< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2422 • 1745    HET UITDOVENDE VOLK


In de lente van 1346 van de Nieuwe Galactische Tijdrekening staat de mensheid voor haar grootste bedreiging ooit: de terminale colonne TRAITOR heeft de Melkweg bezet en alle bewoonde planeten onder controle gebracht.

De gigantische ruimtevloot staat in dienst van de zogenaamde chaotarchen, die de hulpbronnen van de Melkweg willen benutten om het bestaan van de negasfeer in Hangay te zekeren: een plaats waar gewone wezens niet kunnen bestaan en de gebruikelijke natuurwetten niet opgaan.

Perry Rhodan is met het speciale ruimteschip JULES VERNE ruim 20 miljoen jaar terug in het verleden gereisd. Van de Melkweg - die toen Phariske-Erigon heette - begeeft hij zich naar Tare-Scharm om daar het beslissende gevecht tegen de negasfeer mee te maken en erachter te komen hoe een negasfeer kan worden opgelost.

In de vrije ruimte levende Sekundims openen voor hem de weg naar de 'troepenvoorraad' van ARCHETIM - maar in het INTAZO aangekomen, staat nog een beproeving het halterruimteschip te wachten door het uitdovende volk ...


Het INTAZO is het waarschijnlijk belangrijkste bastion van ARCHETIM in het gevecht tegen de negasfeer van Tare-Scharm. Voor de meeste wezens lijkt het een veilige haven te zijn, maar zeker niet onaanvalbaar. Arndt Ellmer zal ons ook in de volgende aflevering, nummer 2423, over het gebeuren in Tare-Minor op de hoogte houden.


Oorspronkelijke titel: Das verlöschende Volk

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Django Mathijsen & Anaïd HaenSamenvatting: gewetenswachter aan boord – de JULES VERNE bereikt een eigenaardige kosmos.


Locatie en tijdsruimte: INTAZO – 20.059.813 v. Chr.


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De Terraanse resident moet zich voor de gewetenskeurder verantwoorden. Mondra Diamond – Ze staat Perry Rhodan met raad en daad ter zijde. Alaska Saedelaere – De maskerdrager vreest dat van de vector-helm een gevaar kan uitgaan voor een tijdparadox. Adagi Yaron – Een gewetenswachter hoopt op een redding voor het uitgebluste volk.Na de passage door de situatie-overbrenger komt de JULES VERNE aan in INTAZO, een hypercocon van ongeveer 2,5 lichtjaren lengte met circa 0,8 lichtjaren diameter, middenin Aquon-Gorissa’s sterrenhoop. De materialisatie-zone is door grote ruimteforten beveiligd en de JULES VERNE wordt tot stoppen gesommeerd om door gewetenswachters gecontroleerd te worden.

De gewetenswachters ontpoppen zich als lichaamsloze geestelijke wezens die enkele bemanningsleden, beginnende met Perry Rhodan en Mondra Diamond, ondervragen naar de reden en het motief van hun aanwezigheid. Kamuko, de wetmatige van ARCHETIM’s strijdkrachten, staat borg voor de galactici zodat ze verder kunnen vliegen. Het doel ANC-110, het modulair-dok van de Bakosh'wish, ligt in het centrum van INTAZO.

Alaska Saedelaere en vooral zijn Cappin-fragment wekt de bijzondere interesse op van de gewetenswachters. Ze verplaatsen hem naar een WET-gever en de verzamelde gewetenswachters vertellen hun geschiedenis aan hem:

Terwijl de Sekundims min of meer de kinderen waren van de superintelligentie ELEDAIN, zo zijn de als gewetenswachters fungerende Lanterns eigenlijk de voor de dood van hun ouder opnieuw vrijgegeven actielichamen. De Lanterns zijn enkel levensvatbaar in INTAZO, ELEDAIN’s levensruimte en grafstede, en hun aantal is van de aanvankelijke 8000 tot ongeveer 2500 gedaald. Kort na ELEDAIN’s dood verscheen ARCHETIM om het INTAZO tot zijn basis te maken voor de strijd tegen de negasfeer. De thermodyn-ingenieurs stationeerden zware bewakingsforten in INTAZO en stabiliseerden met hun middelen de hypersfeer door de stationering van acht donorzonnen. Meerdere WET-gevers schiepen een stationair hyperfenomeen, de enige weg naar het binnenste van de proto-negasfeer, de CORRIDOR VAN DE ORDE. De troepen van de chaotarchen probeerden door zware hyperstormen om het binnenste van INTAZO energetisch te overladen en zo onbruikbaar te maken, wat echter veel te langzaam gebeurde. Nochtans zijn schepen in INTAZO op de permanente inzet aangewezen van hoogwaardige 5D-veiligheidsschermen.

De Lanterns weten dat met het einde van de negasfeer ook het INTAZO zal uitdoven en daarmee hun einde wordt bezegeld. Ze hopen dat Alaska Saedelaere, strikter zijn Cappin-fragment, hen op de een of andere manier kan helpen om te overleven. Dat blijkt echter niet het geval te zijn en zo blijft er voor Alaska Saedelaere niets anders over dan hen moed in te spreken en ze hun opdracht en bestemming in herinnering te brengen. Na zijn terugkeer vertelt Alaska de andere bemanningsleden over zijn belevenis.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende