< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2395 • 1718    DE GENVERZAMELAARS


We schrijven 1346 Nieuwe Galactische Tijdrekening - wat overeenkomt met het jaar 4933 oude tijdrekening. Al maanden worden de Aarde en de andere planeten van het Sol-stelsel belegerd. Eenheden van de terminale colonne TRAITOR hebben het stelsel afgesloten, terwijl de mensen zich achter het zogeheten TERRANOVA-scherm hebben teruggetrokken.

Inmiddels heeft de armada van de chaosmachten de complete Melkweg onder haar controle gebracht. Slechts in enkele schuilplaatsen in de galaxie wordt nog taai verzet geboden. Daarbij behoren de bolvormige sterrenhoop Omega Centauri met zijn oeroude nalatenschappen en de Charon-Wolk. Maar willen de galactici een kans tegen TRAITOR maken, dan moeten ze machtige instrumenten ontwikkelen - en moeten ze de zaak daar aanpakken, waar het probleem zijn oorsprong heeft: in Hangay.

De onsterfelijke Arkonide Atlan stoot samen met een gemengd expeditiekorps op een oude nalatenschap: een vreemdsoortige techniek en de 'activeringsbewaker' Immentri Luz, een androïde van de mysterieuze Sphero's. Wanneer de expeditie uiteindelijk in de spectrale eilandstaten terechtkomt, zijn het niet de Sphero's die haar opwachten. Immentri Luz komt iets belangrijks aan de weet over de genverzamelaars ...


Enkele geheimen van de Sphero's werden ontsluierd, maar de prijs is hoog: Atlan’s expeditie verliest tijd op haar weg naar Hangay. Tijd, die de tegenstander kan gebruiken om achter de plannen van de Arkonide te komen. Vooral een lid van TRAITOR kent de onsterfelijke goed en stelt er een bepaalde eer in om hem ten val te brengen: Dantyren. Hubert Haensel, auteur van aflevering 2396, volgt samen met de duale kapitein Atlan’s spoor, dat van de bolsterrenhoop Omega Centauri tot bijna naar Hangay leidt.


Oorspronkelijke titel: Die Gen-Sammler

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): zware gevechtskruiser van de PLUTO-klasse; schilddrager-configuratie door Andreas Weiß

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne Johannes SinnemaSamenvatting: ze zijn vertwijfelde zoekers – en willen hun volk redden.


Locatie en tijdsruimte: spectrale eilandstaten – 7 februari 1346 NGT (4933 na Chr.)


Hoofdpersonen: Immentri Luz - De activering-bewaker moet handelen om zijn vrienden te beschermen. Morian Kinnaird - De transfermeester neemt vluchtelingen op in de eilandstaten.  Erilyn Shirde - De biogenetica staat aan het hoofd van een ambitieus en tevens vertwijfeld project. Admiraal Lan-Asfahan - De Lemuur-officier sluit een verbond met de Sphero.Als Immentri Luz de Mnexion-hoofdband van Morian Kinnaird, die hij eerst had afgedaan, weer opzet, wordt hem toegang verleent tot de spectrale-toren. Hij ontmoet de androïde Levink, die maar een van de vele kunstwezens is die de spectrale eilandstaten nog steeds vanuit de toren besturen. Met hun hulp zoekt Immentri Luz naar een mogelijkheid om de spectrale Amaranthen te laten stoppen. Maar plots wordt hij door Morian’s laatste herinneringen overweldigd.

De Sphero onderzoeken in de bescherming van de perfect gecamoufleerde Amaranthe de planeet Lemuur, in wiens zon ze een ‘6D-juweel’ hebben ontdekt. Ze beleven de evacuatie van het Lemuurse volk via de zonnenoverbrenger naar Karahol. Ook als Lemuur door de beesten wordt aangevallen grijpen de Sphero niet in bij de strijd. Erilyn Shirde stelt evenwel vast dat alleen één op de duizend Lemurers het Anakoonse gen draagt. Miljoenen Lemurers moeten in alle rust worden onderzocht om Anakonen-genen te kunnen extraheren ter aanvulling van de Sphero genenpool. Morian neemt derhalve contact op met de Lemuurse admiraal Lan-Asfahan om hem een interessant aanbod voor te stellen: de Sphero zullen de spectrale eilandstaten permanent aan het tot Jiapho-Duo voerende overbrengers-traject positioneren en het dubbelzonnen-stelsel in zich opnemen om andere Lemurers de vlucht mogelijk te maken die niet naar Karahol konden ontkomen. Ze zullen als tiende geassocieerde volk in de eilandstaten worden opgenomen en daar op de planeet Valianess worden gevestigd. Ter geruststelling van de hoge raad van de Sphero, die vrezen voor de oorlogzuchtige Lemurers, worden Ama Zurn en Immentri Luz ingesteld als bewakers van de overbrengers-trajecten. Zo wordt verhindert dat de Lemurers zich eigenmachtig toegang kunnen verschaffen tot de eilandstaten. Jiapho-Duo kan bovendien door een vanuit de spectrale-toren te activeren beveiligingsscherm van de rest de eilandstaten hermetisch worden afgesloten.

De Lemurers nemen het bod aan en beginnen met de exodus. Nu kan Erilyn haar onderzoek uitvoeren, waarvoor vele Lemurers zich vrijwillig melden. Morian ontdekt binnenin de spectrale-toren een gebied dat blijkbaar door de Anakonen zelf nog werd gebouwd. Het wordt door een computer bewaakt die zichzelf aanduidt als DE INSTANTIE en door de transfermeester kan worden aangesproken. Informatie over die Anakonen kan niet uit hem worden ontlokt.

Jarenlang leeft de groeiende bevolking van Valianess in vrede met de Sphero samen, de Lemurers beschikken zelfs over een uit 1300 schepen bestaande vloot waarmee zij in de eilandstaten kunnen bewegen. In het geheim trekt admiraal Lan-Asfahan echter eigen plannen: hij wil de eilandstaten onder zijn gezag brengen om de beesten met de superieure techniek van de Sphero te overwinnen om zelf de macht over te nemen van het grote Tamanium. Het lukt de Lemurers zelfs om geïsoleerde Anakonen-genen te stelen en hun eigen genenpool ermee uit te breiden. Met behulp van DE INSTANTIE, die het zogenoemde initiaalveld inzet, kan Lan-Asfahan’s aanval echter in de kiem worden gesmoord. Het initiaalveld verlamt alle Lemurers in de aanvallende vloot. Alle 1300 schepen worden naar de normaalruimte verplaatst.

Na vele jaren – de Sphero-populatie is bedreigend gekrompen – verwekt Erilyn het eerste in vitro ontstane kind met Anakonen-genen. Het is helaas tot Erilyn’s ontsteltenis een chimaera, maar de onderzoeken gaan verder. Ze worden op de planeet Ani uitgevoerd. Meerdere generaties van reageerbuiskinderen komen ter wereld, die zich door een genetisch veroorzaakte spraakstoornis (die later wordt verwijderd) zelf niet Sphero noemen, maar Ani-Sferzon – dus Sphero van de planeet Ani. De Ani-Sferzon vermeerderen zich al ras maar ontwikkelen zich echter niet in de zin van de Sphero. Ze worden steeds agressiever, bovendien komen vele misgeboortes ter wereld. Morian en zijn vrouw geven de poging op en overbruggen 31.000 jaar in de diepslaapkamer. Als ze tot het leven terugkeren zijn de Lemurers van Valianess uitgestorven en de Ani-Sferzon hebben de macht overgenomen over alle geassocieerden en onderdrukken deze op wrede wijze. Alleen de spectrale-toren is niet voor ze bereikbaar, bovendien kunnen ze de eilandstaten niet verlaten. Na Erilyn’s dood is Morian de laatste Sphero. Hij bereidt alles voor op de terugkeer van de activering-bewakers en sterft enig tijd later.

Daarmee eindigen Morian’s herinneringen. Immentri Luz begrijpt dat er geen Sphero meer zijn. Hij laat het schermveld van Jiapho-Duo’s activeren zodat het combitrans-eskader voor de 950 spectrale Amaranthen ongrijpbaar is. Hij brengt DE INSTANTIE ertoe om hem als transfermeester te erkennen, het initiaalveld tegen de Amaranthen in te zetten en de Ani-Sferzon uit diens schepen te ontruimen. Bovendien zorgt hij ervoor dat het combitrans-eskader zijn weg naar Hangay ongehinderd kan voortzetten, blijft zelf echter achter in de eilandstaten om de door de Ani-Sferzon geslagen wonden te laten helen en om naar de Anakonen te zoeken. Een belangrijke aanwijzing daarvoor is de informatie dat de nakomelingen van de uit de eilandstaten verbannen Lemuur-vloot nog steeds gemodificeerde Sphero-genen dragen. Hulp in de strijd tegen TRAITOR kan en wil de vredelievende activering-bewaker niet verrichten.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende