< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2406 • 1729    DE KRISTAL ANNALEN


In de lente van het jaar 1346 van de Nieuwe Galactische Tijdrekening staat de mensheid voor de grootste bedreiging uit haar geschiedenis: de terminale colonne TRAITOR heeft met zijn gigantische overmacht de Melkweg bezet en er alle bewoonde planeten onder zijn controle gebracht.

De gigantische ruimtevloot staat in de dienst van de zogenoemde chaotarchen. Het is hun doel om de hulpbronnen van de Melkweg te exploiteren om het bestaan van hun negasfeer te verzekeren. Die negasfeer ontstaat in de galaxie Hangay - het is een oord waarin normale levende wezens niet kunnen bestaan en de gebruikelijke natuurwetten ophouden.

Perry Rhodan ziet maar één uitweg om te kunnen optreden tegen de machten van de chaos: hij moet het ontstaan van de negasfeer verhinderen. Maar niemand schijnt te weten hoe, hoewel dat vele miljoenen jaren geleden al één keer gelukte. Destijds slaagde de superintelligentie ARCHETIM in de ‘retroversie’, van een negasfeer, zij verloor daarbij echter zelf haar leven.

Om die reden reist de Terraan met de JULES VERNE naar het diepe verleden, rond twintig miljoen jaar 'terug'. Daar raken Rhodan en zijn metgezellen verwikkeld in een gigantisch conflict en moeten ze er als dieven te werk gaan. Het gaat nu onder andere om de kristal annalen ...


Met hun nieuwe kennis over de pressor-garde en de werkelijke heerser van de LAOMARK hebben Perry Rhodan en zijn metgezellen nu een waardevol vuistpand verworven. Daarmee laat de niet bepaald optimale situatie in het verleden zich wellicht verbeteren - als het lukt om de meerderheid van de Laosoors aan hun kant te krijgen. Daarover vertelt Hubert Haensel meer in de volgende Perry Rhodan aflevering.


Oorspronkelijke titel: Die Kristall-Annalen

Auteur: Wim Vandemaan

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Dirk BontesSamenvatting: in de krochten van het mark-kasteel – twee Terranen stoten op het geheim van een vijand.


Locatie en tijdsruimte: Phariske-Erigon – eind mei 20.059.813 v. Chr.


Hoofdpersonen: Mondra Diamond - De voormalige artieste kan haar kennis nuttig inzetten. Perry Rhodan - De onsterfelijke Terraan krijgt last van schimmels. Gucky - De Ilt beschikt over het ultieme wapen. Ekatus Atimoss - De commandeur van de pressor-garde Chada-Saryeh.Mondra Diamond en Perry Rhodan hebben nog maar circa negen uur de tijd om hun missie in het mark-kasteel af te ronden. Daarna worden de teleport-melders opnieuw geactiveerd – als beiden dan met behulp van een teleporteur willen vluchten is Rhodan’s dekmantel als ‘dode man’ niets meer waard. Beiden stellen vast dat talrijke chaosdienaars in de LAOMARK hun praktijk bedrijven, onder andere ook enige colonne-motivators. Dat is tevens de verklaring voor de lethargie van de Laosoor-koningen. Inderdaad breidt zich onder het mark-kasteel een gigantisch complex uit dat al vele honderden jaren geleden door de pressor-garde werd aangelegd. De LAOMARK is de eigenlijke operatiebasis van Ekatus Atimoss, de aanvoerder van de pressor-garde genaamd Chada Saryeh. Ekatus Atimoss is een maar circa 80 cm lang reptielachtig duaal-wezen, wiens ene helft (Ekatus Ajastoreus) uit een negasfeer wezen stamt, dat met de wens bezielt is om naar zo’n omgeving terug te keren, en daarom graag TRAITOR’S opdracht aanneemt om te vechten voor het creëren van een nieuwe negasfeer in Tare-Scharm (en later in Phariske-Erigon). De andere helft (Atimoss Fry) was ooit een dienaar van de Kosmocraten die, weliswaar niet vrijwillig, maar naar eigen zeggen werd ‘gedwongen’ om van zijde te wisselen. Het wezen kan parapolarisaties voortbrengen en is in extreme noodsituaties in staat om een psi-storm te ontketenen die hele planeten kan uiteenrijten. Bovendien beschikt Ekatus Atimoss over de paragave van de ‘zero-trance’, waarmee hij andere wezens mentaal kan observeren.

Het duaal-wezen lijdt aan voortdurende pijnen, daar beide lichaamshelften zich permanent wederzijds afstoten. Het verblijf in een draagrobot is dan wel een zekere verzachting, maar een echte verlossing van de ononderbroken kwelling ervaart het duaalwezen alleen als het zijn ‘dagboek’ bijhoudt. Daarvoor gebruikt het de griffier Avalthani, een klein discusvormig object dat alles is wat er van de entiteit AVALTHANI (vermoedelijk een positieve superintelligentie) is overgebleven. Ekatus Atimoss had sinds lange tijd TRAITOR’S veldtocht tegen de strijdkrachten van deze entiteit aangevoerd en zowel diens vlotten als ook diens eigen eenheid, gelet op de handen zijnde totale nederlaag, met zijn paragave vernietigd. Een terminale heraut had hem daarna de griffier Avalthani overhandigd. Het duaal-wezen kan zijn herinneringen daarin opslaan, zich als het ware van deze ontlasten.

Beide mensen ontdekken de verblijfplaats van het duaal-wezen. Het is een soort curiosa-cabinet, want Ekatus Atimoss heeft op elk van zijn talrijke veldtochten een ‘aandenken’ meegebracht. Resten van de superintelligentie van weleer schijnen in griffier Avalthani bewaard te zijn gebleven, want de discus reageert op Rhodan’s ridderaura en ervaart het welhaast als een opluchting om zich aan hem uit te leveren – anders was het de Terranen vanwege de extreme veiligheidsmaatregelen zelfs onmogelijk geweest om het object mee te nemen. Nu kunnen beiden mensen zich terugtrekken. De griffier is het er mee eens om zijn ‘inhoud’ aan alle parabegaafde wezens over te dragen. Pothawk en zijn broers kunnen dus ook de herinneringen van Ekatus Atimoss ontvangen. Zo beseffen ze eindelijk de waarheid: de hele geschiedenis van hun volk is een door TRAITOR ontwikkelde misleiding.

In feite had Ekatus Atimoss elf van de twaalf maan-sferen van de Laosoor als toepassing voor kabinetten van de chaotender INFATHER toegevoegd. Alleen de LAOMARK had hij voor zichzelf achtergehouden om deze tot een operatiebasis uit te bouwen – de Laosoor zijn sindsdien zonder het te weten al vaak voor het nut van de chaotarchen misbruikt, zo ook bij de missie CHEOS-TAI, die Ekatus Atimoss heeft kunnen opstarten omdat het hem geruime tijd daarvoor gelukt was om Folsson Brack (een vertrouweling van Kamuko) gevangen te nemen en hem, met behulp van de colonne-motivators, alle informatie over de WET-gever etc. heeft weten te ontlokken.

Rhodan kan verheugd zijn: als deze informatie bij het Laosoor volk bekend wordt dan zal een opstand tegen TRAITOR onafwendbaar zijn. Bovendien heeft hij met de griffier Avalthani voor het eerst inzage in de plannen van een hooggeplaatste chaosdienaar. En als laatste meevaller is te vermoeden dat Ekatus Atimoss zonder de ontlasting, die het voeren van het ‘dagboek’ voor hem  heeft betekend, in zijn prestatievermogen zal worden beperkt.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende