< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2386 • 1709    DE DISCRETE DOMEINEN


Het is januari 1346 Nieuwe Galactische Tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 4933 van de oude tijdrekening. Al maandenlang worden de aarde en de andere planeten van het Sol-stelsel belegerd. Eenheden van de terminale colonne TRAITOR hebben het stelsel afgegrendeld en de mensen hebben zich teruggetrokken achter het zogenaamde TERRANOVA-scherm.

Ondertussen heeft de armada van de chaosmachten de hele Melkweg onder controle gekregen. slechts in een paar verstopplaatsen van de Melkweg volhardt de weerstand. Daarbij horen de bolvormige sterrenhoop Omega Centauri met zijn oeroude nalatenschappen en de Charon-Wolk. Maar als de bewoners van de galaxie een kans willen hebben tegen TRAITOR, dan moeten de Terranen onder Perry Rhodan’s leiding machtige instrumenten ontwikkelen.

En ze moeten een manier vinden om door te stoten naar Hangay - daar ontstaat een zogenaamde negasfeer en dat is waar de terminale colonne op uit is.

In het gebied tussen Hangay en de Melkweg stuiten de Terranen op een bijzonder volk: de Telomon. Maar het mesoport-net, dat ze voor reizen en transport gebruiken, wordt bedreigd - evenals het discrete domein ...


De volgende aflevering gaat verder waar 2384 ophield. Atlan, Startac Schroeder en Trim Marath zijn in handen van de Tad de Raud gevallen. Of en hoe ze zich uit de gevangenschap van de vampierachtige wezens kunnen bevrijden schildert Hubert Haensel.


Oorspronkelijke titel: Die Diskrete Domäne

Auteur: Michael Marcus Thurner

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Django Mathijsen en Anaïd HaenSamenvatting: onderweg bij de Telomon – een activering-bewaker zoekt naar zijn opdracht.


Locatie en tijdsruimte: Orellana-sterrenhoop – 1333 NGT tot januari 1346 NGT (4920 - 4933 na Chr.)


Hoofdpersonen: Ama Zurn - Een activering-bewaker krijgt een nieuwe opdracht. Alexim Afateh - De Telomon sticht een nieuw discreet domein en bouwt zijn idyllische plek. Lemaha Eliyund - Alexim’s levensgezel loopt met het idee rond van een ander leven. Synge Braumbolz - De weduwe interesseert zich zeer voor Ama Zurn’s liefdesleven - en al het andere. Dendio Bauchel - Een Telomon groeit boven zichzelf uit. Allanas-Dreen - De Tad de Raud jaagt in naam van zijn precog-prinses op de onzichtbaren.Als Alexim Afateh en Lemaha Eliyund met hun ‘vondst’ op Dynh Abhwelt arriveren is de de activering-bewaker ontwaakt. Zijn naam is Ama Zurn en hij heeft zich 50.000 jaar geleden, gelet op de broederoorlog van de Lemurers, zelf in een diepslaap geplaatst. Net als zijn ‘broeder’ Immentri Luz lijdt hij onder het denkbeeld dat hij geen echt levend wezen is maar dat hij een ‘fabricaat’ blijkt te zijn. Zijn opdracht bestaat eruit om de Gulver-Duo-zonnenoverbrenger voor onbevoegd gebruik te beschermen, en destijds had hij de verbinding in de richting van Jiapho-Duo en het Zhaklaan-Trio onderbroken. Ama Zurn is gefascineerd door de stad And'rol, en in tegenstelling tot de Telomons wordt hij wel binnen gelaten. Via semi-materiële hologrammen neemt de centrale computer van de stad contact met hem op en vertelt over het verleden van de Andury. Dit volk had ooit in de galaxie Siom Som voor ESTARTU gewerkt, had zich dan echter van het kosmische toneel terug getrokken en zichzelf in wezens vereeuwigd die ze als hun kinderen beschouwen: de Telomons. In Orellana hadden ze een kunstmatige verdikking van het psionische-net laten ontstaan en het energetisch opgeladen: het mesoport-net. Dit net begint nu, na de hyperimpedantie-verhoging en de verplaatsing van de gehele sterrenhoop, langzamerhand op te lossen. De computer verzoekt Ama Zurn om het net te repareren.

Hoewel dit verzoek tegen de oorspronkelijke opdracht van de activering-bewakers indruist, gaat hij toch akkoord. Hij landt op Nieuw-Lemuur en doorvorst de stuur-pyramides van de zonnenoverbrenger. Alexim Afateh en Lemaha Eliyund stichten ondertussen een echte Telomon-kolonie: steeds meer bewoners komen naar Enduhaim en Lemaha Eliyund raakt zwanger. Het lukt Ama Zurn om Gulver-Duo’s zonnen af te tappen en de zo gewonnen energie op te slaan om deze, zodra genoeg voor handen is, in het mesoport-net in te voegen, wat op deze wijze voor duizenden jaren kan worden gestabiliseerd. Het proces duurt evenwel jaren omdat de energie in één impuls in het net moet worden ingevoegd, en de reservoirs vullen zich maar langzaam. In deze periode komt het steeds weer tot storingen of het complete uitvallen van het net, bovendien is de Tad de Raud Allanas-Dreen nog steeds op jacht naar de Telomons. Daadwerkelijk lukt het de precog-prinses in haar ruimteschip om een van de Telomon-dorpen op te sporen omdat de camouflage functie van het nulscherm-combo eveneens is verzwakt. Enige Telomons verliezen bij deze aanval hun leven, maar Ama Zurn grijpt in en houdt de Tad de Raud in bedwang en organiseert de evacuatie. In het tumult verliest Lemaha Eliyund haar kind.

In de volgende jaren vallen meerdere dorpen ten offer aan de storingen en de aanvallen van de Tad de Raud, maar ze konden steeds bijtijds worden geruimd. Allanas-Dreen wordt dientengevolge terechtgesteld. Lemaha Eliyund wordt opnieuw zwanger. Als het energiereservoir bijna vol is ontvangt Ama Zurn de activeringsimpuls van de zonnenoverbrenger. Hij heeft geen andere keus dan zijn basisprogrammering te volgen: hij moet het aangekondigde transport mogelijk maken - maar daarmee zal het totaal van de tot nu toe opgeslagen energie verloren gaan. Dientengevolge versterkt hij de aftap-stralen zodat het opslagproces enorm wordt opgevoerd. Daarmee wordt echter ook een peiling mogelijk, Enduhaim moet dus worden geëvacueerd. Prompt verschijnt Deville-Kareem’s vloot. Als het combitrans-eskader in de zonnenoverbrenger aankomt valt Ama Zurn bewusteloos door de hyper-energetische effecten. Alexim Afateh brengt Ama Zurn naar And'rol in veiligheid (waarbij hij door Trim Marath en Startac Schroeder wordt gezien) en wat later komt de activering-bewaker weer bij. Hij is meer dan verrast als Alexim Afateh hem een opname van de gebeurtenissen in Enduhaim toont, want daarin ziet hij niet alleen een van de gevreesde ‘zwarte beesten’, maar ook de activering-bewaker Immentri Luz …


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende