< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2402 • 1725    DE WET-GEVER


In het voorjaar 1346 Nieuwe Galactische Tijdrekening staat de mensheid voor de grootste bedreiging in haar geschiedenis: met een gigantische overmacht heeft de terminale colonne TRAITOR de Melkweg bezet en alle bewoonde planeten onder hun controle gebracht. Slechts enkele schuilplaatsen in de Melkweg zijn nog 'vrij'. Daartoe behoren de aarde en de andere planeten van het Sol-stelsel, die zich achter het TERRANOVA-scherm verbergen.

TRAITOR staat in dienst van de zogenoemde chaotarchen. Hun doel is uit de werelden van de Melkweg een chaotender te vormen en daarmee het bestaan van de negasfeer, die in de nabijgelegen galaxie Hangay ontstaat, te beschermen. Normale levende wezens kunnen in een negasfeer niet bestaan, ook zijn alle natuurwetten op zo'n plek buiten werking gesteld.

Perry Rhodan weet echter dat twintig miljoen jaar geleden al eens een negasfeer verhinderd kon worden. Daarom begint hij met het nieuwe ruimteschip JULES VERNE een reis naar het verleden - in de Melkweg, die destijds als Phariske-Erigon bekend was, wacht de WET-gever …


De dieven van de Laosoor hebben het dankzij Perry Rhodan klaargespeeld om toegang tot de WET-gever te krijgen. Maar zal ook het verdere plan succesvol zijn? Met deze vraag houdt de auteur Christian Montillon zich in de volgende PERRY RHODAN-aflevering bezig.


Oorspronkelijke titel: Der GESETZ-Geber

Auteur: Christian Montillon

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: Perry Rhodan op een bijzondere missie – de Terraan zal een dief moeten worden.


Locatie en tijdsruimte: LAOMARK, WET-gever – 20.059.813 v. Chr. en zelfs nog eerder.


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - De Terraan wordt gedwongen om voor de vijand passief te blijven. Pothawk - De aanvoerder van de Laosoor leidt de missie tegen de WET-gever. Vizquegatomi - De oudste broer van het dievenstel fungeert als Rhodan’s lijfwacht en opzichter. Limbox - De ‘nano-hand’ bewijst z’n waarde. Imosazi - Een Laosoorse kruist Pothawk’s levensweg herhaaldelijk.Verleden:

Pothawk groeit samen op met zijn broers Vizquegatomi en Limbox en zijn zusje Pouxai in een verlaten gezin. Hun vader was een high-tech-dief die stierf gedurende een actie. Sindsdien is Pothawk altijd wat onzeker. De jongens vormen een trouw gezelschap maar het meisje daartegen is een verdere beproeving voor de familie. Ze heeft een zeldzame ziekte waarbij haar geestelijke vaardigheid op kinderniveau blijft hangen, terwijl haar lichaam volkomen normaal groeit.

Als Vizquegatomi, de oudste, naar de academie voor dieven verhuist, gaat Pouxai’s wereld stuk en sterft ze door een ongeval.

Relatief heden, begin mei 20.059.813 v. Chr.:

Na enige dagen, die Perry Rhodan in een gevangeniscel van het mark-kasteel moest doorbrengen, begint de missie CHEOS-TAI. Aanvoerder van de high-tech-dieven is Pothawk – met 72 mounters gaan de meesterdieven op reis.

Onderweg komt Rhodan stukje bij beetje steeds meer details te weten over de missie. Als een vloot traitanks het Malawa-Kelechi-stelsel aanvalt, een volledig onbeduidend stelsel van de Schohaaken, en daardoor 2500 van de machtige cilinder-ruimteschepen van de kleine humanoïden vanuit de Thanuk-Nevel ten strijde trekken, wordt het Perry Rhodan duidelijk dat de geheimzinnige opdrachtgever een chaotarchen-dienaar moet zijn. Pothawk heeft dit vermoeden eveneens, maar de Laosoor voelt geen morele bedenkingen en onderdrukt deze echter. Voor hem telt alleen het besluit van zijn beide koningen. Daar Rhodan geen keus heeft moet hij meespelen.

In de Thanuk-Nevel verbergen de Schohaaken in het Quokan-stelsel de WET-gever in een hyperruimte-anomalie van 18.000km diameter. De meesterdieven en Rhodan worden vanuit de grote mounters met 216 mounter-jets in de omgeving van de anomalie afgezet. Zo hebben de Schohaaken geen mogelijkheid om de overval met vuurgeweld tegen te gaan. Bovendien zetten de Laosoor ruimtemijnen uit om het doordringen van de Schohaaken-schepen te verhinderen. Als Perry Rhodan vervolgens de CHEOS-TAI, met eigennaam de WET-gever, te zien krijgt borrelen bij hem verscheidene herinneringen op. Het object heeft een diameter van 1126km, de exacte grootte van een sporenschip. Het oppervlak blijkt uit carit te bestaan. De Laosoor laat de Terraan weten dat het hun opdracht is om deze gigant te stelen. Het schijnt dat deze nog niet operationeel is. Rhodan krijgt daarbij de opdracht om als ‘sluitel’ te fungeren en de Laosoor door zijn aura te autoriseren. En daadwerkelijk opent de gigant zich nadat deze het aura van de resident heeft gecontroleerd.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende