< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2412 • 1735    HET WATER VAN AAR


In de lente van 1346 van de Nieuwe Galactische Tijdrekening staat de mensheid voor haar grootste bedreiging ooit: de terminale colonne TRAITOR heeft de Melkweg bezet en alle bewoonde planeten onder controle gebracht.

De gigantische ruimtevloot staat in dienst van de zogenaamde chaotarchen. Hun doel is het om de hulpbronnen van de Melkweg te benutten om het bestaan van de negasfeer in Hangay te zekeren: een plaats waar gewone wezens niet kunnen bestaan en de gebruikelijke natuurwetten niet opgaan.

Perry Rhodan is met het speciale ruimteschip JULES VERNE ruim 20 miljoen jaar terug in het verleden van de Melkweg, die toen Phariske-Erigon heette, gereisd om de mensheid in het heden te redden.

Atlan maakt ondertussen een gevaarlijke reis naar Hangay, naar het brandpunt van het gebeuren. Ook Reginald Bull zit niet stil. De minister van Defensie bezoekt een noodlottige vergadering op het water van Aar ...


Hoe moeilijk het is om in het gevecht tegen de terminale colonne TRAITOR unanimiteit onder de Melkwegvolkeren te krijgen, vermoedden de vredige Aarus al. Hun bemoeienis om een geheime conferentie bijeen te roepen is onder hoogste geheimhouding gelukt. Met de nieuwe bondgenoten, de Aarus, kan de weerstand tegen de agressor verder worden uitgebouwd. Arndt Ellmer schildert in de volgende aflevering de verdere gebeurtenissen.


Oorspronkelijke titel: Das Wasser von Aar

Auteur: Susan Schwartz

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Django Mathijsen & Anaïd HaenSamenvatting: het nieuwe verzet – en enige Aarus plannen een genetisch oproer.


Locatie en tijdsruimte: Melkweg, Carina-nevel – 21-30 juni 1346 NGT (4933 na Chr.)


Hoofdpersonen: Reginald Bull - De residentie-minister van defensie spant zich in voor een toekomst voor de Melkweg. Cheplin - De hoogbegaafde Aarus leidt een historische conferentie. Imperator Bostich I. - De Arkonide ziet een gelegenheid om zijn aanzien te vergroten. Zheobitt - De geniale medicus wil met Bull zaken doen.Op 21 juni 1346 NGT reist Reginald Bull met de EAGLE, een sloep van de LEIF ERIKSSON II, naar een geheime conferentie van alle Melkweg volkeren. Hij wordt door Bré Tsinga en zijn vrouw Fran Imith begeleid, die als lijfwacht fungeert. Deze bijeenkomst wordt voorbereid en georganiseerd door de Aarus, preciezer gezegd door Cheplin, de Schwarmer van Aarus-Jima. Deze worm is het ideale trefpunt: het biedt genoeg plaats en is neutraal terrein. Zo is het Cheplin gelukt om in enkele maanden tijd werkelijke vertegenwoordigers van alle galactische machtsblokken bijeen te brengen, er is zelfs een delegatie van de Posbi’s, de Blues, alsook de schuwe Streganers en Haloetse deelnemers zijn aanwezig. Ook enige persoonlijke gasten van de Aarus zijn aanwezig, de PP, ze observeren de conferentie zonder zelf deel te nemen. Imperator Bostich I. doet eveneens mee. De conferentie vindt onder de strengste geheimhouding maatregelen plaats, want deze is niet alleen in strijd met de TRAITOR-richtlijn, maar heeft het uiteindelijke doel om een nieuwe bond te smeden van alle galactici tegen de terminale colonne.

Niet alle Aarus zijn het ermee eens dat vreemden de worm betreden (voor die Aarus is dit een taboebreuk). Voor Cheplin staat echter vast dat de Melkweg het nieuwe thuis is van de Aarus, en dat zijn volk zich niet afzijdig kan houden in de strijd tegen TRAITOR. Ook andere maatregelen van Cheplin oogsten bij de invloedrijke families weinig bijval. Cheplin heeft in de afgelopen jaren gepoogd om alle Aarus gelijke kansen te bieden en de macht van de gemarkeerden te breken. Er wordt een samenzwering opgericht die zichzelf als het ‘water van Aar’ betitelt, en Cheplin uit de weg wil ruimen. Daar komt bij: deze hoogwaardige Aarus willen zich aan de kant van de winnaars scharen en dus TRAITOR de diensten aanbieden van de Aarus-Jima. Terwijl de conferentie begint bereiden de samenzweerders de beslissende slag voor tegen Cheplin.

De eerste bijeenkomst van de galactici stagneert meteen. De delegaties kunnen het niet eens worden over de naam van het bondgenootschap en vooral de vijandschap tussen Bull en Bostich zorgt ook voor de nodige problemen. Ze hebben tegenovergestelde belangen over wie de leider moet zijn van de nieuw op te richten bond. Bré Tsinga organiseert daarom een persoonlijk gesprek voor beide met Cheplin. Dan slaan de samenzweerders toe. Cheplin en diens begeleiders worden verdoofd, de conferentiedeelnemers moeten dienen als ‘geschenk’ aan de terminale colonne. Evenwel hebben de samenzweerders niet met Bull en Bostich rekening gehouden, die hun meningsverschillen tijdelijk opzij hebben gezet en gemeenschappelijk vechten tegen de aanslagplegers. Deze hebben echter reeds een aan TRAITOR gericht radiobericht verzonden, dat door enige traitanks wordt opgevangen. Weliswaar kunnen de samenzweerders onschadelijk worden gemaakt, maar Aarus-Jima wordt door de traitanks aangevallen. Vluchten schijnt niet mogelijk te zijn, want de samenzweerders hebben de toegang tot alle computers geblokkeerd. Op het laatste moment lukt het de Posbi’s om zich toegang te verschaffen tot de oceanische computer om een transitie teweeg te brengen.

Nadat de worm weer in veiligheid is kan de conferentie verdergaan. Op 27 juni wordt de oprichting van de organisatie afgekondigd die de naam nieuw-galacticum draagt, met Bostich als voorzitter. Het nieuw-galacticum zal TRAITOR gemeenschappelijk bestrijden en de belangen bewaken van de lidvolkeren. Bull heeft naar de raad van ‘zijn vrouw’ geluisterd en wil voortaan alleen op de achtergrond opereren. Zondermeer erkent hij Bostich’s leiderschapskwaliteiten. Hij hoopt dat Bostich door zijn nieuwe positie zo in beslag zal worden genomen dat hij verder geen andere problemen zal veroorzaken.

Op 30 juni is Bull terug op Terra. Van een afgezant van de vredesvaarders hoort bij dat Dantyren een kloon was van Michael Rhodan. Zheobitt krijgt ergens vandaan ook toegang tot deze streng geheime informatie. Hij biedt Bull aan om te helpen bij de zoektocht naar de echte Roi Danton. Als beloning verlangt hij onder andere Dantyren’s lijk en een exclusief onderzoek van Roi Danton, mocht hij ooit worden gevonden.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende