< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2398 • 1721    VERTREK NAAR HANGAY


We schrijven het jaar 1346 van de Nieuwe Galactische Tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 4933 van de oude tijdrekening. De aarde en de andere planeten van het Sol-stelsel worden al maandenlang belegerd door de terminale colonne TRAITOR. De mensheid houdt zich verscholen achter het TERRANOVA-scherm. De chaosmachten hebben bijna de hele Melkweg onder controle gebracht. Het verzet handhaaft zich slechts op een paar verstopplaatsen van de galaxie. Daarbij horen de bolvormige sterrenhoop Omega Centauri met zijn oeroude nalatenschappen en de Charon-Wolk. Als de galactici kans willen maken tegen TRAITOR, moeten ze machtige instrumenten ontwikkelen - en ze moeten daar toeslaan waar het probleem zijn oorsprong heeft: in Hangay.

Dat weten echter ook de dienaren van de chaotarchen. De duale kapitein Zerberoff gaat rechtstreeks de hypernatuurkundige chaos van Omega Centauri in. Daar moet hij de galactici het oprukken naar Hangay onmogelijk maken, door het startpunt van de transmitterweg naar Hangay te veroveren. Maar Atlan en zijn begeleiders plannen nog steeds het vertrek naar Hangay ...


Met een ruimtestrijd in de zonnedodecaëder zijn de gebeurtenissen in de bolvormige sterrenhoop Omega Centauri drastisch toegespitst. Het bestaan van de transmitterweg naar Hangay is in ieder geval niet meer geheim - af te wachten is nu hoe de terminale colonne TRAITOR op de veranderde omstandigheden reageert.

Hoe het op de transmitterweg verdergaat en hoe het conflict tussen de galactici en TRAITOR zich ontwikkelt is het thema van het volgende PERRY RHODAN-verhaal. Het tweede deel van de dubbele aflevering die Uwe Anton heeft samengesteld.


Oorspronkelijke titel: Aufbruch nach Hangay

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Django Mathijsen & Anaïd Haen
Samenvatting: ze bevinden zich in een verloren positie – Atlan speelt met elke seconde.


Locatie en tijdsruimte: Kharag-zonnedodecaëder – maart 1346 NGT (4933 na Chr.)


Hoofdpersonen: Atlan - De Arkonide stelt zich aan het begin van het overbrenger-traject in op een tergend lang wachten. Perry Rhodan - De Terraan verbergt zijn geheimen, zelfs voor zijn beste vrienden. Dantyren - De duale-kapitein waagt zich steeds verder op onbekend terrein. Cornor Lerz - De oude Haloeter leert meer over oud Terraanse spreekwoorden. Laurai Broder - De technica heeft angst in een ruimteschip.Onder Atlan’s commando bereiden de galactici de evacuatie voor van de Kharag-zonnedodecaëder. Het door de reductie-traitanks achtergelaten hyperveld groeit steeds verder en ontpopt zich als een overbrenger waardoor vervolgens 122 traitanks en een colonne-fort oprukken, die echter vooralsnog niet meteen actief worden. Het blijkt  dat de duaal Zerberoff opnieuw het commando heeft overgenomen.

Als nog vier chaos-eskaders arriveren begint de aanval op Kharag-Staalwereld. Perry Rhodan verschijnt net op tijd met de ZEUT-80. Door een impuls van de hypergolf-generators van het station lukt het om de traitanks kortstondig te storen, maar de fractale-dissipatiestolpen blijven echter actief.

Atlan trekt zich terug via de zonnenoverbrenger met een deel van de vloot en het reusachtige station ZEUT-80, met als doel Jiapho-Duo. Perry Rhodan en de overige eenheden verlaten Omega Centauri via de hypergolf-fronten. De installaties van Kharag-Staalwereld en de zonnenoverbrengers worden geëvacueerd en door geprepareerde stoorschakelingen, in een zelfmoord actie van de Haloeter Corneor Lerz, voor TRAITOR’S doel onbruikbaar gemaakt.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende