< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2419 • 1742    DE NIEUWE HEER VAN DE SOL


In het voorjaar van 1346 Nieuwe Galactische Tijdrekening staat de mensheid voor de grootste bedreiging in haar geschiedenis. De terminale colonne TRAITOR heeft de Melkweg bezet en alle bewoonde planeten onder zijn heerschappij gebracht. De gigantische ruimtevloot staat in dienst van de zogenaamde chaotarchen. Hun doel is het uitbuiten van de hulpbronnen van de Melkweg om het bestaan van de negasfeer in Hangay te waarborgen: een plek waar gewone wezens niet kunnen bestaan en de natuurwetten niet gelden.

De onsterfelijke Arkonide Atlan gaat op een gevaarlijke tocht naar Hangay, naar het middelpunt van het gebeuren. Steeds op zijn hoede, om niet in een open gevecht met de veruit superieure vloten van TRAITOR verwikkeld te raken, zoekt Atlan naar informatie en bondgenoten in een galaxie waar de normale ruimte-tijdstructuren verdwijnen. Daarbij ontmoet hij tot zijn schrik een hem wel bekend, maar in opdracht van de vijand opererend halterruimteschip. Haar acties worden bepaald door de nieuwe heer van de SOL ...


De SOL, het Terraanse halterschip, geraakt bii zijn onderzoeken in Hangay in de handen van de viiand. Ronald Tekener wordt met de nieuwe heer van de SOL geconfronteerd. De daaropvolgende gebeurtenissen vertelt Christian Montillon in de volgende aflevering.


Oorspronkelijke titel: Der neue Herr der SOL

Auteur: Leo Lukas

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): Kirmizz' ruimtejacht BANDA SARI door Daniel Schwarz

Nederlandse vertaling: Richard GeukensSamenvatting: de Smiler en het opperwezen – het halterschip raakt in vijandelijke handen.


Locatie en tijdsruimte: SOL, Hangay – 19 februari 1344 tot 2 september 1346 NGT (4931 - 4933 na Chr.)


Hoofdpersonen: Ronald Tekener – De smiler begaat een noodlottige fout. Steph La Nievand – De ‘hoofd-luitenant voor bijzondere taken’ doet zijn titel eer aan. Kirmizz – De aangewezen piloot van de chaoten­der VULTAPHER staat klaar voor zijn indiensttreding. Grejnscha en Dshäim – De Czé-Kih twee-eenheid heeft een lastige cliënt te betreuren.De SOL, het Terraanse halterschip, geraakt bij zijn onderzoeken in Hangay in de handen van de vijand. Ronald Tekener wordt met de nieuwe heer van de SOL geconfronteerd.

Ronald Tekener zit te kniezen sinds Dao-Lin-H'ay de SOL heeft verlaten. Hij twijfelt aan zichzelf en weet niet welke koers hij het schip zal laat nemen. Er wordt een petitie ingediend die door meer dan twee derde van alle Solaners is ondertekend. De mensen zijn de Mom'Serimers dankbaar voor de verleende hulp gedurende de entropische cycloon en ondersteunen hun inburgering bij de LVT. Nadat enige juridische bedenkingen uit de weg zijn geruimd wordt dit verzoek ingewilligd. Op 1 maart 1344 NGT dienen alle Mom'Serimer, behalve Remo Aratoster, hun inburgeringsverzoek in, en deze worden nog op dezelfde dag ingewilligd door de scheepsleiding. Bovendien worden 250 Mom'Serimers als stagiaires in dienst van de vloot genomen en Steph La Nievand krijgt de eervolle, maar ook erg stressvolle, taak om de komende generaties van de springerige wezentjes op te leiden in de SOL-academie.

In de volgende maanden verkent de SOL de omstandigheden in Hangay, verneemt over het veroveren door TRAITOR van de zogenoemde hulpbronnen-galaxies, observeert het ontstaan van de Noquaa-Kansahariyya en probeert zelf om de wal te doordringen die de centrumregio afgrendelt. Ze wordt daar echter steeds uit de hypertact geslingerd.

Op 15 maart 1345 NGT behalen alle 250 Mom'Serimer-stagiaires hun vloot-basisdiploma. Tot Steph La Nievand’s ontzetting omvat de tweede stagiaire-jaargang, vanwege het voorgaande succes, de volgende 1000 zeurpieten!

Mid augustus 1345 NGT bereikt Kirmizz de dienstburcht SIRC. Hij is met enkele traitanks door de grenswal gebracht. Terwijl de achterhaalde colonne-techniek van de BANDA SARI in een colonne-dok met moderne spullen wordt uitgerust, moet Kirmizz de bittere ervaring ondergaan dat hij ongewenst is – de in SIRC zetellende progressie-hoeder Terkan van Voosar laat er geen twijfel over bestaan dat VULTAPHER’s piloot in Hangay alleen als gast wordt geduld. Hij wordt geen enkele keer tot de centrumregio van de galaxie toegelaten. Als hij verneemt dat MINATERG, VULTAPHER’s toekomstige ‘hart’, met een begeleidingskonvooi in Hangay is aangekomen, gaat hij meteen op weg naar het Tir-Na-Tir-stelsel waar MINATERG veilig gesteld zal worden tot de chaotender klaar is. De Solaners hebben MINATERG eveneens gepeild en meteen de betekenis ingezien, want MINATERG is constructief vergelijkbaar met MORHANDRA, ZENTAPHER’s ‘hart’. De SOL volgt het konvooi en betrekt positie bij het Tir-Na-Tir-stelsel, want MINATERG’s vernietiging was doorslaggevend tegen de terminale colonne. Een directe aanval is echter kansloos, vandaar dat de chaosdienaren de aanwezigheid van de SOL vlakbij schijnen te dulden.

Kirmizz heeft echter al een plan ontwikkeld ter verovering van het generatieruimteschip. Als de SOL een noodoproep ontvangt en vier Kartanen redt uit een wrak, trapt ze in zijn val. De Kartanen staan in de ban van de mentaal-dislocator en maken het hem mogelijk om de SOL voortdurend te lokaliseren en binnen enige dagen vele bemanningsleden onder zijn controle te brengen.

Op 22 september 1345 NGT wordt de SOL door duizenden traitanks omsingeld, een vluchtpoging wordt door de beïnvloedden verijdeld. Het schip wordt door Mor'Daers en Ganschkaren bezet en SENECA wordt door vier mobiele computerkernen van TRAITOR gecontroleerd en colonne-motivators maken de bemanning gewillig. In zoverre ze niet al onder de mentale controle stonden van de nieuwe heer van de SOL neemt Kirmizz het schip persoonlijk onder controle. De SOL bevalt hem bijzonder goed omdat ze vanwege haar hypertact-aandrijving ook in Hangay ‘rechtuit kan vliegen’, wat zelfs voor TRAITOR’s eenheden niet probleemloos mogelijk is. Ronald Tekener is weliswaar als mentaal-gestabiliseerde niet beïnvloedbaar, maar moet zich echter toch onderwerpen omdat Kirmizz de bemanning van de SOL alleen ontziet onder de voorwaarde dat Tekener meewerkt.

De SOL wordt uitgerust met onder andere een donkerscherm en een fractale dissopatie-stolp. Dat Kirmizz door de onsterfelijke Terraan gefascineerd is, hem als zijn plaatsvervanger inzet en als gesprekspartner waardeert, helpt Tekener evenzo weinig als zijn nieuwe titel: hij wordt tot high sideryt benoemd. Hij neemt heimelijk contact op met de Mom'Serimers die veelal  niet beïnvloed blijken.

Op 19 augustus 1346 NGT komt het tot een ontmoeting met de RICHARD BURTON. Enige tijd later krijgt de SOL van KOLTOROC het bevel om een positie te betrekken in het Tir-Na-Tir-stelsel. Daar overhandigt een terminale heraut op 1 september de coördinaten voor VULTAPHER’s bouwplaats: de chaotender zal in de Melkweg worden gebouwd. Kirmizz verlaat de SOL nog op dezelfde dag om naar de Melkweg te vertrekken. De SOL start de volgende dag begeleidt door twee traitanks. Haar doel is de sector Elgas, nabij Hangay’s centrumregio. Daar zal het schip min of meer in de mottenballen worden gebracht tot TRAITOR er weer een bestemming voor heeft.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende