< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2387 • 1710    DE PRECOG-KEIZERIN


We schrijven januari 1346 Nieuwe Galactische Tijdrekening - wat hetzelfde is als het jaar 4933 oude tijdrekening: al maanden worden de Aarde en de andere planeten van het Sol-stelsel belegerd. Eenheden van de terminale colonne TRAITOR hebben het stelsel afgesloten, terwijl de mensen zich achter het zogeheten TERRANOVA-scherm hebben teruggetrokken. Ondertussen heeft de armada van de chaosmachten de complete Melkweg onder haar controle gebracht. Slechts in enkele schuilplaatsen in de galaxie wordt nog steeds taai verzet geboden. Daarbij horen de bolsterrenhoop Omega Centauri met zijn oeroude nalatenschappen en de Charon-wolk. Maar als de Galaxers een kans tegen TRAITOR willen maken, moeten ze machtige instrumenten ontwikkelen.

Op Perry Rhodans Terranen rust daartoe in de eerste plaats de plicht, omdat ze uitgebreid en ongemoeid onderzoek kunnen doen. Om de Melkweg te redden is het nodig dat ze zich naar Hangay begeven - de naburige galaxie, waarin een zogeheten negasfeer ontstaat, wat de reden is voor de acties van de terminale colonne. In de regio tussen Hangay en Melkweg stuiten de Terranen op het imperium van de Tad de Raud, een agressieve soort, die slechts één autoriteit gehoorzaamt - en die noemen ze de precog-keizerin ...


Na de finale in het imperium van de Tad de Raud verplaatsen we ons naar de galaxie, die Atlan’s expeditie betreft: Hangay. Daar zijn de vredesvaarders actief en proberen een nieuw hoofdkwartier voor de ‘onderneming negasfeer' te vinden. Christian Montillon schetst de avonturen van de vredesvaarders in de volgende aflevering.


Oorspronkelijke titel: Die Präkog-Kaiserin

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Plantekening (Duits exclusief): extra-galactische ruimteschepen: lichtkroon-dar van de Tad de Raud door Andreas Weiß

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne Johannes SinnemaSamenvatting: op de wereld van de Tad de Raud – drie mensen vechten om te overleven.


Locatie en tijdsruimte: Orellana-sterrenhoop – januari 1346 NGT (4933 na Chr.)


Hoofdpersonen: Ama Zurn - Een activering-bewaker treed op tegen de vijanden van de Lemurers. Alexim Afateh - De Telomon moet hulpeloos toezien hoe zijn idyllische plek verdwijnt. Immentri Luz - De weg naar de Sphero voert hem naar zijn broeder. Atlan - De onsterfelijke Arkonide bevindt zich in de macht van de Tad de Raud. Startac Schroder en Trim Marath - De monochroom-mutanten worden van hun krachten berooft en zien de dood in de ogen. Deville-Kareem - De maarschalk van de Tad de Raud wordt tot de precog-keizerin geroepen.Icho Tolot verliest geen tijd als het hem duidelijk wordt dat met Startac Schroeder’s teleportatie ergens iets is misgegaan. Hij begeeft zich onverwijld naar de EDMOND HALLEY om met het schip de Tad de Raud te volgen, die zich heel plotseling van Nieuw-Lemuur beginnen terug te trekken. Op Nieuw-Lemuur neemt Cornor Lerz het commando over tijdens Tolot’s afwezigheid.

Atlan ontwaakt in een kleine cel, maar hij krijgt zeer snel contact met Deville-Kareem die hem mededeelt dat de drie galactici gasten zijn en de precog-prinses hen wil spreken. Daar Trim Marath en Schroeder nog bewusteloos zijn wordt alleen Atlan in de VLON RADARIN bij princes Catonya gebracht. Juist als ze daar arriveren maakt de vloot van de Tad de Raud de eerste transitie.

Op Nieuw-Lemuur meldt een eenheid Haloeters dat op de plek waar Atlan en de mutanten zijn verdwenen plotseling een klein dorp zichtbaar is geworden, en dat drie individuen zijn waargenomen. Lerz beveelt dat de Haloeters zich moeten terugtrekken en dat Terranen de drie moeten benaderen, want de oude Haloeter had een van de vreemdelingen als een activering-bewaker geïdentificeerd. Hijzelf begeeft zich meteen via de snelste weg naar het kleine dorp.

Bij Catonya wordt Atlan in kennis gesteld dat hij en zijn begeleiders naar de hoofdwereld, Etad-Rauda, van de Tad de Raud zullen worden gebracht. Deville-Kareem voelt zich daarbij vol zelfvertrouwen want nog nooit werd hun thuis aangevallen, maar Atlan maakt hem onzeker met de uitspraak dat er voor alles een eerste keer moet zijn. Daarna wordt de Arkonide naar zijn cel terug gebracht. Door de vreemde wanden heen lukt het hem om contact te leggen met Schroeder. De teleporteur en peiler is van zijn psi-krachten beroofd want de precog-prinses absorbeert deze op de een of andere manier. Ook Marath heeft onder haar invloed te lijden.

Met vele korte transities en de splitsing van de vloot probeert Deville-Kareem om de EDMOND HALLEY af te schudden, maar dit lukt niet. Na tien sprongen, op 8 januari 1346 NGZ, is Etad-Rauda bereikt. Ook het schip van de LVT bereikt het thuis-stelsel van de Tad de Raud waar het in de peilschaduw van de zon gaat. In het stelsel peilen de galactici ca. 400 kroondarren, een strijdmacht die in z’n geheel inferieur is aan het ruimteschip van de SATURNUS-klasse. Maar Icho Tolot wil pas ingrijpen wanneer de exacte positie van de ontvoerden is vastgesteld.

De drie galactici worden rechtstreeks naar de precog-keizerin gebracht. Onderweg sticht Atlan korte verwarring zodat Schroeder kan teleporteren en ze alle drie aanvankelijk weten te ontsnappen. Maar het korte verstopspel brengt maar een kleine tijdwinst want de vrouwelijke Tad de Raud zijn met hun psi-zintuig in staat om de drie op te sporen, en zo worden ze een dag later weer opgepakt en naar de keizerin gebracht.

De keizerin is een gigantische karikatuur van een Tad de Raud, het kopstuk is nog helemaal normaal gevormd, maar het achterlijf is gigantisch opgezet. Bovendien heeft ze met haar psi-krachten de hele omgeving onder controle. De Tad de Raud zijn slechts marionetten en ook Schroeder en Marath zijn in haar ban. Alleen Atlan weerstaat haar en verneemt van de keizerin dat hij ondanks dat hij een interessant aura bezit, zijn beide begeleiders echter nog veel interessanter zijn. Ze openbaart de arkonide dat ze in staat is om vreemde lichamen in zich op te nemen, ze te ontleden en de genetische code in zich op te nemen. Zo wil ze de vaardigheden van beide mutanten overdragen aan de gen-code van de volgende generatie Tad de Raud. De Arkonide is ontsteld en probeert vervolgens Schroeder te redden.

Kort ervoor hebben de specialisten van de HALLEY de standplaats van de drie vastgesteld. Tolot beveelt het schip direct in een omloopbaan van Etad-Rauda en stuurt een grondtroep bestaande uit slecht tien man. Maar ze zijn gehuld in rood gevechtstenue, het zijn tien Haloeters.

Atlan is juist bezig om Schroeder te bevrijden als boven hen de hel losbreekt. De tien Haloeters verschaffen zich zonder grote moeite toegang tot de troon van de keizerin en vallen haar aan. De afnemende kracht van de keizerin belemmert Trim’s vermogen als para-defensor niet langer. De zwarte tweeling ontstaat en deze verscheurd het monsterlijke lijf. Door dit verlies komt het stelsel van de Tad de Raud, die zeer veel lijken op een insectenvolk, tot stilstand en kan de EDMOND HALLEY zonder grote problemen ontkomen.

Op Nieuw-Lemuur borrelt een heel nieuw probleem waar Cornor Lerz niet uit komt: Ama Zurn heeft hem in kennis gesteld dat het mesoport-net instort als de oplading door de gemanipuleerde zonnenoverbrenger niet wordt afgewikkeld. Maar de Haloeter geeft te bedenken dat de daaruit resulterende schade van de overbrenger alle galaxies, die door de negasfeer zijn bedreigd, nog meer gevaar lopen. Zurn voert tegen hem in dat Lerz nog steeds reageert als een zwart beest, waar de oude Haloeter het erg moeilijk mee heeft. Maar gelukkig voor hem duikt de EDMOND HALLEY op en krijgt Atlan weer de volle verantwoordelijkheid. Maar de Arkonide stelt zich voorlopig hard op. Weliswaar is de weg tot Zhaklaan-Trio versperd maar tot Jiapho-Duo komt een verbinding tot stand. Ondanks vele bezwaren van alle kanten zet de Arkonide, die licht geïrriteerd is en duidelijk maakt dat hij niet Perry Rhodan is, de start vast op 18 januari 1346 NGT om 14:00 uur.

Tot overmaat vallen dan 380 kroondarren het stelsel aan, maar ze maken geen kans. Het probleem is echter dat beide activering-bewakers in zwijm vallen. Ze zijn tegen zulke gewelddadigheden eenvoudigweg niet opgewassen.Atlan laat daarom alleen spervuur geven, terwijl het combitrans-eskader de Tad-de-Raud-vloot gewoon in de pan kan hakken.

Bij de tegenstander erkent Deville-Kareem dat de aanval zinloos is, maar de precog-prinsessen bevelen in hun razernij, veroorzaakt door het verlies van hun keizerin, verdere aanvallen. Deze worden pas uitgesteld als Catonya, die zich tot nieuwe keizerin verheft, op aanraden van de maarschalk ingrijpt en de terugtocht beveelt. Op 15 januari trekken de Tad de Raud zich terug.

Op Nieuw-Lemuur zijn bijna alle wezens ontgoochelt over Atlan’s standpunt, en zo verandert de Arkonide op het laatst toch nog van mening. Op 18 januari om 9:00 uur beëindigt hij de countdown en kan Ama Zurn de oplading van het mesoport-net uitvoeren. Dit lukt zonder problemen zodat als nieuwe startdatum voor het eskader 30 januari wordt vastgezet. Daar zal alleen Immentri Luz bij zijn want Zurn wil op Nieuw-Lemuur achterblijven.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende