< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2415 • 1738    HET LEGER VAN DE MICROBEESTEN


In het voorjaar 1346 Nieuw Galactische Tijdrekening staat de mensheid voor de grootste bedreiging in hun geschiedenis: de terminale colonne TRAITOR heeft de Melkweg bezet en alle bewoonde planeten onder hun controle gebracht.

De gigantische ruimtevloot staat in dienst van de zogenoemde chaotarchen. Hun doel is het om de hulpbronnen van de Melkweg te gebruiken om het bestaan van de negasfeer in Hangay te beveiligen: een plek, waar gewone levende wezens niet kunnen bestaan en de gebruikelijke natuurwetten eindigen.

Perry Rhodan is met het speciale ruimteschip JULES VERNE meer dan 20 miljoen jaar terug naar het verleden van de Melkweg, die destijds Phariske-Erigon heette, gereisd om de mensheid in het heden te redden.

Atlan begeeft zich intussen op een gevaarlijke vlucht naar Hangay, naar het brandpunt van het gebeuren.

Binnen de colonne nemen echter eveneens de activiteiten toe: bijvoorbeeld aan boord van de skapalmbark DERUFUS - Roi Danton slaagt erin om, dankzij het beest Ganymedes, zich tenminste bewegingsvrijheid te verschaffen, maar op zijn spoor zit al het: leger van de microbeesten ...


Over de avonturen van Roi Danton zullen we later verder berichten. In de volgende roman wisselen we van plaats en tijd van handelen: in het centrum van het gebeuren staan de SOL onder leiding van Ronald Tekener en Dao-Lin-H'ay zowel als de lotgevallen in direct verband met de hyperimpedantieschok van 1331 NGT. Aflevering 2416van Christian Montillon vertelt meer over dit thema.


Oorspronkelijke titel: Armee der Mikro-Bestien

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): galactische ruimteschepen: groot gevechtsschip van de Blues door Mark Fleck

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: strijd in de skapalm-bark – de onderdrukten beginnen hun opstand.


Locatie en tijdsruimte: Skapalm-bark DERUFUS – 1346 NGT (4933 na Chr.)


Hoofdpersonen: Roi Danton - De onsterfelijke hoopt op een terugkeer naar zijn soortgenoten. Ganymedes - Het macro-beest ziet uit naar de vrijheid die het nooit heeft gekend. Rorian Omokra - De hoog-medokogh van de DERUFUS heeft met meer dan één ding tegelijkertijd te maken. Senego Trainz - Het micro-beest neemt het commando over van de chaos-moordenaars.Ganymedes bevrijdt Roi Danton uit de conserveringstank. Hij beschouwt hem niet alleen als vriend, maar stelt zich zelfs helemaal in dienst voor hem – uit dankbaarheid dat de Terraan hem had bewogen om zelfstandig te gaan denken. Amper krijgt Roi weer hoop, of is hij al weer wilde plannen aan het smeden. Het liefst wil hij de DERUFUS ontvoeren en deze naar de Terranen brengen; het te verwachten onderzoeksresultaat zou van onschatbare waarde zijn. Roi vindt Yrendir’s vernielde originele lichaam en stelt later vast dat ook de originele lichamen van Zerbone en Aroff zich in de DERUFUS bevinden. Deze zijn echter nog in de biostasis-tresor opgeslagen. Roi vindt toegang tot een bewakingsinstallatie, die naar het schijnt mentaal wordt bediend. Zo vindt hij uit dat Ganymedes en hij zich niet alleen te weer moeten stellen tegen de nog circa 2500 colonne-anatomen van de skapalm-bark, maar ook tegen Mor'Daer van een nieuwe kweekreeks, die zojuist werden gewekt.

Roi benut de kennis die hij door de eenzijdige terugkoppeling met Dantyren heeft verkregen en beïnvloedt met diens hooggeplaatste codes zowel de besturing als de radioinstallatie van de bark, die zodoende nog kan vliegen of hulp kan inroepen. Ganymedes ‘bekommert’ zich intussen om de Mor'Daer-soldaten. Dan bevrijdt Roi alle micro-beesten die zich aan boord bevinden, om ze tot zijn bondgenoten te maken. Dit lukt hem alleen met de hulp van de beide aanvoerders van de micro-beesten: Senego Trainz en Mor Frant. De andere micro’s hadden hem anders gedood. De Terraan kan ze ervan overtuigen dat ze gemeenschappelijke vijanden hebben en elkaar moeten helpen. Weliswaar heeft hij een pact met de duivel gesloten, zoals hij moet erkennen, als de micro’s meedogenloos tegen alle andere kweekproducten van de bark te werk gaan en uiteindelijk ook tegen de colonne-anatomen. Ze laten niemand in leven die gevaarlijk voor ze kan worden of die geen nut voor ze heeft. Ook Rorian Omokra, hoog-medokogh van de bark, valt aan hen ten offer.

Om onbekende redenen begint de bark plotseling uiteen te vallen. Het lijkt alsof de biostasis-tresor en de paralog-reprotron hebben herkent dat ze zich in gevaar bevinden. Beide eenheden zijn autonoom en vliegvaardig en koppelen zich los van de uiteenvallende bark om zich zelfstandig in veiligheid te brengen. Roi Danton en enige micro-beesten kapen de sloep GAIR IV. Als Roi de gelegenheid om zelf meteen te vluchten niet benut, maar eerst circa 1900 micro’s alsook Ganymedes aan boord neemt, die anders in het vacuüm waren gestorven, wint hij het respect en de toewijding van Senego Trainz en Mor Frant. Roi stuurt de sloep naar het Aureuth-stelsel, in wiens nabijheid zich een USO-steunpunt bevindt. Hij landt op de tiende planeet en roept het steunpunt aan voor hulp, beducht echter dat traitanks de GAIR IV al op het spoor kunnen zijn. Hij wil de sloep daarom per autopiloot in de zon sturen. Daar is Ganymedes het echter niet mee eens. Hij wil van zijn nieuw herwonnen vrijheid volop genieten en met het ruimteschip verder vliegen. 100 micro-beesten begeleiden hem, terwijl de rest bij Roi blijft. Ze komen helaas niet ver: enige traitanks vernietigen het schip.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende