< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2376 • 1651    DOLLE DAGEN IN TERRANIA


Omdat de eenheden van de terminale colonne TRAITOR de controle over de Melkweg en zijn planeten met een ongehoord wapengeweld hebben ingenomen, is de mensheid in een wanhopige defensieve strijd gewikkeld. Nog steeds biedt het Sol-stelsel - beschermd door het TERRANOVA-scherm - onder Perry Rhodan's leiding, hardnekkig verzet tegen de armada van de chaosmachten. Nog maar enkele schuilplaatsen in de Melkweg van de mensheid zijn tot nu toe niet bezet door TRAITOR. Tot deze schuilplaatsen behoren de bolvormige sterrenhoop Omega Centauri met zijn oude legaten, en de Charon-wolk. Bijna alle andere stelsels zijn echter onbeschermd.

Op Terra gaat men niet op de handen zitten. Overal vindt speurwerk plaats. Vreemde activiteiten nemen toe - en er komen dolle dagen in Terrania ...


ESCHER is gevaarlijk - of toch niet? In ieder geval is na deze en andere gebeurtenissen te concluderen dat ESCHER mysterieus is. Alleen: van dit geheim weten de meeste bewoners van de aarde nog steeds helemaal niets af. Wie of wat is ESCHER eigenlijk? De volgende Perry Rhodan-aflevering is geschreven door Christian Montillon.


Oorspronkelijke titel: Tolle Tage in Terrania

Auteur: Leo Lukas

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz/Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Hans HoogduinSamenvatting: de hoofdstad op aarde staat op z’n kop – mysterieuze voorvallen op de Thora Road.


Locatie en tijdsruimte: Terrania – 14 december 1345 tot 6 januari 1346 NGT (4932 - 4933 na Chr.)


Hoofdpersonen: Hajmo Siderip - De Xeno-psycholoog kan niet warmlopen voor Swoon-muziek. Darasalaanaghinta Mitchu - De verslaggeefster 'Sparks' krijgt lucht van een roemrijk verhaal. Matheux Alan-Bari - De hyperfysicus heeft een late roeping. Pal Astuin en Merlin Myhr - Het sinistere duo doet aan schadebeperking.Op het Stardust-monument wordt een verwarde persoon door twee duistere figuren opgepakt en afgevoerd.

Hajmo Siderip heeft een punt gezet achter zijn carrière bij de vloot vanwege zijn huidige levenspartner, maar met haar is hij nu gescheiden. Thans is hij docent aan de universiteit van Terrania en bedrijft daarnaast een praktijk in zijn appartement op de Thora Road.

Daar heeft hij op 14 december 1345 NGT twee afspraken, deze beïnvloeden de afloop van de volgende drie weken op onverwachte wijze. Allereerst komt de wetenschapper Matheux Alan-Bari voor een afspraak, hij is een altijd twijfelend genie en daarom erg gebonden aan Terra, tevens een globalist van het eerste uur. Nu moet hij voor een nieuwe baan op Mercurius verschijnen. Daar hij verder niemand heeft stort hij zijn wel en wee uit bij een psychiater. Bovendien vertrouwt hij Siderip toe dat er vreemde kristallen in zijn lichaam groeien. Hajmo weet niet zeker wat hij daarvan moet denken, maar dan is het spreekuur reeds ten einde. Alan-Bari verlaat de praktijk en Darasalaanaghinta Mitchu, bijgenaamd Sparks, betreedt deze. Ze is een freelance verslaggeefster en interviewt Siderip aangaande de Swoonse rockband Swoofonics voor Albion3D – tamelijk obscuur, maar zij is op makkelijk geld aangewezen omdat zij twee jaar ervoor in financiële moeilijkheden is geraakt door een reportage over een geheime geliefde van Julian Tifflor.

Ze voelden zich enigszins tot elkaar aangetrokken, maar ondanks een gemeenzaam avondje uit in Beausoleil werd het vooralsnog niets. Hun wegen scheidden zich weer.

Enige dagen later, bij hij opruimen van zijn voormalige bureau, stort Alan-Bari opeens in. Bij hem wordt een nieuwe vorm van centrumpest vastgesteld. Hij is al het derde geval van de afgelopen tijd. De artsen vermoeden een verband met de TANKSTATIONS, maar alles is nog vrij onduidelijk, behalve de vermoedelijk optredende nabije dood van de wetenschapper.

Ondertussen contacteert Sparks een informante en raakt zo op het spoor van ESCHER. Het enige oriëntatiepunt van dit begrip is een somber gebouw aan de Thora Road, en zoals het toeval wil is de beste plek om dit gebouw te observeren de woning van Siderip. De verslaggeefster trekt bij de wetenschapper in en betrekt hem steeds meer bij het gebeuren. Daar Sparks platzak is leeft ze op zijn geld, en hij laat dat gebeuren.

Op 27 december verschijnen twee figuren bij Matheux Alan-Bari, ze weten veel over hem en doen hem een aanbod: hij kan een processor bij ESCHER worden. De wetenschapper heeft niets te verliezen en vertrekt met hen beiden.

Sparks is gefrustreerd, er gebeurd helemaal niets, maar dan duiken er plotseling twee personen op die gelden als onbekend en verdwenen. Deze twee wetenschappers zouden zich naar het heet ophouden in de Charon-Wolk, maar ze zijn ogenschijnlijk steeds in de aangrenzende gebouwen van het ESCHER-blok bezig. En zoals Sparks later ontdekt betreden ze het gebouw via een overbrenger. Bovendien komt ze te weten dat nog twee andere figuren steeds in de buurt van het gebouw onderweg zijn, en vrijwel zeker is dat de persoonsdata van beide is gewist. Ze bestaan niet meer. Een spoor van de TLD is te herkennen. Bovendien ontdekt een speciale camera ultra-kleine fonkelende deeltjes die zich door de wand binnendringen in het ESCHER-gebouw.

Op 31 december komen Siderip en Sparks zeer dichtbij, maar opnieuw komt het niet tot een climax, en gebeurd erna drie dagen niks.

Als ze beiden op 4 januari 1346 NGT willen opbreken komen ze te weten dat een verwart persoon dicht in de buurt is opgedoken. Het is Alan-Bari, zoals Siderip verrast vast stelt. Hij stamelt: 'ESCHER is gevaarlijk!' Identiek als 14 andere personen die op verschillende plekken in Terrania zijn opgedoken en iedere keer weer spoorloos zijn verdwenen – opgehaald door twee duistere types. Maar Hajmo en Sparks zijn ditmaal sneller; terwijl hij de wetenschapper wegbrengt, observeert Sparks de hele scène: opnieuw duiken beide duistere types op en verdwijnen later weer.

Pal Astuin en Merlin Myhr komen voor ESCHER in actie. Via een informatienetwerk dat speciaal werd aangelegd wordt hun informatievergaring met het uur beter. Al snel wordt hen duidelijk wie de 'professor' voor hun neus heeft weggekaapt. Op 5 januari gaan ze op zoek.

Siderip krijgt het niet voor elkaar om de wetenschapper naar zijn huis te brengen want hij stort onderweg in. Daarom brengt hij hem naar een voormalige vriendin, een arts in de kliniek van Terrania. Zij laat zich overhalen om 'zijn vriend' te behandelen. Deze mankeert echter niets, het was alleen maar een aanval van zwakte.

Dagen later wordt duidelijk wat zich heeft afgespeeld, want Siderip heeft interessante nieuws. Dit luidt dat Matheux Alan-Bari op 28 december 1345 NGT aan centrumpest-B is overleden. Beiden vertrekken meteen en spoeden zich naar de kliniek. Het lukt hen nog om de wetenschapper naar hun zwever te brengen, maar dan slaan beiden duistere types toe, en Sparks en Siderip ontwaken in zijn slaapkamer en vinden daar Astuin en Myhr tegenover zich.

Alan-Bari wordt bij ESCHER gebracht, hij is er geschikt voor. Na een korte dialoog met Astuin opent deze een 'etui’, waaruit een fonkelend licht ontsnapt. Het breidt zich uit en omhult de wetenschapper. Deze voelt zich gelukkig en slaapt in.

In de woning van Siderip doen beide ESCHER-hulpen Siderip en Sparks een aanbod: ze voegen zich bij ESCHER of hun herinneringen worden gewist. Hajmo stemt toe en Sparks gaat ook in op het aanbod, maar alleen voor de schijn. Ze activeert de paralysators die ze in de woning had ingebouwd, maar deze verlammen alleen Hajmo, beide ESCHER-lieden zijn onaangetast.

Op 6 januari ontwaken Siderip en Sparks opnieuw in zijn bed, ze kunnen zich niet herinneren wat er gedurende de jaarwisseling is voorgevallen. Hun opnameapparatuur en positrons zijn gewist en voor beide ziet het er uit alsof er helemaal niets is gebeurd.

Het verhaal eindig met:

(Zij): 'Hoor eens – ik stel voor dat we er een streep achter zetten' [...]

(Hij): 'Akkoord' [...] 'Je weet immers wat men over de dolle dagen in Terrania zegt: wie zich dat kan herinneren, was er niet bij.'


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende