< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2343 • 1618    DANTYREN'S KWELLING


Op de door mensen gekoloniseerde planeten van de Melkweg schrijft men het jaar 1345 van de Nieuwe Galactische Tijdrekening - dit komt overeen met het jaar 4932 oude tijdrekening. De terminale colonne TRAITOR bedreigt nu ongeveer één jaar de werelden van de galaxie. Vanwege het ontstaan van een zogenaamde negasfeer verspreidt de gigantische ruimtevloot van de chaosmachten zich in de Melkweg. Deze negasfeer, een absoluut levensvijandige ruimte, moet in de onmiddellijke galactische omgeving van de Melkweg ontstaan. Wat er zal gebeuren, kan niemand zich voorstellen. Maar de enkele reeds bekende details zijn voldoende om de verantwoordelijken de dreigende situatie onder ogen te laten zien: de galaxie van de mensheid moet aan dit kosmische gebied als 'hulpbron' worden geleverd.

De meeste volkeren van de Melkweg zijn veruit de mindere van de TRAITOR-troepen, slechts enkele durven verzet te bieden. Alleen de Haloeters en Arkoniden hebben hun ruimtevloten in veiligheid kunnen brengen - alle belangrijke planeten werden echter door colonneforten bewaakt.

Het inwendige van het Solstelsel en de Charon-sterrenwolk zijn voor de terminale colonne momenteel nog onbereikbaar. Maar de chaostroepen komen aanzetten met de volgende duivelse streek: het gaat om Dantyrens kwelling ...


De Terranen kunnen niets over de verdergaande plannen van de terminale colonne weten - maar het is de verantwoordelijken duidelijk dat ze moeten reageren. Ook de vredesvaarders worden actief. Alaska en Kantiran gaan op expeditie naar relicten van het verleden. Meer daarover in de volgende Perry Rhodan-roman. Het gaat om het eerste deel van een dubbele aflevering die Arndt Ellmer heeft geschreven.


Oorspronkelijke titel: Dantyrens Qual

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz/Horst Gotta

Plantekening (Duits exclusief): Sha van de Seecharan door Lars Bublitz

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: hij is een dual wezen – een product van de colonne-anatomen.


Locatie en tijdsruimte: Skapalm-bark LUCRIFIR, dienstburcht CRULT – mei 1345 NGT (4932 na Chr.)


Hoofdpersonen: Jothadún - De kleine Effremi is getuige van een monsterachtige operatie. Imarit Enkaraqon - De hoog-medokogh werkt intensief aan het kroonstuk van zijn schepping. Zerberoff - De duale kapitein heerst over de dienstburcht CRULT. Reginald Bull - De activeerderdrager wacht op een bericht van de vermiste USO-specialisten. Roi Danton - Het USO-lid bevindt zich in een nachtmerrie.De lichamelijke versmelting tussen Roi Danton en Yrendir tot een duaalwezen Dantyren is voltooid. Maar Danton’s bewustzijn verzet zich tegen de versmelting tot één enkelvoudig intellect. Yrendir is niet sterk genoeg om de versmelting af te dwingen. Rhodan's zoon blijft voorlopig zichzelf, alhoewel hij aan onvoorstelbare geestelijke kwellingen lijdt. Hij misleidt zijn folteraars door schijnbaar in razernij te vervallen. Bij een verhoor geeft hij informatie prijs – maar ook hierbij leidt hij de chaosdienaars op een dwaalspoor. Men plaatst bij Yrendir en Danton de laboraatklauwen, maar Danton's parasiet sterft door onbekende oorzaak.

Ondertussen begeeft Zerberoff zich naar de dienstburcht CRULT, die nog steeds door een strangeness restant is omgeven. De duale kapitein rechtvaardigt zich voor Antakur van Bitvelt voor het moeizame verloop van de verovering van de Melkweg. De progressiehoeder accepteert het dat de moeilijkheden hoofdzakelijk door de foutief geleverde informatie van de donker-speurders werd veroorzaakt. Zerberoff wordt nadrukkelijk gerespecteerd voor zijn aanpak en zijn positie als aanvoerder van de terminale colonne in de Melkweg wordt bevestigd. Alleen zijn wens om Dantyren als zijn assistent aan te stellen, in de plaats van de ongeliefde Malikadi, vervult de progressiehoeder niet. Antakur van Bitvelt is nog te zwak om persoonlijk in de strijd om de Melkweg in te grijpen, maar hij kan Zerberoff gerust stellen: een uit meerdere chaos-eskaders bestaande versterking is al onderweg.

Zerberoff lijdt niet zo erg aan de op CRULT heersende strangeness en dwaalt rond over de enorme terrassen van het ruimtestation. Zo raakt hij in de buurt van het donker-district, wat de thuisbasis is van de donker-speurders. Tot beider verrassing ontmoet hij daar een groep Awour-koppensnellers die op dat moment het donker-district verlaten. Onverwachts vallen de humanoiden Zerberoff aan – ze willen hem klaarblijkelijk vermoorden. De duale kapitein slaat de aanval af met de endogene-kwelling. De overlevenden ontlopen een verhoor door gifcapsules in te nemen. Zerberoff is verontrust maar komt echter niet te weten hoe en waarom het tot deze aanslag op zijn leven is gekomen. Hij vermoedt ook niet dat de donker-speurders elders actief worden: ze verzenden een bericht naar een Terraanse sonde dat is opgesteld in de Arkoonse vlootcode uit de tijd van het Grote Imperium. Deze boodschap bestaat, tot Reginald Bull’s grote ontzetting, uit een holobeeld van Dantyren ...

Dantyren wordt naar de dienstburcht gebracht. De hoog-medokogh van de LUCRIFIR, Imarit Enkaraqon, begeleidt hem. Danton zal een verse en bijzonder sterke laboraatklauw krijgen direct van de bron, want alleen als een enkelvoudig intellect kan hij de voor een duaalwezen typische paranormale krachten ontwikkelen. Jothadún krijgt vanwege zijn invoelingsvermogen de opdracht om Dantyren te observeren en te doorgronden. De Effremi komt te weten dat Danton’s emoties de hefboom zouden kunnen zijn waarmee ze zijn geest kunnen breken. Hij stelt voor dat men de Terraan enige soortgenoten vertoont. De colonne-anatoom gaat echter nog verder: ze folteren en doden enige gevangen Terranen voor Danton's ogen. Danton’s woede groeit extreem – en door deze psychische overbelasting versmelt uiteindelijk zijn geest met Yrendir's tot een enkelvoudig intellect.

Enkaraqon kan dit succes niet lang vieren want onverwachts ontwikkelt Dantyren ineens extreem sterke psi-krachten (normaal duurt dit proces weken tot maanden), mogelijkerwijs is hij het sterkste duaalwezen dat de colonne-anatomen ooit hebben geschapen.

En nog steeds is Roi Danton's geest schijnbaar vrij want hij dood de hoog-medokogh en enige Mor'Daer met de endogene-kwelling. Daarna verlicht Dantyren het lijden van de nog levende Terranen door het endogene-genot, voor hij probeert zelfmoord te plegen. Ook Jothadún lijdt verschrikkelijke kwellingen, komt er echter levend vanaf. Uiteindelijk heeft Dantyren zichzelf uitgeput. Dan pas oefent ook de nieuwe laboraatklauw zijn werking uit. Jothadún meent nu te geloven dat Dantyren eindelijk is ontstaan – daarmee is Roi Danton's eigen existentie beëindigd.

Deze aanname blijkt waar te zijn want op 25 mei 1345 NGT verschijnt een chaos-eskader waar Quinto-Center zich voorheen verborgen hield, en TRAITOR kan deze informatie alleen van Danton hebben gekregen. Maar Reginald Bull heeft Monkey echter op tijd gewaarschuwd – het hoofdkwartier van de Nieuwe USO is allang naar een andere plek verplaatst.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende