< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2424 • 1747    DE THERMODYNCENTRALE


In het voorjaar van 1346 van de Nieuwe Galactische Tijdrekening staat de mensheid voor de grootste bedreiging uit haar geschiedenis. De terminale colonne TRAITOR heeft de Melkweg bezet en alle bewoonde planeten onder hun controle gebracht. Hun gigantische ruimtevloot staat in dienst van de zogenoemde chaotarchen. Het Ís hun doel om de hulpbronnen van de Melkweg te benutten om het bestaan van de negasfeer in Hangay zeker te stellen: een oord waarin gewone levende wezen niet kunnen bestaan en waar de gebruikelijke natuurwetten ophouden te bestaan.

Perry Rhodan is met zijn gespecialiseerde ruimteschip JULES VERNE meer dan twintig miljoen jaar terug in het verleden gereisd. Vanaf de Melkweg - die destijds Phariske-Erigon heette - begeeft hij zich naar Tare-Scharm, om daar te ontdekken hoe een negasfeer kan worden ontbonden.

De weg naar het "troepenkamp" van ARCHETIM voert via de kinderen van de dode superintelligentie ELEDAIN, de Sekundims en de Lanterns, die ervoor zorgen dat de machten van de chaos er geen toegang toe vinden. Maar ook het INTAZO biedt geen volledige bescherming - onbekende indringers snuffelen er klaarblijkelijk door de thermodyncentrale ...


In het INTAZO is de rust nog altijd niet teruggekeerd, hoewel de ergste dreiging vooreerst is afgewend. Overal waar Perry Rhodan opduikt, zijn er nieuwe incidenten waarin de Terraan ongewild verwikkeld raakt. Michael Marcus Thurner schildert de verdere gebeurtenissen in het INTAZO.


Oorspronkelijke titel: Die Thermodyn-Zentrale

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz / Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Dirk BontesSamenvatting: gevaar in INTAZO – Terranen stoten op een nare tegenstander.


Locatie en tijdsruimte: JULES VERNE en SIAH in INTAZO – 20.059.813 v. Chr. (boordtijd JULES VERNE: november 1346 NGT)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De Terraan is geheimzinnige indringers op het spoor. Gucky – De Ilt zet zijn teleportatievaardigheid in. Mondra Diamond – De voormalige liga-agente staat voor nieuwe uitdagingen. Ketschua – De jonge Laosoor traint zijn paragave onder noodomstandigheden. Abanathan Seg Dathuel – De thermodyn-ingenieur wordt met onvermoed nieuws geconfronteerd.Er gebeurt iets in het troepenkamp INTAZO: de bij ARCHETIM aangesloten superintelligentie STERN verschijnt, een grote vloot stoot door naar Tare-Scharm en enige door de Sekundims verpletterde traitanks worden voor nader onderzoek in de hypercocon gebracht. Perry Rhodan krijgt van de Bakosh'wish toestemming om de wrakken te onderzoeken. Met een klein team, tot wie ook de nog steeds onuitstaanbare Curcaryen Varantir hoort, begeeft Rhodan zich naar modulair-dok ANC 88. Daar heeft hij het gevoel te worden gadegeslagen. Gucky teleporteert hem en zijn begeleiders naar een traitank-wrak waar ze een aanwijzing ontdekken dat zich hier tot voor kort twee wezens hadden verstopt die via een overbrenger zijn ontkomen. Als Gucky de overbrenger manipuleert zet hij een zelfvernietigingsinstallatie in werking die het wrak definitief vernietigd. Rhodan en zijn begeleiders vluchten eerst nog door de overbrenger, zodat ze hetzelfde doel als beide onbekenden bereiken: een montageplatform waarop de vreemdelingen blijkbaar wapens van de terminale colonne opslaan. Rhodan’s volgende doel is de nabij gelegen thermodyn-centrale SIAH.

Daar werkt de thermodyn-ingenieur Abanathan Seg Dathuel, een wezen van het volk der Ahomelech dat al sinds de oertijden in dienst staat van de kosmocraten. De thermodyn-ingenieurs zijn geniale technici die hun directe omgeving door frequentiegolven waarnemen en zodoende als het ware in het binnenste van technische apparatuur kunnen ‘kijken’. Dathuel maakt kennis met de vreemdelingen die Rhodan op het spoor is: een terminale heraut en een wezen dat op een draagrobot zit zijn de hypercocon binnengedrongen en hebben alle Tefta-Raga van de thermodyn-centrale gedood. De terminale heraut onderdrukt Dathuel via mentale weg en dwingt hem om bepaalde veldvariabelen voor de thermodyn-multiplexer in gang te zetten. Deze belangrijke aggregaat van de thermodyn-centrale moet de hypercocon perforeren - op deze manier werden circa 1030 jaar geleden de zonnen in INTAZO geplaatst - zodat TRAITOR INTAZO kan binnenvallen.

Dan bereiken Rhodan en zijn kameraden de thermodyn-centrale. De Terraan is ontsteld om daar Ekatus Atimoss aan te treffen. Nu weet hij wie hem gadesloeg en de moordaanslag op hem in scene had gezet. Rhodan erkent meteen hoe het er voor staat en valt aan. Ekatus Atimoss en de terminale heraut kunnen echter ontkomen. Rhodan kan niets meer doen, hij kan ook de dodelijk verwonde thermodyn-ingenieur niet helpen. Dathuel zorgt er met zijn laatste krachten voor dat SIAH zichzelf vernietigd voordat de reeds in gang gezette multiplexer INTAZO’s omhulsel verscheurt. Daarbij vindt Dathuel de dood. Rhodan en zijn begeleiders hebben zich in veiligheid geteleporteerd. Kamuko arriveert om het voorval persoonlijk te onderzoeken. Opnieuw valt de verdenking op de galactici, maar door de registraties van de SERUNS kan Rhodan de wetmatige duidelijk maken wat er werkelijk is gebeurd. Ze erkent dat ze de galactici haar dank is verschuldigd. Nu is het duidelijk: de vermeende veilige hypercocon INTAZO is door de vijand geïnfiltreerd.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende