< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2377 • 1652    ESCHER


Sinds de eenheden van de terminale colonne Traitor de controle over de Melkweg en haar planeten met een reusachtig geweld van wapenen hebben overgenomen, bevindt de mensheid zich in een hopeloze strijd om zich te verdedigen. Desondanks biedt het Sol-stelsel - beschermd door het TERRANOVA-scherm - onder leiding van Perry Rhodan hardnekkige tegenstand tegen de armada van de chaosmachten.

Slechts weinige schuilplaatsen in de galaxie van de mensheid worden tot dusver niet door Traitor bezet. Tot deze schuilhoeken behoort de bolvormige sterrenhoop Omega Centauri met zijn oeroude legaten, evenals de Charon-Wolk. Vrijwel alle andere stelsels zijn echter onbeschermd.

Op Terra laat men de handen bepaald niet in de schoot rusten: de zogenoemde Nucleus, die het veiligheidsscherm versterkt, wordt zelf ondersteund door de Terranen, die hem hun mentale energie ter beschikking stellen. Daarnaast wordt er alom onderzoek gedaan - bijvoorbeeld aan een project dat tot dusver onder de hoogste geheimhouding verliep: aan ESCHER ...


Het geheim rondom ESCHER wordt met iedere brok informatie groter in plaats van kleiner. 'Project gedachtetoren' werd in het geheim project 'para-positron', een onderneming die geen van de betrokkenen ook maar kan beginnen omver te halen. Welke geheimen zich er nog meer achter het mysterieuze begrip ESCHER verbergen, is het onderwerp van de volgende Perry Rhodan-aflevering. Ook die werd door Christian Montillon geschreven.


Oorspronkelijke titel: ESCHER

Auteur: Christian Montillon

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz/Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Dirk BontesSamenvatting: een geheim project in Terrania – de wording van een para-positron.


Locatie en tijdsruimte: Terrania – 17 mei 1340 tot 21 januari 1346 NGT (4927 - 4933 na Chr.)


Hoofdpersonen: Dr. Laurence Savoire - De 'cycloop' moet zich bewijzen aan de Waringer-academie. Baldwin Carapol - De goede vriend is ter plekke als deze het meest nodig is. Rodin Kowa - De leider van het ESCHER-project vertoont afkeer over iemands bijzondere kwaliteit. Perry Rhodan - De resident moet beslissen of hij het stagnerende project ESCHER zal ondersteunen.Dr. Laurence Savoire dringt de Solaire Residentie binnen, hij is volledig verwart en probeert om met Perry Rhodan in contact te komen. Hij zakt vervolgens in elkaar, wordt vervolgens medo-technisch verzorgt, en inderdaad krijgt Rhodan contact met hem. Savoire verlangt dat alle communicatie apparatuur in de kamer wordt uitgeschakeld, vooral voor NATHAN, dan, met psychische pijn, begint hij zijn verhaal:

Dr. Laurence Savoire stamt af van de onbeduidende planeet Diakat. Daar viert hij op 17 mei 1340 NGT zijn zojuist verkregen doctoraat in cybernetica. Hij ontvangt thuis een benoeming aan de Waringer-academie, maar het loopt anders als eerst gedacht. Tegelijkertijd met hem heeft een heel team van de academie eveneens dezelfde baanbrekende verworvenheid behaald zoals hijzelf. Maar toch gaat hij naar Terra. Daar wordt hij, die door aanpassingen aan het leefmilieu van zijn thuisplaneet maar één oog bezit, dat zich op de plek van het rechter oog bevindt, en hem daarom de weinig vleiende spotnaam 'cycloop' oplevert, aanvankelijk uitgebuit. Van zijn bekwaamheid om het infrarode- en ultraviolette spectrum waar te nemen, evenals een zwakke telepathische gave, bemerken alle buitenstaanders helemaal niets. Alles verandert pas als hij Baldwin Carapol ontmoet en met hem bevriend raakt. Hij is het ook die hem opmerkzaam maakt op het project ESCHER. Het geheime project, geleidt door een arrogante wetenschapper genaamd Rodin Kowa, zoekt een bekwaam cyberneticus.

Op 5 oktober 1340 NGT wordt Savoire in dienst genomen. Hij is meteen gefascineerd door het project dat is gebaseerd op het project gedachtentoren van de Tefroders, dat ze uitvoerden in opdracht van de Meesters van de Eilanden, wat toentertijd geen wapen-technische achtergrond had. Het project strandt 17.200 v. Chr. en Rodin Kowa ontdekte de stukken pas weer in 1324 NGT. Het project van de Tefroders eindigde in een fiasco, alle medewerkers stierven.

Hoofdbestanddeel van het project ESCHER is de gedachtenkamer, waarin 64 kruiscocons zijn geïnstalleerd die telkens een processor, een vrijwillig proefpersoon, opnemen. Doormiddel van SERT-achtige techniek moet een neurale netwerkverbond van de testpersonen en de ESCHER-positron tot stand komen, die qua prestaties zelfs syntrons ver achter zich kan laten. Maar het project stagneert. Menig onderzoeker meent dat het aan de toegepaste hyperkristallen ligt, maar eigenlijk tast men in het duister.

In de loop van het jaar treedt Savoire als Kowa's plaatsvervanger op, bovendien bevriend hij zich met het wetenschapspaar Sybel Bytter en Wilbuntir Gilead.

Enkele keren schijnt het project bijna te stranden, maar iedere keer gaat het toch verder. Daarbij ontmoet Savoire tevens Perry Rhodan persoonlijk. Zijn vriendschap met Carapol, die zelf ook roem verwerft, blijft bestaan, zelfs als de contacten onregelmatiger worden.

Een keerpunt markeert het opduiken van TRAITOR waardoor de vrijwillige proefpersonen steeds meer weg blijven. Dat verandert echter weer als Fawn Suzuke opeens op 3 november 1344 NGT in de gedachtenkamer verschijnt, ze bekijkt alles kritisch en spreekt vervolgens de vage zinnen: 'de Nucleus zal ESCHER vanaf heden ondersteunen. ESCHER bevat alle voorwaarden om een para-positron te worden.'

Daarna verdwijnt de projectie van de Nucleus net plotseling als ze was opgedoken. Kowa en Savoire hebben er geen idee van wat de Nucleus met een para-positron bedoelt, maar hierdoor staat ESCHER wel weer in volle belangstelling van de LVT. Twee TLD-agenten, Pal Astuin en Merlin Myhr, worden separaat aangesteld, en vervolgens gebeurd er van alles en nog wat in de omgeving van het ESCHER-gebouw. Maar de Nucleus laat zich niet meer zien.

Beiden TLD-agenten zijn intussen met de rekrutering van de proefpersonen bezig en zijn daarbij erg succesvol, wat Dr. Laurence Savoire achterdochtig maakt, maar steeds wanneer hij denkt iets vreemds ontdekt te hebben dan krijgt hij sterke hoofdpijnen. De situatie bij ESCHER wordt steeds merkwaardiger, de wetenschappers nemen als vanzelfsprekend, maar volledig onwetenschappelijk, de posities in van de proefpersonen, ook de chef zelf. Bovendien worden de medewerkers steeds apathischer, terwijl ze vroeger altijd een innige gemeenschap waren. Savoire betrapt Kowa een keer als deze in de gedachtenkamer contact heeft met de Nucleus, maar als hij later, nadat zijn hoofdpijnaanval voorbij is, de bewakingsvideo bekijkt, is de opname gewist. Het wordt Savoire langzaam duidelijk dat een posthypnotische blokkade de medewerkers collectief verlamt. Ervoor hebben ze eindelijk succes want met gebruik van kleine hoeveelheden salkriet lukken korte tests met ongelooflijk goede resultaten. Maar er vinden ook sterfgevallen plaats onder de proefpersonen. Tevens verschijnen er steeds weer kleine 'vuurballen', loten van de Nucleus.

Als op 25 april 1345 NGT Rodin Kowa verdwijnt doet Savoire een ongelooflijke ontdekking: tot nu toe zijn 36 personen gestorven aan de Thora Road 2216, het ESCHER-gebouw dus, waaronder op 23 april Kowa, op 16 april Sybel Bytter en op de 17e Wilbuntir Gilead en vele andere bekenden – allemaal overleden aan hartfalen!

Hiermee eindigt het eerste deel van Savoire's verhaal, hij is te zwak om verder te vertellen, de posthypnotische blokkade kost hem veel energie. Perry verzoekt hem om een pauze, de resident heeft genoeg gehoord. Hij erkent dat er iets volledig schijnt te ontsporen en stuurt onmiddellijk zwaar bewapende troepen naar het gebouw midden in Terrania.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende