20.059.813 t/m 20.059.812 v. Chr. en 1346 t/m 1347 NGT (4933 t/m 4934 na Chr.)

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


Reeks

2400 - 2499


35e cyclus:

NEGASFEER


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina

Dit niet commerciële Perry Rhodan archief probeert zich te onderscheiden door bij elke editie een samenvatting te geven en alle afbeeldingen te vertonen. Niet alleen de kleuren voorkant maar ook de achterkant en de zwart/wit afbeelding die tussen de tekst staat.2400 • 1723 (2017, week 23)    DOELTIJD


Perry Rhodan begint hij een risicovolle expeditie. De sprong in het verre verleden is gelukt, maar niet zonder kleerscheuren. Helaas belandden Rhodan en zijn maten meteen weer in precaire situatie. Wat is het verband tussen de verantwoordelijken van het SYSTEEM en de Laosoors, die getrainde dieven zijn? Hoe kan Rhodan generaal Kamuko van hun onschuld overtuigen zodat ze toch aan de trektocht kunnen deelnemen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2401 • 1724    OPRUKKEN IN DE LAOMARK


Het plan van de geheimzinnige opdrachtgever lijkt op te gaan: hij heeft de JULES VERNE en haar bemanning in zijn greep. En met Perry Rhodan is er bovendien een zogenaamde auradrager die een tot nu toe nog onbekende opdracht kan opknappen. Zo eindigde de contextsprong van de Terraanse expeditie in een val. Perry Rhodan en zijn bemanning kunnen zich alleen bevrijden als hij de bevelen van de onbekende gehoorzaamt ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2402 • 1725    DE WET-GEVER


Perry Rhodan weet echter dat twintig miljoen jaar geleden al eens een negasfeer verhinderd kon worden. Daarom begint hij met het nieuwe ruimteschip JULES VERNE een reis naar het verleden - in de Melkweg, die destijds als Phariske-Erigon bekend was, wacht de WET-gever. De dieven van de Laosoors hebben het dankzij Perry Rhodan klaargespeeld om toegang tot de WET-gever te krijgen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2403 • 1726    MISSIE CHEOS-TAI


In de Melkweg; die destijds als Phariske-Erigon bekend stond, moet Perry Rhodan, om zijn schip te redden, als eerste een gevaarlijke taak in opdracht van de chaosmachten vervullen. Missie CHEOS-TAI werd afgesloten - wat daar ook uit zal voortkomen, moet worden afgewacht. De geheimen van de LAOMARK zijn in ieder geval nog lang niet ontsluierd ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2404 • 1727    SCHUILPLAATS BIJ HET BLACK HOLE


Maar ook op andere plaatsen van de galaxie gebeuren belangrijke dingen. Intussen ontdekt generaal Kamuko de schuilplaats bij het black hole. ARCHETIM is ontwaakt, maar voorlopig mag niemand dat weten - de principaal zit in een lastig parket, vooral omdat alles ervan afhangt, of zij CHEOS-TAI weer in handen van het SYSTEEM terug kan brengen of niet ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2405 • 1728    PACT TEGEN DE CHAOS


Perry Rhodan wordt met de JULES VERNE als onderpand gechanteerd om hen te helpen bij de diefstal van de WET-gever, een onmisbaar instrument van de retroversie. Na afsluiten van deze missie smeedt de onsterfelijke echter het pact tegen de chaos. Mondra Diamond en Perry Rhodan sporen samen in de missie tegen de machten van de chaos een van de velen geheimen op waarvan de LAOMARK ongetwijfeld is vervuld ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2406 • 1729    DE KRISTAL ANNALEN


Rhodan en zijn metgezellen raken verwikkeld in een gigantisch conflict en  het gaat nu onder andere om de kristal annalen. Met hun nieuwe kennis over de pressor-garde en de werkelijke heerser van de LAOMARK hebben Perry Rhodan en zijn metgezellen nu een waardevol vuistpand verworven. Daarmee laat de niet bepaald optimale situatie in het verleden zich wellicht verbeteren - als het lukt om de meerderheid van de Laosoors aan hun kant te krijgen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2407 • 1730    VERTREK NAAR TARE-SCHARM


Perry Rhodan ontdekt, dat de Laosoors zonder hun medeweten tot handlangers van de chaos geworden zijn. Samen met Perry Rhodan willen ze het bewijs leveren voor de eeuwenlange verslaving van de LAOMARK, hun door het heelal reizende thuiswereld. Lukt ze dat tegen de verbitterde tegenstand van hun geheime onderdrukker; wordt de weg vrij voor het vertrek naar Tare-Scharm ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2408 • 1731    OORLOG VAN DE PROCESSORS


In deze aflevering gaat zowel de tijd als ook de plaats van handeling terug naar het jaar 1346 Nieuwe Galactische Tijdrekening, naar Atlan’s belevenissen aan boord van de RICHARD BURTON tijdens de vlucht in de galaxie Hangay, waar een negasfeer ontstaat. Men nadert het doel van de reis, een galaxie die niet meer in haar natuurlijke omgeving is ingebed en die zich steeds meer onttrekt aan de geldigheid van de morele code ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2409 • 1732    GRENSWAL HANGAY


Atlan begeeft zich intussen op een gevaarlijke tocht bij het brandpunt van de gebeurtenissen - en daar stoten de RICHARD BURTON en haar escorterende schepen op de grenswal ...
Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2410 • 1733    HET CONTACTWOUD


De dodelijke barrière lijkt doorbroken te zijn, hoewel dit niet onopgemerkt gebeurde. Terwijl de traitanks op weg naar de RICHARD BURTON gaan, volgt deze een nieuw spoor ...
Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2411 • 1734    VLEUGEL-VAN-RAFFAT


Hangay is zoals bekend gevaarlijk terrein, vooral wanneer men het bestaan en de groei van de proto-chaotische cellen in aanmerking neemt.

Atlan gaat de waarheid van de geruchten over dit onheilspellende gebied na - en ontmoet de vleugel-van-Raffat ...Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2412 • 1735    HET WATER VAN AAR


In deze aflevering schakelen we over naar de Melkweg en naar Reginald Bull, die daar probeert het verzet tegen de terminale colonne te organiseren. Ook hij zit niet stil. De minister van defensie bezoekt een noodlottige vergadering. Hoe moeilijk het is om in het gevecht tegen de terminale colonne TRAITOR unanimiteit onder de Melkwegvolkeren te krijgen, vermoedden de vredige Aarus al ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2413 • 1736    HET GENETISCHE MAGAZIJN


Binnen de colonne nemen de activiteiten echter ook toe: bijvoorbeeld aan boord van de skapalm-bark DERUFUS - deze herbergt het genetische magazijn. De DERUFUS blijkt voor Perry Rhodans oudste levende zoon een beslissend oord te zijn. Of Roi Danton zal overleven, sterven of een lid van TRAITOR worden, is daarbij voor hemzelf niet van erg grote betekenis ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2414 • 1737    HET BEEST GANYMEDES


Aan boord van de skapalm-bark DERUFUS stuit Roi Danton op het 'beest Ganymedes'. Ze zijn nog steeds gevangenen aan boord van de DERUFUS. De vrijheid ligt voor hen beiden nog in de verre verte en dat des te meer omdat de DERUFUS nog vele geheimen herbergt ...Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2415 • 1738    HET LEGER VAN DE MICROBEESTEN


Roi Danton slaagt erin om, dankzij het beest Ganymedes, zich tenminste bewegingsvrijheid te verschaffen, maar op zijn spoor zit al het leger van de microbeesten ...


Over de avonturen van Roi Danton zullen we later verder berichten.


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2416 • 1739    DE MYTHE SCHERVENSTAD


In deze roman wisselen we van plaats en tijd van handelen: in het centrum van het gebeuren staan de SOL onder leiding van Ronald Tekener en Dao-Lin-H'ay. Al bijna twee decennia lang bevindt zich het expeditieruimteschip SOL in deze reusachtige galaxie. Door de hyperimpedantieschok van 1331 NGT aanvankelijk afgeremd, heeft het toch een enorme voorsprong op het squadron van Atlan. En zo is er genoeg tijd over voor de mythe schervenstad ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2417 • 1740    SLAAF VAN DE MACHINES


Atlan zoekt naar informatie en bondgenoten in een galaxie en hij vindt Dao-Lin-H'ay terug. Samen bieden ze het hoofd aan de slaaf van de machines. Alomendris begint te spreken. Dao-Lin H'ay en Atlan vernemen de schokkende geschiedenis van het contactbos - al het leed en de kwelling, die Alomendris in de vele jaren moest ondergaan ...Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2418 • 1741    DE ENTROPISCHE CYCLOON


Atlan zoekt informatie en bondgenoten in een galaxie die steeds meer van de gewone ruimte-tijdstructuren losraakt. Daarbij ontmoet hij tot zijn ontzetting een in opdracht van de vijand opererende SOL. Atlan is er zeker van dat de SOL, het laatste van de grote, legendarische ruimteschepen van de mensheid, een bijzondere plaats binnen Hangay inneemt. Hoe zou het zich anders zo onbevangen tussen de eenheden van TRAITOR kunnen bewegen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2419 • 1742    DE NIEUWE HEER VAN DE SOL


Atlan zoekt naar informatie en bondgenoten in een galaxie waar de normale ruimte-tijdstructuren verdwijnen. Daarbij ontmoet hij tot zijn schrik een hem wel bekend, maar in opdracht van de vijand opererend halterruimteschip.

De SOL, het Terraanse halterschip, geraakt bij zijn onderzoeken in Hangay in de handen van de vijand. Ronald Tekener wordt met de nieuwe heer van de SOL geconfronteerd ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2420 • 1743    KETSCHUA’S MAANVLUCHT


Perry Rhodan begeeft zich naar Tare-Scharm om daar het beslissende gevecht tegen de negasfeer mee te maken en erachter te komen hoe een negasfeer kan worden opgelost. De reis naar de verre galaxie Tare-Scharm lijkt aanvankelijk vruchteloos te verlopen. In tegenstelling tot Ketschua’s maanvlucht. Wat aanvankelijk een nauwelijks bereikbaar visioen leek, is gebeurd: Perry Rhodan heeft daadwerkelijk Tare-Scharm bereikt ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2421 • 1744    ELEDAIN’S KINDEREN


De weg naar de verre galaxie Tare-Scharm confronteert Perry Rhodan met traitanks en schepsels, die op traitanks jagen en vernietigen: het zijn in de vrije ruimte levende gigantische 'amoebes' - en Eledain’s kinderen. ARCHETIM houdt zich niet meer op in de omgeving van Tare-scharm. of hij samen met zijn strijdmacht werkelijk al in de borrelende chaos van de ontstaande negasfeer is doorgedrongen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2422 • 1745    HET UITDOVENDE VOLK


In de vrije ruimte levende Sekundims openen voor hem de weg naar de 'troepenvoorraad' van ARCHETIM - maar in het INTAZO aangekomen, staat nog een beproeving het halterruimteschip te wachten door het uitdovende volk. Het INTAZO is het waarschijnlijk belangrijkste bastion van ARCHETIM in het gevecht tegen de negasfeer van Tare-Scharm. Voor de meeste wezens lijkt het een veilige haven te zijn ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2423 • 1746    BERSERKER IN NOOD


De weg naar het 'troepenkamp' van ARCHETIM leidt uitsluitend via de kinderen van de dode superintelligentie ELEDAIN, de Sekundims en de Lanterns, die ervoor zorgen dat de machten van de chaos geen toegang vinden. Maar ook het INTAZO biedt geen volledige bescherming - dat bewijzen de berserkers in nood ...Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2424 • 1747    DE THERMODYNCENTRALE


Ternauwernood ontsnapte Perry Rhodan aan een aanslag, die ondubbelzinnig op hem gemunt was. Maar waarom? Wie had het in het INTAZO op hem voorzien? Ze kwamen als bondgenoten en waarnemers. Of en hoe komt Perry Rhodan met zijn bemanning de intriges binnen het INTAZO op het spoor - onbekende indringers snuffelen er klaarblijkelijk door de thermodyncentrale ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2425 • 1748    TWEE TEGEN INTAZO


De weg naar het 'troepenkamp' van ARCHETIM voert via de kinderen van de dode superintelligentie ELEDAIN, die ervoor zorgen dat de machten van de chaos geen toegang krijgen. Maar ook het INTAZO biedt geen volledige bescherming - de rust is nog altijd niet teruggekeerd, hoewel de ergste dreiging vooreerst is afgewend. Overal waar Perry Rhodan opduikt, zijn er nieuwe incidenten waarin de Terraan ongewild verwikkeld raakt ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2426 • 1749    VERTREK VAN DE VREDESVAARDERS


De strijd tegen TRAITOR wordt op vele fronten en door vele wezens gevoerd: in het verre verleden zoekt Perry Rhodan naar het geheim van de 'retroversie', in Hangay zelf volgt Atlan het spoor van de machtigen binnen de colonne. Ondertussen verdedigt Reginald Bull het zonnestelsel en Perry Rhodans zoon Kantiran zet een koerswijziging door van de organisatie die zich de stabiliteit van de Universele Corridor als doel had gesteld ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2427 • 1750    HULP VOOR AMBRIADOR


De vredesvaarders verlenen bijstand in Pinwheel en Andromeda en hulp voor Ambriador. Ze voorzien de lokale groep van carapol-structuurbranders, het enig bekende wapen dat de kabinetvorming van hele werelden kan tegenhouden. Daarmee begeven ze zich echter binnen het aandachtsgebied van TRAITOR en gaan stap voor stap een confrontatie tegemoet ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2428 • 1751    HOBOGEY DE WREKER


In dit deel gaan we verder met de avonturen van Perry Rhodan - en daarmee in het verre verleden. De Terraan werd gevangen genomen en ontvoerd door de duaal Ekatus Atimoss. Hoe kan Rhodan nu getuige zijn van de retroversie die hem inzicht moet geven in de mogelijkheden om in het heden te handelen?

Zijn enige hoop is Hobogey de wreker ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2429 • 1752    DE TERMINALE BEVING


Perry Rhodan is op de planeet Ata Thageno, alleen onder vreemdelingen en dienaars van de chaotarchen en bovendien nadert de terminale beving ...
Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2430 • 1801    DE GENPROX-EXPLORER


Perry Rhodan is op de planeet Ata Thageno en de genmonsteranalyses van de genprox-analisten - waar de genprox-explorer al op hem wacht ...
Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2431 • 1802    AANVAL VAN DE CYPRONEN


Ook in deze aflevering blijven we op Ata Thageno, de thuiswereld van de Roganen, wiens geschiedenis verder wordt verteld. Daar vindt Perry Rhodan in Hobogey, de wreker, net zoals in de Cypronen nieuwe bondgenoten - maar is dat voldoende?

Met hulp van de Cypronen verlaten hij en zijn geheimzinnige bondgenoot Hobogey de planeet Ata Thageno ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2432 • 1803    PROTO-NEGASFEER


Als volgende schakelen we over naar de JULES VERNE. De bemanning van het ruimteschip neemt een gevaarlijk besluit. Mondra Diamond's hoop bedriegt haar niet: Perry Rhodan is nog in leven; hij bevindt zich zelfs in relatieve veiligheid - tenminste voorlopig. Want Ekatus Atimoss, wiens toekomst op dat moment ongewis is, houdt zich nog steeds in zijn nabijheid op ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2433 • 1804    DE WOEDE VAN DE DUAAL


In de galaxie Tare- Scharm vindt Perry Rhodan in Hobogey, de wreker, evenals in de Cypronen, met de exponent Randa Eiss, nieuwe bondgenoten - hen valt Ekatus Atimoss in handen, een hoge officier van TRAITOR. Waar hij nu mee te maken krijgt, is de woede van de duaal want Ekatus Atimoss, wiens toekomst op dat moment ongewis is, houdt zich nog steeds in zijn nabijheid op ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2434 • 1805    DE WERELD IN DE HALFRUIMTE


Perry Rhodan bereikt in enkele dagen de onderwaterplaneet Tarquina, basis van het volk van de Cypronen. Daar heeft hij gelegenheid, de belangrijkste tegenstander van de chaostroepen in Tare-Scharm nader te leren kennen. Maar op Tarquina belanden hij en de exponent Randa Eiss in een intrigespel. Ook het einde van Ekatus Atimoss worsteling met zijn loyaliteit komt uiteindelijk op de wereld in de halfruimte ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2435 • 1806    DE NEGA-CYPRONEN


Perry Rhodan, die zich op de wereld Tarquina steeds beter weet te behelpen, verneemt van de Nega-Cypronen en hun geheim.

In de volgende episode schakelen we over naar het Sol-stelsel. Daar gebeuren dingen van grote draagwijdte, en het raakt de hele mensheid ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2436 • 1807    DE TELETRANSWISSEL


Wanneer TRAITOR al zijn middelen inzet, kan theoretisch iedere dag het einde van het gehele Sol-stelsel betekenen. Om deze reden heeft HET, de superintelligentie en mentor van de mensheid, Perry Rhodan een aanbod in overweging gegeven: de redding van alle mensen die dit wensen in een ver afgelegen, veilig toevluchtsoord. De weg daarheen loopt via de teletranswissel ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2437 • 1808    DE IMMATERIËLE STAD


In het Sol-stelsel verschijnt de teletranswissel die de mensheid naar het onbekende Stardust-stelsel moet brengen, dat de Terranen bijna paradijselijke levensomstandigheden biedt. Reginald Bull die zijn goedkeuring niet aan een emigratie wil geven, zal met een onderzoeksteam door de teletranswissel naar het onbekende stelsel trekken. De weg daarheen voert via de immateriële stad ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2438 • 1809    HET STARDUST-STELSEL


Het 'vreemde' spel dat Lotho Keraete speelt, verandert binnen de kortste tijd de politieke coördinaten op de Aarde: na de twee persconferenties kan de Terraanse regering niet meer geheimhouden dat er een kans is om te emigreren. Maar tegelijkertijd weten Reginald Bull en zijn metgezellen nog niet genoeg over de planeten van het Stardust-stelsel ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2439 • 1810    MENSEN VOOR STARDUST


Iedereen die dat wil, kan naar een ver, veilig refugium vluchten. De eerste privé-Whistler trektocht is op een van de nieuwe werelden in het Stardust-stelsel aangekomen. En allengs kiezen steeds meer mensen voor Stardust en de grote stroom kolonisten komt langzaam maar onstuitbaar op gang.

De teletranswissel is uitgeschakeld, een overgang naar het Stardust-stelsel is niet meer mogelijk ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2440 • 1811    LEGER VAN DE SCHADUWEN


Deze aflevering speelt zich af in Hangay. Als Atlan, de onsterfelijke Arkonide, een expeditie naar Hangay leidt, weet hij dat het legendarische generatieruimteschip SOL al verdwenen is. Des te groter is zijn verrassing als hij het schip toevallig tegenkomt: in handen van de tegenstander, bestuurd door de aangewezen piloot van de chaotender. Er is echter nog steeds een kans voor SOL - en dat is het leger van de schaduwen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2441 • 1812    DE LAATSTE VEERTIG


Mom'serimers konden de controle over hun ruimteschip terugwinnen - vlak onder de ogen van een progressiehoeder. Daarmee zíjn ze echter nog lang niet uit de gevarenzone. De vreugde van de Solaners is natuurlijk groot, maar Tekener wordt door gedachten gekweld dat hij iets over het hoofd heeft gezien. Is de SOL nu werkelijk vrij? Hun sleutels tot de vrijheid zijn mogelijk de laatste veertig ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2442 • 1813    BASIS IN DE CHAOS


Deze roman speelt zich weliswaar nog steeds af in Hangay, maar we schakelen over naar Atlan en de bemanning van de RICHARD BURTON. Hun inspanningen om iets tegen de negasfeer te ondernemen, staan nog helemaal aan het begin. Zij hebben een basis in de chaos nodig. Atlan en het onderzoeksteam hebben de entropische cycloon gelukkig overleefd - de gegevens konden aan de RICHARD BURTON worden gezonden voor verdere analyse ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2443 • 1814    ESCHERS PLAN


Uiteindelijk zal het tot een treffen tussen de SOL en de RICHARD BURTON komen. Maar daarin schuilt een tot dusver onbekend gevaar en dit komt overeen met Escher's plan. De giganten ontmoeten elkaar - en Savoire moet een beslissing nemen.

ln de volgende aflevering wisselen we van plaats van handeling en gaan naar Tarquina, de onderduikende wereld ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2444 • 1815    VOOR DE LAATSTE VELDSLAG


Na ettelijke avonturen staat de onsterfelijke Terraan nu kort voor de laatste veldslag. De ondergang van Tarquina is op handen - de vloot van lafaards vertrekt.

Het afscheid van de halfruimtewereld is op handen, het hoofdstuk Tarquina wordt afgesloten. En de JULES VERNE sluit zich aan bij de gevechtseenheden van de Cypronen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2445 • 1816    SCHEPSEL VAN DE CHAOS


Een duaal staat voor de keus – zijn beslissing betreft de toekomst. De JULES VERNE sluit zich aan bij de gevechtseenheden van de Cypronen. De ruimteschepen van de volkeren van Tare-Scharm en de JULES VERNE komen in de corridor van de orde - en zo langzaamaan kunnen de geheimen van de corridor onthuld worden ...Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2446 • 1817    DE NEGANE-STAD


In de proto-negasfeer – de chaotarch wordt verwacht. De opperste bevelhebber van de superintelligentie ARCHETIM is verdwenen. Perry Rhodan krijgt de taak opgedragen, haar terug te vinden - maar daarvoor moet hij de nega-stad in. Perry Rhodan en zijn commando bereiken de nega-stad. Wat ze daar meemaken, kunnen en willen ze niet geloven ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2447 • 1818    WACHTEN OP XRAYN


Inzet voor generaal Kamuko - het uur van de mutanten. Perry Rhodan kreegt de opdracht de opperbevelhebster terug te brengen. Zijn doel is de negaanse-stad, waar ze allemaal wachten op XRAYN

De JULES VERNE is door een sprong naar de hyperruimte weer eens op het nippertje aan de traitanks ontkomen. Maar ze heeft haar missie volbracht en daar gaat het uiteindelijk om ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2448 • 1819    BANGE DAGEN


De beslissende slag om Tare-Scharm - reusachtige ruimtevloten trekken ten strijde. Opperbevelhebber Kamuko kampt met de dood. En zonder haar steun is het twijfelachtig of er een overwinning kan worden behaald op de chaosmachten. Voor Kamuko's plaatsvervanger beginnen bange dagen. Dankzij de inspanningen van Alaska Saedelaere en de Cyproonse sferici kon de JULES VERNE zijn laatste hyperruimte ingang voltooien met de ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2449 • 1820    DE LAATSTE STRIJD


De JULES VERNE bij de gebeurtenissenhorizon – de retroversie is in zicht. Uiteindelijk komt het tot een beslissing tussen orde en chaos: het is de laatste strijd.

De retroversie is uiteindelijk gelukt, al was het tegen een hoge prijs. En niemand kan gezien de zware beschadigingen garanderen, wanneer en waar de JULES VERNE haar contextsprong zal beëindigen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2450 • 1821    EVOLUX


De JULES VERNE materialiseert – de witte wereld wordt bezocht. Perry Rhodan initieert de sprong naar het heden pas in de laatste minuut. In een onbekende regio wacht een eigenaardige wereld op de mensen: het is Evolux. De eerste stappen van de Terranen op de witte wereld worden enerzijds door wantrouwen en anderzijds door fascinatie gekarakteriseerd - maar de structuur van Evolux is afwijzend en allesbehalve bevorderlijk voor Perry's plannen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2451 • 1822    DE METALOPERS


Geïsoleerd op de witte wereld – de Terranen komen een vreemde helper tegen.

Hoewel de situatie naar buiten toe onveranderd blijft, schijnen er zich onder het oppervlak van de ordeplaneet Evolux tendensen af te tekenen, welke positieve gevolgen voor Perry Rhodan en de JULES VERNE kunnen hebben ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2452 • 1823    OPERATIE KOBALTBLAUW


Een commando van dieven in actie – Mondra Diamond jaagt een heikel plan na.

Maar nog is de macht van Dyramesch ongebroken. Mondra Diamond wil hierin verandering brengen. Mondra Diamond's plan is brutaal en vol risico's. Precies dat kenmerkte tot nog toe bijna elk Terraans succesverhaal. Maar aan elke succesfase komt ook weer een keer een eind ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2453 • 1824    IN DE STEILE STAD


Intrigespel op Evolux – het dievencommando vecht door. Perry's levensgezellin Mondra Diamond verzint een plan: de diefstal van een kosmocratenschip. Maar dit bevindt zich in de steile stad ...

Terwijl de kosmofect de situatie op Evolux onder controle denkt te hebben, is hem minstens de controle over Perry Rhodan ontglipt ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2454 • 1825    SCHIP UIT DE EEUWIGHEID


Ze betreden het obelisken-ruimteschip – een blik in een andere wereld. De voormalige ridder van de diepte is op zoek naar de geheimen van het Cyno-verleden en hoopt daarin een oplossing voor zijn huidige problemen te vinden.

Een oud ruimteschip  uit de eeuwigheid wordt het doel van zijn expeditie. Het 'veilige' oord - een WET-gever? Perry Rhodan moet zich op enkele verrassingen voorbereiden ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________

?

2455 • 1826    OVERWINNING VAN DE MORAAL


Staat men werkelijk op het punt het geheim van de Cyno's te weten te komen? Meer hierover in deze volgende aflevering: Perry Rhodan doet een ontdekking – de spelkaarten worden opnieuw geschud.
Zorg er voor, dat je de toekomst blijft volgen ... met Perry Rhodan!


Om de complete verhalen van de Perry Rhodan reeks te lezen, de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België, klik dan hier om je te abonneren.

De beheerder van deze web-site heeft geen enkel commercieel belang bij de uitgever van Perry Rhodan. Op deze manier probeert de beheerder bij te dragen om de Perry Rhodan reeks te handhaven.