< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2423 • 1746    BERSERKER IN NOOD


In het voorjaar van 1346 van de Nieuwe Galactische Tijdrekening staat de mensheid voor de grootste bedreiging in hun geschiedenis. De terminale colonne TRAITOR heeft de Melkweg bezet en alle bewoonde planeten onder hun controle gebracht.

De gigantische ruimtevloot staat in dienst van de zogenoemde chaotarchen. Hun doel is het, de hulpbronnen van de Melkweg te gebruiken om het bestaan van de negasfeer in Hangay te beschermen: een oord, waarin normale levende wezens niet kunnen bestaan en gebruikelijke natuurwetten eindigen.

Perry Rhodan is met het speciale ruimteschip JULES VERNE meer dan 20 miljoen jaar terug naar het verleden gereisd. Vanuit de Melkweg - die destijds Phariske-Erigon heette - begeeft hij zich naar Tare-Scharm, om daar de eindstrijd tegen de negasfeer mee te maken en uit te vinden hoe een negasfeer ongedaan kan worden gemaakt.

De weg naar het 'troepenkamp' van ARCHETIM leidt uitsluitend via de kinderen van de dode superintelligentie ELEDAIN, de Sekundims en de Lanterns, die ervoor zorgen dat de machten van de chaos geen toegang vinden. Maar ook het INTAZO biedt geen volledige bescherming - dat bewijzen de berserkers in nood ...


Ternauwernood ontsnapte Perry Rhodan aan een aanslag, die ondubbelzinnig op hem gemunt was. Maar waarom? Wie had het in het INTAZO op hem voorzien? Ze kwamen als bondgenoten en waarnemers. Of en hoe Perry Rhodan met zijn bemanning de intriges binnen het INTAZO op het spoor komt, vertelt Hubert Haensel in de aflevering die hierna zal verschijnen.


Oorspronkelijke titel: Berserker in Not

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Plantekening (Duits exclusief): Terraans ruimteschip: speciaal ruimteschip JULES VERNE door Andreas Weiß

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: ze keren terug van de veldslag – Terranen worden levensreddend.


Locatie en tijdsruimte: INTAZO – 20.059.813 v. Chr. (boordtijd JULES VERNE: 12 november 1346 NGT)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De Terraan kiest ervoor om levens te redden – en veroorzaakt Kamuko's woede. Adagi Yaron – De Lanter moet de JULES VERNE opnieuw in overweging nemen. Denegarth – De opper-orgatech van de bakosh’wish. Gelecthir – Denegarth’s inspectiecollega behoort tot het exotech gilde.Op Kamuko’s aanwijzing vliegt de JULES VERNE naar een modulair-dok van de Bakosh'wish, een groot ruimtestation die om één van INTAZO’s zonnen draait. Daar keert een aangeslagen vlootverband terug door de POORT uit Tare-Scharm. De schepen zijn in een entropische cycloon terecht gekomen en hebben zware verliezen geleden. Een van de schepen, het is een eenheid van de To s'amosa, zet direct koers naar het modulair-dok want het dreigt te vergaan. Zonder dralen start Perry Rhodan een reddingsactie hoewel dat indruist tegen Kamuko’s instructies. De galactici evacueren de meeste To s'amosa, ofschoon ze zich op onverklaarbare wijze krachtig verzetten tegen hun redding. De reddingsactie is toch al niet eenvoudig want de To s'amosa zijn amfibische schepsels die veel weg hebben van twee meter grote zeepaardjes. Veel ruimtes in hun schepen zijn daarom gevuld met water.

De wetmatige is niet blij met deze actie en beveelt een nieuwe controle van de JULES VERNE; er kunnen immers met het To s'amosa-schip (dat kort na de evacuatie-reddingsactie explodeert) vijandelijke agenten zijn binnengesmokkeld. Bovendien wordt de bewegingsvrijheid van het halterruimteschip verder ingeperkt, zodat hun missiedoel om de retroversie te observeren in gevaar is. Nadat de chefs van het modulair-dok de JULES VERNE een bezoek hebben gebracht bedanken de To s'amosa voor hun redding en leveren ze een verklaring voor hun amokmakerij. Van dit eens door ELEDAIN bevoorrechte volk zijn er nog maar honderdduizend over. Ze zijn een absoluut vredelievend volk. Om zich ondanks hun vredelievendheid te wreken op TRAITOR voor de vernietiging van hun thuiswereld hebben ze bij zichzelf prikkelimpuls-emitters in het brein aangebracht waardoor ze dollemanstrijders werden. Ergerlijk genoeg zijn deze apparaatjes onder invloed van de entropische cycloon tijdelijk buiten controle geraakt.

Rhodan en enige begeleiders kijken rond in het modulair-dok. Ze vernemen over ARCHETIM’s doel dat eruit bestaat om zoveel mogelijk proto-chaotische cellen te vernietigen voordat deze chaotische cellen zich verder ontwikkelen en zich met elkaar verbinden. Rhodan ontvangt een boodschap waarmee hij in een hinderlaag wordt gelokt: doorgedraaide To s'amosa vallen hem aan. De Terraan en zijn begeleiders, die door enige Bakosh'wish worden bijgestaan, zijn gedwongen om de aanvallers te doden. Rhodan heeft het gevoel dat een vreemde aanwezigheid hem bespeurd. In feite moet iemand het gevecht hebben geobserveerd. Voor de Terraan staat vast dat de onbekende de prikkelimpuls-emitters van de To s'amosa heeft gemanipuleerd en dat de aanslag op hem persoonlijk was gericht. De vraag is wie de onbekende kan zijn want de Lanterns zijn ervan overtuigd dat ze geen negatief wezen INTAZO hebben binnengelaten. De galactici gaan ervan uit dat de vreemde over technische middelen moet beschikken van minstens kosmocratisch (of chaotarchisch) ontwikkelingsniveau.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende