< vorige  |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus – TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2399 • 1722    FINALE VOOR EEN DUAAL


Op de door de mensen bewoonde planeten van de Melkweg schrijven we het jaar 1346 Nieuwe Galactische Tijdrekening - dat is het jaar 4933 van de oude tijdrekening. Al maandenlang worden de aarde en de andere planeten van het Sol-stelsel belegerd door de terminale colonne TRAITOR. De mensheid heeft dekking gezocht achter het TERRANOVA-scherm.

Bijna de hele Melkweg staat onder controle van de chaosmachten. Slechts op enkele plekken van de galaxie wordt weerstand geboden. Daartoe behoren de bolsterrenhoop Omega Centauri met zijn oeroude erfgoed en de Charon-Wolk. Wanneer de galactici een kans tegen TRAITOR willen maken, moeten ze de zaak daar aanpakken waar de kern van het probleem ligt: in Hangay.

Maar de dienaren van de chaotarchen weten dat ook. Zij strekken hun klauwen uit naar Omega Centauri, waar een verschrikkelijke ruimteslag ontbrandt. Een ander plan koestert Dantyren, de duale kapitein, wiens ene 'helft' bestaat uit Roi Danton, de zoon van Perry Rhodan. Dat leidt ten slotte tot het einde van een duaal ...


De felle gevechten om de transmitterweg zijn voorlopig voorbij, de mensheid en haar bondgenoten hebben een belangrijke etappezege behaald. Maar het is voor iedereen duidelijk dat de inzet van de RICHARD BURTON in de ontstaande negasfeer in Hangay voor de machtige terminale colonne TRAITOR slechts een speldenprik zal zijn.

De hoop is nu gericht op Perry Rhodan en zijn metgezellen. De Terraan bereidt een vermetele reis voor die hij met een nieuw onderzoeksruimteschip wil gaan ondernemen: met de JULES VERNE koerst hij op de zogenaamde doeltijd aan.

Dat is ook de start van de nieuwe PERRY RHODAN-cyclus, waarmee de volgende aflevering begint. De negasfeer-cyclus verhaalt hoe het verdergaat met de terminale colonne.


Oorspronkelijke titel: Finale fĂĽr einen Dual

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): ruimteschepen van de terminale colonne TRAITOR: INTERDIM-multidarter door Lars Bublitz

Nederlandse vertaling: Gerard KetelaarsSamenvatting: brandpunt schakelstation – de beslissing tussen Atlan en Dantyren.


Locatie en tijdsruimte: Jiapho-Duo – 15 tot 29 maart 1346 NGT (4933 na Chr.)


Hoofdpersonen: Atlan - De Arkonide wil de weg naar Hangay volbrengen. Dantyren - De duale-kapitein wacht op het finale duel. Laurai Broder - De technica voelt zich onwel aan boord van ruimteschepen. Domo Sokrat - De Haloeter merkt hoe krap de tijd wordt voor het combitrans-eskader.De galactici trekken zich terug via het overbrengertraject voor de eenheden van de terminale colonne TRAITOR. De stuurstations van de Lemuurse zonnenoverbrengers worden daarbij zoals ervoor bij de Kharag-zonnedodecaëder gemanipuleerd en voor TRAITOR onbruikbaar gemaakt.

Op Nagigal-Trio neemt Atlan afscheid van de Raphanen die vermoedelijk vanwege hun minderwaardige technische niveau en hun geïsoleerde positie oninteressant zullen zijn voor TRAITOR. Via het Gulver-Duo gaat de reis naar Jiapho-Duo waar hun wegen zullen scheiden. Van de 53.000 ruimteschepen van de Haloeters vertrekt het grootste deel, begeleidt door enigen PONTON-tenders en Terraanse vrijwilligers, naar Andromeda en Pinwheel om daar het verzet tegen TRAITOR te ondersteunen. Het merendeel van de Terraanse vloot en enige Haloeters worden op Atlan’s verzoek door de spectrale eilandstaten meegenomen en teruggebracht naar de Melkweg.

De duaal Dantyren begeeft zich intussen in zijn vermomming als Haloeter Dongu Gok via een schakelstation naar Trixal en lokt onder een voorwendsel Atlan naar zich toe om hem te vermoorden. Als Atlan ontkomt geeft hij zijn camouflage op en neemt hij de technica Laurai Broder als gijzelaar. Om haar te redden volgt Atlan de duaal in een oude vergeten ondergrondse stad en krijgt daar hulp van daar levende gedegenereerde Lemuurse nakomelingen.

In een psycho-duel verliest Dantyren zijn concentratie. Atlan’s poging om hem levend in handen te krijgen mislukt echter, en dus moet hij Dantyren doden.

Met behulp van het stootimpuls-generator-platform ZEUT-80 wordt een situatie-overbrengerveld opgebouwd waardoor de RICHARD BURTON met de begeleidende schepen richting Hangay vertrekken. Bij het onderzoek van Dantyren’s lijk stelt de Ara Prid-Reuyl vast dat Michael Rhodan alleen maar als kloon in de duaal was verenigd, dat dus het origineel eventueel nog in leven kan zijn.

Wanneer TRAITOR’S eenheden onder Zerberoff meer dan twee weken later bij Jiapho-Duo arriveren en de situatie-overbrenger in bezit nemen en uitschakelen heeft de expeditie naar Hangay meer dan 540.000 lichtjaren van hun traject afgelegd en gaan nu op eigen kracht door richting Cala Impex, het steunpunt van de vredesvaarders.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende