< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2414 • 1737    HET BEEST GANYMEDES


In het voorjaar van het jaar 1346 van de Nieuwe Galactische Tijdrekening staat de mensheid voor de grootste bedreiging uit haar geschiedenis. De terminale colonne TRAITOR heeft de Melkweg bezet en alle bewoonde planeten onder haar controle gebracht.

De gigantische ruimtevloot staat in dienst van de zogenoemde chaotarchen. Het is hun doel om de hulpbronnen van de Melkweg te benutten om het voortbestaan van de negasfeer in Hangay te verzekeren: een oord waarin normale levende wezens niet kunnen bestaan en waarin de gebruikelijke natuurwetten ophouden te bestaan.

Perry Rhodan is met zijn bijzondere ruimteschip JULES VERNE meer dan twintig miljoen jaar in het verleden van de Melkweg, die destijds Phariske-Erigon heette, teruggereisd om de mensheid van de tegenwoordige tijd te redden. Atlan begeeft zich intussen op een gevaarlijke tocht naar Hangay, naar het brandpunt van de gebeurtenissen.

Binnen de colonne nemen de activiteiten echter eveneens toe: bijvoorbeeld aan boord van de skapalmbark DERUFUS - want daar stuit Roi Danton op het beest Ganymedes ...


Roi Danton en het 'beest Ganymedes' zijn nog steeds gevangenen aan boord van de DERUFUS. De vrijheid ligt voor hen beiden nog in de verre verte en dat des te meer omdat de DERUFUS nog vele geheimen herbergt. ln aflevering 2415 schrijft Hubert Haensel meeÍ over Rwa Dautons andersoortige bondgenoot.


Oorspronkelijke titel: Die Bestie Ganymed

Auteur: Michael Marcus Thurner

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Dirk BontesSamenvatting: een mens en een ‘monster’ – twee wezens in een gemeenschappelijke strijd.


Locatie en tijdsruimte: Skapalm-bark DERUFUS – 1346 NGT (4933 na Chr.)


Hoofdpersonen: Reginald Bull - De Terraan wijst voor zijn petekind naar de sterrenhemel en de Griekse mythologie. Roi Danton - Een onsterfelijke experimenteert met een ‘laserpen’. 1213UII764 - Hij is het ‘beest Ganymedes’. Konzig Asmo - De colonne-anatoom houdt zich bezig met een nieuwe reeks experimenten.Roi Danton wordt niet naar de biostasis-tresor teruggebracht, omdat nog onduidelijk is of een andere kopie voor een nieuwe Dantyren nodig zal zijn. Hij zou eigenlijk verdoofd moeten zijn, maar krijgt echter met behulp van zijn cellenactiveerder steeds weer het bewustzijn terug. Hij herinnert zich de tijd waarin Dantyren nog leefde. Danton had door een soort terugkoppelingseffect regelmatig mentaal contact met het duale wezen. Dit contact was echter eenzijdig, maar op deze wijze heeft Danton bijna alles meebeleefd, wat Dantyren is overkomen. Na enige tijd lukt het hem om de kleine ‘stift’, die hij in zijn vinger had geramd, weer tevoorschijn te peuteren. Het is een micro-laser, die natuurlijk niet sterk genoeg is om de glazenwand van zijn conserveringstank door te snijden, maar waar mee hij echter wel iemand op zichzelf opmerkzaam kan maken, die zich bevindt in een tank tegenover hem: een door de colonne-anatomen gekweekt macro-beest met de aanduiding 1213UII764.

Het beest noemt zichzelf ‘Nul’. Het wordt aan alle mogelijke moorddadige tests onderworpen, waarbij het zich niet alleen moet bewijzen op overlevensdrang, maar ook op de vaardigheid tot logisch denken. De voor het beest verantwoordelijke colonne-anatoom Konzig Asmo wil bereiken dat Nul zijn planbrein activeert, en daarmee heeft hij ook daadwerkelijk succes. Nul is het eerste door TRAITOR gekweekte beest waarbij het is gelukt om de dolleman-instincten van hun normaalbrein te onderdrukken en helemaal te handelen naar de door het planbrein ingegeven logica. Zo is het in staat om al de soortgenoten te verslaan en te overleven. Danton benut de micro-laser om communicatiecodes te ontwikkelen die het beest daadwerkelijk begrijpt. Met lichtsignalen deelt hij het mee wat er met de terminale colonne aan de hand is, wie hij zelf is en dat hij de hulp van het beest nodig heeft om uit de skapalm-bark te kunnen ontsnappen. Door een eenvoudig teken met zijn hand geeft Nul de Terraan echter te verstaan dat hij geen interesse heeft voor dit plan. Toch neemt het beest de naam over die Danton voor het heeft verzonnen: Ganymedes.

Op een dag laat Konzig Asmo, die stervende is, Ganymedes een laatste test doen. Hij maakt het beest duidelijk dat het in ieder geval ook zal sterven: wanneer het de test faalt wordt het door insecten opgevreten, en als het wint wordt het ontleden. Nu blijkt dat eerdere experimenten, waarbij Ganymedes zijn overlevingsdrang werd gewekt, succesvoller waren dan gedacht. Ganymedes is niet bereid om in te stemmen met het toebedeelde lot. Het kan zich uit de testhal bevrijden, wat evenwel alleen lukt omdat Konzig Asmo daar een codegever heeft verloren, waarmee de robots kunnen worden gecontroleerd. Ganymedes laat deze machines een vluchtweg in de hal wand snijden, en dood tientallen colonne-anatomen. Konzig Asmo valt ten offer aan de insecten die hij op Ganymedes had losgelaten. Het beest vernietigt de installaties van het genetische magazijn, dood weer talrijke colonne-anatomen. Het bevrijdt Roi Danton uit de conserveringstank omdat het iemand nodig heeft die helpt om zich een weg te vinden in de voor hem nieuwe, zelf te bepalen, wereld.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende