< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2400 • 1723 (editie 2017, week 23)    DOELTIJD


Lente 1346 Nieuwe Galactische tijdrekening: de terminale colonne TRAITOR heeft de hele Melkweg bezet en alle bewoonde planeten onder controle. Deze ruimtevloot van de chaotarchen wil de Melkweg gebruiken om in de galaxie Hangay een negasfeer te ontwikkelen: een plek waar normale wezens niet kunnen leven en de natuurwetten niet gelden. Slechts op enkele verstopplekken houdt het verzet in de Melkweg stand. Daaronder het Sol-stelsel, beschermd door het TERRANOVA-scherm.

Perry Rhodan weet dat de mensheid alleen kan overleven als TRAITOR wordt verdreven. Dus begint hij een risicovolle expeditie: naar de doeltijd ...


De sprong in het verre verleden is gelukt, maar niet zonder kleerscheuren. Helaas belandden Rhodan en zijn maten meteen weer in precaire situatie. Wat is het verband tussen de verantwoordelijken van het SYSTEEM en de Laosoors, die getrainde dieven zijn? Hoe kan Rhodan generaal Kamuko van hun onschuld overtuigen zodat ze toch aan de trektocht kunnen deelnemen? Meer inzichten over de Laosoors in de volgende Perry Rhodan aflevering.


Oorspronkelijke titel: Zielzeit

Auteur: Robert Feldhoff

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz (2 x), Vincent Burmeister (1 x)

Nederlandse vertaling: Django Mathijsen

© Pabel-Moewig Verlag KG

© www.perrypedia.proc.org

© Uitgeverij Big Balloon B.V.

ISSN 1383-9861, prijs €5.60 (dubbele editie)Samenvatting: rendez-vous met het verleden – Perry Rhodan start de operatie Tempus.


Locatie en tijdsruimte: Sol, Oaghonyr – april 1346 NGT (4933 na Chr.) en 20.059.813 v. Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - De Terraan start een gedurfde expeditie. Mondra Diamond - De voormalige TLD-agente begeleidt Rhodan naar de doeltijd. Kamuko - De geheimzinnige generale is drager van een zonnen-aura. Gucky - De gevoelige muisbever peilt geheimzinnige wezens. Pothawk - De meesterdief moet drie uiteenlopende opdrachten vervullen.In april 1346 NGT arriveert de context-converter (kort: c-converter) met Malcolm S. Daellian en de Algorrianen in het Sol-stelsel. Deze wordt onmiddellijk naar de Maan gebracht en in de JULES VERNE ingebouwd. De JULES VERNE is een halter-schip met twee 800m APOLLO-klasse-bolcellen, alsmede een evenzo lang middelstuk, vergelijkbaar met een verkleinde versie van de SOL. Het schip is met techniek uit de tijd van voor de hyperimpedantie schok uitgerust, met metagraaf, virtueel-projectors, libratie-verhulling, paratrons, syntron-techniek en meer, maar ook met post-hyperimpedantie techniek zoals Hawk-II-convertors.

Reginald Bull en Homer G. Adams blijven achter terwijl Perry Rhodan, Mondra Diamond, Alaska Saedelaere, Gucky en Icho Tolot aan boord gaan van het halter-schip.

Eerst brengt Lotho Keraete echter aan Perry Rhodan nog een aanbod van HET om de mensheid, of een deel ervan, naar een veilige plek over te brengen. Dat wijst Perry Rhodan af omdat de mensheid niet haar thuis zal opgeven en anders haar moraal zal verliezen – ook als verantwoording tegenover de andere volkeren van de lokale groep.

De Nucleus weet niet hoe men de retroversie van een negasfeer uit moet voeren. Het is de opdracht van de tijdexpeditie om dat uit te vinden. Deze gaat dus 20 miljoen jaar naar het verleden en daar mag volstrekt niet in de gebeurtenissen worden ingegrepen en mag er alleen worden verkend en informatie worden vergaard.


20 miljoen jaar v. Chr.

De vrouwelijke generaal Kamuko bevindt zich in de trektocht-centrale op Oaghonyr, de zetel van de superintelligentie ARCHETIM. Een nabijgelegen arsenaal-wereld werd zojuist door 300 traitanks aangevallen en roept om hulp. Er sterven miljarden aan levende wezens. Maar Kamuko mag haar strijdkrachten niet opsplitsen en ARCHETIM’S centraal-wereld blootleggen. Dat is beslist weloverwogen omdat de pressor-garde plannen heeft om de WET-trektocht op te splitsen om deze zo successievelijk te verzwakken. De strijd om de negasfeer in Tare-Scharm heeft de galaxies van de lokale groep uitgeput en de trektocht-vloot van 680.000 gevechtsschepen moet in ieder geval als de laatste lichting worden beschouwd. Naar aanleiding van dringende verzoeken van haar ondergeschikten begeeft Kamuko zich naar ARCHETIM’S BOLWERK.

Wat de generaal nog niet weet is dat zich een vijandig commando high-tech-dieven van het volk der Laosoor op de planeet bevindt om voor de LAOMARK belangrijke artefacten te stelen en de generaal te ontvoeren.


1346 NGT

De energiereservoirs worden geladen en het duurt nog enkele dagen tot de context-sprong. Het was het minst opvallend om de sprong direct vanaf de werf uit te voeren maar uit angst voor bijwerkingen van de c-converter vliegt men toch naar de Zon en voert men daar de context-sprong uit.


20 miljoen jaar v. Chr.

De JULES VERNE belandt met haar bemanning enigszins in redelijke staat in het verleden, ca. 1600 lichtjaren van het Sol-stelsel verwijderd. De tijd schijn ook wel te kloppen. Uit opgevangen radioberichten wordt de actuele tijd op ca. vier jaar voor ARCHETIM’S dood bepaald. De syntrons springen aan en de eerste apparaten met oude techniek komen weer langzaam tot leven.

Aangelokt door de ontstane strooistraling verschijnen al snel gevechtsschepen van de Schohaaken en een vloot Traitanks, die echter door de Schohaaken worden verdreven. Een Schohaaks entercommando gaat naar de JULES VERNE. Perry Rhodan neemt contact op met de commandant van de Schohaaken. Deze herkent Perry Rhodan’s ridder-aura en regelt een transport voor de JULES VERNE, die nog steeds niet sneller dan licht kan vliegen, naar Oaghonyr.

Daar ontmoeten Perry Rhodan en Kamuko elkaar.

De high-tech-dieven maken de coördinaten buit van de standplaats van de zogenoemde WET-gever en willen daar het nachtlicht-harnas stelen om vervolgens een aura-drager te ontvoeren. In plaats van Kamuko hebben ze nu ook Perry Rhodan als mogelijk doel voor ogen. Het nachtlicht-harnas wordt door de dieven onderzocht en verdwijnt uit zichzelf na een bemonstering met de uitrusting van de dieven.

Dat blijft niet onopgemerkt en de Terraanse expeditie staat als eerste onder verdenking. Perry Rhodan, die nog op de planeet verblijft, lukt het behulp met Gucky op de JULES VERNE terug te keren om vervolgens te vluchten uit het Oaghon-stelsel. Helaas wordt het halterschip zwaar beschadigd en aan boord bevinden zich ook de high-tech-dieven die Perry Rhodan willen ontvoeren.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende