< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2410 • 1733    HET CONTACTWOUD


In de lente van 1346 NGT wordt de mensheid geconfronteerd met de grootste bedreiging uit haar geschiedenis. De terminale colonne TRAITOR heeft de Melkweg bezet en alle bewoonde planeten onderworpen.

De reusachtige ruimtevloot staat in dienst van de zogenaamde chaotarchen. Hun doel is de hulpbronnen van de Melkweg te plunderen om het bestaan van de negasfeer in Hangay te beschermen: een plaats waar gewone levende wezens niet kunnen bestaan en de normale natuurwetten niet meer gelden. Perry Rhodan is met het speciale ruimteschip JULES VERNE meer dan twintig miljoen jaar terug naar het verleden gereisd, toen de Melkweg Phariske-Erigon heette, om de hedendaagse mensheid te redden.

Atlan begeeft zich ondertussen op een gevaarlijke reis naar Hangay, het middelpunt van de gebeurtenissen. Met moeite doorbreekt hij de grensmuur van de veranderende galaxie en stuit op de vijand. Maar daar wacht hem nog iemand op ... het contactwoud ...


Hangay is zoals bekend gevaarlijk terrein, vooral wanneer men het bestaan en de groei van de proto-chaotische cellen in aanmerking neemt. Auteur Leo Lukas vertelt in deel 2411 hoe Atlan de waarheid van de geruchten over dit onheilspellende gebied nagaat.


Oorspronkelijke titel: Der Kontaktwald

Auteur: Horst Hoffmann

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Gerard KetelaarsSamenvatting: de planeet van de nieuwe Kansahariyya – bondgenoten tegen de terminale colonne TRAITOR.


Locatie en tijdsruimte: buitengebied van Hangay – juli 1346 NGT (4933 na Chr.)


Hoofdpersonen: Atlan - De Arkonide wordt aan zijn verleden als ‘imago’ herinnerd. Dr. Indica - De nexialiste bezoekt een vreemde planeet. Afa-Hem-F’ur - Een contactwoud-spreekster vervult de wens van haar verdwenen voorgangster. Cotthaki - Een Hauri die het hoogst bereikbare ambt van een verzetscel nastreeft. Rea-Chi-D’un - De Kartaanse commandante bewijst moed en wordt daarvoor beloond.Na de doorbraak van de grenswal om de galaxie Hangay zoekt het Hangay-eskader bescherming voor de traitanks in de peilbeschutting van de corona van een nabijgelegen zon, van waaruit het eskader werd opgeroepen. Daar komt het contact tot stand met twee trimarans van de Kartanin en haar commandante Rea-Chi-D'un, die van hieruit TRAITOR’S opvallend talrijke troepenbewegingen in deze sector hebben geobserveerd en daarom dus ook het Hangay-eskader hebben waargenomen.

Atlan hoort dat TRAITOR in de afgelopen jaren praktisch alle politieke structuren in Hangay heeft neergeslagen en de algehele macht heeft overgenomen. Er is weliswaar een verzetsbeweging vanuit de belangrijkste volkeren van de galaxie, die zich in navolging van oude tijden de naam Noquaa-Kansahariyya (‘nieuwe Kansahariyya’ – kort NK) heeft gegeven, maar het is niet dan een gemeenschap van vertwijfelden. Doelgerichte acties tegen TRAITOR zijn er niet.

Atlan verklaart zich tot wapenbroeder van de NK en ontvangt de coördinaten van één van hun zo genoemde segment-planeten, de wereld Quamoto. Onderweg daarheen komt het tot onverklaarbare koersafwijkingen van de schepen. Rea-Chi verklaart dat het intussen om ‘normale’ fenomenen gaat, die vermoedelijk zijn terug te voeren tot de geleidelijk opheffing van de bekende natuurwetten in Hangay. Op Quamoto bezoekt Atlan een conferentie van de NK en verzekert Hangay’s volkeren de hulp van de galactici. Hij hoort dat Hangay’s centrum, een gebied van maar enige lichtjaren in diameter, niet meer bereikbaar is en kennelijk TRAITOR’S zwaartepunt van activiteiten is. Bovendien is bij de NK de standplaats van de proto-chaotische cellen bekend, en één ervan is niet ver verwijderd.

Op Quamoto bevindt zich een cirkelvormig contactwoud van 15 km in diameter, een naar het schijnt met een eigen bewustzijn uitgerust planten-collectiefwezen, dat lijkt op de plantenvaders van Segafrendo. Deze houdt met de contactwouden van de andere segment-planeten van de Noquaa-Kansahariyya de communicatie in stand en is de eigenlijke baas van het steunpunt. Op deze manier kunnen ondanks de verhoogde hyperimpedantie, waardoor de strijdkrachten van de NK sterk worden gehinderd, snel berichten worden verspreid. Voor die communicatie zijn de contactwoud-sprekers nodig. Afa-Hem-F'ur is de contactwoud-spreekster van Quamoto en zij wordt door een, al gedurende geruime tijd op deze planeet aanwezige, koda-ariel gedaantewisselaar aangevallen. Startac Schroeder ontvangt haar mentale hulpgeroep nog net op tijd, zodat de koda-ariel onschadelijk gemaakt kan worden.

Afa-Hem brengt Atlan in het ‘hart’ van het contactwoud – een ongewone gebeurtenis, want normalerwijze laat deze geen vreemden toe in zijn binnenste. Atlan maakt het contactwoud duidelijk dat Quamoto niet meer veilig is, en moet worden ontruimd. Het blijkt dat de contactwouden over de NK een zekere zeggenschap hebben, want het contactwoud bestemt de planeet Kosichi als nieuwe basis voor de NK. Terwijl de voorbereidingen voor de evacuatie van het steunpunt nog im gang zijn, maakt het gehele contactwoud zich los van het planeetoppervlak. Waarschijnlijk is niet het woud zelf het mysterieuze levende wezen, maar een soort ruimteschip waarop het zich bevindt. Het schijfvormige schip, van een kleine kilometer dikte, versnelt met een krankzinnige snelheid van 180 kilometer per kwadraat-seconde, en verdwijnt in de hyperruimte.

Atlan’s volgende doel is de dichtstbijzijnde proto-chaotische cel, wiens coördinaten hij van de Kartanin heeft gekregen, tegelijkertijd ondersteunt het Hangay-eskader de Kartanin bij de verhuizing naar Kosichi. Atlan hoort ook dat een Kartanin, met de eigenaardige naam Ar-Dus-Taar, al gedurende geruime tijd spoorloos moet zijn verdwenen in deze proto-chaotische cel. Op 19 juli 1346 NGT gaat de RICHARD BURTON op weg.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende