< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2397 • 1720    DE HALFSPOORWISSELAAR


We schrijven het jaar 1346 van de Nieuwe Galactische Tijdrekening, dat komt overeen met het jaar 4933 van de oude tijdrekening. De Aarde en de andere planeten van het Sol-stelsel worden al maanden belegerd. Eenheden van de terminale colonne TRAITOR hebben het stelsel afgegrendeld, terwijl de mensen zich achter het zogenaamde TERRANOVA-scherm hebben teruggetrokken.

Ondertussen heeft de armada van de chaosmachten de complete Melkweg onder zijn controle gebracht. Slecht in enkele schuilplaatsen van de galaxie houdt er nog steeds hardnekkig verzet stand. Daartoe behoren de bolvormige sterrenhoop Omega Centauri en de Charon-Wolk. Wanneer de galactici echter een kans tegen TRAITOR willen hebben, moeten ze de zaak daar aanpakken, waar het probleem ontstaat: in Hangay.

De dienaren van de Chaotarchen weten dat echter ook. De duale kapiteins Zerberoff en Dantyren begeven zich direct in de hypernatuurkundige chaos van Omega Centauri. Het gaat ze erom, het voorgenomen doordringen naar Hangay onmogelijk te maken, door het start punt van het transmittertraject naar Hangay in bezit te nemen. In de Kharag-zonnedodecaëder duikt verrassend een vreemd object op - en daar hebben anderen het voor het zeggen. Zij zijn de halfspoor-wisselaars …


ZEUT-80 kan zich in de strijd tegen de terminale colonne als een machtig hulpmiddel op de achtergrond bewijzen. Op de voorgrond staat echter nog steeds, die plaats te bereiken waar de negasfeer ontstaat. In de volgende aflevering schetst Uwe Anton de door het noodlot gedrevenen.


Oorspronkelijke titel: Die Halbspur-Changeure

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Richard GeukensSamenvatting: ze zijn onbekend in het doelgebied – en koesteren het verleden tijdens het leven.


Locatie en tijdsruimte: Kharag-zonnedodecaëder en ZEUT-80 – februari 1346 NGT tot 12 maart 1346 NGT (4933 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - De onsterfelijke Terraan gaat naar de BLEU RIMBER. Atlan - Perry Rhodan’s oude metgezel moet diens beslissingen accepteren. Gucky - De muisbever ontmoet vreemde wezens. Pscholian Lox - Een huismeester probeert een erfenisjager te ontmaskeren.Na de slag met de reductie-traitanks is er weer rust in het gebied van de zonnedodecaëder. Weliswaar hebben de aanvallers een steeds groter aanzwellend UHF-potentiaal achtergelaten dat door de galactici niet kan worden beïnvloed. Als het opduiken van een onbekend object wordt gemeld, van minstens 100 kilometer in diameter, vermoeden de galactici dat er een samenhang kan bestaan met het UHF-potentiaal. Perry Rhodan, die zich vanwege zijn aanhoudende geheimzinnigdoenerij in het bijzonder bij Atlan ongeliefd maakt, volgt het object eerst met de ontdekker BEIJING. De vreemden reageren echter op geen enkel radiocontact en voeren steeds weer transities uit als het Terraanse schip een bepaalde afstand overschrijdt. Vandaar dat Rhodan, Gucky en Icho Tolot op een kleiner schip overstappen: ze volgen het onbekende object nu met een SCARABEE.

Het robuuste kleine schip kan de vreemden zo dicht naderen dat Gucky gedachtenimpulsen kan opvangen. Daar de muisbever gedachten kan opvangen gaat Rhodan er vanuit dat het beveiligingsscherm van de vreemden ook doorlaatbaar moet zijn voor andere psi-impulsen. Hij laat zich, samen met Tolot, door Gucky er naartoe teleporteren. Het blijkt dat het onbekende object een stootimpuls-generator-platform is van de Lemurers, genaamd ZEUT-80. Dit schijfvormige, twaalfhoekige station heeft een diameter van 120 kilometer en een dikte van 40 kilometer. Enorme stuur-pyramides verheffen zich aan beide vlakke kanten. Aan boord bevinden zich generators voor versterking van de in Omega Centauri heersende hypergolf-fronten. Het eigenlijke doel van het station was echter de bouw van zonnenoverbrengers.

Gucky ontdekt dat ZEUT-80 intussen een andere toepassing heeft gekregen. Op het oppervlak van het beveiligingsscherm omspannende platform werd de zogenoemde transportresidentie BLEU RIMBER gevestigd. Het is een soort station met aangesloten restaurants enz., die door een veelvoud van verschillende wezens wordt benut – ook toeristen die in Omega Centauri alleen een tussenstop maken. Het transport gebeurd via energetische buizen. Rhodan en zijn begeleiders kunnen zich ondanks een kort dispuut met de bedrijfsleider Pscholian Lox probleemloos in de menigte begeven. Ze komen te weten dat de BLEU RIMBER door de halfspoor-wisselaars wordt uitgebaat. Het lukt Rhodan om één van deze wezens te spreken. Het is een humanoïde die klein van stuk is en die naar het schijnt in twee continuüms tegelijkertijd bestaat, want hij wordt door een onzichtbare zon beschenen. De halfspoor-wisselaar herkent Rhodan’s ridderaura en beweert dat zijn volk het station een ‘eeuwigheid’ geleden verlaten heeft aangetroffen en het sindsdien beheerd.

Rhodan is erg geïnteresseerd als hij hoort dat de halfspoor-wisselaars uit een zonnestelsel stammen met de naam Andury-Aphanur. Hij verlangt de teruggave van het station gebaseerd opdat de Terranen de afstammelingen zijn van de rechtmatige eigenaars van ZEUT-80. Hij moet zich weliswaar tegenover de stationscomputer legitimeren, maar dat lukt hem probleemloos want Atlan had hem met vooruitziende blik de Krish'un meegegeven. In korte tijd ontruimen de halfspoor-wisselaars vervolgens de transportresidentie en de energietunnels lossen op. Rhodan vliegt met ZEUT-80 richting de zonnedodecaëder waar het station nauwkeurig zal worden onderzocht. Het blijkt dat ZEUT-80 over aggregaten beschikt die een hypercavitatie kunnen opwekken – een in de normaalruimte gestabiliseerde halfruimteblaas waar binnenin de hyperimpedantie wordt verlaagd.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende