< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2375 • 1650    DANTYREN'S JACHT


Sinds de eenheden van de terminale colonne TRAITOR met kolossaal wapengeweld de controle over de Melkweg en haar planeten hebben overgenomen, staat de mensheid voor een vertwijfelde verdedigingsstrijd. Toch verzet het Sol-stelsel - beschermd door het TERRANOVA-scherm - zich onder Perry Rhodans leiding hardnekkig tegen de armada van de chaosmachten.

Slechts weinig schuilplaatsen in de galaxie van de mensheid zijn tot dusver niet door TRAITOR bezet. Tot die schuilhoeken behoort de bolsterrenhoop Omega Centauri met zijn oeroude erfenissen en ook de Charon-wolk. Maar bijna alle andere stelsels zijn onbeschermd, onder andere het centrum van het ooit machtigste imperium van de Melkweg: Arkon.

Nu belandt ook Arkon in het centrum van de gebeurtenissen: grote vloten van de terminale colonne zijn erheen op weg - en de Galaxers komen eveneens met hun ruimteschepen in beweging. Een groep Terranen onder leiding van een bepaalde Arkonide wordt ingezet. Maar dan begint Dantyren's jacht ...


De gebeurtenissen in het Arkon-stelsel en de omgeving ervan toonden aan, dat verzet tegen de terminale colonne TRAITOR heel goed mogelijk is, hoewel in zeer beperkte mate. En elke Terraan kan zich indenken dat Dantyren alles in het werk zal stellen om in de toekomst agressiever tegen de verzetsstrijders op te treden.

Met de volgende PERRY RHODAN-aflevering verplaatst de handeling zich naar de Aarde, om precies te zijn naar de hoofdstad Terrania. Daar gebeuren vreemde dingen ...


Oorspronkelijke titel: Dantyrens Jagd

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): LEIF ERIKSSON II - vlaggeschip van de Liga Vrije Terranen door Andreas Weiß

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne Johannes SinnemaSamenvatting: hij is een duale kapitein – zijn gebied van inzet is de kristalwereld.


Locatie en tijdsruimte: Iprasa, Arkon I – november 1345 NGT (4932 na Chr.)


Hoofdpersonen: Dantyren - De duale kapitein gaat op een moordzuchtige jacht. Shallowain - De Arkonide is voor het leven van zijn begeleiders verantwoordelijk. Alvaro Hearn - De Terraan strijdt op Iprasa voor zichzelf en zijn makkers. Reginald Bull - De activeerderdrager onderhandelt en bespreekt.Dantyren, die nu volledig aan de kant van de chaos staat, is naar het Arkon-stelsel gezonden om toezicht te houden op het omvormen tot kabinetten van het stelsel – een routine opdracht voor de duale kapitein. Maar de routine verandert in een complete verrassing als de hyperdimensionale nevel-barrières oplossen en de omzetting van de planeten niet plaatsvindt. Dantyren, oftewel het deel dat voorheen Roi Danton was, wordt al snel duidelijk: dit zijn tekenen van de Terranen. Terwijl het Mor'Daer-deel van de duaal nog van toevalligheden uitgaat en aan de zaak niet zoveel belang hecht, is in de Danton-helft de jachtkoorts ontwaakt. Hij gaat van een typische commando-actie uit van de Terranen – hoe meer het op een levensgevaarlijke opdracht lijkt, des te hoogstwaarschijnlijker het om Terranen gaat, mogelijk wellicht Bully of zelfs zijn vader Perry Rhodan. Zeer snel ontdekt hij de ongerijmdheden met betrekking tot de strangeness-'besmette' TRAI-verzorger en pakt hij het spoor op van de overbrenger die voor de vlucht werd gebruikt. Zijn doel is nu Iprasa.

Daar neemt Shallowain meteen na aankomst het commando over; dat is ook bitter nodig want de duaal zit hen al op de hielen en alleen dankzij Shallowain lukt het steeds weer om te ontsnappen. Daarbij lukt het de 'hond' om Dantyren in het vizier te krijgen; de Kralaseen wordt duidelijk dat de vlucht zich op glad ijs bevindt wanneer een Terraan hen opjaagt. Desondanks lukt het om onder te duiken en een aanslag op de duaal te plegen die bijna lukt.

Reginald Bull keert naar Prebon's Ster terug, waar hij een vloot van 20.000 Arkoonse ruimteschepen aantreft die Bostich I in allerijl heeft samengebracht. De imperator eist de gegevens op van het wonderwapen, maar Bully maakt hem snel duidelijk dat het alleen maar een pyrrusoverwinning was, TRAITOR'S operatievloot werd niet vernietigd noch bijzonder sterk gehinderd, de Carapol-structuurbrander heeft maar één ding bereikt: tijdwinst.

Deze tijd is ook bitter nodig want Dantyren leidt een tweede omvorming in en de donker-markeerders, die eigenlijk voor de tweede omvormingsfase van Iprasa, Naat en Bhedan waren voorzien, zwermen opnieuw uit. Omdat de donker-obelisk echter ervoor energetisch was uitgeput, mag geen andere storing optreden tijdens dit tweede omvormingsproces.

Ondertussen lukt het Shallowain en zijn Terraanse metgezellen, die hem eigenlijk voor de voeten lopen en die hij voor de zekerheid wil lozen, om een overbrengerverbinding na Arkon I tot stand te brengen. Daar scheidt de Kralaseen zich heimelijk van zijn begeleiders en wil hij ze van zich ontdoen door een reactoroverbelasting, maar de Terranen lukt de vlucht. Ze volgen Shallowain die zich naar de Shulukai-ruimtehaven begeeft.

Gedurende deze gebeurtenissen ontstaan opnieuw de nevelbarrières. Bully overtuigt Bostich ervan om opnieuw een omvorming te verhinderen met de vijf ONTDEKKERS, alsmede de LEIF ERIKSSON II en de ondersteuning van de Arkoonse vloot. Aan boord van elk LVT-ruimteschip bevindt zich een structuurbrander, waarvan de recentelijk gearriveerde PONTON-tender NARWAL er twaalf aan boord had.

Zo vliegt de vloot het thuisstelsel van de Arkoniden binnen, de Arkoniden leiden af en de LVT-ruimteschepen activeren hun structuurbranders. Na twee minuten activeringstijd – want via een onkraakbare hypercode werd door de commando’s al eerder de aanpassingsdata voor de brander geleverd – is het spookbeeld voorbij, de ruimteschepen trekken zich terug want op grond van de energetische uitputting van de obelisk is nu het proces voor een lange tijd gestopt.

Dantyren die nog steeds, nu met een INTERDIM-multidarter, op jacht is breekt deze abrupt af. Hij zit de Terranen steeds op de hielen, maar erkent echter de nutteloosheid ervan na de succesvolle inzet van de structuurbrander en geeft vervolgens de achtervolging op.

Dantyren bekent bij Antakur van Bitvelt zijn falen, hij beveelt zelfs aan om de Melkweg als hulpbronnen galaxie op te geven naar aanleiding van de verhoogde tegenstand, maar de progressie-bewaker wijst dit af – tegenslag is er altijd, maar voor de colonne is het om het even wanneer Terra, Arkon of Olympus worden omgevormd, over 10, 20 of 50 jaar, dat zijn betrekkelijk korte tijdspannen waarin de leiding van de colonne denkt. Ook treft Dantyren geen schuld. De duaal verzoekt vervolgens om twee families Koda Ariel waarmee hij op jacht wil gaan om te proberen om de Terranen met hun eigen middelen te verslaan.

Bully is blij met de afloop, hij hoopt zo snel mogelijk over ruimte-torpedo gestuurde-structuurbranders te beschikken om mens en materiaal te ontzien.

Shallowain en de Terraanse commandogroep, de zich weer hebben samengevoegd, besluiten om zich diep ondergronds te begeven op Arkon I.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende