< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2394 • 1717    HYPERRUIMTE-NOMADEN


We schrijven het jaar 1346 van de Nieuwe Galactische Tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 4933 van de oude tijdrekening. Al maandenlang worden de aarde en de andere planeten van het Solstelsel belegerd. Eenheden van de terminale colonne TRAITOR hebben het stelsel afgesloten, terwijl de mensen zich hebben teruggetrokken achter het TERRANOVA-scherm.

Ondertussen heeft de armada van de chaosmachten de hele Melkweg onder controle gebracht. Slechts op een paar verstopplekken van de galaxie houdt het verzet hardnekkig stand. Daarbij horen de bolvormige sterrenhoop Omega Centauri met zijn nalatenschappen en de Charon-Wolk.

Maar als de galactici een kans tegen TRAITOR wil en hebben, moeten ze machtige instrumenten ontwikkelen - en ze moeten toeslaan waar het probleem zijn oorsprong heeft: in Hangay.

Daar ontstaat een negasfeer, een plek van absolute chaos. Die is de reden voor de opmars van TRAITOR. Daarom is de onsterfelijke Arkonide Atlan op een expeditie gegaan om het voor volgende schepen mogelijk te maken om een groot deel van de weg tot naar Hangay via Lemuurse zonnetransmitters af te leggen. De nieuwste transmitterdoorgang brengt het combitrans-eskader in het rijk van de Sphero's. Daar ontmoet de activeringswachter Immentri Luz, de hyperruimte-nomaden ...


Immentri Luz komt steeds meer te weten over de geheimen van het verleden en daarmee over zichzelf. Maar de spectrale toren biedt niet alleen informatie, hij stelt ook een monument voor aan het verleden en een provocatie van de huidige machthebbers. Het geheim van de Sphero's confronteert de activeringswachter met tragische gebeurtenissen.

Arndt Ellmer beschrijft de kosmische geschiedenis van de spectrale eilandstaten verder in het tweede deel van deze dubbele aflevering.


Oorspronkelijke titel: Hyperraum-Nomaden

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Django MathijsenSamenvatting: ze wachten in de spectrale toren – ze zijn echter al sinds lange tijd dood.


Locatie en tijdsruimte: spectrale eilandstaten – 1346 NGT (4933 na Chr.)


Hoofdpersonen: Immentri Luz - De activering-bewaker betreedt de spectrale toren en duikt in de historie van zijn schepper. Bogus Hallond - Een glijmeester beleeft de zeldzame gebeurtenis van de spectrale eilandstaten. Morian Kinnaird - De laatst geborene volgt een spoor in het verleden om een weg naar de toekomst te bouwen. Erilyn Shirde - De wetenschapster uit de vertrouwenskring voorspelt de ondergang van haar volk.Immentri Luz krijgt enkele herinneringen terug en gaat op zoek naar de spectrale toren omdat hij weet dat hij van daaruit beslissend kan ingrijpen in de strijd tegen de spectrale Amaranthen. Via het oog van de Shero (een overbrenger) bereikt hij de planeet Vitogh'Farien, een verlaten woonwereld van de Sphero. Een automatisch werkende installatie scant hem en deelt hem mede dat de Sphero Morian Kinnaird heeft geinstrueerd om de eerst terugkerende activering-bewaker toegang te verlenen tot de spectrale toren. Verdere informatie krijgt Luz niet. Binnenin de toren vindt hij twee dode Sphero – het gaat om de perfect geconserveerde lichamen van Morian Kinnaird en zijn vrouw. De aanblik van de lijken wekt meer herinneringen op bij de activering-bewakers. Hij herkent dat de doden zogenoemde Mnexion-voorhoofdsbanden dragen, en raakt één ervan aan – op hetzelfde moment gaan al Morian Kinnaird’s herinneringen op hem over.

De humanoïde Sphero zijn oeroud en extreem langlevend, maar een met uitsterven bedreigd volk met afnemende levenswil en sterker wordende lethargie. Robots en androïden moeten steeds meer opdrachten overnemen die voorheen door de Sphero werden uitgevoerd. Enige Sphero zijn psi-begaafd, sommige zijn in staat om psi-materie te creëren. Allemaal zijn ze via een mentaal netwerk met elkaar verbonden, bijzonder begaafde Sphero kunnen met behulp van de Mnexion-voorhoofdsband, die een psi-materiële quant bevat, volledig in dit netwerk ‘opgaan’. Sinds vele tienduizenden jaren reizen de Sphero met de spectrale eilandstaten door de hyperruimte. De 67 zonnen zijn door een plooibaar scherm omgeven en dient niet alleen de Sphero als levensruimte maar ook negen andere volkeren die met de Sphero geassocieerd zijn en in vreedzame harmonie samenleven. Het gaat om vluchtelingen, bannelingen enz., die de Sphero asiel hebben verleend. De Sphero zijn een moraal hoogstaand volk en mengen zich maar uiterst zelden in de belangen van andere volkeren. Ze weten dat ze aan de vooravond staan tot collectieve vergeestelijking, stellen deze ontwikkeling echter uit omdat ze een volk zijn van individualisten.

Morian is het eerste Sphero-kind dat sinds 278 jaar is geboren. Als volwassene wijdt hij zich helemaal aan het vraagstuk om de oorzaak te onderzoeken voor het uitsterven van de Sphero. Om deze rede zoekt hij naar overblijfselen uit de tijd van voor het vertrek van de spectrale eilandstaten, want de huidige Sphero weten niets meer over deze periode. De hoge bestuurders van de Sphero, die in de spectrale toren zetelen, ondersteunen zijn onderzoek. Bij opgravingen wordt een kolossaal object ontdekt: de autarkische reuzenstad Gorkwaisch, wiens ouderdom wordt geschat op minstens 120.000 jaar. Daar worden de enige bewaarde aantekeningen uit oude tijden ontdekt. Ook de biogenetica Erilyn Shirde zoekt naar de oorzaken van de Sphero’s neergang. Ze beseft dat de genetische structuur van de Sphero zich veranderd, wat tot een voortschrijdend vermindering leidt van de cellenactiviteit. Het ontraadselen van de oeroude notities uit Gorkwaisch levert een mogelijke verklaring voor deze genetische verandering: op een bepaald ogenblik werd het erfgoed van hoogontwikkelde wezens, die zichzelf als Anakonen betitelden, in de genen van de Sphero ingebed. De Anakonen hebben dit beschouwd als een ‘geschenk’ aan de oude Sphero, en daadwerkelijk is het daarna toe een enorme evolutiesprong gekomen. Daarna zijn de Anakonen met onbekende bestemming verder getrokken.

Na de dood van de huidige opperste bestuurder van de Sphero wordt Morian gekozen als diens opvolger tot nieuwe transfermeester. Hij en Erilyn Shirde worden een echtpaar. In een geheime bunker van Gorkwaisch wordt informatie gevonden dat de Anakonen zich ooit eens in een galaxie genaamd Ammandul moeten hebben bevonden. Morian is meer dan verbaast als hij bij een oriëntatiestop in de normaalruimte inziet dat precies deze galaxie het doel is van de spectrale eilandstaten, en dat terwijl diens coördinaten net pas bekent zijn geworden. De Sphero verkennen Ammandul en nemen waar dat daar sinds circa 70 jaar een oorlog woedt tussen de Lemurers en de beesten. Ze grijpen niet in bij de strijd, onderzoeken echter enige dode Lemurers en stellen vast dat deze inactieve genen dragen die identiek zijn met het erfgoed van de Sphero.

Immentri’s vooralsnog laatste indruk van Morian’s leven is een herinnering dat diens kind dood werd geboren. Het lukt de activering-bewaker niet om verder in de spectrale toren door te dringen. Hij vangt een radioboodschap op dat zich vervolgens 950 spectrale Amaranthen verzamelen voor een volgende aanval op Trixal.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende