ENTREE   | volgende > |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en BelgiëALBUM 2300 – 2399De afbeeldingen van de 34e cyclus TERRANOVA in een automatische schermvullende voorstelling.

Ga naar het album ...


INDEX 2300 – 2399

34e cyclus TERRANOVA


Tijdsruimte: 1344 t/m 1346 NGT (4931 t/m 4933 na Chr.)


2300 • 1528 (2015, week 28) VOORBODEN VAN DE CHAOS

Ze zijn TRAITOR's beesten - en ze brengen de ondergang.

In de Liga van Vrije Terranen leven niet alleen nakomelingen van mensen, maar ook leden van andere volkeren en rassen. De muisbever Gucky is voor velen een typisch voorbeeld. Naast hem leven er talloze andere buitenaardse wezens op de belangrijkste planeten van de Liga ...

Lees meer ...

___________________________________

2301 • 1529 IN HET COLONNEFORT

Drie tegen de chaos - ze zijn opgejaagden in TRAICOON 0098.

In het hart van de Liga van Vrije Terranen komt het tot een verschrikkelijk bloedbad onder de staatshoofden, uitgevoerd door dwergachtige sluipmoordenaars. Rhodan en een handjevol ontkomen aan de aanslag. Een team moedige Siganezen zet zich op het spoor ...

Lees meer ...

___________________________________

2302 1530 HET MICROBEEST

Hij is een chaos-sluipmoordenaar - in hem ontwaakt de eigen wil.

Eén ding is duidelijk: Perry Rhodan moet ervan vernemen, zo vlug mogelijk. Maar hoe moet dat gebeuren - zonder de gepaste uitrusting en onder bedreiging van sluipmoordenaars en andere achtervolgers van de chaos? Het verdere lot van Demetrius Luke, Dani Oueenz, Ashlon Fogel ...

Lees meer ...

___________________________________

2303 • 1531 DE DUALE KAPITEIN

Aanval op het colonnefort - een sluipmoordenaar smeedt een plan.

Inmiddels weten de Terranen, dat er in het Solstelsel een colonnefort bestaat, een zestien kilometer lang ruimtestation van de chaosmachten. Commandant van dit fort is niemand minder dan de duale kapitein. Dankzij drie Siganezen en een overloper kan het colonnefort TRAICOON 0098 ...

Lees meer ...

___________________________________

2304 • 1532 SCHADUWEN OVER ATLAN VILLAGE

Hij is een Terraanse tiener - en hij wekt de interesse op van buitenaardsen.

Uitstel van executie - dat is de ergste consequentie, wat de verschrikkelijke operatie tegen TRAICOON 0098 de Terranen heeft opgeleverd. Niemand vermoedt, dat uitgerekend de commandant van het colonnefort TRAICOON 0098 aan de vernietiging kon ontkomen ...

Lees meer ...

___________________________________

2305 • 1533 JACHT OP DE DONKERE CAPSULE

In de ban van de duale kapitein - twee Terranen vechten om te overleven.

De duale kapitein blijft op de plek van zijn nederlaag. Hij wacht niet alleen op versterking, maar probeert meer over de Terranen te weten te komen. Tot zijn verrassing 'interfereert' hij echter met de jonge Terraan Marc London en brengt deze in zijn macht ...

Lees meer ...

___________________________________

2306 • 1534 DE KRISTALBEURS

De mysterieuze kamerheer - zijn troepen regeren over het ruimteplatform.

De inwoners van het sterrenstelsel hebben er geen benul van hoe explosief de situatie is. En zo gaat alles zijn gewone gangetje. Zelfs boven de vrijhandelswereld Lepso, waar een belangrijk warenoverslagpunt ligt: de kristalbeurs. Howalgonium geldt ...

Lees meer ...

___________________________________

2307 • 1535 DE PSI-CORRESPONDENT

Het chaos-eskader arriveert - Gucky jaagt op de Luna-saboteurs.

De Terranen slagen er evenwel in, het voor het Solstelsel bedoelde colonnefort te vernietigen. Maar de aankomst van meer chaos-troepen staat alweer voor de deur. In deze kritieke tijd trekt een negentienjarige Terraan de aandacht van twee contraire machten ...

Lees meer...

___________________________________

2308 • 1536 DE SCHADUWLOZEN

Ze zijn met z'n negenen - en fungeren als pijlers van de eeuwigheid.

In deze aflevering van de TERRANOVA-cyclus begeven we ons naar een ander schouwtoneel, dat de Melkweg pas enkele jaren verrijkt: Reginald Bull en Gucky gaan op weg naar de sterrenoceaan van Jamondi, een snel groeiend vestigingsgebied van zowel de Terranen ...

Lees meer ...

___________________________________

2309 • 1537 DE OGEN VAN CHARON

In het centrum van de Melkweg - Atlan zoekt naar oeroude nalatenschappen.

Tijdens de dagen van de crisis herinnert men zich de ontoegankelijke sterrenhoop Charon. Sinds bijna 13 jaar is hij terug in het standaarduniversum, maar tot nog toe heeft hij zijn geheimen bewaard. Nu echter dringt Atlan daarheen door. De Arkonide observeert de sterrenhoop ...

Lees meer ...

___________________________________

2310 • 1538 STRUCTUURPILOTEN

Ze overleven in de Charon-Wolk - alleen zij bezitten de gave.

Eén vraag echter overheerst er voor de Arkonide: is dit geheimzinnige salkriet nog steeds te vinden, en kan men het in de strijd tegen TRAITOR inzetten? Het antwoord ligt in de sterrenwolk, die niet zo makkelijk toegankelijk is. In Charons beschermende mantel vermoedt men ...

Lees meer ...

___________________________________

2311 • 1539 DE EXPLOSIEVE KRACHT

Hij verlegt de grenzen van zijn volk - en ontdekt een duister geheim.

Een van de weinige plaatsen waartoe TRAITOR geen toegang vindt, is de Charon-Wolk in de buurt van het centrum van de Melkweg. Maar ook de Galaxers krijgen geen toegang tot dit mysterieuze territorium. Elke poging tot contact met de Charonii bleef tot dusver ...

Lees meer ...

___________________________________

2312 • 1540 DE ONVERSLAANBAREN

Jonge Charonii in nood - ze brengen hun thuiswereld in dodelijk gevaar.

Na vele mislukte pogingen lukt het de psi-correspondent Marc London, het contact tot stand te brengen. Hij praat met Kempo Doll'Arym, een van de meest vooruitstrevende denkers van de wolk. De uiterst welkome toezegging van de raad van de Charonii komt vooral ...

Lees meer ...

___________________________________

2313 • 1541 HET GOUDEN STELSEL

Een explosie in het centrum van de Charon-Wolk - Atlan is op zoek naar salkriet.

Een expeditie onder leiding van de Arkonide Atlan slaagt erin in het binnenste van de wolk door te dringen. Van haar bewoners krijgt hij de toestemming, verder door te dringen. Het centrum van de Charon-Wolk wordt gevormd door het Gouden-stelsel, waar Atlan en zijn ...

Lees meer ...

___________________________________

2314 • 1542 DE LEVENS VAN EEN SEECHARAN

Hij is de 'eeuwige schrijn’ - en erkent de bestemming van zijn oeroude volk.

Atlan's expeditie zit samen met de Seecharans in de asteroïde GRAANWATAH vast, terwijl de roosterschepen van de technieten een algemene aanval starten. Er biedt zich tot nog toe geen uitweg aan, maar in plaats daarvan vertelt de 'Eeuwige Schrijn' alles aan Atlan ...

Lees meer ...

___________________________________

2315 • 1543 STRIJD OM HET SALKRIT

Grootscheepse aanval van de Charnaz Bakr - de structuurpiloten verdedigen hun thuis.

Alleen de ontoegankelijke Charon-Wolk vlak bij het centrum van de Melkweg lijkt voor de troepen van de terminale colonne gesloten te blijven. Daar is salkriet te vinden, een element, waar de begeerte van de chaosmachten naar uitgaat. Maar de Charnaz Bakrs ...

Lees meer ...

___________________________________

2316 • 1544 RIVAAL IN DE COLONNE

Een planeet wordt heringericht - de duale kapitein ontmoet zijn aartsvijand.

Nu het salkriet van de Charon-Wolk voor de chaosmachten onbereikbaar is, zoekt de duale kapitein een planeet waarvan de hulpbronnen meer voor het grijpen liggen. De exploitatie van een hele planeet is voor de chaosmachten een normaal proces, maar des te ...

Lees meer ...

___________________________________

2317 • 1545 DE VAL VAN ARKON

Een donker-obelisk in Thantur-Lok - Imperator Bostich neemt een beslissing.

De totaliteit van de Melkwegbewoners is weerloos aan de oppermachtige tegenstander overgeleverd. Ook het grootste bekende galactische sterrenrijk wordt acuut bedreigd. Imperator Bostich I vreest thans de val van Arkon. Zelfs in het hart van het Kristalimperium ...

Lees meer ...

___________________________________

2318 • 1546 DE DONKERE OBELISK

Wedloop tegen de tijd - Terra wacht op mutanten.

Fawn Suzuke, de vrouwelijke bode van de Nucleus, komt in het grootste gevaar en de donkere obelisk zet koers naar Terra. Evenals op de Kristalwereld moet er spoedig overal een symbool voor de macht van de chaos zijn. Is Arkon’s einde inderdaad het begin van het einde ...

Lees meer ...

___________________________________

2319 • 1547 DE KOLONISTEN VAN VULGATA

Ze zijn Terraanse kolonisten - en krijgen bezoek van de terminale colonne.

Intussen doet de terminale colonne in andere gebieden van de Melkweg van zich spreken. Zelfs de onbekende planeet Vanderbeyten is door hun invloeden getroffen. In dit geval treft het de kolonisten van Vulgata. De gebeurtenissen op de door Terraanse kolonisten ...

Lees meer ...

___________________________________

2320 • 1548 TERRA IN HET PSI-BOMBARDEMENT

Ze start als loods - en zoekt de ultieme focus.

Hoe zal TRAITOR handelen, wanneer er iemand langdurige tegenstand tegen de plannen van de chaosmachten wil bieden? Precies dat zijn de Terranen echter van plan te doen. Terra mag niet vallen, het Solstelsel moet de kiemcel van het verzet worden. De bewoners van de aarde ...

Lees meer ...

___________________________________

2321 • 1549 SCHADUW BOVEN HALOET

De dood voor ogen - de terminale colonne grijpt naar hulpbronnen.

Haloet is verlaten, veel Haloeters zijn in het vuur van het colonnefort gestorven, een voor dit in verhouding kleine volk gigantische, bloedige tol. Maar voor de tweede keer heeft de terminale colonne het nakijken - na de Terranen lukte het nu ook de Haloeters, een directe aanval ...

Lees meer ...

___________________________________

2322 • 1550 DE SLAPERS VAN TERRA

Vreemde gebeurtenissen op de Aarde - TRAITOR beroept zich op sabotage.

Om verloren terrein terug te winnen, gaat de roep uit naar een vijfde colonne van de chaosmachten - op de aarde komt het tot dramatische gebeurtenissen. Om Terra te kunnen bedwingen, moet het verdedigingsscherm van de planeet worden lamgelegd. Maar een eerste operatie ...

Lees meer ...

___________________________________

2323 • 1551 KINDEREN VAN DE AARDE

De Galapagos-eilanden als thuis - Terra krijgt nieuwe bewoners.

Terra slaagt er als enige planeet in zich achter een beveiligingsscherm in veiligheid te brengen. Maar het is de vraag, hoe lang die bescherming zal standhouden - en hoe het dan verder gaat met de kinderen van de aarde ... Nogmaals hebben de commandanten ...

Lees meer ...

___________________________________

2324 • 1552 TRAITANKS BOVEN DRORAH

Ultimatum voor Akon - drie dagen voor Ma’tam Forman.

Een voor een worden de andere planeten onder de controle van TRAITOR gebracht. Eerst werd Arkon bezet, en nu zijn ook de trotse Akonen aan de beurt - want er verschijnen traitanks boven Drorah ... Het Akoonse verzet wordt op voorhand door de bemanning ...

Lees meer ...

___________________________________

2325 • 1553 DE VERBODEN OORLOG

Machtswissel op Gatas - de Blues op een keerpunt.

Alleen de mensen in het Solstelsel kunnen zich achter hun TERRANOVA-beveiligingsscherm in veiligheid brengen, terwijl de andere sterrenrijken in handen vallen van de colonne. Ondanks een paar verzetprestaties is de terminale colonne TRAITOR onstuitbaar ...

Lees meer ...

___________________________________

2326 • 1601 GALACTISCHE SCHEMERING

De Melkweg in TRAITOR’S wurggreep - de terminale colonne ondervind geen tegenstand.

Overal wordt de TRAITOR-richtlijn verkondigd. Een wedren met de tijd is alles wat de galactische volkeren overblijft - en de hoop op helpers van vreemde sterren. Komen deze niet op tijd, dan dreigt de galactische schemering. Zoals het er naar uitziet, valt de hele Melkweg ...

Lees meer ...

___________________________________

2327 • 1602 RISICOPLAN CHARLIE

Een USO-agent in dodelijke actie - Quinto-Center in gevaar.

Slechts één enkele kracht van de bekende galaxie kon tot nu toe aan TRAITOR ontsnappen: de asteroïde Ouinto-Center, het hoofdkwartier van de USO. Opdat dit zo blijft, zoekt hun aanvoerder Monkey zijn toevlucht tot risicoplan Charlie. Nadat het risicoplan zijn einde gevonden heeft ...

Lees meer ...

___________________________________

2328 • 1603 DE MISSIE VAN DE SOL

Ze reizen naar Hangay - op het spoor van de negasfeer.

Hangay is een reusachtige galaxie, die bijna 1300 jaar geleden uit het stervende universum Tarkan naar de lokale galaxieëngroep werd getransfereerd. Hier wonen oude volkeren als de katachtige Kartanins of de mensachtige Hauri's. De SOL, het legendarische lange-afstand ...

Lees meer ...

___________________________________

2329 • 1604 GESTRAND IN HANGAY

Terugkeer uitgesloten - de SOL verloren in een onbekende omgeving.

Bij alle technische problemen waar de bemanning van de SOL bij hun verblijf op de wereld van de Grijze Kartanins zich aan ziet blootgesteld, komen nu ook nog menselijk-persoonlijke problemen. Tegelijk willen de mensen aan boord van het halterruimteschip naar de sporen ...

Lees meer ...

___________________________________

2330 • 1605 SPOOR IN HET NIETS

Planeet van de grijze Kartanen – op de ijsmaan valt een beslissing.

Het gouden, haltervormige ruimteschip heeft last van de verhoogde hyperimpedantie - op de wereld van de Grijze Kartanins voert bovendien het ontdekte spoor in het niets. Met de ontdekking van een ruimteschip van de terminale colonne zijn de Solaners zonder het te weten ...

Lees meer ...

___________________________________

2331 • 1606 DE IJSSTAD VAN VACCAO

Een steunpunt van de chaosmachten – en de bemanning in nood.

Men start men een nieuwe expeditie naar de ijsstad van Vaccao waarbij de bemanning ook een inkijkje krijgt in de werkwijze van de terminale colonne. Na de gebeurtenissen in de galaxie Hangay, waarbij de bemanning ook een inkijkje kreeg in de werkwijze van de terminale colonne ...

Lees meer ...

___________________________________

2332 • 1607 DE BEWUSTZIJNSWERVERS

De Terraan met het masker - Alaska Saedelaere zoekt opnieuw zijn bestemming.

Er werd een waardevolle hulp aangekondigd, waar Perry Rhodan en zijn strijdmakkers sedert enige tijd met grote spanning op wachten. Ze verschijnt in de eerste uren van het nieuwe jaar 1345 NGT in de vorm van een klein ruimteschip. De geheimzinnige vredesvaarders ...

Lees meer ...

___________________________________

2333 • 1608 DE UNIVERSELE CORRIDOR

Bij het geheime genootschap van de Vredesvaarders - een Terraan leert de organisatie kennen.

Alaska Saedelaere’s bericht over zijn reizen fascineert de toehoorders. Er blijven echter nog genoeg vragen open - bijvoorbeeld over de rol die Kantiran bij de vredesvaarders speelt. Voor Kantiran zijn eigen beschrijving kan geven, brengt de man met het masker ...

Lees meer ...

___________________________________

2334 • 1609 IN OPDRACHT VAN DE VREDESVAARDERS

Proef van bekwaamheid voor de sterrenbastaard – Kantiran ontmoet de slangenruiter.

Het verhaal van de vredesvaarders is nog nagenoeg onbekend, ook al doemen er perspectieven op die een voorstelling van kosmische geschiedenis dragen. Nadat Alaska Saedelaere’s bericht is geëindigd, is het nu aan Kantiran, de verdere informatie door te geven ...

Lees meer ...

___________________________________

2335 • 1610 HET GEHEIM VAN DE ENTHONEN

Kantiran doorbreekt het taboe – en moet de Revisor confronteren.

Alaska Saedelaere en Kantiran Rhodan hebben zich allebei aangesloten bij de vredesvaarders, die zich tot taak hebben gesteld helpend in het gebied van de 'Universele Corridor' in te grijpen. Maar waarom ze dit niet in directe confrontatie met de chaosmachten deden ...

Lees meer ...

___________________________________

2336 • 1611 HET WONDER VAN TERRA

Onder de dreiging van de terminale colonne – mensen trotseren de dreigende ondergang.

De traitanks om het Sol-stelsel zijn een bedreiging die niet ernstiger zou kunnen zijn. Maar wanneer hebben de Terranen voor de laatste keer voor een gevaar bakzeil gehaald? Ook ditmaal doen ze wat ze het best kunnen: ze lachen het vierkant in het gezicht uit ...

Lees meer ...

___________________________________

2337 • 1612 ONDER DE PROPHOZEUTEN

Ze worden beschouwd als hyena's van het heelal – en zijn de hoop voor Terra.

Inderdaad lukt het om het Sol-stelsel met behulp van het TERRANOVA-scherm te beveiligen - een reusachtige vloot van ruimteschepen van de terminale colonne TRAITOR belegert echter toch de planeten van het Sol-stelsel. Op andere plekken groeien eveneens verzetscellen ...

Lees meer ...

___________________________________

2338 • 1613 IN DE BAN VAN DE ROEPER

Het USO-team in actie – op de bouwplaats van de terminale colonne.

Roi Danton en zijn manschappen lijken het moeilijkste klaar te hebben gespeeld. Doordat ze zich als Mor'Daers uitgaven, bereikten ze de geheimzinnige bouwplaats van de terminale colonne. Het geheim van de ROEPER is opgelost - maar tegen welke prijs ...

Lees meer ...

___________________________________

2339 • 1614 EEN HALF MENS

Gedeporteerd in een Skapalm-bark – Terranen beleven de hel.

Op de vlucht uit de ROEPER worden ze door de terminale colonne opgepakt. Ze hebben nog geen idee, wat hun te wachten staat. De dood van het macromonster was zonder twijfel een bijzondere tragedie - en hoe het met Roi Danton verdergaat, zal zeker nog ...

Lees meer ...

___________________________________

2340 • 1615 THEEDRINKEN BIJ JONA’S ONDERGANG

VRITRAS en irissen – een wetenschapper op zoektocht.

Zowel het hart van het Sol-stelsel als de Charon-sterrenhoop zijn op het ogenblik onbereikbaar voor de terminale colonne. Voorzichtig optimisme steekt in de Charon-Wolk de kop op, dat het binnen niet al te lange tijd zal lukken een effectief wapen tegen de traitanks ...

Lees meer ...

___________________________________

2341 • 1616 DE RATTEN VAN DE JERSEY CITY

Op weg naar Charon – het verleden haalt ze in.

In de omgeving van de donkere wolk van Charon komt het tot een riskante ontmoeting. De terminale colonne zal nog steeds proberen de mogelijkheid tot terugtrekking van de mensheid en haar bondgenoten uit te schakelen ...

Lees meer ...

___________________________________

2342 • 1617 IN HET HOL VAN DE LABORAAT

Ze leven in de dienstburcht – als dienaars van de terminale colonne.

Wat denken de leden van de terminale colonne TRAITOR zelf over hun leiding? De volgende zet van de chaostroepen komt er al aan. Hoewel de terminale colonne met zijn laatste activiteiten nog niet het succes had dat zijn aanvoerders wilden bereiken ...

Lees meer ...

___________________________________

2343 • 1618 DANTYREN'S KWELLING

Hij is een dual wezen – een product van de colonne-anatomen.

Het inwendige van het Solstelsel en de Charon-sterrenwolk zijn voor de terminale colonne momenteel nog onbereikbaar. Maar de chaostroepen komen aanzetten met de volgende duivelse streek. De Terranen kunnen niets over de verdergaande plannen ...

Lees meer ...

___________________________________

2344 • 1619 DE REBELLEN VAN TRAKARAT

Alaska Saedelaere bij de Anti's – en tussen de fronten.

Overal elders heerst de terminale colonne. Maar lang niet iedereen legt zich daarbij neer. Dat bewijzen bijvoorbeeld de rebellen van Trakarat. De gebeurtenissen op Trakarat laten zien met welke uiteenlopende middelen de troepen van de chaos ...

Lees meer ...

___________________________________

2345 • 1620 IN HET CLATEAUX DER TIJDEN

Ze vinden een legendarische wereld – en stoten op een vreemdsoortig energiewezen.

Om verdere kennis te verkrijgen over hoe men tegen de terminale colonne actief kan worden, volgen Alaska Saedelaere en Kantiran Rhodan zowel als hun begeleiders een oeroud spoor, dat diep in het verleden voert. Hun doel ligt in het Clateaux der Tijden ...

Lees meer ...

___________________________________

2346 • 1621 CHYNDOR'S WEG

Een vredesvaarder op een heikele missie – een humanoide volk staat aan de rand van de ondergang.

Met de Dinath maakten de vredesvaarders kennis met een nieuw humanoïde volk. En in zekere mate verkregen Alaska Saedelaere en Kantiran Rhodan 'daarnaast' actuele informatie over de structuren van de terminale colonne en over de interne strubbelingen ...

Lees meer ...

___________________________________

2347 • 1622 HET HETE LEGIOEN

Cosmuel Kain komt van de Aarde – maar als Cyno vormt ze een probleem.

Alaska Saedelaere en Kantiran, Rhodans zoon, strijden met al hun kracht voor de vrijheid en tegen TRAITOR, hoewel veel andere vredesvaarders nog twijfelen en aarzelen. Om effectief te kunnen strijden, moeten de vredesvaarders het met elkaar eens zijn ...

Lees meer ...

___________________________________

2348 • 1623 QUARTER PHILLIP’S HUNKERING

De levensopdracht van een Terraan – in dienst voor Terra.

Met deze aflevering wisselt de plaats van handeling weer eens: het verhaal gaat verder op Terra, waar de terminale colonne een hernieuwde poging onderneemt om het solstelsel te veroveren. Tot nu toe zijn de vredesvaarders nog geen grote hulp ...

Lees meer ...

___________________________________

2349 • 1624 WORMGAT IN HET SOL-STELSEL

Grootalarm voor de Aarde – de hyperruimte scheurt open.

Als TRAITOR weer eens met trommelvuur probeert het TERRANOVA-beveiligingsscherm rond het Sol-stelsel te kraken, ontstaan er vreemde effecten: er opent zich een tunnel naar een ander universum. Het wormgat dat zich midden in het Sol-stelsel alleen dan opent ...

Lees meer ...

___________________________________

2350 • 1625 HET SCHREEUWENDE SCHIP

In de hal van de Machtigen – ze zijn in een eindeloze lus gevangen.

Er opent zich een tunnel naar een ander universum - aan het einde ervan wacht een schip. Drie kwart van de SEOSAMH kon grotendeels worden gered. Hoeveel er van haar inrichting nog bruikbaar is, zal de toekomst moeten uitwijzen. Veel belangrijker is het ...

Lees meer ...

___________________________________

2351 • 1626 DE GEVALLEN MACHTIGEN

Ze stammen uit een vreemde kosmos – en zweren de chaosmachten wraak.

Als het 'schreeuwende schip' SEOSAMH in het Solstelsel opduikt, krijgt de mensheid helpers die oeroud zijn - oeroud en machtig. Het gaat om zeven waterstofademers uit een ander universum. De machtigen aan de kant van Terra - hoe sterk helt de balans ...

Lees meer ...___________________________________

2352 • 1627 GREEP NAAR DRORAH

In de wurggreep van de terminale colonne – bij de Akonen roert zich weerstand.

Andere volkeren staan er alleen en afgesneden van alles voor. Een daarvan zijn de Akonen, de oudste cultuur van Lemurer nakomelingen van de hele Melkweg. Vanaf nu doet de terminale colonne een greep naar Drorah. Terwijl Perry Rhodan uit de verhalen ...

Lees meer ...

___________________________________

2353 • 1628 REQUIEM VOOR EEN MAAN

Het Akoon-stelsel in grote nood – rebellen strijden tegen TRAITOR.

Uitgerekend bij de Akonen, de transmitterspecialisten van de galaxie, begint de volgende TRAITOR-fase. Op Drorah wagen de Akonen het niet een zucht van verlichting te slaken, noch ten prooi te vallen aan vertwijfeling. Wat gaat er als volgende gebeuren en tot welke prijs ...

Lees meer ...

___________________________________

2354 • 1629 COLONNEGEODETEN

Een vijand in de Sequin-Doar – de Oahm'Cara ondervinden een ernstige situatie.

Ondertussen schrijden TRAITOR'S plannen verder voort. Nadat de eerste werelden door donkere obelisken werden gemarkeerd, komt er nu een hooggespecialiseerd volk in actie. Eindelijk hebben de Oahm'Cara's een nieuw 'negadoel' bereikt ...

Lees meer ...

___________________________________

2355 • 1630 DE HULPBRONNENWERELD

Akoonse agenten in het middelpunt van de gebeurtenissen – ze ontmoeten de colonne-geodeten. Nadat de eerste werelden door donkere obelisken werden gemarkeerd, komt er nu een hooggespecialiseerd volk in actie: het werk van de Oahm'Cara's verloopt volgens plan ...

Lees meer ...

___________________________________

2356 • 1631 PIJNROEP

Ze noemen hem de 'trotse heer' - hij is een wezen met bijzondere talenten.

Middelpunt van het gebeuren is echter niet de Melkweg zelf, maar de galaxie Hangay. Daar zijn de chaosmachten al lang actief. Met de vredesvaarders betreden nieuwe 'spelers' het terrein van de galaxie Hangay en de kosmische omgeving ervan ...

Lees meer ...

___________________________________

2357 • 1632 KAMP SONDYSELENE

Een kamp van de vredesvaarders ontstaat – Kirmizz zoekt naar zijn herinneringen.

Nauwelijks opgericht, wordt kamp Sondyselene al een belangrijk draai- en kernpunt van de vredesvaarders: als het ze lukt Kirmizz te pakken te krijgen, hebben ze de terminale colonne TRAITOR een eerste nederlaag toegebracht - hopen ze ...

Lees meer ...

___________________________________

2358 • 1633 PILOOT VAN DE CHAOTARCHEN

Hij worstelt met zijn verleden – en herkent zichzelf en zijn bestemming.

Kirmizz herstelt echter van zijn kortstondige geheugenverlies en beseft dat hij niet 'alleen' machtig is. Hij zou zich dankzij zijn bijzondere vermogens met gemak kunnen opwerken tot de alleenheerser van de planeet of een ruimteschip kapen dat hem van deze wereld zou wegvoeren ...

Lees meer ...

___________________________________

2359 • 1634 HET STOMME GEZICHT

In het randgebied van de galaxie Hangay – waterdragers jagen op de trotse heer.

Kirmizz is volledig herstelt van zijn tijdelijke amnesie en begrijpt dat hij niet 'alleen maar' machtig is. Hij is een piloot van de chaotarchen en heeft het stomme gezicht. De vredesvaarders als leden van de organisatie die sinds kort tegen de chaotarchen wil werken ...

Lees meer ...

___________________________________

2360 • 1635 DE TWEEDE GOLF

De terminale colonne laat zijn ware macht zien - Terra in de ban van de pararealiteiten.

Er is meer dan een jaar verstreken sinds de terminale colonne zich voor het eerst openlijk in de galaxie heeft laten zien. In die tijd zijn hun schepen en ruimtestations, de traitanks en colonneforten, al aan het werk geslagen. Maar ondanks hun technologische superioriteit ...

Lees meer ...

___________________________________

2361 • 1636 DROOMSPOREN

Vreemde gasten in Quinto-Center – en TRAITOR maakt jacht op de USO.

Naast het Solstelsel zijn ook de Charon-Wolk en Quinto-Center, het hoofdkwartier van de USO, vrij van de beulsknechten van TRAITOR. Ook de Haloeters en de imperator van Arkon zijn - nog - niet onder de knoet van de terminale colonne gevallen ...

Lees meer ...

___________________________________

2362 • 1637 CHAOS VOOR HAYOK

De terminale colonne in de overgangsfase – Terra en Arkon smeden een nieuw verbond.

Dantyren werkt nu als een duaal onder het bevel van de progressiehoeder Antakur van Bitvelt, hij is gestationeerd in de dienstburcht CRULT. Nog is het wezen dat gedeeltelijk uit Roi Danton bestaat, Perry Rhodans zoon, niet volledig in de terminale colonne geïntegreerd ...

Lees meer ...

___________________________________

2363 • 1638 ADEM DER DUISTERNIS

Beslissing in de Hayok-sterrenarchipel – vertwijfelde mensen slaan op de vlucht.

Een van de planeten, waar de terminale colonne op aanstuurt, is Hayok. De planeet ligt aan de rand van de sterrenoceaan van Jamondi en was de afgelopen decennia herhaaldelijk aanleiding tot strijd tussen de Terranen en de Arkoniden. Maar nu moet ze een 'hulpbron' ...

Lees meer ...

___________________________________

2364 • 1639 ONDERNEMING COMBITRANS

In de bolvormige sterrenhoop Omega Centauri – een grote actie wordt voorbereid.

Na de gebeurtenissen in de agglomeratie van de sterrenarchipel Hayok verplaatst de handeling zich eerst - het gaat naar een gebied van de Melkweg, ver verwijderd van de galactische hoofdtonelen. Alleen de Arkonide Atlan weet in de bolsterrenhoop ...

Lees meer ...

___________________________________

2365 • 1640 DE DROKARNAMBOL

Terranen en Haloeters tezamen – ze werken in het Kharag-zonne-dodecaëder.

Waar mogelijk plegen de galactici verzet. Midden in de vanwege zijn sterrendichtheid moeilijk toegankelijke sterrenhoop Omega Centauri werken bijvoorbeeld Atlan, de wetenschappers van de LVT en de Haloeters aan het herstellen van een zonnetransmitter van de Lemurers ...

Lees meer ...

___________________________________

2366 • 1641 ACHTER DE KRISTALLEN TRALIES

Atlan als verloskundige – op de wereld van de convergente denker.

De Galaxers verzetten zich vertwijfeld. Daar hoort ook het project bij, de oude zonnetransmitter weer te herstellen. Atlan, de wetenschappers van de LVT en de Haloeters belanden met zijn hulp in een wonderlijke omgeving. De convergente denker heeft Atlan bij zich gehaald ...

Lees meer ...

___________________________________

2367 • 1642 REKRUTEN VAN DE CHAOS

Ze zijn een kristal- en een vergeestelijkt wezen – ze dienen de chaos en worden opgejaagd.

Atlan, de wetenschappers van de LVT en de Haloeters komen met zijn hulp in een wonderlijke omgeving terecht. Daar leeft een wezen, dat zich als convergente denker typeert - in zijn verleden was hij een van de rekruten van de chaos ...

Lees meer...

___________________________________

2368 • 1643 SPECIALE SCHAKELING TANTA

Atlan en het combitrans-eskader in actie – in de sporen van een Lemuurse erfenis.

De Arkonide Atlan en zijn bondgenoten willen een zogenaamde zonnetransmitter activeren en daarmee oprukken naar de verre galaxie Hangay. De gebeurtenissen in de bolvormige sterrenhoop Omega Centauri laten zien dat het niet gemakkelijk is om via ...

Lees meer ...

___________________________________

2369 • 1644 HET KWARTIER LEMURICA

Bij de zonnenoverbrenger Nagigal – een sterrenvolk tussen twee extremen.

De Arkonide Atlan en zijn bondgenoten willen een zogenoemde zonnetransmitter activeren en hiermee doordringen naar de verre galaxie Hangay. De Raphanen leven in een merkwaardig beknotte maatschappij, die door oeroude wetten wordt bepaald ...

Lees meer ...

___________________________________

2370 • 1645 DE MILJARDENSTAD

Een oeroude Lemuurse installatie – vijftigduizend jaar geïsoleerd in het heelal.

Het wereldbeeld van de Raphanen wordt aan het wankelen gebracht wanneer ze plotseling bezoekers van 'buiten' krijgen. De eerste contacten met de Raphanen werden gelegd, en de daaruit resulterende gevolgen zijn positief: de expeditie uit de Melkweg ...

Lees meer ...

___________________________________

2371 • 1646 DE STERRENVONDELING

Hij is een wezen zonder herinneringen – de structuurschok wekt hem.

Een tussenstation is het Nagrigal-Trio - en als het combitrans-eskader daar opduikt, ontwaakt de sterrenvondeling. Het combitrans-eskader is op een mysterie gestoten. Voor diepgaand onderzoek ontbreekt helaas de tijd, want de weg naar Hangay heeft absolute voorrang ...

Lees meer ...

___________________________________

2372 • 1647 PLAN VAN DE FANTOMEN

Een traitank en zijn gezanten – een Swoon gaat op reddingsmissie.

We zijn weer terug in de Melkweg. Daar grijpt de terminale colonne TRAITOR nu naar de planeet Hagu Errico, maar deze keer schijnt één en ander anders te verlopen dan voorheen. De weerstand tegen TRAITOR mag daarmee ook in de Melkweg niet verminderen ...

Lees meer ...

___________________________________

2373 • 1648 PAROS-AANVALLEN

Ze vinden colonne-wrakken – het schaduwscherm moet zich bewijzen.

Eerste successen tegen de armada van de chaosmachten lijken mogelijk, ook al zijn de Terranen en hun bondgenoten nog ver verwijderd van een serieuze verzetsbeweging. Maar nu spitst de situatie zich dramatisch toe: als Arkon bedreigd wordt ...

Lees meer ...

___________________________________

2374 • 1649 HET TROJAANSE PAARD

Hun doel is Arkon – ze zijn wetenschappers en strangeness-scouts.

Bijna alle andere stelsels zijn echter onbeschermd, onder andere het centrum van het ooit machtigste imperium van de Melkweg: Arkon. Om te voorkomen dat de hoofdwereld van de Arkoniden ten prooi valt aan de verdere plannen van de terminale colonne ...

Lees meer ...

___________________________________

2375 • 1650 DANTYREN'S JACHT

Hij is een duale kapitein – zijn gebied van inzet is de kristalwereld.

Een groep Terranen onder leiding van een bepaalde Arkonide wordt ingezet. De gebeurtenissen in het Arkon-stelsel en de omgeving ervan toonden aan, dat verzet tegen de terminale colonne TRAITOR heel goed mogelijk is, hoewel in zeer beperkte mate ...

Lees meer ...

___________________________________

2376 • 1651 DOLLE DAGEN IN TERRANIA

De hoofdstad op aarde staat op z’n kop – mysterieuze voorvallen op de Thora Road.

In deze aflevering verplaatst de handeling zich naar de Aarde, om precies te zijn naar de hoofdstad Terrania. Daar gebeuren vreemde dingen. Op Terra gaat men niet op de handen zitten. Overal vindt speurwerk plaats. Vreemde activiteiten nemen toe ...

Lees meer ...

___________________________________

2377 • 1652 ESCHER

Een geheim project in Terrania – de wording van een para-positron.

Er wordt alom onderzoek gedaan - bijvoorbeeld aan een project dat tot dusver onder de hoogste geheimhouding verliep. Het geheim rondom ESCHER wordt met iedere brok informatie groter in plaats van kleiner. 'Project gedachtetoren' werd in het geheim project ...

Lees meer ...

___________________________________

2378 • 1701 DE EERSTE CYBERNETICUS

De processors en de Nucleus – een geheimzinnig wasdom in Terrania.

Op Terra legt men geenszins de handen in de schoot: in de onderzoekscentra werken wetenschappers koortsachtig aan nieuwe technologieën om tegen TRAITOR op te kunnen treden. Hoe meer men over ESCHER verneemt, des te complexer lijkt de hele ...

Lees meer ...

___________________________________

2379 • 1702 ESCHER'S LIJST

Het maanbrein en de waarheid – Perry Rhodan zet alles op één kaart.

Willen de bewoners van de galaxie een kans tegen TRAITOR maken, dan moeten de Terranen onder Perry Rhodans leiding machtige instrumenten ontwikkelen. Om die reden wordt op Terra koortsachtig onderzoek verricht. Wetenschappers werken onder ...

Lees meer ...

___________________________________

2380 • 1703 HET KWAM UIT DE ZON

Een onbekent object in het Sol-stelsel – het zoekt naar een oeroud geheim.

Met deze aflevering wisselt weliswaar niet de plaats, maar wel het zwaartepunt van de handeling: het Sol-stelsel krijgt namelijk onverhoopt bezoek. Vier wetenschappers zijn spoorloos verdwenen, Perry Rhodan en Gucky eveneens - het opduiken van het geheimzinnige ...

Lees meer...

___________________________________

2381 • 1704 DE DONKERE ONDERZOEKER

Vijf Terranen en een Ilt – aan boord van een levend ruimteschip.

Als in het Sol-stelsel een donkere onderzoeker met zijn ruimteschip opduikt, raken onder andere Perry Rhodan en Gucky in het huiveringwekkende schip terecht. De belevenissen van Perry Rhodan, Gucky, de vier wetenschappers en de waterstofademende ...

Lees meer ...

___________________________________

2382 • 1705 DE REFACTIEVE SPRONG

In het centrum van de Melkweg – en het geheim van de donker-onderzoekers.

Deze sprong zal bewijzen of de verraders van TRAITOR het serieus menen en waarom ze voor de kant van de galactici hebben gekozen. Na de gebeurtenissen rond de zeven waterstofademende-machtigen weten de Terranen nu meer over de donkere onderzoekers ...

Lees meer ...

___________________________________

2383 • 1706 DE AVATARS VAN ESCHER

Projecties in actie – tegen spionnen van de Koda Ariel.

Als de bewoners van de galaxie een kans tegen TRAITOR willen hebben, moeten de Terranen onder Perry Rhodans leiding doeltreffend en voortdurend tegen de machten van de chaos optreden. Vanwege deze reden wordt er op Terra koortsachtig onderzoek verricht ...

Lees meer ...

___________________________________

2384 • 1707 HET QUARANTAINE-STELSEL

De jachtgrond van de Tad de Raud – de volgende sprong in de richting van Hangay.

Met de volgende roman wisselen we van actieterrein en houden ons eens te meer bezig met de onsterfelijke Arkonide Atlan, die een transmitterstraat naar Hangay hoopt te installeren. De galaxers moet via deze transmitterroute de tocht naar Hangay mogelijk worden gemaakt ...

Lees meer ...

___________________________________

2385 • 1708 IN HET MESOPORT-NET

Ze zijn vreedzame handelaren – hun vaderland is voor de buitenwereld verborgen.

In de regio tussen Hangay en de Melkweg stoten de Terranen op een bijzondere cultuur - deze leeft onder andere in het mesoport-net. Het voorbeeld van de klein van stuk zijnde Telomon-handelaars laat zien hoe de omstandigheden binnen de sterrenhoop Orellana veranderen ...

Lees meer ...

___________________________________

2386 • 1709 HET DISCRETE DOMEIN

Onderweg bij de Telomon – een activering-bewaker zoekt naar zijn opdracht.

In het gebied tussen Hangay en de Melkweg stuiten de Terranen op een bijzonder volk: de Telomon. Maar het mesoport-net, dat ze voor reizen en transport gebruiken, wordt bedreigd - evenals het discrete domein. En ook de mysterieuze Tad de Rauds komen de Telomons ...

Lees meer...

___________________________________

2387 • 1710 DE PRECOG-KEIZERIN

Op de wereld van de Tad de Raud – drie mensen vechten om te overleven.

Deze aflevering gaat verder waar 2384 ophield. In de regio tussen Hangay en Melkweg stuiten de Terranen op het imperium van de Tad de Rauds, een agressieve soort, die slechts één autoriteit gehoorzaamt - en die noemen ze de precog-keizerin ...

Lees meer ...

___________________________________

2388 • 1711 OBJECT ULTRA

Vredesvaarders in Hangay – een gevaarlijk spel begint.

Na de finale in het imperium van de Tad de Rauds verplaatsen we ons naar de galaxie, die Atlan’s expeditie betreft: Hangay. Daar zijn de vredesvaarders actief en proberen een nieuw hoofdkwartier voor de ‘onderneming negasfeer' te vinden ...

Lees meer ...

___________________________________

2389 • 1712 HET OPALEN STATION

Vredesvaarders in actie – Mondra Diamond roept verborgen kennis op.

De nieuwe bondgenoten van Perry Rhodan's Terranen, de vredesvaarders, begeven zich ondertussen naar Hangay: daar stoten ze op een kosmische messenger, die het net zomin als henzelf mogelijk schijnt te zijn om in deze galaxie door te dringen ...

Lees meer ...

___________________________________

2390 • 1713 HET RUIMTE-TIJD-SCHAKELSTATION

Ze willen het opaal-station stelen – vredesvaarders in ongewone rollen.

Mondra Diamond en Alaska Saedelaere onderzoeken het raadselachtige opalen station, dat in de halo van Hangay is gestationeerd. En eindelijk wordt Kintradim Crux' bewustzijnssplinter in de TLD-agente voor het eerst wakker: de eerste herinneringssplinters ...

Lees meer ...

___________________________________

2391 • 1714 DE ZWARTE TIJD

In de Charon-Wolk wordt mysterieus gebouwd – een nieuwe tijd werpt haar schaduw.

Willen de bewoners van de galaxie een kans tegen TRAITOR maken, moeten de Terranen onder Perry Rhodans leiding effectief en blijvend tegen de machten van de chaos optreden. Om die reden wordt overal koortsachtig onderzoek gedaan ...

Lees meer ...

___________________________________

2392 • 1715 DE VERGETEN STAD

Hij is een stroomoogster – in een gekkenhuis stelt hij de toekomst veilig.

De onsterfelijke Arkonide Atlan is er met een expeditie, bestaande uit galaxers en een groot aantal Haloeters, op uitgetrokken om het de achterop komende schepen mogelijk te maken een groot deel van de afstand naar Hangay met behulp van Lemuurse zonnetransmitters ...

Lees meer ...

___________________________________

2393 • 1716 ANDROÏDENSYMFONIE

De spectrale Amaranthen van de Sphero – contact na tienduizenden jaren.

De spectrale eilandstaten van de Sphero's bevinden zich in een miniatuuruniversum, dat in de hyperruimte is ingebed. De enige die deze 'hypercocon' als vertrouwd terrein zou kunnen beschrijven, is Immentri Luz, de activeringsbewaker ...

Lees meer ...

___________________________________

2394 • 1717 HYPERRUIMTE-NOMADEN

Ze wachten in de spectrale toren – ze zijn echter al sinds lange tijd dood.

Immentri Luz komt steeds meer te weten over de geheimen van het verleden en daarmee over zichzelf. Maar de spectrale toren biedt niet alleen informatie, hij stelt ook een monument voor aan het verleden en een provocatie van de huidige machthebbers ...

Lees meer ...

___________________________________

2395 • 1718 DE GENVERZAMELAARS

Ze zijn vertwijfelde zoekers – en willen hun volk redden.

Immentri Luz komt iets belangrijks aan de weet over de genverzamelaars. Enkele geheimen van de Sphero's werden ontsluierd, maar de prijs is hoog: Atlan’s expeditie verliest tijd op haar weg naar Hangay. Tijd, die de tegenstander kan gebruiken ...

Lees meer ...

___________________________________

2396 • 1719 TRAITANKS TUSSEN 20 ZONNEN

Vertrek van de RICHARD BURTON – het overbrenger-traject wordt verraden.

Vooral een lid van TRAITOR kent de onsterfelijke Arkonide goed en stelt er een bepaalde eer in om hem ten val te brengen: Dantyren. De duale kapitein volgt Atlan’s spoor, dat van de bolsterrenhoop Omega Centauri tot bijna naar Hangay leidt. De duale kapitein ...

Lees meer ...

___________________________________

2397 • 1720 DE HALFSPOORWISSELAAR

Ze zijn onbekend in het doelgebied – en koesteren het verleden tijdens het leven.

In de Kharag-zonnedodecaëder duikt verrassend een vreemd object op - en daar hebben anderen het voor het zeggen. Zij zijn de halfspoor-wisselaars. ZEUT-80 kan zich in de strijd tegen de terminale colonne als een machtig hulpmiddel op de achtergrond bewijzen ...

Lees meer ...

___________________________________

2398 • 1721 VERTREK NAAR HANGAY

Ze bevinden zich in een verloren positie – Atlan speelt met elke seconde.

Met een ruimtestrijd in de zonnedodecaëder zijn de gebeurtenissen in de bolvormige sterrenhoop Omega Centauri drastisch toegespitst. Het bestaan van de transmitterweg naar Hangay is in ieder geval niet meer geheim - af te wachten is nu hoe de terminale colonne ...

Lees meer ...

___________________________________

2399 • 1722 EINDE VOOR EEN DUAAL

Brandpunt schakelstation – de beslissing tussen Atlan en Dantyren.

De felle gevechten om de transmitterweg zijn voorlopig voorbij, de mensheid en haar bondgenoten hebben een belangrijke etappezege behaald. Maar het is voor iedereen duidelijk dat de inzet van de RICHARD BURTON in de ontstaande negasfeer in Hangay ...

Lees meer ...

___________________________________Zorg er voor, dat je de toekomst blijft volgen ... met Perry Rhodan!

De grootste ruimtevaartserie in DIT deel van het heelal.


Dit niet commerciële Maanbrein.nl probeert zich te onderscheiden door bij elke uitgave een samenvatting te geven en alle afbeeldingen te vertonen. Niet alleen de voorkant maar ook de achterkant en de afbeeldingen die tussen de tekst staan.

Om de complete verhalen van de Perry Rhodan reeks te lezen, de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België, klik dan hier om je te abonneren.

De beheerder van deze web-site heeft geen enkel commercieel belang bij de uitgever van Perry Rhodan. Op deze manier probeert de beheerder bij te dragen om de Perry Rhodan reeks te handhaven.