< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2407 • 1730    VERTREK NAAR TARE-SCHARM


In het voorjaar 1346 Nieuwe Galactische Tijdrekening staat de mensheid voor de grootste bedreiging uit haar geschiedenis: de terminale colonne TRAITOR heeft de Melkweg bezet en alle bewoonde planeten onder controle gebracht. De gigantische ruimtevloot staat in dienst van de zogenoemde chaotarchen. Hun doel is de hulpbronnen van de Melkweg uit te buiten, om het bestaan van de negabol in Hangay, een plek waarin normale levende wezens niet kunnen bestaan en oorspronkelijke natuurwetten eindigen, zeker te stellen. Perry Rhodan is met het speciale ruimteschip JULES VERNE meer dan 20 miljoen jaar terug in het verleden van de Melkweg gereisd, die destijds Phariske-Erigon heette, om de mensheid in het heden te redden. In Phariske-Erigon heerst de superintelligentie ARCHETIM, die met haar laatste hoeveelheid aan schepen naar Tare-Scharm reist, om daar de finale strijd tegen de negabol aldaar uit te vechten. Agenten van de chaosmachten doen er alles aan dit te verhinderen en laten de Laosoors de mysterieuze gouden ruimtebol CHEOS-TAI stelen.

Perry Rhodan ontdekt, dat de Laosoors zonder hun medeweten tot handlangers van de chaos geworden zijn. Samen met Perry Rhodan willen ze het bewijs leveren voor de eeuwenlange verslaving van de LAOMARK, hun door het heelal reizende thuiswereld. Lukt ze dat tegen de verbitterde tegenstand van hun geheime onderdrukker; wordt de weg vrij voor het vertrek naar Tare-Scharm.


In de volgende aflevering gaat zowel de tijd als ook de plaats van handeling terug naar het jaar 1346 Nieuwe Galactische Tijdrekening. Christian Montillon schetst Atlan’s belevenissen aan boord van de RICHARD BURTON tijdens de vlucht in de galaxie Hangay, waar een negabol ontstaat.


Oorspronkelijke titel: Aufbruch nach Tare-Scharm

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): mounter van de Laosoor door Lars Bublitz

Nederlandse vertaling: Richard GeukensSamenvatting: een parapol-storm wordt ontketend – dreigt het einde voor de LAOMARK?


Locatie en tijdsruimte: Phariske-Erigon – eind mei 20.059.813 v. Chr.


Hoofdpersonen: Ekatus Atimoss - De duaal strijdt voor zijn carrière en om de WET-gever. Gucky - De Ilt voelt zich door de parapolarisator afgestoten. Perry Rhodan - De Terraan ziet het als zijn plicht om de Laosoors te helpen. Pothawk - De commandant verzoekt om zijn volk te bevrijden en van de ondergang te redden.Met behulp van de griffier Avalthani lukt het de Laosoor Pothawk en zijn Terraanse bondgenoten onder leiding van Perry Rhodan om de leiders van Laosoor’s ruimtevloot, militairen en high-tech-dieven aan zijn kant te krijgen. Dat de LAOMARK als werktuig van de chaosmachten werd misbruikt en na beëindiging van de huidige opdracht zal worden vernietigd, maakt alle betrokkenen de noodzaak duidelijk om snel te handelen.

Zo vindt de opmars van de rebellen plaats in de vorm  van een routinematige manoeuvre. Er treden 200.000 Laosoor, 200 strijders uit de JULES VERNE en 3000 TARA-vechtrobots ter bestorming aan. Het Mark-kasteel wordt veroverd maar Arapanoag, één van de beide Laosoor-koningen, weert zich met zijn garde onder de invloed van colonne-motivators en wordt geveld in de strijd.

Nog verbitterder ontbrandt de strijd tegen de eenheden van de pressor-garde in het geheime steunpunt onder het Mark-kasteel. Daar moet de prioriteitscentrale van de LAOMARK werden veroverd, wat met Icho Tolot’s hulp ook lukt. Het SHF-zenderblok, dat het contact met de pressor-garde in stand houdt en elke 2,8 uur door een codesignaal de WET-gever CHEOS-TAI rustig stelt, moet eveneens worden veroverd en veiliggesteld, maar wordt echter door de troepen van de pressor-garde vernietigd. De gevangenneming van de duaal Ekatus Atimoss mislukt omdat deze een psi-storm ontketent en met een donker-capsule vlucht uit de LAOMARK. De JULES VERNE opent op de vluchtende eenheid het vuur, het lukt deze echter om – vermoedelijk beschadigd – te vluchten in de hyperruimte.

Thans wordt de Laomark in twee helften opgesplitst om de CHEOS-TAI vrij te geven. Zonder het regelmatige codesignaal ontwaakt die CHEOS-TAI en zendt deze een sterk hypersignaal, dat alle wezens in een omtrek van meerdere lichtminuten voor circa 40 uur verlamd, en vliegt vervolgens weg naar Oaghonyr.

ARCHETIM verkondigt zijn wetmatige Kamuko het spoedige arriveren van de CHEOS-TAI en beveelt de onmiddellijke WET-trektocht naar Tare-Scharm; eerste doel is de legerplaats INTAZO.

Als de Terranen en Laosoor uit hun verlamming ontwaken zijn er nog steeds geen eenheden van de pressor-garde te zien. De overlevende koning Hawamoja bestemt Pothawk als opvolger van de gevallen Arapanoag. Perry Rhodan vertrekt met de afgekoppelde JULES VERNE-1 naar Oaghonyr, maar de WET-trektocht heeft al plaats gevonden en van de achtergeblevenen weet niemand iets over de exacte koers of de doelcoördinaten, dus keert hij terug naar de LAOMARK. Daar wordt in het onderkomen van de duaal een hologram van de negasfeer gevonden, aan de hand waarvan de doel-galaxie Tare-Scharm als het circa 45 miljoen lichtjaren verwijderd NGC 3423 geïdentificeerd kan worden.

Dus gaat de JULES VERNE op weg, wat 150 dagen zal duren. De weer samengevoegde LAOMARK vertrekt eveneens naar Tare-Scharm. Haar vlucht zal meer als een jaar duren, maar de Laosoor willen zich nu aansluiten in de strijd tegen de negasfeer.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende