< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2380 • 1703    HET KWAM UIT DE ZON


We schrijven het jaar 1346 Nieuwe Galactische Tijdrekening - dit komt overeen met het jaar 4933 oude tijdrekening: de aarde en de andere planeten van het Sol-stelsel worden al maanden belegerd. Eenheden van de terminale colonne TRATOR hebben het Solstelsel vergrendeld, de bewoners ervan hebben zich achter het zogenoemde TERRANOVA-scherm teruggetrokken. Daarmee zijn de Terranen en hun thuissysteem de enigen die zich tegen de armada van de chaosmachten verzetten. In sommige schuilplaatsen van de Melkweg wordt eveneens taai weerstand geboden, daartoe behoren de bolsterrenhoop Omega Centauri, met zijn oeroude nalatenschappen en de Charon-Wolk. Maar als de bewoners van de galaxie een kans tegen TRAITOR willen hebben, moeten de Terranen onder aanvoering van Perry Rhodan machtige instrumenten ontwikkelen. Daarom wordt op Terra koortsachtig onderzocht. Wetenschappers werken onder hoogste geheimhouding aan nieuwe technologieën - daarbij hoort ook de mysterieuze instelling genaamd ESCHER.

Alles lijkt te veranderen als er een nieuw object opduikt: het kwam uit de zon ...


Vier wetenschappers zijn spoorloos verdwenen, Perry Rhodan en Gucky eveneens - het opduiken van het geheimzinnige ruimteschip brengt grotere beroering met zich mee.

Hoe het met de vijf Terranen en de muisbever verder gaat, beschrijft Uwe Anton in de volgende Perry Rhodan aflevering, het eerste deel van een dubbele aflevering.


Oorspronkelijke titel: Es kam aus der Sonne

Auteur: Horst Hoffmann

Omslag: © Arndt Drechsler

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Richard GeukensSamenvatting: een onbekent object in het Sol-stelsel – het zoekt naar een oeroud geheim.


Locatie en tijdsruimte: Sol-stelsel – 16–27 januari 1346 NGT (4933 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - De Terraanse resident betreedt een ongewoon ruimteschip. Gucky - De muisbever teleporteert pas succesvol na meerdere pogingen. Taboko Jones - De jonge officier ondergaat zij eerste proef van bekwaamheid. Aquinas - De robot van de machtigen gedraagt zich zoals altijd merkwaardig. Ikaro Blondall - De wetenschapper met een militaire rang raakt met zijn collega in de penarie.16 januari 1346 NGT: de jonge officier Taboko Jones wordt tot majoor bevorderd en krijgt het commando over de SEOSAMH. Daar stelt hij al snel vast dat zijn eerste echte aanstelling eentonig schijnt te zijn. Als hij enkele dagen later de hal van de machtigen betreedt wordt hij door de uitstraling van de daar gevangen zeven machtigen bijna overmant, er is iets niet normaal.

26 januari 1346 NGT: het speciaal-schip LUTRIKON XIII, dat met zijn zusterschepen in de buurt van de zon patrouilleert, peilt als eerste een ongeïdentificeerd object dat direct uit de zon komt. Even later hebben andere schepen ook peilcontact. Meteen wordt Perry Rhodan er bij geroepen en blijkt het om een donker-onderzoeker te gaan. Van het 'schip' gaat geen enkele straling uit en op geen enkele manier laat het zich peiltechnisch doorlichten. Het laat zich echter probleemloos met trekstralen vangen en verankeren op een PONTON-tender.

Om raad verlegen wendt Rhodan zich, samen met Gucky, tot de zeven machtigen. Deze geven hem Aquinas mee om te pogen zich toegang te verschaffen tot de donker-onderzoeker. De beide onsterfelijken bemerken dat er een zekere 'begeerte' van de voormalige machtigen uitgaat en dat ze zich niet helemaal open stellen. Maar omdat alle voorgaande pogingen om de donker-onderzoeker te benaderen zijn mislukt laten ze deze merkwaardigheden rusten.

De robotdienaar van de machtigen lukt het om de donker-onderzoeker te naderen en zelfs in deze binnen te dringen. Gucky en Rhodan, die eigenlijk van plan waren om achter te blijven, volgen Aquinas op de hielen. De robot heeft dat liever niet en spreekt van ongemak en dat beiden moeten wachten. Maar nu zijn ze alle drie reeds in het schip van de donker-onderzoeker die was uitverkoren om het ARCHETIM's lijk te inspecteren, wat echter tot zijn dood heeft geleid, en alleen het schip heeft het overleefd.

Dan schut het levend donker-schip zijn boeivelden af en vliegt onstuitbaar naar het schip van de machtigen om daar langszij te gaan. Op de SEOSAMH waarschuwen de machtigen de LVT-wetenschappers en bevelen een totale evacuatie, die ook wordt ingeleid. Onverhoopt blijven vier onderzoekers in de zaal der machtigen achter en deze nemen waar hoe de onverwoestbare Ysalin-Afagour-blokken beginnen op te lossen en weg te zweven en vervolgens worden geteleporteerd. De vier wetenschappers zien dit als een laatste vluchtmogelijkheid, want intussen begint het hele schip te gloeien van de hitte, en ze klampen zich afzonderlijk vast aan een van de vier overgebleven blokken en worden ook weg geteleporteerd.

Exact om 22:47:52 uur, op 26 januari, explodeert het schip van de machtigen. Tot aan dit tijdstip was de temperatuur gestegen tot 295.000 °C.

Enige tijd later begint het donker-schip te versnellen in de richting van het TERRANOVA-scherm, onstuitbaar koerst het een mogelijke vernietiging tegemoet, maar dan geeft Homer G. Adams het bevel om een zo klein mogelijk structuurgat te creëren in het TERRANOVA-scherm. Dit gebeurd; het schip verdwijnt, maar vier Traitanks weten echter het Sol-stelsel binnen te dringen, ze worden allemaal vernietigd.

Over het verdere verblijf van Rhodan, Gucky, de vier wetenschappers, de zeven machtigen en het donker-schip zelf blijft de LVT in het ongewisse.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende