< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2370 • 1645    DE MILJARDENSTAD


Sinds de eenheden van de terminale colonne TRAITOR met reusachtig wapengeweld de controle over de Melkweg en haar planeten hebben overgenomen, verkeert de mensheid in een hopeloos gevecht. Zo biedt het Solstelsel - beschut door het Terranova-scherm - onder leiding van Perry Rhodan hardnekkig tegenstand tegen de armada van de chaosmachten.

Slechts enkele andere schuilplaatsen in de Melkweg van de mensheid worden tot dusver niet door TRAITOR bezet. Daartoe behoort de bolvormige sterrenhoop Omega Centauri met zijn oeroude nalatenschap. Met hun hulp moet in dit jaar 1345 van de nieuwe galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 4932 van de oude tijdrekening - eindelijk een tegenaanval beginnen: de Arkonide Atlan en zijn bondgenoten willen een zonnetransmitter activeren en met behulp daarvan binnendringen in de verre galaxie Hangay.

In Hangay moet een negasfeer ontstaan, een broedplaats van de chaos en de reden van alle kosmische activiteiten van de laatste tijd. Het Nagigal-trio is een tussenstation - en daar ligt ook de miljardenstad …


De eerste contacten met de Raphanen werden gelegd, en de daaruit resulterende gevolgen zijn positief: de expeditie uit de Melkweg schijnt de etappe naar het Nagigal-trio succesvol de baas te zijn geworden.

Hoe het verdergaat in het gebied van de Raphanen en welke bijkomende hindernissen er te overwinnen zijn, dat schildert Horst Hoffmann in de volgende Perry Rhodan-aflevering.


Oorspronkelijke titel: Die Milliardenstadt

Auteur: Michael Marcus Thurner

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Dirk BontesSamenvatting: een oeroude Lemuurse installatie – vijftigduizend jaar geïsoleerd in het heelal.


Locatie en tijdsruimte: Nagigal-stelsel – 1–10 december 1345 NGT (4932 na Chr.)


Hoofdpersonen: Atlan - Na een gigantische overbrengersprong bereikt de Arkonide zijn nieuwe doel. Aheun Arcalotz - Na zijn vlucht uit het kwartier Lemurica beleeft de ordin-priester allerlei angsten. Kenton Self - Na de veranderingen op Arkan-Raphan blikt de opper raadsman in een nieuwe toekomst. Icho Tolot - Na meer dan 50.000 jaar bereikt de Haloeter als eerste 'zwarte beest' de Raphanen. Hilfi - Na vele gebeurtenissen verandert haar leven.Atlan da Gonozal en zijn combitrans-eskader bereiken het stelsel van de Raphanen. Daar worden ze door een vloot tegengehouden, maar de raadsheer Kenton Self erkent al snel dat men Atlan tegen uitwisseling van technologie zal moeten gaan helpen om de bevolking op Arkan-Raphan maatschappelijk vooruit te helpen.

De laatst levende Ordin-priester, Aheun Arcalotz, begeeft zich ondertussen anoniem en verwart tot in het onderste laag van de moloch Adur Bravuna – op zoek naar zijn moeder. Daarbij ontmoet hij de Raphaanse Hilfi, die hem door het schimmenrijk helpt en later zijn hart veroverd. De toestand op zijn wereld shockeert Arcalotz, het is zo heel anders als het op de trivid wordt voorgeschoteld. Hij ontmoet zijn verwaarloosde moeder en dat valt hem zwaar, maar sterkt hem echter ook. Hij voelt dat hij de macht heeft om de situatie te verbeteren.

Aheun wil veranderingen in de samenleving en de raadsheer ook, en Atlan geeft beide opper-Raphanen de middelen daarvoor. Als tegenprestatie verlangt hij algehele legale toegang tot de schakel-piramiden. Dankzij de priester lukt het om op tijd tot de primaire schakelruimte door te dringen en de zonnenoverbrenger onder controle te brengen. De Raphanen verwerken eveneens de shock met betrekking tot de Haloeters zeer goed, er zullen zelfs trivid-series over ze worden vertoond, en zo kunnen de goedaardige reizen het schakelstation onder de loep nemen. Voorlopig is als eerste is de verbinding terug naar de Kharag-zonnendodecaëder geactiveerd. Bij andere verkenningen stoot een onderzoeksteam op regenboog-glanzende vormenergie-techniek en op machines die, ofschoon deze gewoon tussen de rest in de piramides van de Lemurers staan, echter onder geen beding van hen kunnen afstammen. Een nieuw raadsel doet zich voor.

Daar Atlan voorlopig vast zit stuurt hij een Haloeter-ruimteschip terug naar Omega Centauri. Het is dan 10 december 1345 NGT. Dit ruimteschip zal een gigantisch project in gang zetten: de planeet Kharmuu zal door de zonnenoverbrenger naar het Nagigal-stelsel worden getransporteerd.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende