< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2413 • 1736    HET GENETISCHE MAGAZIJN


In het voorjaar van 1346 Nieuwe Galactische Tijdrekening staat de mensheid voor de grootste bedreiging in haar geschiedenis: de terminale colonne TRAITOR heeft de Melkweg bezet en alle bewoonde planeten onder haar controle gebracht.

De gigantische ruimtevloot staat in dienst van de zogeheten chaotarchen, wier doel is, de voorraden van de Melkweg te exploiteren, om daarmee het bestaan van de negasfeer in Hangay te beschermen: een oord waarin normale levende wezens niet kunnen bestaan en traditionele natuurwetten eindigen.

Perry Rhodan is met het speciale ruimteschip JULES VERNE ruim 20 miljoen jaar teruggereisd naar het verleden van de Melkweg, die destijds Phariske-Erigon heette, om de mensheid in het heden te redden.

Atlan begeeft zich intussen op een gevaarlijke tocht naar Hangay, bij het brandpunt van de gebeurtenissen.

Binnen de colonne nemen de activiteiten echter ook toe: bijvoorbeeld aan boord van de skapalmbark DERUFUS - deze herbergt het genetische magazijn …


De DERUFUS blijkt voor Perry Rhodans oudste levende zoon een beslissend oord te zijn. Of Roi Danton zal overleven, sterven of een lid van TRAITOR worden, is daarbij voor hemzelf niet van erg grote betekenis. Meer daarover onthult Michael Marcus Thurner in aflevering 2414.


Oorspronkelijke titel: Das Genetische Magazin

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne Johannes SinnemaSamenvatting: een beslissende plek – twee colonne-anatomen wedijveren.


Locatie en tijdsruimte: Skapalm-bark DERUFUS – 1346 NGT (4933 na Chr.)


Hoofdpersonen: Cav - Een micro-beest ontwikkelt zich op eigenaardige wijze. Sheymor Merquin - De colonne-anatoom kent zijn vijand door en door. Pharoib Inssino - Hij zoekt naar het geheim van twee breinen. Mairn Thuin - De vrouwelijke anatoom onderscheidt zich door een afstotend uiterlijk en een aantrekkelijke geur. Roi Danton - De ‘beesten-expert’ zal zich bewijzen als troefkaart in het pokerspel om de macht van de DERUFUS.De skapalm-bark DERUFUS bergt een bijzonderheid, hierin bevindt zich het genetische magazijn. Onder andere de oer-modellen voor micro- en macro-beesten. Op de DERUFUS wordt in tegenstelling tot gewone skapalm-barken veel meer onderzocht als geproduceerd. Na de hoog-medokogh Rorian Omokra zijn het vooral de colonne-anatomen Sheymor Merquin en diens plaatsvervanger Pharoib Inssino die zich hebben gewijd aan het micro-beestenonderzoek. In hun opleidingstijd nog vrienden, zijn ze nu concurrenten geworden en soms zelfs elkaars vijanden.

Als Rorian Omokra een oproep van CRULT ontvangt en verneemt dat Dantyren zeer waarschijnlijk werd gedood, en de opdracht krijgt om twee nieuwe kopieën van Roi Danton en de Mor'Daer Yrendir te vervaardigen, stuurt ze Merquin en Inssino naar het genetische magazijn om beide originele lichamen te halen.

Deze lichamen zijn opgeslagen in zogenoemde biostasis-kluizen – het is blackbox-colonne-techniek waar de anatomen geen weet van hebben – evenmin over de paralog-reprotron waarin de lichamen nagenoeg perfect worden gerepliceerd. De reproductie heeft weliswaar een nadeel, met iedere kopieergebeurtenis verliest het origineel aan vitale energie, alleen Roi Danton niet – vanwege zijn cellenactiveerder, die de reprotron ook niet kan dupliceren, waardoor de anatomen ook niet weten hoe lang een Danton-kopie levensvatbaar is. Voor het transport van de tresor naar de reprotron worden Danton en Yrendir in conserveringstanks ‘opgeslagen’.

Na deze gebeurtenis worden ze niet meteen weer naar de biostasis-tresor gebracht, maar naar een lab van de anatomen. Want het is mogelijk dat er bij de vervaardiging van de nieuwe duaal Dantyren complicaties kunnen optreden en er opnieuw duplicaten worden verzocht voor LUCRIFIR, waar de nieuwe duaal wordt geschapen.

Voor beide anatomen is het verrassend dat Danton zich doorgaans van zijn omgeving bewust is en zelfs kan communiceren, terwijl de Mor'Daer in diepslaap ligt. Vooral het feit dat Danton de beesten herkent, wiens tanks hij passeert, veroorzaakt bij hun een sensatie, want eventueel kan hij hun onderzoek vooruithelpen, want de anatomen is de ware herkomst van de beesten onbekend, er is wel informatie, maar veel daarvan is onjuist. Opvallend is tevens dat Danton gedetailleerde informatie heeft over de colonne. Zo kan hij traicom spreken, kent hij Antakur van Bitvelt en kan hij zich kennelijk zijn dualisering herinneren.

Hoewel verboden, halen beide, telkens onafhankelijk van elkaar en in het geheim, Danton uit zijn ‘gevangenis’ en nemen met hem de historische data door over de beesten. Dit gebeurd zo al weken lang, terwijl ook Danton van zijn kant de beide anatomen bestudeert en al snel het idee krijgt dat ze elkaar fanatiek bestrijden. Wat helemaal klopt, want ze plegen zelfs gewelddadigheden, echter zonder dat de concurrenten worden betrapt.

Na vier weken heeft Danton zich voldoende bezig gehouden met de achtergrondinformatie over beide anatomen en hun onderlinge strijd. Hij breekt met Merquin en vertelt hem niets meer, maar laat hem wel weten dat hij Inssino het hele verhaal zal vertellen, omdat deze hem betere vooruitzichten biedt. In de nachtdienst biecht hij bij Inssino alles op over M87 en de experimenten van de Okefenokees met de Skoars en stelt tegelijkertijd een eis aan hem. Als Merquin duidelijk wordt dat hij heeft verloren, nadat Inssino de hoog-medokogh in vertrouwen nam, bestormt hij gedurende diens onderhoud met Danton het lab. Er volgt een duel, dat beide met de dood betalen, zodat ze de nieuwe kennis met zich meenemen in het graf.

Roi Danton wordt door een robot geparalyseerd en later door een colonne-anatoomse weer naar zijn conserveringstank gebracht. Het is hem echter gelukt om een soort stift mee te smokkelen in zijn gevangenis – een sprankje hoop voor Perry Rhodan’s zoon.

Op LUCRIFIR is ondertussen het verzoek gestrand om een nieuwe Dantyren te scheppen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende