20.059.813 t/m 20.059.812 v. Chr. en 1346 t/m 1347 NGT (4933 t/m 4934 na Chr.)

  1. van de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België

  1. Perry Rhodan archief

 


Reeks

2400 - 2499


35e cyclus:

NEGASFEER


Klik op Perry hierboven om terug te keren naar de hoofdpagina

Dit niet commerciële Perry Rhodan archief probeert zich te onderscheiden door bij elke editie een samenvatting te geven en alle afbeeldingen te vertonen. Niet alleen de kleuren voorkant maar ook de achterkant en de zwart/wit afbeelding die tussen de tekst staat.2400 • 1723 (2017, week 23)    DOELTIJD


Perry Rhodan begint hij een risicovolle expeditie. De sprong in het verre verleden is gelukt, maar niet zonder kleerscheuren. Helaas belandden Rhodan en zijn maten meteen weer in precaire situatie. Wat is het verband tussen de verantwoordelijken van het SYSTEEM en de Laosoors, die getrainde dieven zijn? Hoe kan Rhodan generaal Kamuko van hun onschuld overtuigen zodat ze toch aan de trektocht kunnen deelnemen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2401 • 1724    OPRUKKEN IN DE LAOMARK


Het plan van de geheimzinnige opdrachtgever lijkt op te gaan: hij heeft de JULES VERNE en haar bemanning in zijn greep. En met Perry Rhodan is er bovendien een zogenaamde auradrager die een tot nu toe nog onbekende opdracht kan opknappen. Zo eindigde de contextsprong van de Terraanse expeditie in een val. Perry Rhodan en zijn bemanning kunnen zich alleen bevrijden als hij de bevelen van de onbekende gehoorzaamt ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2402 • 1725    DE WET-GEVER


Perry Rhodan weet echter dat twintig miljoen jaar geleden al eens een negasfeer verhinderd kon worden. Daarom begint hij met het nieuwe ruimteschip JULES VERNE een reis naar het verleden - in de Melkweg, die destijds als Phariske-Erigon bekend was, wacht de WET-gever. De dieven van de Laosoors hebben het dankzij Perry Rhodan klaargespeeld om toegang tot de WET-gever te krijgen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2403 • 1726    MISSIE CHEOS-TAI


In de Melkweg; die destijds als Phariske-Erigon bekend stond, moet Perry Rhodan, om zijn schip te redden, als eerste een gevaarlijke taak in opdracht van de chaosmachten vervullen. Missie CHEOS-TAI werd afgesloten - wat daar ook uit zal voortkomen, moet worden afgewacht. De geheimen van de LAOMARK zijn in ieder geval nog lang niet ontsluierd ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2404 • 1727    SCHUILPLAATS BIJ HET BLACK HOLE


Maar ook op andere plaatsen van de galaxie gebeuren belangrijke dingen. Intussen ontdekt generaal Kamuko de schuilplaats bij het black hole. ARCHETIM is ontwaakt, maar voorlopig mag niemand dat weten - de principaal zit in een lastig parket, vooral omdat alles ervan afhangt, of zij CHEOS-TAI weer in handen van het SYSTEEM terug kan brengen of niet ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2405 • 1728    PACT TEGEN DE CHAOS


Perry Rhodan wordt met de JULES VERNE als onderpand gechanteerd om hen te helpen bij de diefstal van de WET-gever, een onmisbaar instrument van de retroversie. Na afsluiten van deze missie smeedt de onsterfelijke echter het pact tegen de chaos. Mondra Diamond en Perry Rhodan sporen samen in de missie tegen de machten van de chaos een van de velen geheimen op waarvan de LAOMARK ongetwijfeld is vervuld ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2406 • 1729    DE KRISTAL ANNALEN


Rhodan en zijn metgezellen raken verwikkeld in een gigantisch conflict en  het gaat nu onder andere om de kristal annalen. Met hun nieuwe kennis over de pressor-garde en de werkelijke heerser van de LAOMARK hebben Perry Rhodan en zijn metgezellen nu een waardevol vuistpand verworven. Daarmee laat de niet bepaald optimale situatie in het verleden zich wellicht verbeteren - als het lukt om de meerderheid van de Laosoors aan hun kant te krijgen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2407 • 1730    VERTREK NAAR TARE-SCHARM


Perry Rhodan ontdekt, dat de Laosoors zonder hun medeweten tot handlangers van de chaos geworden zijn. Samen met Perry Rhodan willen ze het bewijs leveren voor de eeuwenlange verslaving van de LAOMARK, hun door het heelal reizende thuiswereld. Lukt ze dat tegen de verbitterde tegenstand van hun geheime onderdrukker; wordt de weg vrij voor het vertrek naar Tare-Scharm ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2408 • 1731    OORLOG VAN DE PROCESSORS


In deze aflevering gaat zowel de tijd als ook de plaats van handeling terug naar het jaar 1346 Nieuwe Galactische Tijdrekening, naar Atlan’s belevenissen aan boord van de RICHARD BURTON tijdens de vlucht in de galaxie Hangay, waar een negasfeer ontstaat. Men nadert het doel van de reis, een galaxie die niet meer in haar natuurlijke omgeving is ingebed en die zich steeds meer onttrekt aan de geldigheid van de morele code ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2409 • 1732    GRENSWAL HANGAY


Atlan begeeft zich intussen op een gevaarlijke tocht bij het brandpunt van de gebeurtenissen - en daar stoten de RICHARD BURTON en haar escorterende schepen op de grenswal ...
Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2410 • 1733    HET CONTACTWOUD


De dodelijke barrière lijkt doorbroken te zijn, hoewel dit niet onopgemerkt gebeurde. Terwijl de traitanks op weg naar de RICHARD BURTON gaan, volgt deze een nieuw spoor ...
Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2411 • 1734    VLEUGEL-VAN-RAFFAT


Hangay is zoals bekend gevaarlijk terrein, vooral wanneer men het bestaan en de groei van de proto-chaotische cellen in aanmerking neemt.

Atlan gaat de waarheid van de geruchten over dit onheilspellende gebied na - en ontmoet de vleugel-van-Raffat ...Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2412 • 1735    HET WATER VAN AAR


In deze aflevering schakelen we over naar de Melkweg en naar Reginald Bull, die daar probeert het verzet tegen de terminale colonne te organiseren. Ook hij zit niet stil. De minister van defensie bezoekt een noodlottige vergadering. Hoe moeilijk het is om in het gevecht tegen de terminale colonne TRAITOR unanimiteit onder de Melkwegvolkeren te krijgen, vermoedden de vredige Aarus al ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2413 • 1736    HET GENETISCHE MAGAZIJN


Binnen de colonne nemen de activiteiten echter ook toe: bijvoorbeeld aan boord van de skapalm-bark DERUFUS - deze herbergt het genetische magazijn. De DERUFUS blijkt voor Perry Rhodans oudste levende zoon een beslissend oord te zijn. Of Roi Danton zal overleven, sterven of een lid van TRAITOR worden, is daarbij voor hemzelf niet van erg grote betekenis ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2414 • 1737    HET BEEST GANYMEDES


Aan boord van de skapalm-bark DERUFUS stuit Roi Danton op het 'beest Ganymedes'. Ze zijn nog steeds gevangenen aan boord van de DERUFUS. De vrijheid ligt voor hen beiden nog in de verre verte en dat des te meer omdat de DERUFUS nog vele geheimen herbergt ...Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2415 • 1738    HET LEGER VAN DE MICROBEESTEN


Roi Danton slaagt erin om, dankzij het beest Ganymedes, zich tenminste bewegingsvrijheid te verschaffen, maar op zijn spoor zit al het leger van de microbeesten ...


Over de avonturen van Roi Danton zullen we later verder berichten.


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2416 • 1739    DE MYTHE SCHERVENSTAD


In deze roman wisselen we van plaats en tijd van handelen: in het centrum van het gebeuren staan de SOL onder leiding van Ronald Tekener en Dao-Lin-H'ay. Al bijna twee decennia lang bevindt zich het expeditieruimteschip SOL in deze reusachtige galaxie. Door de hyperimpedantieschok van 1331 NGT aanvankelijk afgeremd, heeft het toch een enorme voorsprong op het squadron van Atlan. En zo is er genoeg tijd over voor de mythe schervenstad ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2417 • 1740    SLAAF VAN DE MACHINES


Atlan zoekt naar informatie en bondgenoten in een galaxie en hij vindt Dao-Lin-H'ay terug. Samen bieden ze het hoofd aan de slaaf van de machines. Alomendris begint te spreken. Dao-Lin H'ay en Atlan vernemen de schokkende geschiedenis van het contactbos - al het leed en de kwelling, die Alomendris in de vele jaren moest ondergaan ...Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2418 • 1741    DE ENTROPISCHE CYCLOON


Atlan zoekt informatie en bondgenoten in een galaxie die steeds meer van de gewone ruimte-tijdstructuren losraakt. Daarbij ontmoet hij tot zijn ontzetting een in opdracht van de vijand opererende SOL. Atlan is er zeker van dat de SOL, het laatste van de grote, legendarische ruimteschepen van de mensheid, een bijzondere plaats binnen Hangay inneemt. Hoe zou het zich anders zo onbevangen tussen de eenheden van TRAITOR kunnen bewegen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2419 • 1742    DE NIEUWE HEER VAN DE SOL


Atlan zoekt naar informatie en bondgenoten in een galaxie waar de normale ruimte-tijdstructuren verdwijnen. Daarbij ontmoet hij tot zijn schrik een hem wel bekend, maar in opdracht van de vijand opererend halterruimteschip.

De SOL, het Terraanse halterschip, geraakt bij zijn onderzoeken in Hangay in de handen van de vijand. Ronald Tekener wordt met de nieuwe heer van de SOL geconfronteerd ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2420 • 1743    KETSCHUA’S MAANVLUCHT


Perry Rhodan begeeft zich naar Tare-Scharm om daar het beslissende gevecht tegen de negasfeer mee te maken en erachter te komen hoe een negasfeer kan worden opgelost. De reis naar de verre galaxie Tare-Scharm lijkt aanvankelijk vruchteloos te verlopen. In tegenstelling tot Ketschua’s maanvlucht. Wat aanvankelijk een nauwelijks bereikbaar visioen leek, is gebeurd: Perry Rhodan heeft daadwerkelijk Tare-Scharm bereikt ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2421 • 1744    ELEDAIN’S KINDEREN


De weg naar de verre galaxie Tare-Scharm confronteert Perry Rhodan met traitanks en schepsels, die op traitanks jagen en vernietigen: het zijn in de vrije ruimte levende gigantische 'amoebes' - en Eledain’s kinderen. ARCHETIM houdt zich niet meer op in de omgeving van Tare-scharm. of hij samen met zijn strijdmacht werkelijk al in de borrelende chaos van de ontstaande negasfeer is doorgedrongen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2422 • 1745    HET UITDOVENDE VOLK


In de vrije ruimte levende Sekundims openen voor hem de weg naar de 'troepenvoorraad' van ARCHETIM - maar in het INTAZO aangekomen, staat nog een beproeving het halterruimteschip te wachten door het uitdovende volk. Het INTAZO is het waarschijnlijk belangrijkste bastion van ARCHETIM in het gevecht tegen de negasfeer van Tare-Scharm. Voor de meeste wezens lijkt het een veilige haven te zijn ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2423 • 1746    BERSERKER IN NOOD


De weg naar het 'troepenkamp' van ARCHETIM leidt uitsluitend via de kinderen van de dode superintelligentie ELEDAIN, de Sekundims en de Lanterns, die ervoor zorgen dat de machten van de chaos geen toegang vinden. Maar ook het INTAZO biedt geen volledige bescherming - dat bewijzen de berserkers in nood ...Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2424 • 1747    DE THERMODYNCENTRALE


Ternauwernood ontsnapte Perry Rhodan aan een aanslag, die ondubbelzinnig op hem gemunt was. Maar waarom? Wie had het in het INTAZO op hem voorzien? Ze kwamen als bondgenoten en waarnemers. Of en hoe komt Perry Rhodan met zijn bemanning de intriges binnen het INTAZO op het spoor - onbekende indringers snuffelen er klaarblijkelijk door de thermodyncentrale ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2425 • 1748    TWEE TEGEN INTAZO


De weg naar het 'troepenkamp' van ARCHETIM voert via de kinderen van de dode superintelligentie ELEDAIN, die ervoor zorgen dat de machten van de chaos geen toegang krijgen. Maar ook het INTAZO biedt geen volledige bescherming - de rust is nog altijd niet teruggekeerd, hoewel de ergste dreiging vooreerst is afgewend. Overal waar Perry Rhodan opduikt, zijn er nieuwe incidenten waarin de Terraan ongewild verwikkeld raakt ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2426 • 1749    VERTREK VAN DE VREDESVAARDERS


De strijd tegen TRAITOR wordt op vele fronten en door vele wezens gevoerd: in het verre verleden zoekt Perry Rhodan naar het geheim van de 'retroversie', in Hangay zelf volgt Atlan het spoor van de machtigen binnen de colonne. Ondertussen verdedigt Reginald Bull het zonnestelsel en Perry Rhodans zoon Kantiran zet een koerswijziging door van de organisatie die zich de stabiliteit van de Universele Corridor als doel had gesteld ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2427 • 1750    HULP VOOR AMBRIADOR


De vredesvaarders verlenen bijstand in Pinwheel en Andromeda en hulp voor Ambriador. Ze voorzien de lokale groep van carapol-structuurbranders, het enig bekende wapen dat de kabinetvorming van hele werelden kan tegenhouden. Daarmee begeven ze zich echter binnen het aandachtsgebied van TRAITOR en gaan stap voor stap een confrontatie tegemoet ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2428 • 1751    HOBOGEY DE WREKER


In dit deel gaan we verder met de avonturen van Perry Rhodan - en daarmee in het verre verleden. De Terraan werd gevangen genomen en ontvoerd door de duaal Ekatus Atimoss. Hoe kan Rhodan nu getuige zijn van de retroversie die hem inzicht moet geven in de mogelijkheden om in het heden te handelen?

Zijn enige hoop is Hobogey de wreker ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2429 • 1752    DE TERMINALE BEVING


Perry Rhodan is op de planeet Ata Thageno, alleen onder vreemdelingen en dienaars van de chaotarchen en bovendien nadert de terminale beving ...
Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2430 • 1801    DE GENPROX-EXPLORER


Perry Rhodan is op de planeet Ata Thageno en de genmonsteranalyses van de genprox-analisten - waar de genprox-explorer al op hem wacht ...
Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2431 • 1802    AANVAL VAN DE CYPRONEN


Ook in deze aflevering blijven we op Ata Thageno, de thuiswereld van de Roganen, wiens geschiedenis verder wordt verteld. Daar vindt Perry Rhodan in Hobogey, de wreker, net zoals in de Cypronen nieuwe bondgenoten - maar is dat voldoende?

Met hulp van de Cypronen verlaten hij en zijn geheimzinnige bondgenoot Hobogey de planeet Ata Thageno ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2432 • 1803    PROTO-NEGASFEER


Als volgende schakelen we over naar de JULES VERNE. De bemanning van het ruimteschip neemt een gevaarlijk besluit. Mondra Diamond's hoop bedriegt haar niet: Perry Rhodan is nog in leven; hij bevindt zich zelfs in relatieve veiligheid - tenminste voorlopig. Want Ekatus Atimoss, wiens toekomst op dat moment ongewis is, houdt zich nog steeds in zijn nabijheid op ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2433 • 1804    DE WOEDE VAN DE DUAAL


In de galaxie Tare- Scharm vindt Perry Rhodan in Hobogey, de wreker, evenals in de Cypronen, met de exponent Randa Eiss, nieuwe bondgenoten - hen valt Ekatus Atimoss in handen, een hoge officier van TRAITOR. Waar hij nu mee te maken krijgt, is de woede van de duaal want Ekatus Atimoss, wiens toekomst op dat moment ongewis is, houdt zich nog steeds in zijn nabijheid op ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2434 • 1805    DE WERELD IN DE HALFRUIMTE


Perry Rhodan bereikt in enkele dagen de onderwaterplaneet Tarquina, basis van het volk van de Cypronen. Daar heeft hij gelegenheid, de belangrijkste tegenstander van de chaostroepen in Tare-Scharm nader te leren kennen. Maar op Tarquina belanden hij en de exponent Randa Eiss in een intrigespel. Ook het einde van Ekatus Atimoss worsteling met zijn loyaliteit komt uiteindelijk op de wereld in de halfruimte ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2435 • 1806    DE NEGA-CYPRONEN


Perry Rhodan, die zich op de wereld Tarquina steeds beter weet te behelpen, verneemt van de Nega-Cypronen en hun geheim.

In de volgende episode schakelen we over naar het Sol-stelsel. Daar gebeuren dingen van grote draagwijdte, en het raakt de hele mensheid ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2436 • 1807    DE TELETRANSWISSEL


Wanneer TRAITOR al zijn middelen inzet, kan theoretisch iedere dag het einde van het gehele Sol-stelsel betekenen. Om deze reden heeft HET, de superintelligentie en mentor van de mensheid, Perry Rhodan een aanbod in overweging gegeven: de redding van alle mensen die dit wensen in een ver afgelegen, veilig toevluchtsoord. De weg daarheen loopt via de teletranswissel ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2437 • 1808    DE IMMATERIËLE STAD


In het Sol-stelsel verschijnt de teletranswissel die de mensheid naar het onbekende Stardust-stelsel moet brengen, dat de Terranen bijna paradijselijke levensomstandigheden biedt. Reginald Bull die zijn goedkeuring niet aan een emigratie wil geven, zal met een onderzoeksteam door de teletranswissel naar het onbekende stelsel trekken. De weg daarheen voert via de immateriële stad ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2438 • 1809    HET STARDUST-STELSEL


Het 'vreemde' spel dat Lotho Keraete speelt, verandert binnen de kortste tijd de politieke coördinaten op de Aarde: na de twee persconferenties kan de Terraanse regering niet meer geheimhouden dat er een kans is om te emigreren. Maar tegelijkertijd weten Reginald Bull en zijn metgezellen nog niet genoeg over de planeten van het Stardust-stelsel ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2439 • 1810    MENSEN VOOR STARDUST


Iedereen die dat wil, kan naar een ver, veilig refugium vluchten. De eerste privé-Whistler trektocht is op een van de nieuwe werelden in het Stardust-stelsel aangekomen. En allengs kiezen steeds meer mensen voor Stardust en de grote stroom kolonisten komt langzaam maar onstuitbaar op gang.

De teletranswissel is uitgeschakeld, een overgang naar het Stardust-stelsel is niet meer mogelijk ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2440 • 1811    LEGER VAN DE SCHADUWEN


Deze aflevering speelt zich af in Hangay. Als Atlan, de onsterfelijke Arkonide, een expeditie naar Hangay leidt, weet hij dat het legendarische generatieruimteschip SOL al verdwenen is. Des te groter is zijn verrassing als hij het schip toevallig tegenkomt: in handen van de tegenstander, bestuurd door de aangewezen piloot van de chaotender. Er is echter nog steeds een kans voor SOL - en dat is het leger van de schaduwen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2441 • 1812    DE LAATSTE VEERTIG


Mom'serimers konden de controle over hun ruimteschip terugwinnen - vlak onder de ogen van een progressiehoeder. Daarmee zíjn ze echter nog lang niet uit de gevarenzone. De vreugde van de Solaners is natuurlijk groot, maar Tekener wordt door gedachten gekweld dat hij iets over het hoofd heeft gezien. Is de SOL nu werkelijk vrij? Hun sleutels tot de vrijheid zijn mogelijk de laatste veertig ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2442 • 1813    BASIS IN DE CHAOS


Deze roman speelt zich weliswaar nog steeds af in Hangay, maar we schakelen over naar Atlan en de bemanning van de RICHARD BURTON. Hun inspanningen om iets tegen de negasfeer te ondernemen, staan nog helemaal aan het begin. Zij hebben een basis in de chaos nodig. Atlan en het onderzoeksteam hebben de entropische cycloon gelukkig overleefd - de gegevens konden aan de RICHARD BURTON worden gezonden voor verdere analyse ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2443 • 1814    ESCHERS PLAN


Uiteindelijk zal het tot een treffen tussen de SOL en de RICHARD BURTON komen. Maar daarin schuilt een tot dusver onbekend gevaar en dit komt overeen met Escher's plan. De giganten ontmoeten elkaar - en Savoire moet een beslissing nemen.

ln de volgende aflevering wisselen we van plaats van handeling en gaan naar Tarquina, de onderduikende wereld ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2444 • 1815    VOOR DE LAATSTE VELDSLAG


Na ettelijke avonturen staat de onsterfelijke Terraan nu kort voor de laatste veldslag. De ondergang van Tarquina is op handen - de vloot van lafaards vertrekt.

Het afscheid van de halfruimtewereld is op handen, het hoofdstuk Tarquina wordt afgesloten. En de JULES VERNE sluit zich aan bij de gevechtseenheden van de Cypronen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2445 • 1816    SCHEPSEL VAN DE CHAOS


Een duaal staat voor de keus – zijn beslissing betreft de toekomst. De JULES VERNE sluit zich aan bij de gevechtseenheden van de Cypronen. De ruimteschepen van de volkeren van Tare-Scharm en de JULES VERNE komen in de corridor van de orde - en zo langzaamaan kunnen de geheimen van de corridor onthuld worden ...Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2446 • 1817    DE NEGANE-STAD


In de proto-negasfeer – de chaotarch wordt verwacht. De opperste bevelhebber van de superintelligentie ARCHETIM is verdwenen. Perry Rhodan krijgt de taak opgedragen, haar terug te vinden - maar daarvoor moet hij de nega-stad in. Perry Rhodan en zijn commando bereiken de nega-stad. Wat ze daar meemaken, kunnen en willen ze niet geloven ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2447 • 1818    WACHTEN OP XRAYN


Inzet voor generaal Kamuko - het uur van de mutanten. Perry Rhodan kreegt de opdracht de opperbevelhebster terug te brengen. Zijn doel is de negaanse-stad, waar ze allemaal wachten op XRAYN

De JULES VERNE is door een sprong naar de hyperruimte weer eens op het nippertje aan de traitanks ontkomen. Maar ze heeft haar missie volbracht en daar gaat het uiteindelijk om ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2448 • 1819    BANGE DAGEN


De beslissende slag om Tare-Scharm - reusachtige ruimtevloten trekken ten strijde. Opperbevelhebber Kamuko kampt met de dood. En zonder haar steun is het twijfelachtig of er een overwinning kan worden behaald op de chaosmachten. Voor Kamuko's plaatsvervanger beginnen bange dagen. Dankzij de inspanningen van Alaska Saedelaere en de Cyproonse sferici kon de JULES VERNE zijn laatste hyperruimte ingang voltooien met de ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2449 • 1820    DE LAATSTE STRIJD


De JULES VERNE bij de gebeurtenissenhorizon – de retroversie is in zicht. Uiteindelijk komt het tot een beslissing tussen orde en chaos: het is de laatste strijd.

De retroversie is uiteindelijk gelukt, al was het tegen een hoge prijs. En niemand kan gezien de zware beschadigingen garanderen, wanneer en waar de JULES VERNE haar contextsprong zal beëindigen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2450 • 1821    EVOLUX


De JULES VERNE materialiseert – de witte wereld wordt bezocht. Perry Rhodan initieert de sprong naar het heden pas in de laatste minuut. In een onbekende regio wacht een eigenaardige wereld op de mensen: het is Evolux. De eerste stappen van de Terranen op de witte wereld worden enerzijds door wantrouwen en anderzijds door fascinatie gekarakteriseerd - maar de structuur van Evolux is afwijzend en allesbehalve bevorderlijk voor Perry's plannen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2451 • 1822    DE METALOPERS


Geïsoleerd op de witte wereld – de Terranen komen een vreemde helper tegen.

Hoewel de situatie naar buiten toe onveranderd blijft, schijnen er zich onder het oppervlak van de ordeplaneet Evolux tendensen af te tekenen, welke positieve gevolgen voor Perry Rhodan en de JULES VERNE kunnen hebben ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2452 • 1823    OPERATIE KOBALTBLAUW


Een commando van dieven in actie – Mondra Diamond jaagt een heikel plan na.

Maar nog is de macht van Dyramesch ongebroken. Mondra Diamond wil hierin verandering brengen. Mondra Diamond's plan is brutaal en vol risico's. Precies dat kenmerkte tot nog toe bijna elk Terraans succesverhaal. Maar aan elke succesfase komt ook weer een keer een eind ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2453 • 1824    IN DE STEILE STAD


Intrigespel op Evolux – het dievencommando vecht door. Perry's levensgezellin Mondra Diamond verzint een plan: de diefstal van een kosmocratenschip. Maar dit bevindt zich in de steile stad ...

Terwijl de kosmofect de situatie op Evolux onder controle denkt te hebben, is hem minstens de controle over Perry Rhodan ontglipt ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2454 • 1825    SCHIP UIT DE EEUWIGHEID


Ze betreden het obelisken-ruimteschip – een blik in een andere wereld. De voormalige ridder van de diepte is op zoek naar de geheimen van het Cyno-verleden en hoopt daarin een oplossing voor zijn huidige problemen te vinden.

Een oud ruimteschip  uit de eeuwigheid wordt het doel van zijn expeditie. Het 'veilige' oord - een WET-gever? Perry Rhodan moet zich op enkele verrassingen voorbereiden ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2455 • 1826    OVERWINNING VAN DE MORAAL


Perry Rhodan doet een ontdekking – de spelkaarten worden opnieuw geschud. Perry Rhodan krijgt het aan de stok met de principes van de kosmocratische efficiëntie - om weer haar huis te komen, zet hij vol in op een overwinning van de moraal. Eindelijk kan de reis voortgaan. De witte planeet is quasi een doorgangsstation geweest dat het de Terranen mogelijk maakt naar de Melkweg terug te keren ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2456 • 1827    ACADEMIE VAN DE MICROBEESTEN


Ze zijn getraumatiseerd en gewelddadig – en vinden een nieuw thuis. Het Sol-stelsel is het middelpunt van het verzet, al mogen de keizer zonder rijk, Bostich van Arkon, en andere helpers zoals de vredesvaarders in geen geval worden veronachtzaamd. Maar nog iemand anders zint op wraak op de terminale colonne, en heeft misschien wel meer reden daarvoor dan wie ook. We hebben het over Michael Reginald Rhodan, beter bekend als Roi Danton ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2457 • 1828    DANTYRENS TERUGKEER


Roi Danton op een geheime missie – zijn helpers zijn de micro-beesten. De terugkeer van de dood gewaande Roi Danton uit de klauwen van TRAITOR opent voor de mensheid nieuwe mogelijkheden, vooral omdat hij in zijn gevolg rond de achttienhonderd microbeesten heeft, die tegen de terminale colonne opstaan. Met de zoon van Perry Rhodan aan hun zijde wagen de Terranen zich aan Dantyren's terugkeer ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2458 • 1829    DE TWEEDE DANTYREN


Hij wil zijn voorbeeld overtreffen – elk middel is geoorloofd voor de duaal. Roi Danton alias duale kapitein Dantyren heeft het voor elkaar gekregen. Hij heeft met de microbeesten een traitank gekaapt en stuurt nu aan op de dicht bij het centrum liggende wereld Liforno. Een riskante expeditie maakt nu van Michael Reginald Rhodan een figuur als uit donkere nachtmerries: hij wordt de tweede Dantyren ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2459 • 1830       COMPLEX ASTROVENT


Op de Honderdzonnenwereld – het centrum van de cybernetische samenzwering. Een gewaagde expeditie van de als Dantyren vermomde Danton levert de aanwijzing op naar een mysterieus oord ook bekend als complex Astrovent.

Op deze plek verlaten we Roi Danton en het complex Astrovent voor een tijdje. In de volgende aflevering wordt van schouwtoneel en de hoofdpersonen gewisseld ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2460 • 1831    SOLDATEN VAN DE NACHT


Ze maken deel uit van een stoutmoedige eenheid – Mom'Serimer bereiden zich voor op een actie. Atlan bevindt zich met de RICHARD BURTON al langere tijd in Hangay, waar hij zwakke plekken in de zich daar ontwikkelende negasfeer hoopt te vinden. Tot de bondgenoten van de mensen behoren onder andere kleine wezentjes - zij staan bekend als soldaten van de NACHT ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2461 • 1832    DE ONEINDIGE RUIMTE


Aan de grens van het verstand – Atlan in de aanschijn van het onbegrijpelijke. Atlan's stoutmoedige actie - en die van zijn trouwe bondgenoten - heeft een eerste succes opgeleverd. Samen met de soldaten van de NACHT is de kaping gelukt. Verdere stappen moeten nu snel gezet worden zodat de volgende aanval in het machtscentrum van de terminale colonne opgezet kan worden – zijn doel is de oneindige ruimte ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2462 • 1833    DE ONTDEKKING VAN AMIENOLC


Ontmoeting bij Hangay's kernzone – de smiler vecht om een potentiële bondgenoot. In Hangay doorkruist ook de SOL de ruimte - en doet een sensationele ontdekking: het is de ontdekking van Amienolc.

Ronald Tekener laat koers zetten naar het bijna achtduizend lichtjaar verwijderde Winola-stelsel. Op het steunpunt aldaar ontmoeten ze dan Atlan ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2463 • 1834    ISOKRAIN DE KOSMITTER


De wijsgeer en ESCHER – hun plan is gewaagd.

Intussen houden de SOL, de RICHARD BURTON en hun ruimteschipeskaders zich in de galaxie Hangay op, om ter plaatse tegen TRAITOR op te treden. Iemand zou zich daarbij zowel tot obstakel als tot helper kunnen ontpoppen. Waartoe besluit uiteindelijk Isokrain de kosmitter? ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2464 • 1835    HET ARCHAÏSCHE PROGRAMMA


Ze zijn toverleerlingen met tegenzin – het verleden ontwaakt.

We gaan weer over naar Perry Rhodan, die met de JULES VERNE de galaxie Tare-Scharm in de richting van de Melkweg verlaten heeft. Er duiken echter aan boord van de WET-gever wezenlijke problemen op. Terwijl de Terraan probeert de controle over CHEOS-TAI te verkrijgen, start het archaïsche programma ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2465 • 1836    NA DE STASIS


Hun slaap duurde eonen – de nieuwe tijd na de mentale revisie.

De verkenning van de WET-gever CHEOS-TAI bleek voor Perry Rhodan en de Algorrianen meer dan moeilijk te zijn en hen in wezen nauwelijks verder gebracht te hebben. Maar niet alleen deze nederlaag moesten de Terranen slikken, ook dreigen ze de WET-gever te verliezen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2466 • 1837    GALAXIE VAN DE ANTIKRIJGERS


Op zoek naar CHEOS-TAI – een verstekeling helpt.

De situatie aan boord van CHEOS-TAI ontwikkelt zich voor geen van de partijen goed: de Terranen en Laosoors moeten vrezen spoedig ontdekt te worden, en voor de Tibirian Melechs dreigt een pijnlijke dood. Mondra Diamond maakt zich bovendien zorgen om Perry Rhodan ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2467 • 1838    MENTALE REVISIE


Ze leven in de WET-gever – en zijn meta-genetisch geprogrammeerd.

De galactici worden door een Heromet ontdekt, die ontkomen kan. Daarmee is de aanwezigheid van de indringers geen geheim meer. Nu is het zaak om Mondra Diamond en commandant pothawk zo snel mogelijk te vinden en het raadsel op te lossen van de fictief-aanklagers met hun 29 miljoen jaar lange stagnatierust en de mentale revisie ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2468 • 1839    KOLTOROCS KINDEREN


De eeuwige strijd – en leven zonder einde.

Nadat de situatie in Hangay opgelost kon worden, gaat Perry Rhodan weer op weg naar de vaderlandse Melkweg. Daar zit intussen zijn zoon, Roi Danton, niet stil. Hij ontmoet in de vermomming van de duaal Dantyren de kinderen van KOLTOROC en hoopt bij hen een zwakke plek van de chaopressor op het spoor te komen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2469 • 1840    HET PARAMORFISCHE VELD


In de bespiegeling van het kwaad – een immoreel aanbod.

KOLTOROC's pupillen, de insectoïden, stellen Roi Danton nog voor vele raadsels. Ook ontmoet hij de rebellen tegen TRAITOR. Met hen hoopt hij een verbond tegen de terminale colonne te kunnen smeden. Alleen kent hij het paramorfische veld nog niet ....


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2470 • 1841   DUISTERNIS OVER TERRA


De Aarde houdt de adem in – onheilspellend bezoek in het Sol-stelsel.

De donkere onderzoekers zijn zonder radioboodschap of een laatste gebaar vertrokken en Roi Danton geeft bevel koers te zetten naar het Sol-stelsel. Terra verzamelt bondgenoten om haar heen, wat ook de waarschijnlijkheid van een verrader in de eigen gelederen verhoogt. In het Sol-stelsel wacht de Terranen de duisternis over Terra ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2471 • 1842    HET GESCHENK VAN DE METALOPERS


De JULES VERNE keert terug – en niets is meer zoals het was.

De kansen voor een overwinning op de machten van de chaos zullen ongetwijfeld stijgen als het Perry Rhodan lukt om zijn documentatie van een succesvolle retroversie naar Terra te brengen. De Terraan is met de JULES VERNE en met CHEOS-TAI onderweg - niet vermoedend dat een bijzonder geschenk hem nog narigheid zal bezorgen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2472 • 1843   TRAICOON 0096


De duale kapitein onder druk – en de micro-beesten in actie.

In deze roman schakelen we over naar de rangen van de terminale colonne en de gebeurtenissen die zich binnen TRAITOR afspelen die de val van de Melkweg ten doel hebben. Nu wordt er begonnen met verdere plannen. Bij één daarvan is Roi Danton betrokken ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2473 • 1844    VERRAAD OP CRULT


Een intrigerende duaal – de dienstburcht wordt geïnfiltreerd.

Doordat het lukte om de colonne-kapitein Zerberoff 'om te turnen', hebben de Terranen een niet te onderschatten bondgenoot. Zerberoff heeft zich in een voordelige positie weten te manoeuvreren, ook al kon dit alleen maar met grote risico's bereikt worden - en zo komt het tot het verraad op CRULT ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2474 • 1845   TWEE PSI-EMITTERS


CRULT in het vizier – aanval op de dienstburcht van de terminale colonne.

Colonne kapitein Zerberoff biedt Roi Danton een weg naar CRULT. Roi Danton komt net zo dicht bij de progressiehoeder als Dantyren het laatst was. Deze keer ijvert hij echter niet naar zijn gunst, maar voor de vernietiging van Antakur von Bitvelt. Tot zijn uitrusting behoren ook twee psi-emitters ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2475 • 1846    HET GROTE OFFER


Een tegenslag voor de colonne – CRULT wordt een slachtveld.

De kansen op een zege over de machten van de chaos zijn gestegen. Maar allereerst moet de bevelhebber van TRAITOR in de Melkweg gedood worden. Het uitschakelen van Antakur von Bitvelt, vraagt van de zoon van Perry Rhodan het grote offer ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2476 • 1847   COMMANDO VAN DE VREDESVAARDERS


Ze zijn allemaal individualisten – maar in nood treden ze gezamenlijk op.

Opnieuw staan de vredesvaarders aan het begin van een nieuwe tijd voor hun organisatie. Maar zijn de plaatsvervangende patronen Polm Ombar en Kantiran de juiste mensen om hen in de toekomst te leiden - een paar van de meest raadselachtige trekken eropuit als het commando van de vredesvaarders ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2477 • 1848    DE OPRICHTSTER


De vredesvaarders in oproer – een nieuwe patroon wordt gekozen.

Opnieuw staan de vredesvaarders aan het begin van een nieuwe tijd voor hun organisatie. Maar zijn de plaatsvervangende patronen Polm Ombar en Kantiran de juiste mensen om hen in de toekomst te leiden? En er is maar een die kan helpen deze te beëindigen: de oprichtster ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2478 • 1849   LICHT VAN AHN


De geschiedenis van de oprichtster – en de toekomst van de vredesvaarders.

De oprichtster leeft - zoals Kantiran allang heeft vermoed. Maar aan haar identiteit, haar lot tot nu toe en haar instelling zullen velen misschien moeten wennen. De geschiedenis van de vredesvaarders vanuit het oogpunt van de oprichtster, en hun toekomst ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2479 • 1850    TECHNOMETAMORFOSE


De JULES VERNE wordt verbouwd – het ruimteschip komt weer in actie.

Met de JULES VERNE vliegt Perry Rhodan nu naar Hangay, maar onderweg doorloopt het halterruimteschip een technometamorfose. Het is met nieuwe technologie en uitrusting nu eindelijk in staat de eerste testvluchten bij de grenswal van Hangay te ondernemen. De ontdekking die de Terranen hierbij doen, interesseert ook de traitanks ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2480 • 1851    DE VOORSPELLERS


In de kernzone van Hangay – ESCHER erkent zijn eigen grenzen.

Hangay is voor normale ruimteschepen feitelijk niet toegankelijk. Om deze toegang te maken is onder andere de para-positron ESCHER aanwezig. Deze heeft de kernzone van Hangay bereikt om GLOIN TRAITOR te infiltreren. Maar de T-voorspellers bemoeilijken het succes en wijzen ESCHER op zijn grenzen ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2481 • 1852    GUNSTELINGEN VAN DE HYPERRUIMTE


Ze zijn de voorspellers van de colonne – hun opdracht is het scheppen van de negasfeer.

De wijsgeer en de para-positron ESCHER stoten op de geheimzinnige T-voorspellers en doden enkele van hen. Uit buitgemaakte gegevens komen ze daarna echter meer te weten over de gunstelingen van de hyperruimte via de loopbaan van de T-voorspeller Latifalk ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2482 • 1901    DE EEUWIGE KERKER


Er is geen ontkomen aan – de SOL in Hangay's kernzone.

We schakelen over naar de SOL. Terwijl tot nog toe alleen ESCHER en de Wereldwijze van Azdun tot in het hart van de negasfeer in wording konden doordringen, moet de rest van het Hangay-squadron buiten wachten. En sommigen vrezen dat het steunpunt Winola voor de Terranen en hun bondgenoten de eeuwige kerker wordt ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2483 • 1902    DE NAALD VAN DE CHAOS


Actie in GLOIN TRAITOR – de beslissing voor ESCHER.

Het volgende doel staat vast: de vernietiging van GLOIN TRAITOR. Want dit is de naald van de chaos. Welke kans maakt de para-positron tegen de macht van TRAITOR? vaststaat alleen dat men zich de oplossing van het probleem tot dusver te makkelijk had voorgesteld ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2484 • 1903    KOLTOROC'S ADEM


Het contactwoud staat buitenspel - een Kartaanse ontmoet de string-legaten.

De effecten van het vibra-psi zijn op Hangay niet te onderschatten. Net zomin als de opperste bevelhebber KOLTOROC, de voor de negasfeer-veldtocht van Hangay verantwoordelijke chaopressor van de terminale colonne. Het is een negatieve superintelligentie en iedereen die in de buurt komt bemerkt KOLTOROC's adem ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2485 • 1904    HYPERFLAKKEREN


Kosmische wapenbroeders bij de grenswal - ze proberen de doorbraak.

De weg naar deze galaxie is echter voor de hoofdmacht van de strijdkrachten versperd: een soort werveling tussen de normale fysica van het universum en de chaotische negasfeerfysica vormt een ondoordringbare grenswal. De hoop is gevestigd op de parapositroniek ESCHER. Perry Rhodan wacht dus voor de grenswal ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________


2486 • 1905    GEFLUISTER VAN DE HYPERRUIMTE


Met de JULES VERNE middenin Hangay – de witte zaal openbaart zijn geheim.

De eerste horde is genomen: Perry Rhodan bevindt zich eindelijk in Hangay. Maar de strijd tegen de ontstaande negasfeer is nu pas begonnen. In deze aflevering houdt men zich bezig met de problemen van de Nucleus en de kosmische veranderingen binnen Hangay . Daar horen ze het gefluister van de hyperruimte ...


Lees meer ...


_____________________________________________________________________________________________

?

2487 • 1906    DE STRING-LEGATEN


De kosmitter en de cyberneticus – ze stoten door tot het centrum van de naald.

Christian Montillon vertelt in deze aflevering over de verdere gebeurtenissen in Hangay en licht een tipje van de sluier over het geheim van KOLTOROC op ...Zorg er voor, dat je de toekomst blijft volgen ... met Perry Rhodan!


Om de complete verhalen van de Perry Rhodan reeks te lezen, de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België, klik dan hier om je te abonneren.

De beheerder van deze web-site heeft geen enkel commercieel belang bij de uitgever van Perry Rhodan. Op deze manier probeert de beheerder bij te dragen om de Perry Rhodan reeks te handhaven.