< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2425 • 1748    TWEE TEGEN INTAZO


In het voorjaar van 1336 van de Nieuwe Galactische Tijdrekening staat de mensheid voor de grootste bedreiging in haar geschiedenis. De terminale colonne TRAITOR heeft de Melkweg bezet en alle bewoonde planeten onder haar bewind gebracht.

De gigantische ruimtevloot staat in dienst van de zogeheten chaotarchen. Hun doel is de hulpbronnen van de Melkweg te exploiteren, om het bestaan van de negasfeer in Hangay te waarborgen: een oord, waar normale levende wezens niet kunnen leven en gewone natuurwetten eindigen.

Perry Rhodan is met het speciale ruimteschip JULES VERNE meer dan twintig miljoen jaar teruggereisd naar het verleden. Van de Melkweg - die indertijd Phariske-Erigon heette - begeeft hij zich naar Tare-Scharm, om daar uit te zoeken hoe een negasfeer kan worden opgeheven.

De weg naar het 'troepenkamp' van ARCHETIM voert via de kinderen van de dode superintelligentie ELEDAIN, die ervoor zorgen dat de machten van de chaos geen toegang krijgen. Maar ook het INTAZO biedt geen volledige bescherming - zoals wordt aangetoond door de strijd van twee tegen INTAZO ...


Mondra Diamond moet tegen haar zin een beslissing nemen, die eigenlijk niet tot haar taak behoort. Ze plaatst het welzijn van de bemanning boven dat van een enkeling - ook als het daarbij gaat om Perry Rhodan. Uwe Antons volgende aflevering verplaatst ons naar een nieuwe plaats ...


Oorspronkelijke titel: Zwei gegen INTAZO

Auteur: Michael Marcus Thurner

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz / Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne Johannes SinnemaSamenvatting: de duaal en de terminale heraut – ze vechten met alle middelen.


Locatie en tijdsruimte: INTAZO – 20.059.813 v. Chr.


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De Terraan vermoedt gevaar. Kamuko – De Aegane ziet in Rhodan een vriend, die men niet volledig kan vertrouwen. Ekatus Atimoss – De duaal moet vechten voor zijn recht om te leven. Glinvaran – Een terminale heraut handelt uit liefde.Terwijl Ekatus Atimoss en de terminale heraut er vergeefs op wachten dat de door hen gesaboteerde thermodyn-centrale zal exploderen, waarmee ze INTAZO hopen te vernietigen, herinnert het duale wezen zijn vlucht uit de LAOMARK:

Ekatus Atimoss bezorgt zichzelf een vervang-draagrobot en ontsnapt met een donker-capsule, maar die raakt beschadigd. Hij moet op redding wachten en wordt uiteindelijk oppikt door een TRAITOR-verkenningsschip dat vliegt richting Tare-Scharm. Van die tijd herinnert hij alleen het wegzakken in de waanzin - sinds het verliest van zijn griffier Avalthani is hij zonder hoop op vermindering van de kwelling die de mislukte versmelting van de beide lichaamshelften voor hem betekent. Hij leidt zichzelf af door het creëren van parapolarisators. Bij het doel aangekomen wordt door de terminale heraut Glinvaran zijn doodvonnis uitgesproken als straf voor het falen: hij moet zelf zijn bestaan beëindigen. Daar komt het echter niet van want twee Sekundims vernietigen het schip van de heraut en de verkenningseenheid van de duaal. Ekatus Atimoss ontkomt maar net aan de dood met behulp van een door hem opgewekte parapol-sluier, waarmee hij ook de heraut redt. Deze is evenwel niet bereidt om als dank het doodsvonnis in te trekken, want deze werd immers door een progressie-hoeder uitgesproken. Glinvaran spaart de duaal alleen omdat hij hem nog kan gebruiken om INTAZO binnen te dringen, wat beide ook lukt onder de bescherming van parapol-sluiers.

Aldaar gaat het plotseling beter met Ekatus Atimoss - de energie van het alom aanwezige INTAZO-stof is een verkwikking voor hem. Glinvaran ontwikkelt een plan voor INTAZO’s vernietiging. Het plan raakt in gevaar als de thermodyn-ingenieur, genaamd Zetadhal Bron Apathen, de beiden saboteurs waarneemt ondanks de parapol-sluier. Ekatus Atimoss ontketent een psi-storm die de Ahomelech doodt. Daarna is Ekatus Atimoss getuige van Perry Rhodan’s aankomst met de JULES VERNE. Hij wil zich op hem wreken en hitst enige To s'amosa tegen hem op. Intussen is hij zo sterk geworden dat hij zich steeds meer kan verzetten tegen de suggestieve beïnvloeding van de heraut. Hij dwingt Glinvaran om hem bij zijn plannen te helpen. Na de mislukte aanslag op de thermodyn-centrale fingeert Ekatus Atimoss zijn eigen dood - hij zet zijn draagrobot in op een aanval van enige Millraks en zet diens explosie in scène.

Perry Rhodan vermoedt dat het om een truc gaat maar stapt echter toch in de val van de duaal. Als ARCHETIM het inzetten beveelt van 180.000 schepen in Tare-Scharm, wil Rhodan Kamuko spreken om te kunnen deelnemen aan deze actie. Hij wordt bij haar voorgeleid, maar moet dan vaststellen dat niet tegenover de Aeganerse staat maar echter tegenover de terminale heraut en de duaal. Rhodan’s vluchtpoging mislukt en Ekatus Atimoss neemt hem gevangen. Zo maakt de Terraan op de TAROSHI de vlucht weliswaar mee naar Tare-Scharm, terwijl de JULES VERNE moet achterblijven - men laat het aan Mondra Diamond over om deze beslissing te nemen. Het is haar duidelijk dat er iets met Rhodan aan de hand is, maar ze durft de vlucht door de POORT niet te wagen omdat de WET-gever elk niet geautoriseerd schip in de hyperruimte zal laten verdwijnen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende