< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2378 • 1701    DE EERSTE CYBERNETICUS


Sinds de eenheden van de terminale colonne TRAITOR met ongekend wapengeweld de controle over de Melkweg en haar planeten overgenomen hebben, is de mensheid in een vertwijfelde defensieve strijd gewikkeld. Nog steeds biedt het belegerde Sol-stelsel - beschermd door het TERRANOVA-scherm - onder Perry Rhodans leiding hardnekkig tegenstand tegen de armada van de chaosmachten.

Slechts enkele schuilplaatsen in de galaxie van de mensheid zijn tot nog toe niet bezet door TRAITOR. Tot deze schuilhoeken behoort de bolsterrenhoop Omega Centauri met zijn oeroude nalatenschappen, evenals de Charon-Wolk. Nagenoeg alle andere stelsels werden echter bezet en worden al deels geëxploiteerd.

Op Terra legt men geenszins de handen in de schoot: in de onderzoekscentra werken wetenschappers koortsachtig aan nieuwe technologieën om tegen TRAITOR op te kunnen treden. Eén van deze onder de grootste geheimhouding werkende onderzoekers is de eerste cyberneticus ...


Hoe meer men over ESCHER verneemt, des te complexer lijkt de hele aangelegenheid te worden. Dat merkt ook Perry Rhodan, die immers eigenlijk de fundering voor het project van de para-positron legde. Hoe het in en rond Terrania verder gaat, beschrijft Arndt Ellmer in de volgende Perry Rhodan-aflevering.


Oorspronkelijke titel: Der Erste Kybernetiker

Auteur: Christian Montillon

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz/Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: de processors en de Nucleus – een geheimzinnig wasdom in Terrania.


Locatie en tijdsruimte: Terrania – 25 april 1345 tot 21 januari 1346 NGT (4932 - 4933 na Chr.)


Hoofdpersonen: Dr. Laurence Savoire - De 'cycloop' experimenteert met ESCHER en diens gevolgen. Perry Rhodan - De resident ontvangt een bericht en besluit in actie te komen. Pal Astuin en Merlin Myhr - Twee geheimzinnige duistere mannen die zich inzetten voor een para-positron. Gucky - De muisbever teleporteert in geval van lastige omstandigheden.Terwijl Dr. Laurence Savoire weer in een diepe bewusteloosheid is gevallen, roept Perry Rhodan Gucky en Marc London erbij. Bovendien geeft hij Noviel Residor instructies om het ESCHER-gebouw te te omsingelen. Daar het de resident duidelijk is dat de tijd dringt draagt hij de behandelend arts Wolia Tramur op om een pepmiddel toe te dienen aan de directeur van het ESCHER-project. Zij gehoorzaamt maar maakt ook de hieraan verbonden risico's duidelijk. Precies op dat moment duiken Gucky en London op. Rhodan deelt beide mee wat Savoire voorheen heeft verteld. Marc London reageert afwijzend, hij kan het niet geloven, maar het verhaal schijnt echt waar te zijn, dat moet de jonge mutant ook onbewust bij zichzelf bekennen.

Dr. Savoire, die merkbaar met een hypno-blok strijdt, ontwaakt en vertelt zijn verhaal verder:

Op 25 april 1345 NGT heeft de doctor begrepen wat zich afspeelt. Hij meldt de dood van zijn chef en wil ook zijn achtergrondkennis doorgeven; het posthypnotische blok verhindert dit echter. Krap twee uur later volgt het bericht over zijn bevordering. Nu is hij de directeur van het ESCHER-project, dat volledig uit koers raakt, waar niemand iets vanaf weet. Diegenen die ervan weten hebben hypno-blokkades. Het hypno-blok verhindert om de geheimen naar buiten te brengen – maar het eigen denken verhindert het niet; dus neemt Savoire het besluit om de gedachtenkamer te gebruiken om dieper in de materie door te dringen. Wat hij beleeft bezorgt hem een nieuwe schok. In een lichaamsloze fase ziet hij de lichamen van alle gestorvenen, ze bevinden zich in een matrix en zijn ergens in ESCHER. Als hij Merlin Myhr en Pal Astuin herkent wordt hij met geweld terug geslingerd in de werkelijkheid. Dit is dus de 'wording' waar Fawn Suzuke geheimzinnig over sprak.

Eerst is Savoire verwart over alles wat hij heeft beleefd, vooral het opduiken van de beide voormalige TLD-agenten verwondert hem. Hij zoekt beide in hun kantoor op en treft ze daar ook daadwerkelijk aan. Daarna keert hij in de gedachtenkamer terug om zich opnieuw in een kruis-cocon te begeven, maar tot zijn verrassing gebeurd er niets. Dan komt de ESCHER-terminal voor het eerst tot leven en een stem meldt zich. Het is ESCHER. De para-positron is ontwaakt, hij vertelt over de hyperdim-matrix waarin de overledenen nu vergeestelijkt 'verder leven'. Hij geeft de wetenschapper te verstaan dat hij verder wil groeien, in plaats van vrijwillige personen in de kruis-cocons moet het 'levende' deel van de para-positron met de zielen van oude terminale personen worden aangevuld. Alleen hij, Savoire, mag daaraan niet deelnemen, hij moet de eerste cyberneticus worden die de machine nodig heeft om hem bij te staan. Savoire heeft weinig keus, desnoods kan hij ook worden gedwongen, dat weet hij zelf ook.

Voorlopig groeit de para-positron doordat hij alleen doodzieke personen opneemt, zo gaat dat door tot januari 1346 NGT. Savoire heeft zijn plan tot verzet nog steeds niet opgegeven, maar hij heeft nog niet de kracht om ESCHER daadwerkelijk te verlaten. Pas als beide agenten, die zich als avatar's ontpoppen, plotseling ook terminale jonge mensen brengen, springt de cycloop uit zijn vel. Hij komt ook te weten dat NATHAN ESCHER informatie toespeelt – in dit geval over het overbrenger-traject naar Hangay, dat naar het schijnt belangrijk is voor de para-positron; NATHAN speelt dus met ESCHER onder één hoedje. De wetenschapper ontdekt bovendien dat het positron-netwerk door ESCHER steeds verder wordt uitgebouwd. Van zijn vriend Baldwin Carapol hoort Savoire over verwarde mensen die in de stad opduiken en 'ESCHER is gevaarlijk' voor zich uit stamelen. Van de avatars hoort de wetenschapper dat het hierbij om ongelukjes gaat van degenen waarbij de splitsing van lichaam en geest, die steeds door splinters van de Nucleus wordt ondersteund, is mislukt.

Door de tijdsdruk, die ESCHER ondervindt, begint de para-positron nu ook gezonde jonge vrijwillige personen te rekruteren en daarom besluit Savoire om het agressieve Arimal-3 in te nemen wat het hypno-blok met medisch geweld onderdrukt, om vervolgens naar Perry Rhodan te gaan.

Daarmee eindigt het verhaal voorlopig. Rhodan wil meteen het ESCHER-gebouw laten bestormen. Gucky en London, de nog altijd onzeker is wat betreft het waarheidsgehalte van het verhaal, blijven bij de wetenschapper om hem te schermen tegen een ontvoering door de twee avatars van ESCHER. Beide bevinden reeds in de Solaire Residentie. Als Rhodan ze toevallig ontdekt beveelt hij LAOTSE om tot de algehele noodtoestand over te gaan.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende