< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2391 • 1714    DE ZWARTE TIJD


We schrijven januari 1346 Nieuwe Galactische Tijdrekening - wat hetzelfde is als het jaar 4933 oude tijdrekening. Al maanden worden de Aarde en de andere planeten van het Sol-stelsel belegerd. Eenheden van de terminale colonne TRAITOR hebben het stelsel afgesloten, terwijl de mensen zich achter het zogeheten TERRANOVA-scherm hebben teruggetrokken.

Daarmee zijn de Terranen en hun vaderlandse stelsel de enigen, die zich massaal tegen de armada van chaosmachten verzetten. In enkele schuilplaatsen in de galaxie wordt eveneens taai verzet geboden, vooral in de bolvormige sterrenhoop Omega Centauri en in de Charon-Wolk. Maar willen de bewoners van de galaxie een kans tegen TRAITOR maken, moeten de Terranen onder Perry Rhodans leiding effectief en blijvend tegen de machten van de chaos optreden.

Om die reden wordt overal koortsachtig onderzoek gedaan. Vooral in de Charon-Wolk werken Terranen, Arkoniden en Algorrianen gezamenlijk aan nieuwe uitvindingen, die tegen TRAITOR moeten werken. Maar dan verschijnt de zwarte tijd ...


De gebeurtenissen op de planeet Jonathon hebben aangetoond, hoe gevaarlijk de 'materie' is waarmee de Algorrianen nu werken. Maar al deze experimenten zijn nodig, opdat de bewoners van de Melkweg nog een kans hebben om tegen de terminale colonne stand te houden.

Met de volgende PERRY RHODAN-aflevering verplaatst de handeling zich - naar een actie, die op lange termijn het doel moet dienen, TRAITOR terug te slaan.


Oorspronkelijke titel: Die Schwarze Zeit

Auteur: Wim Vandemaan

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Plantekening (Duits exclusief): ruimteschepen van de terminale colonne TRAITOR: traitank door Gregor Paulmann

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne Johannes SinnemaSamenvatting: in de Charon-Wolk wordt mysterieus gebouwd – een nieuwe tijd werpt haar schaduw.


Locatie en tijdsruimte: Jonathon – 2 december 1345 NGT tot 26 februari 1346 NGT (4932 - 4933 na Chr.)


Hoofdpersonen: Viltur Milla - Een domoor speelt graag accordeon. Malcom S. Daellian - De ‘geest in de machine’ wil niet nog een keer sterven. Le Anyante en Curcaryen Varantir - De Algorrianen bouwen iets ‘dat men niet mag bouwen’. Julian Tifflor - De commandant van Photon-City luistert naar een oud lied. Gloria Carely - De technicus voert vele opdrachten uit.Malcolm S. Daellian en de Algorrianen zijn op Jonathon bezig met de constructie van een apparaat dat als context-convertor wordt aangeduid. Dit project is streng geheim, de installaties zijn niet openlijk toegankelijk. Al het werk vindt plaats in een afgesloten gedeelte dat als ultratech-complex (in de omgangstaal: techfarm) wordt aangeduid. Zelfs Julian Tifflor is nooit geïnformeerd over de bijzonderheden of het gebruiksdoel van de context-converter en heeft daarom al zijn aandacht gericht op Aktakul om hem tot een zinvolle samenwerking te bewegen. Ook Daellian tast verregaand in het duister – wat de context-convertor werklijk is, hoe hij gebouwd kan worden en hoe hij zal functioneren weten in grote mate alleen de Algorrianen. Bekent alleen is dat grote hoeveelheden salkriet er voor nodig zijn.

Terwijl de volwassen Algorrianen aan het project werken wordt hun kroost door Viltur Milla begeleid, een Ertruser die aan het Gingor-Trevala-syndroom lijdt. De ziekte heeft bij hem reuzengroei veroorzaakt, alhoewel hij dan lichamelijk volwassen is, geestelijk heeft hij maar het ontwikkelingsniveau van een klein kind. Hij is dan ook de ideale speelkameraad voor Hargh Dhor, de twee na jongste Algorriaan. Milla neemt als sinds februari 1346 NGT vreemde lichtschijnsels waar, die hij niet kan verklaren vanwege zijn kinderlijke verstand, die aldus als een voldongen feit aanneemt. Op 20 februari raakt Hargh Dhor echter in de invloedssfeer van zo’n schijnsel en sterft daardoor. Het stoffelijke overschot ziet eruit alsof het al duizenden jaren oud is.

Dat het hierbij gaat om achterwaarts door de tijd bewegende bijverschijnselen van het werk aan de context-convertor wordt pas duidelijk als op 25 februari de eerste echte test wordt uitgevoerd. In heel Photon-city komt het tot eigenaardige fenomenen: causaliteiten worden omgekeerd, tijd- en dimensie-verschuivingen ontstaan waardoor mensen sterven in zones waarin het tijdsverloop extreem is versneld. Het komt echter ook in micro-tijdzones met extreem vertraagd tijdverloop tot sterfgevallen.

Het proefdraaien  van de context-convertor roept een onbekende macht ten tonele die in tijdhofstede zetelt. Onduidelijk is, na contact met Julian Tifflor en Daellian, of men bij verder proefdraaien op het ingrijpen van deze macht moet rekenen.

Bepaalde verschijningen herinneren aan para-realiteiten. Zo duikt de REGINALD BULL VII, een ultra-slagschip van de JUPITER-klasse, boven Terra op wanneer Julian Tifflor zich bevindt bij het sterfbed van zijn zuster Eileen in de eenentwintigste eeuw.

Bovendien komt het tot zinsbegoochelingen en intelligentievermindering bij de getroffenen. In de ontstane chaos raakt Le Anyante zwaar gewond. Niemand kan iets tegen deze fenomenen ondernemen – behalve Milla, die nauwelijks onder de effecten lijdt. Hij vernietigt met zijn blote vuisten het centrale schakelpaneel van de context-convertor, en op hetzelfde moment eindigen de effecten.

Julian Tifflor en Aktakul vermoeden dat de context-convertor een soort tijdmachine is. Maar de Algorrianen hullen zich verder in stilzwijgen, en kan Julian Tifflor dus alleen maar speculeren waarvoor de context-convertor ingezet kan worden. Zal door krachtige tijdparadoxen TRAITOR’s opmars in de lokale groep ongedaan worden gemaakt? Vast staat alleen dat het werk aan de context-convertor wordt voortgezet.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende