< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2383 • 1706    DE AVATARS VAN ESCHER


We schrijven januari 1346 Nieuw Galactische tijdrekening - dit komt overeen met het jaar 4933 oude tijdrekening. Sinds maanden staan de aarde en de andere planeten van het Sol-stelsel onder beleg. Eenheden van de terminale colonne TRAITOR hebben het stelsel afgegrendeld, terwijl de mensen zich achter het zogenoemde TERRANOVA-scherm hebben teruggetrokken.

Daarmee zijn de Terranen en hun thuisstelsel de enigen die zich tegen de armada van de chaosmachten verzetten. In enkele schuilplaatsen van de Melkweg bestaat eveneens hardnekkig verzet, vooral in de bolsterrenhoop Omega Centauri met zijn oeroude nalatenschappen en in de Charon-Wolk. Als de bewoners van de galaxie echter een kans tegen TRAITOR willen hebben, moeten de Terranen onder Perry Rhodans leiding doeltreffend en voortdurend tegen de machten van de chaos optreden.

Vanwege deze reden wordt er op Terra koortsachtig onderzoek verricht. Wetenschappers werken onder de grootste geheimhouding aan nieuwe technologieën. Het perfecte doel voor spionnen van TRAITOR. Tegen de geheimzinnige vormveranderaars, de Koda Ariëls, wordt nu een ander geheim project in het leven geroepen - de parapositron stuurt de avatars van Escher ...


Voorlopig lijkt het gevaar, dat van de Koda Ariëls uitgaat, bezworen. Maar niemand kan weten of er zich nog andere families van hen in het Sol-stelsel ophouden.

Met de volgende roman wisselen we van actieterrein en houden ons eens te meer bezig met de onsterfelijke Arkonide Atlan, die een zonnen-overbrengerstraat naar Hangay hoopt te installeren.


Oorspronkelijke titel: Avatare ESCHERS

Auteur: Michael Nagula

Omslag: © Arndt Drechsler

Plantekening (Duits exclusief): techniek van de terminale colonne TRAITOR: donkercapsule van een duale-kapitein door Daniel Schwarz

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: projecties in actie – tegen spionnen van de Koda Ariel.


Locatie en tijdsruimte: Luna – februari 1346 NGT (4933 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - De Terraanse resident is tot toezien veroordeeld. NATHAN - Het maanbrein zoekt ondersteuning van een para-positron. Pal Astuin en Merlin Myhr - De avatars van ESCHER speuren naar spionnen van de terminale colonne. Vern Soopa - Een 'Napolitaan' probeert tussen zijn collega's te bemiddelen. Gandyke Piston-Whill - De logisticus beleeft vreselijke voorvallen op zijn arbeidsterrein. Gun-Akar Torzitt - In zijn aderen stoomt het bloed van Ara's en Arkoniden.De avatars Pal Astuin en Merlin Myhr jagen op Luna, in opdracht van NATHAN, op een familie Koda Ariel die het maanbrein zelf niet te pakken krijgt omdat NATHAN’S bewakingsmogelijkheid zich niet uitstrekt tot de privé onderkomens van de op Luna werkende mensen. Voor beide avatars van ESCHER geldt deze beperking echter niet. De avatars maken de hyperinpotron weliswaar duidelijk dat Perry Rhodan deze actie zou verbieden! Activiteiten van deze soort had de Terraanse resident strikt verboden, maar NATHAN geeft ze te verstaan dat hij alle verantwoordelijkheid op zich neemt.

Als lokaas voor de spionnen gebruikt NATHAN een Kantor-sextant en een kleine hoeveelheid salkriet. Hij stuurt een containertransport met deze inhoud naar de lunaire Aaron-Quippo-werf, waar het opleidingsschip JULES VERNE wordt gemonteerd, want daar vermoedt men de Koda Ariel.

Astuin en Myhr nemen enige medewerkers van de werf onder de loep. Daadwerkelijk ontdekken ze drie Koda-Ariel-uilen. In hun gebruikelijke gewetenloze aard vernietigen ze het onderkomen waarin de vogels zich bevinden. Zo benadelen ze ook de mentaal met de vogels verbonden vormveranderaar. Als ze deze hebben geïdentificeerd desintegreren ze hem, wat natuurlijk niet onopgemerkt blijft en veel opzien baart in de media.

Dit alles komt ook Rhodan te weten, die zojuist van Yorname naar de Aarde is teruggekeerd. Hij is ongerust dat NATHAN weer een keer eigenmachtig heeft gehandeld en zich daarbij zelfs niets heeft aangetrokken van een een direct verbod.

NATHAN rechtvaardigt zich door te beweren dat hij op deze wijze ESCHER aan een test wilde onderwerpen. Hij had Rhodan of de TLD niet over zijn plannen geïnformeerd om te verhinderen dat TRAITOR gevolgtrekkingen kon trekken uit de handelingen van de Terranen over zijn plannen. Rhodan blijft zeer sceptisch, laat NATHAN en ESCHER echter verder hun gang gaan omdat hij ervan overtuigt is dat beide aan de kant van de Terranen staan.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende