< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2373 • 1648    PAROS-AANVALLEN


Sinds de eenheden van de terminale colonne TRAITOR met kolossaal wapengeweld de controle over de Melkweg en haar planeten hebben overgenomen, staat de mensheid voor een vertwijfelde verdedigingsstrijd. Toch verzet het Sol-stelsel - beschermd door het TERRANOVA-scherm - zich onder Perry Rhodan hardnekkig tegen de armada van de chaosmachten. Slechts weinig schuilplaatsen in de galaxie van de mensheid zijn tot dusver niet door TRAITOR bezet. Tot die schuilhoeken behoort de bolsterrenhoop Omega Centauri met zijn oeroude erfenissen. Daar zullen de Lemurer zonnetransmitters geactiveerd worden. Vanuit het verborgene ageren Perry Rhodan en zijn metgezellen tegen de vijandelijke overmacht. Soms zijn het maar speldenprikjes, maar deze worden langzaam gevaarlijk voor TRAITOR. Een mogelijk bewijs daarvoor zijn de Paros-aanvallen ...


Eerste successen tegen de armada van de chaosmachten lijken mogelijk, ook al zijn de Terranen en hun bondgenoten nog ver verwijderd van een serieuze verzetsbeweging. Maar nu spitst de situatie zich dramatisch toe: als Arkon bedreigd wordt, het hart van het Kristalimperium, is de ondergang van de Arkoonse militaire macht slechts een kwestie van tijd. Alleen de Galaxers lukt het massaal iets tegen de actuele plannen van de terminale colonne te ondernemen ... Dat is ook het thema van de volgende Perry Rhodan-aflevering, geschreven door Hubert Haensel.


Oorspronkelijke titel: Paros-Attacken

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne Johannes SinnemaSamenvatting: ze vinden colonne-wrakken – het schaduwscherm moet zich bewijzen.


Locatie en tijdsruimte: Errico-stelsel – november 1345 NGT (4932 na Chr.)


Hoofdpersonen: Reginald Bull - De residentie-minister voor de verdediging zorgt voor Terraanse tegenstand. Fran Imith - Bully's partner geeft troost en raad. Captain John - De strangeness-scout begint aan een levensgevaarlijke actie.Bully is met de LEIF ERIKSSON II en vijf andere schepen in de sterrenoceaan van Jamondi onderweg. In het kader van operatie Sisyphos zijn ze op zoek naar TRAITOR-wrakken. Aangelokt door een noodoproep, redden ze eveneens een LVT-vloot, die na averij door twee traitanks zou zijn opgebracht. Het schaduwscherm functioneert daarbij perfect. Tevens redden ze de fabricagevloot Faladur.

Door gebruik van meerdere peilsondes, die altijd volautomatisch de galaxie afspeuren, wordt de Sisyphos-vloot daadwerkelijk gevonden. Ze lokaliseren een enorme vloot met wrakken die vermoedelijk in een ander universum aan een veldslag hebben deelgenomen, die in ieder geval niet gunstig voor ze is uitgevallen, en vervolgens naar het standaard universum zijn gevlucht.

De strangeness-scouts, die zich al in het Sol-stelsel bij een actie van de SEOSAMH hebben bewezen en om die reden werden verdeeld over die kleine vloot die in het kader van de ondernemings Sisyphos door de galaxie patrouilleren, dringen door in een TRAI-verzorger om deze te kapen. Bully's vloot leidt ondertussen de traitanks af die in grote aantallen arriveren om de zwaar beschadigde vloot te bergen. Pas na vijf bliksemsnelle aanvallen beginnen de traitanks de schaduwen gericht onder vuur te nemen, maar dan is de TRAI-verzorger al op sleep genomen en kunnen de schaduwen verdwijnen. Met het inzicht dat het schaduwscherm functioneert, maar geen almachtig verdedigingswapen is, vervolgen ze hun weg. Na de kaap actie bereikt de verdedigingsminister van de LVT een bericht dat crisis Echodim is ingetreden. Meteen en zonder te twijfelen zet hij zijn vloot in beweging richting M13, niet voor de imperator, maar voor het Arkon van Atlan.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende