle gebracht.

De gigantische ruimtevloot staat in dienst van de zogeheten chaotarchen. Hun doel is de hulpbronnen van de Melkweg te exploiteren om het bestaan van de negasfeer in Hangay veilig te stellen: een plek waar gewone levende wezens niet kunnen bestaan en de gebruikelijke natuurwetten niet langer gelden. De strijd tegen TRAITOR wordt op vele fronten en door vele wezens gevoerd: in het verre verleden zoekt Perry Rhodan naar het geheim van de 'retroversie', in Hangay zelf volgt Atlan het spoor van de machtigen binnen de colonne.

Ondertussen verdedigt Reginald Bull het zonnestelsel … en Perry Rhodan’s zoon Kantiran zet een koerswijziging door van de organisatie die zich de stabiliteit van de universele corridor als doel had gesteld. Zo komt het tot een vertrek van de vredesvaarders ...


De vredesvaarders voorzien de lokale groep van carapol-structuurbranders, het enig bekende wapen dat de kabinetvorming van hele werelden kan tegenhouden. Daarmee begeven ze zich echter binnen het aandachtsgebied van TRAITOR en gaan stap voor stap hun ondergang tegemoet. Uwe Anton werpt met het volgende deel een blik op het lot van de vredesvaarders.


LET OP PRIJSVERHOGING!

Vanaf 1 januari 2018 (boekje 2431/24321 zullen de abonnementsprijzen worden verhoogd.

De nieuwe prijzen worden als volgt:

€ 5,80 per boekje (2 nummers)

€ 75,40 per halfjaar

€150,80 per jaar


Oorspronkelijke titel: Aufbruch der Friedensfahrer

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz / Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Eisso PostSamenvatting: hulp voor de lokale groep en de zoektocht naar de oprichtster.


Locatie en tijdsruimte: Sol en Rosella-Rosado-stelsel, Ambriador, Andromeda, Pinwheel – 18-26 oktober 1345; 2 juni-14 juli 1346 NGT (4932 - 4933 na Chr.)


Hoofdpersonen: Kantiran Rhodan – Perry Rhodan’s zoon handelt als garant van de vredesvaarders en volgt zijn nieuwsgierigheid op de verboden maan. Cosmuel Cain – De Terraanse met de Cyno-erfenis begeleidt haar geliefde en twijfelt af en toe aan zijn beslissingen. Injata N’tuvage – De oude vredesvaarder wijst de weg naar de oprichtster.Op 2 juli 1346 NGT arriveert de THEREME, samen met vijf OREON-transporters, in het Sol-stelsel. Op elke transporter moeten 100 Carapol-structuurbranders en 10 Kantor-sextanten worden geladen die de vredesvaarders naar de buurgalaxies van de Melkweg gaan brengen. Daar zullen de vredesvaarders de inheemse volkeren ermee uitrusten, maar niet zelf ingrijpen. Alleen al het transport van de structuurbranders is grensoverschrijdend, zoals Kantiran helder verduidelijkt tegenover Reginald Bull.

Nog dezelfde dag vertrekt de kleine vloot weer.

De THEREME bereikt op 14 juli 1346 NGT de periferie van Ambriador. Bij een gesprek aan het ontbijt spreekt Cosmuel Kain toevallig over de zoektocht van beiden naar de oprichtster bij hun laatste bezoek aan het Rosella-Rosado-stelsel. Kantiran is eerst verwart, voelt zich dan op de een of andere manier niet goed en trekt zich plots terug in zijn cabine waar hij door verscholen herinneringen wordt overspoeld.

Herinneringen: 18–26 oktober 1345 NGT:

Kort voor Cosmuel Kain’s aanstelling tot vredesvaardster op 18 oktober 1345 NGT werd Kantiran aangesproken door de oeroude vredesvaarder Injata N'tuvage en hij deelde hem mede dat hij sinds lange tijd de oprichtster op het spoor was gekomen. Hij was er van overtuigd dat zij zich op Ospera heeft verborgen. N'tuvage wendde zich tot Kantiran omdat hij er zeker van was dat hij de Capelle-maan heimelijk had betreden, wat eigenlijk verboden was. En inderdaad was dat ook zo. Als op 21 oktober Cosmuel Kain werd ingewijd verliet Kantiran onbemerkt het ritueel en stelde hij in een grot een overbrenger op.

Op 23 oktober begaven Kantiran, Cosmuel Kain en Injata N'tuvage zich stiekem naar Ospera en gingen ze zonder technische hulpmiddelen op zoek. Door zijn paragave van instinct-telepathie ontving Kantiran beelden van een vogel. Hij ontdekte hiermee een persoon die zich voortbewoog op Ospera, de impressies die de vogel overdroeg waren echter onduidelijk en daardoor verloor Kantiran het spoor weer. Tegen de anderen meldde hij dit niet.

De drie dwaalden daarna een tijdje relatief doelloos rond, de oude man werd steeds meer een blok aan hun been, terwijl Cosmuel over alles negatief scheen ingesteld. Als Kantiran ze daarop aansprak bekende ze iets te bespeuren, het was echter te vaag, vandaar dat ze het had verzwegen. Daarna vertelde Kantiran ook over zijn ‘vogelwaarneming’. Het leek alsof een humanoïde gedaante op de Capelle-maan rondzwierf. Als ze op het punt stonden om te keren ontdekten ze daadwerkelijk een duidelijk spoor. Kantiran en Cosmuel volgden het maar het leidde nergens heen. Toen ze terugkeerden op de plek waar ze Injata N'tuvage hadden achtergelaten, was deze verdwenen. Ze ontdekten toch zijn spoor en troffen hem helaas dood aan. Hij was vredig gestoven met zijn blik gericht op Basilika. Maar ondanks dat ontdekten de beide vredesvaarders iets verderop een woongrot die nochtans verlaten was. Kantiran liet daar een bericht achter, gericht aan de oprichtster, met de inhoud dat hij zou terugkeren. Daarna was het Kantiran en Cosmuel duidelijk dat de geheimzinnige persoon wilde dat haar grot werd gevonden.

Vervolgens keerden beiden terug omdat het geplande vertrek van Rosella Rosado naderde.

Heden, inmiddels 14 juli 1346 NGT, Ambriador:

Nadat Kantiran uit zijn verstarring is ontwaakt meldt ILKAN, de hoofdcomputer van de THEREME, zoals verwacht, zware hyperstormen in het gebied van Ambriador. Kort daarop schokt een zware slag de THEREME, een hyperstorm heeft ze te pakken.

Andromeda:

Het Moduul en Polm Ombar zijn in Andromeda beland. Daar gaan ze meteen over in sluipmodus omdat ze in de directe nabijheid van Traitanks terecht zijn gekomen. Deze schijnen echter ook de vredesvaarders te hebben ontdekt.

Pinwheel:

De vredesvaarders Cür ye Gatta en Auludbirst zijn naar Pinwheel vertrokken. Ze worden getuigen van TRAITOR’s poging om in het Hyrion-stelsel een wereld van de Maakar tot kabinetten om te vormen. Terwijl Cür ye Gatta erop aandringt om de structuurbranders in te zetten om het leven van circa zes miljard Maakars te beschermen, wijst Auludbirst haar op het niet-inmengingsprincipe van de organisatie. Plotseling grijpt een derde macht in en verhindert het omvormen van de planeet. De beide vredesvaarders peilen een object dat zich grotendeels in de hyperruimte bevindt en uit twee netten lijkt te bestaan: een met 49 bollen die via een energetisch net met elkaar zijn verbonden; ze lijken door hun kronkelingen op DNA-strengen; en het andere net bevat 200 bollen met een actuele diameter van 120 meter. Cür ye Gatta komt het object bekent voor.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende