< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2409 • 1732   GRENSWAL HANGAY


In het voorjaar van 1346 Nieuwe Galactische Tijdrekening staat de mensheid voor de grootste bedreiging in haar geschiedenis: met een gigantische overmacht heeft de terminale colonne TRAITOR de Melkweg bezet en alle bewoonde planeten onder haar controle gebracht.

De gigantische ruimtevloot staat in dienst van de zogeheten chaotarchen. Hun doel is, de voorraden van de Melkweg te exploiteren, om daarmee het bestaan van de negasfeer in Hangay te beschermen: een oord waarin normale levende wezens niet kunnen bestaan en traditionele natuurwetten eindigen.

Perry Rhodan is met het speciale ruimteschip JULES VERNE meer dan 20 miljoen jaar teruggereisd in het verleden van de Melkweg, die destijds Phariske-Erigon heette, om de mensheid in het heden te redden.

Atlan begeeft zich intussen op een gevaarlijke tocht bij het brandpunt van de gebeurtenissen - en daar stoten de RICHARD BURTON en haar escorterende schepen op de grenswal Hangay ...


De dodelijke barrière lijkt doorbroken te zijn, hoewel dit niet onopgemerkt gebeurde. Terwijl de traitanks op weg naar de RICHARD BURTON gaan, volgt deze een nieuw spoor. Auteur Horst Hoffmann gaat daar in aflevering 2410 uitgebreid op in.


Oorspronkelijke titel: Grenzwall Hangay

Auteur: Leo Lukas

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne Johannes SinnemaSamenvatting: bestorming van de dodelijke barrière – het lijkt het einde van het universum.


Locatie en tijdsruimte: grenswal Hangay – 20 juni tot 3 juli 1346 NGT (4933 na Chr.)


Hoofdpersonen: RICHARD BURTON - Een uniek speciaal-draagruimteschip, die talrijke verrassingen bevat ... ARAMIS, ATHOS en PORTHOS - Drie LVT-dubbelboxen, elk zes kilometer lang ... ERIDANUS XV en FOMALHAUT I-III - Vier tenders van de PONTON-klasse, vliegende werven, volgepakt met aandrijfmechanismen ... alsmede hun bemanningen.Het Hangay-eskader bereikt Cala Impex, het steunpunt van de vredesvaarders in het voorland van de galaxie Hangay. Daar vieren de bemanningen een feest voordat de volgende vlucht aanbreekt.

Kantiran en Cosmuel Kain vertrekken met de overblijfselen van Dantyren naar Terra.

De parapositron ESCHER heeft intussen, met behulp van metingen en peildata, voor de vredesvaarders enige aannames berekend over de aard van de grenswal rondom Hangay. Het gaat daarbij vermoedelijk om een zone van hyperfysische discontinuïteit over een afstand van 50 tot 100 lichtjaren. Stabiele passage corridors schijnen er niet te zijn, omdat geen enkele van de invliegende traitanks dezelfde koers nemen. De ruimte-tijd-routers van de colonne hebben de opdracht om binnenin de sperzone optredende rustzones met normale verhoudingen te bepalen om TRAITOR’S invliegende eenheden van overeenstemmende koersdata te voorzien. Er moet met extreem geringe hyperlicht-factoren van 7500 worden gevlogen, omdat anders de benutte vliegcorridor instabiel wordt en oplost.

Met deze informatie gaat het Hangay-eskader op weg om de grenswal te doorbreken, wat ook een tijd lang lukt met ESCHER’S aanwijzingen. De grenswal heeft echter een gevaarlijke werking, omdat er blijkt dat van al het organische leven vitale-energie wegvloeit. Al snel moet een steeds groter groeiend aandeel van de bemanning in coma worden ondergebracht. Alleen Atlan is daartegen immuun als cellenactiveerder-drager.

Uiteindelijk dreigt de expeditie, na de instorting van een passage zone, in de grenswal te stranden. Dan verzint Atlan een list en laat per colonne-radio, als voorgewende traitank, door de dichtstbijzijnde ruimte-tijd-router nadere koersdata aanleveren, was vervolgens ook lukt. Evenwel komt men bij een tussenstop aan in het gezichtsveld van een ruimte-tijd-router, waardoor Traitor’s eenheden zijn gewaarschuwd.

ESCHER heeft ondertussen zijn model van de grenswal verder verbeterd, zodat men op de laatste etappe voor het uittreden van de grenswal een andere koers aanhoudt waardoor men er nu uit komt op een voor TRAITOR onverwacht punt. Toch wachten er vijf traitanks in de buurt, die echter met behulp van de paros-schaduwschermen, en de twee vritra-kanonnen van de RICHARD BURTON, zonder eigen verliezen kunnen worden vernietigd.

Voordat men verder kan zoeken wordt het eskader vanuit een nabij gelegen planeetloze zon opgeroepen. Daarheen zet het Hangay-eskader nu koers om met de berichtgever contact op te nemen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende