< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2379 • 1702    ESCHER'S LIJST


We schrijven januari 1346 Nieuwe Galactische Tijdrekening - dit komt overeen met het jaar 4933 oude tijdrekening: eenheden van de terminale colonne TRAITOR hebben het stelsel afgesloten, de mensen op hun beurt hebben zich achter het zogeheten TERRANOVA-scherm teruggetrokken.

Daarmee zijn de Terranen en hun vaderlandse stelsel de enigen, die zich tegen de armada van de chaosmachten verzetten. In enkele schuilplaatsen van de Melkweg wordt eveneens taaie weerstand geboden, daartoe behoren de bolsterrenhoop Omega Centauri met zijn oeroude nalatenschappen en de Charon-wolk. Maar willen de bewoners van de galaxie een kans tegen TRAITOR maken, dan moeten de Terranen onder Perry Rhodans leiding machtige instrumenten ontwikkelen.

Om die reden wordt op Terra koortsachtig onderzoek verricht. Wetenschappers werken onder de hoogste geheimhouding aan nieuwe technologieën - daartoe behoort ook de mysterieuze installatie met de naam ESCHER. Maar dan komt het tot het opstellen van ESCHER's lijst ...


Met de volgende aflevering wisselt weliswaar niet de plaats, maar wel het zwaartepunt van de handeling: het Sol-stelsel krijgt namelijk onverhoopt bezoek.


Oorspronkelijke titel: ESCHERS Liste

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Dirk Schulz/Horst Gotta

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz/Horst Gotta

Plantekening (Duits exclusief): Terraanse techniek: VRITRA-kanon door Andreas Weiß

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne Johannes SinnemaSamenvatting: het maanbrein en de waarheid – Perry Rhodan zet alles op één kaart.


Locatie en tijdsruimte: Terrania – januari 1346 NGT (4933 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - De activeerderdrager zet tegen ESCHER zwaar geschut en trucs in. Fawn Suzuke - De spreekster van de Nucleus voelt zich heen en weer geslingerd. Artwing Barucka - De kapitein van de Terraanse Liga-dienst opereert midden in Terrania. Pal Astuin en Merlin Myhr - De geheimzinnige duistere mannen zoeken nieuwe 'processors'. Baldwin Carapol - De wetenschapper wordt voor een nieuwe uitdaging gesteld.De ESCHER’s bestorming mislukt omdat het gebouw door een stootscherm wordt afgesloten. ESCHER ziet echter af van de inzet met dodelijke middelen, hij activeert bijvoorbeeld niet het HO-scherm dat hem ter beschikking staat. Rhodan beveelt drie slagschepen boven het terrein in positie te gaan. Het stadsdeel wordt uit voorzorg geëvacueerd. Rhodan's plan voorziet, indien nodig, om het gehele gebouw uit de bodem te verwijderen en het naar de ruimte te transporteren waar het geïsoleerd kan worden. Op ESCHER maakt dat allemaal weinig indruk. Zijn avatars Pal Astuin en Merlin Myhr rekruteren ijverig nieuwe processors volgens ESCHER’s 'boodschappenlijst'. Een van deze is Baldwin Carapol maar de wetenschapper is mentaal gestabiliseerd en kan zich weren tegen de hypnotische beïnvloeding van ESCHER.

Gucky, die met teleportatie het gebouw probeert binnen te dringen, komt voor een ogenblik terecht in de hyperdim-matrix en maakt daar contact met de bewustzijns van de processors. Het lijkt hem alsof de mensen zeer gelukkig zijn met hun nieuwe bestaan, nu ze met hogere efficiëntie kunnen samenwerken. Dan moet hij voor Myhr en Astuin vluchten. Rhodan confronteert Fawn Suzuke met de voorvallen in het ESCHER-gebouw. De monochroom-mutante verzekert dat de Nucleus zich nooit zal opstellen tegen de Terranen en dat hij geen vermoeden heeft wat er van ESCHER is geworden. Op het moment is hij echter niet aanspreekbaar omdat hij zich in een groeifase bevindt waarin hij niet mag worden gestoord.

Daar is Rhodan niet tevreden mee. Hij zorgt ervoor dat de globisten tijdelijk hun activiteiten opschorten en het TERRANOVA-scherm in een pulserende stand wordt gezet. De buiten het Sol-stelsel gestationeerde traitanks interpreteren het flakkeren van het scherm onjuist en starten met een nieuw trommelvuur. Nu kan ook de Nucleus, die daadwerkelijk enorm is gegroeid, zich niet meer afzijdig houden en spreekt hij met Rhodan. Naar het heet mag het Sol-stelsel niet vallen omdat hier een belangrijke bijdrage voor de retroversie van de negasfeer van Hangay tot stand wordt gebracht. De Nucleus beweert dat ESCHER alleen maar tijdelijk van slag is geweest – een storing, die de Nucleus ongedaan heeft gemaakt waarbij hij massa’s van zijn splinters in het gebouw heeft gestuurd.

Nu laat ESCHER de Terranen binnen zodat Carapol op tijd kan worden bevrijd. Rhodan krijgt te horen dat de para-positron in de RICHARD BURTON moet worden ingebouwd want klaarblijkelijk kan het schip, dat voor de vlucht naar Hangay is bestemd, zijn doel zonder ESCHER niet bereiken. Daar de in de hyperdim-matrix gevangenen bewustzijns zich akkoord verklaren om als processors voor ESCHER verder te werken staat Rhodan hem toe om zijn activiteiten voort te zetten. Nochtans mag alleen op vrijwillige basis worden gerecruteerd en ESCHER moet zich aan strenge controles laten onderwerpen. Dit zal door dr. Savoire worden gewaarborgd, die ESCHER vrije toegang tot de hyperdim-matrix moet verlenen, en die de mogelijkheid moet hebben om de para-positron ten alle tijde uit de kunnen schakelen.

Daarmee lijkt de lucht weer geklaard. Rhodan en Gucky prakkeseren er nog over waarom NATHAN met ESCHER heeft samengewerkt. Is er een extra programmering waarvan de Terranen tot nu toe niets wisten? Of zit mogelijkerwijze HET weer achter het gebeuren?


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende