< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2421 • 1744    ELEDAIN’S KINDEREN


In het voorjaar van 1346 Nieuw Galactische Tijdrekening staat de mensheid voor de grootste bedreiging in hun geschiedenis. De terminale colonne TRAITOR heeft de Melkweg bezet en alle bewoonde planeten onder hun controle gebracht.

De gigantische ruimtevloot staat in dienst van de zogenoemde chaotarchen. Hun doel is het, de hulpbronnen van de Melkweg te gebruiken om het bestaan van de negasfeer in Hangay te beschermen: een oord, waarin normale levende wezens niet kunnen bestaan en gebruikelijke natuurwetten eindigen.

Perry Rhodan is met het speciale ruimteschip JULES VERNE meer dan 20 miljoen jaar terug naar het verleden gereisd. Vanuit de Melkweg - die destijds Phariske-Erigon heette - begeeft hij zich naar Tare-Scharm, om daar de finale strijd tegen de negasfeer mee te maken en uit te vinden hoe een negasfeer ongedaan kan worden gemaakt.

De weg naar de verre galaxie Tare-Scharm confronteert Perry Rhodan met traitanks en schepsels, die op traitanks jagen en vernietigen: het zijn in de vrije ruimte levende gigantische 'amoebes' - en Eledain’s kinderen ...


ARCHETIM houdt zich niet meer op in de omgeving van Tare-scharm. of hij samen met zijn strijdmacht werkelijk al in de borrelende chaos van de ontstaande negasfeer is doorgedrongen? Perry Rhodan moet proberen de superintelligentie te volgen, en vertrouwt zich daarom toe aan de Sekundims. In de volgende aflevering houdt Arndt Ellmer als kroniekschrijver van Perry Rhodans het verdere verloop van de expeditie bij.


Oorspronkelijke titel: Eledains Kinder

Auteur: Horst Hoffmann

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: teloorgang in Tare-Minor – jagers worden opgejaagden.


Locatie en tijdsruimte: Tare-Minor – 20.059.813 v. Chr.


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De Terraanse resident probeert een vreemd wezen bij te staan dat in grote nood verkeerd. Mondra Diamond – De voormalige agente van de Terraanse Liga-dienst zoekt naar INTAZO, de legerplaats van ARCHE­TIM. Pheriandurus – De secondante ontmoet een verwante geest – en de dood in levende lijve. Tauzedaphelgas – Pherian’s metgezel verzet zich tegen TRAITOR en moet daarvoor met de dood betalen.20.059.813 v. Chr. (1346 NGT boordtijd JULES VERNE): sinds circa 1600 jaar hoorden de galaxies Tare-Scharm en Tare-Minor – laatstgenoemde werd door haar N'tantha bewoners Tare-Scharm genoemd – evenals de tussenin liggende bolsterrenhoop Aquon-Gorissa tot de machtigheidsballing van de positieve superintelligentie ELEDAIN. De superintelligentie had niet alleen voor orde en vrede in haar galaxies gezorgd, maar ook haar eigen nakomelingen ‘gebaard’: de Sekundims. Deze energiewezens  die slechts ten dele materieel zijn lijken op fagocyten (amoeben), ze zijn echter rond de 140 kilometer groot. Op een dag stierf ELEDAIN, en TRAITOR verscheen om Tare-Scharm tot een negasfeer om te vormen. Misschien had de terminale colonne ook wel schuld aan de dood van de superintelligentie. Ongeveer tegelijkertijd focuste ARCHETIM zijn aandacht op beide galaxies en veranderde Tare-Minor in een gigantisch opmarsgebied voor zijn troepen.

500 jaar lang gedroegen de Sekundims zich passief of verweerden zich, zoals ELEDAIN’s laatste opdracht het voorzag, alleen tegen de traitanks van de colonne. Maar dan vond er een grootscheepse aanval plaats op Tare-Minor die alleen kon worden afgeslagen toen ARCHETIM’s troepen en de Sekundims gezamenlijk optrokken. Sindsdien zijn de Sekundims vervult van haat tegen TRAITOR en vernietigen ze de traitanks overal waar ze hen tegenkomen. Alleen de colonne-MACHINES kunnen voor hen gevaarlijk worden want deze enorme objecten beschikken over een wapen dat een dozijn Sekundims binnen enkele seconden totaal kan vernietigen. Daar er geen nieuwe Sekundims meer worden geboren (zelf zijn ze niet in staat zich voort te planten)is hun populatie met der tijd gekrompen tot circa 40.000 individuen, waaraan niet alleen de colonne-MACHINES schuld hebben. Ook vervluchtigen vele Sekundims uit eigen beweging omdat ze hun bestaan als zinloos ervaren. Pheriandurus en Tauzedaphelgas zijn twee Sekundims die bij elkaar horen. Deze wezens zijn min of meer tweeslachtig en trekken steeds als een paar op. Een partner neemt energie op en de andere materie – alleen zo kunnen ze zich in leven houden.

De JULES VERNE nadert Aquon-Gorissa. Er wordt vastgesteld dat de grenswal, die Tare-Scharm omsluit, middendoor de bolsterrenhoop loopt. Aquon-Gorissa is een hyper-stormfront; hier raast een supersterke permanente hyper-orkaan die het binnenvliegen onmogelijk maakt. De galactici vermoeden dat de grenswal in de omgeving van Aquon-Gorissa doorlatend is zodat de chaotische omstandigheden, die in de ontstane negasfeer heersen, daarin ‘overlopen’. Op 3 november observeren de galactici hoe vier van de reeds bekende reuzen-amoeben meerdere traitanks verpletteren. Twee van hen worden vernietigd als een colonne-MACHINE opduikt. Voor ze vluchten neemt een van de twee overgebleven amoeben de JULES VERNE in zich op. Het paros-schaduwscherm is geen hindernis voor ze. Perry Rhodan bespeurt meteen een innige band met het reusachtige wezen – het is Pheriandurus, die de galactici aan een onderzoek onderwerpt en het ruimteschip van een imprint voorziet om het makkelijk terug te kunnen vinden. Pheriandurus herkent dat de galactici niet bij TRAITOR horen, maar ARCHETIM willen helpen. Hij geeft hen de aanwijzing dat ze naar Eledain-Cishon moeten gaan.

Pheriandurus en Tauzeda vluchten maar worden door de colonne-MACHINE achtervolgd. Beide Sekundims worden al snel zwakker maar durfen het echter niet te wagen om naar Eledain-Cishon terug te keren, waar ze snel kunnen herstellen. Daar zoeken namelijk alle nog levende Sekundims hun toevlucht en daarom mag de MACHINE dit oord nooit vinden. Als Pheriandurus en Tauzeda volledig zijn verzwakt – Tauzeda dreigt al op te lossen – kapselen ze zich in: ze veranderen zich in singulariteiten. Maar nog steeds worden ze door de MACHINE belaagd en dienen zo als lokaas voor andere Sekundims. 50 van deze wezens die beide willen helpen vallen ten offer aan de MACHINE. Maar hulp nadert in de vorm van de JULES VERNE. De Sekundims worden aan boord opgenomen en in veiligheid gebracht. Het halter-ruimteschip kan aan de MACHINE ontkomen in de bescherming van het ATG-veld. Opnieuw test Pheriandurus Rhodan’s gezindheid en beoordeelt hem als een positief wezen. Nadat de Sekundims zijn aangesterkt is Pheriandurus daarom bereid om de JULES VERNE naar Eledain-Cishon te brengen, het geboortekanaal waar de Sekundims zijn ontstaan. Het schip kan dit kanaal doorkruisen en volgt op deze manier de WET-trektocht naar INTAZO.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende