< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2371 • 1646    DE STERRENVONDELING


Sinds de eenheden van de terminale colonne TRAITOR met ongehoord wapengeweld de controle over de Melkweg en haar planeten overgenomen hebben is de mensheid in een wanhopige strijd gewikkeld. Het Sol-stelsel bijvoorbeeld levert, beschermd door het TERRANOVA-scherm onder leiding van Perry Rhodan hardnekkig tegenstand tegen de armada van de chaosmachten. Slechts enkele andere schuilplaatsen in de galaxie van de mensheid zijn nog niet door TRAITOR bezet. Eén daarvan is de bolsterrenhoop Omega Centauri, met zijn oeroude nalatenschappen. Met behulp daarvan moet in dit jaar 1345 van de Nieuwe Galactische Tijdrekening, dat overeenkomt met het jaar 4932 van de oude tijdrekening, eindelijk een tegenoffensief beginnen. De Arkonide Atlan en zijn metgezellen willen een zonnetransmitter activeren en daarmee in het verre stelsel Hangay doordringen. In Hangay moet tenslotte een negasfeer ontstaan, een broedplaats van de chaos en reden voor alle kosmische activiteiten van de laatste tijd. Een tussenstation is het Nagigal-Trio - en als het combitrans- eskader daar opduikt, ontwaakt de sterrenvondeling ...


Het combitrans-eskader is op een mysterie gestoten. Voor diepgaand onderzoek ontbreekt helaas de tijd, want de weg naar Hangay heeft absolute voorrang. Vast staat alleen, dat het Nagigal- trio weer 'geactiveerd' is en de Raphanen nieuwe hoop voor hun toekomst hebben.

In de volgende aflevering gaan we weer terug naar de Melkweg. Daar grijpt de terminale colonne TRAITOR nu naar de planeet Hagu Errico, maar deze keer schijnt één en ander anders te verlopen dan voorheen. Deze aflevering werd geschreven door Christian Montillon.


Oorspronkelijke titel: Der Sternenfindling

Auteur: Horst Hoffmann

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Plantekening (Duits exclusief): OREON-capsule van de vredesvaarders door Mark Fleck

Nederlandse vertaling: Richard GeukensSamenvatting: hij is een wezen zonder herinneringen – de structuurschok wekt hem.


Locatie en tijdsruimte: Nagigal-stelsel – december 1345 NGT t/m 2 januari 1346 NGT (4932 - 4933 na Chr.)


Hoofdpersonen: Immentri Luz - De sterrenvondeling ontwaakt onder vreemde omstandigheden. Atlan - De Arkonide wil de Raphanen aan een betere toekomst helpen. Aheun Arcalotz - De ordin-priester staat de galactici ter zijde, zoveel als in zijn macht ligt. Icho Tolot - De Haloeter waakt over een gigantisch transport.Immentri Luz ontwaakt in zijn overlevingscapsule, gewekt door schokgolven waarvoor hij geen verklaring heeft. Afgezien van zijn naam heeft hij geen enkele herinnering. Zijn capsule tuimelt door de puingordel van de voormalige planeet Eronti. Met zijn suggestieve vaardigheid lokt hij het Raphaanse prospector-ruimteschip QUAELE dichterbij en dwingt hij zijn vriendschap op aan de bemanning – eerst door suggestieve beïnvloeding, later wel oprecht. Het is hem hoe dan ook duidelijk dat hij belangrijk is, maar hij herinnert er zich niets van en durft niet uit zijn schulp te kruipen en besluit om verdere geen interesse te tonen voor de dingen die gebeuren in het Nagigal-stelsel, maar gewoon voor zijn prospector kameraden te kiezen. Zij delven naar hyperkristallen in de asteroïdengordels, een lucratieve bezigheid.

Op 27 december 1345 NGT houdt Atlan een korte conferentie in het regelstation op Arkan-Raphan, maar er is niet echt veel nieuws. De Raphanen weten ook niet waarom de andere zonnenoverbrengers niet kunnen worden ingeschakeld en de Terraanse en Haloetse wetenschappers komen ook niet verder. Ook met betrekking tot de spectrale techniek, zoals de onbekende techniek in en onder de piramides nu wordt genoemd, gebeurd er ook niets. Er wordt alleen vastgesteld dat de meeste aggregaten op stand-by staan. Echte vooruitgang maakt alleen het geplande transport van de planeet Kharmuu, evenals verdere voorraad leveringen vanuit de Kharag-zonnendodecaëder.

Op 31 december meldt Cornor Lerz dat de voorbereidingen voor Kharmuu's transport praktisch zijn afgesloten. Alleen Atlan ontbreekt nog, die als enige hoge rang gevolmachtigde het bevel mag geven voor het transport van een hele planeet. Dus keert de Arkonide terug naar de Kharag-staalwereld.

Immentri Luz stort zich op de delving werkzaamheden. Vanwege zijn speurtalent voor hyperkristallen is hij goud waard, maar daarbij verwondt hij zichzelf. Bij een delving gaat hij te ver en lijkt hij te zijn gestorven, maar in zijn uiteengereten lichaam worden nog activiteiten geregistreerd. Zijn kameraden brengen hem terug naar hun werf, waar ze vernemen dat Luz een androide is.

In Omega Centauri zijn de voorbereidingen afgesloten, gelukkig is Kharmuu reeds door de Lemurers op het transport voorbereid, overigens werden op Khar I opgeslagen kunstzonnen ontdekt waarvan er negentig werden geactiveerd. De complete Drokarnam-bol van Day-Drazin werd zonder pardon met zeer zware desintegrators uit de berg gesneden en naar Khar I getransporteerd. Daarna gaat alles via de situatie-overbrenger naar de zonnendodecaëder, waar op 1 januari 1346 NGT, om 7:00 uur ’s-morgens precies, de finale doorgang zal plaatsvinden.

Op de QUAELE vinden verhelderende gesprekken plaats en het wordt Luz duidelijk dat hij iets bijzonders is en niet mag weglopen van zijn taak. Luz erkent dat nu zelf ook, nadat hem duidelijk wordt dat hij op elke overbrenger-doorgang steeds heftiger reageert. Daarom verdiept hij zich in korte tijd over het combitrans-eskader en ziet hij al het goede dat de Galactici verrichten. Maar noch steeds weet hij niets over zijn verleden. Dit verandert plotsklaps als het Nagigal-stelsel begint te pulseren. Hyperenergieën op onvoorstelbare schaal verscheuren het stelsel en dreigen het in de hyperruimte te sleuren, maar het geweld stabiliseert zich op het laatste moment. Dan verschijnt Kharmuu in het oog van de zonnenoverbrenger, en in de shock waaraan Immentri Luz lijdt door het gigantische structuurgeweld, krijgt hij in een flits zijn herinneringen terug.

50.000 jaar in het verleden: Immentri Luz is een activering-bewaker die in opdracht van de Sphero in het Nagigal-stelsel aanwezig is. Hij is een neutrale waarnemer en moet aanzien hoe Lemurers onderling beginnen te vechten: de bewoners van Eronti voeren een vernietigingsoorlog met de bewoners van Sepdelen. Hoe het ooit begon is onduidelijk, maar als beide planeten worden vernietigd is het de activering-bewaker duidelijk dat deze innerlijke Lemuurse oorlog nooit over de galaxies verspreid mag worden, en daarom blokkeert hij de Nagigal-zonnenoverbrenger voor uitgaande transporten. Zijn schip word tevens onderschept en hij begeeft zich in zijn overlevingscapsule. Hij sluimert zijn bestaan net zo lang tot hij door de overbrenger-doorgang van het combitrans-eskader weer tot leven wordt gewekt.

Nu is hem duidelijk wat hij moet doen. Hij gaat naar Arkan-Raphan en ontmoet daar Atlan. Ze wisselen ideeën uit en Luz activeert de machines van de Sphero, het volk dat hem afvaardigde, maar waarover hij verder niets weet. Na enige minuten van ongewisheid vertoont het Gulver-duo wel ontvangstbereidheid. Atlan wil meteen vertrekken en Immentri Luz besluit om mee te reizen, want hij wil meer over zijn verleden te weten komen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende