< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2367 • 1642    REKRUTEN VAN DE CHAOS


Op de door mensen bewoonde planeten schrijft men het jaar 1345 Nieuwe Galactische Tijdrekening - wat overeenkomt met het jaar 4932 van de oude tijdrekening. De Melkweg is bezet door de terminale colonne TRAITOR, een reusachtige vloot van de chaotarchen.

Hun doel is uit de planeten van de galaxie aparte 'kabinetten' voor een chaotender te vormen, een van de machtigste instrumenten van de chaos: deze chaotender zal ooit VULTAPHER heten en het territorium van een negasfeer in wording beveiligen. Een negasfeer op haar beurt is een broedplaats van de chaos, waarin normale levende wezens geen kans hebben.

De Galaxers verzetten zich vertwijfeld. Daar hoort ook het project bij, de oude zonnetransmitter weer te herstellen. Atlan, de wetenschappers van de LVT en de Haloeters komen met zijn hulp in een wonderlijke omgeving terecht. Daar leeft een wezen, dat zich als convergente denker typeert - in zijn verleden was hij een van de rekruten van de chaos ...


Na de gebeurtenissen op de planeet van de convergente denker gaan de inspanningen van de Galaxers door, het Lemuriaanse nageslacht te activeren en zo de sprong naar Hangay te maken. Per slot van rekening behoort het combitrans-eskader bij de hoop van de Melkweg, de kolossale bedreiging door de terminale colonne TRAITOR toch nog de baas te worden. De verdere avonturen van Atlan en zijn metgezellen schets Rainer Castor in de volgende Perry Rhodan-aflevering.


Oorspronkelijke titel: Rekruten des Chaos

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): ruimteschip van de Haloeters door Tobias Marecek

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne Johannes SinnemaSamenvatting: ze zijn een kristal- en een vergeestelijkt wezen – ze dienen de chaos en worden opgejaagd.


Locatie en tijdsruimte: Anghur Al-Tare – 15–20 november 1345 NGT (4932 na Chr.)


Hoofdpersonen: Atlan - De onsterfelijke Arkonide ervaart de geschiedenis van de convergente denker. Kirkazon - De incarnatie van een onbegrijpelijk wezen haalt herinneringen op. Cornor Lerz - De oude Haloeter wacht op een bericht. Former van Haardh - Het jonge vergeestelijkte wezen wordt een dienaar tegen zijn wil.Atlan wordt door Kirkazon naar de convergente denker gebracht en deze vertelt de Arkoniden zijn geschiedenis:

Circa 1,5 miljoen jaar v. Chr. vergeestelijkt het volk der A'ironen zich. Het vormt de jonge entiteit de Former van Haardh. De naam geeft de intelligentie zichzelf vanwege zijn afkomst uit de sterrenhoop Haardh in de sterrenregio Formerpoort, een randgebied in de machtigheidsballing van de Keizerin van Therm, direct gelegen aan de periferie. Daar gaat het onervaren vergeestelijkte wezen de volkeren in zijn de regio helpen, vooral bij allerlei vormen van schipbreuk. Daarbij komt ze ook met TRAITOR's ruimteschepen in contact en ziet ze het gevaar niet dat haar bedreigt door de chaosdienaren. Voordat een COMP, die in haar buurt is verankerd, Former van Haardh kan waarschuwen, is het reeds te laat; de terminale colonne heeft het vergeestelijkte wezen al gevangen, evenals de COMP, en brengt beide naar de lege ruimte aan de periferie, evenals de voormalige thuisplaneet van de A'ironen, A'iron-A'iron. In de periferie creëren de genetici en technici van de colonne op bevel van een progressie-hoeder het 'integraat'. Het lukt hen in gedurende een proces van duizenden jaren om Former van Haardh in het kristallichaam van de COMP te integreren en zodanig te beïnvloeden dat het actief wordt voor de chaosmachten.

In de tussentijd hebben de chaosdienaars A'iron-A'iron op de equator in twee helften gedeeld, de ene helft bouwen ze om tot een halve wereld vergelijkbaar met EDEN II, oftewel Wanderer. Het integraat wordt door de half-bolvorm herinnert aan de kleinere MODULE van de keizerin van Therm.

Nadat het integraat uiteindelijk is 'bekeerd', krijgt ze de opdracht om in een bepaalde sterrenballing van meerdere galaxies een steuncel van de chaosmachten op te richten. Deze actie duurt enige tienduizenden jaren en eindigt met een opstand van de onderdrukte volkeren. Gedurende deze opstand raakt het integraat in levensgevaar en wordt daardoor weer zichzelf. Uit vertwijfeling over haar schanddaden vlucht ze voor de scharen van de chaosmachten, die haar direct op de hielen zitten wanneer ze over haar verraad horen. Terwijl de COMP naar de keizerin van Therm wil ontkomen, wil het bewustzijn van Former van Haardh naar Erranternohre gaan om de kosmocraten te spreken, maar aan de rand van de galaxie wordt het schip van het wezen door enige kobaltblauwe cilinderschepen tegengehouden. Nu zitten tevens de Kosmocratendienaars achter het kristalwezen aan. Ze vlucht nu met haar ruimteschip voor alle hogere machten, maar nergens is het veilig; het lukt haar uiteindelijk ook om de uit haar thuiswereld ontstane halve-bolwereld te vernietigen. Daarna wendt Former van Haardh zich tot de pangalactische statistici. Via de Malische pier en een Malische jonk dringt ze door tot de statisticus Tshi en deze adviseert het wezen om zich terug te trekken in Hol Annasuntha, een sterrengebied dat ooit hoorde tot de oerzwerm Litrakduurn. Zo geschiedt het. Ca. 35.000 v. Chr. trekt het integraat zich daar terug. Om boete te doen voor haar daden schept ze een hypersfeer rondom de planeet Anghur Al-Tare en noemt zichzelf vanaf dat moment de 'convergente denker'. Voortaan peilt het wezen de hyper-ether en redt ruimtevaarders in nood, dat begint met een handvol Lemurers en eindigt met het combitrans-eskader.

Hiermee eindigt de geschiedenis van het wezen, en het is Atlan nu duidelijk waarom de convergente denker zo heeft gehandeld. De Arkonide begrijpt nu ook waarom de convergente denker vreesde dat hij een koppensneller was van de Kosmocraten. Maar Atlan kan het wezen duidelijk maken dat hij de Kosmocraten heeft afgezworen, hij vertelt ook over zijn treffen met de Keizerin van Therm, bovendien vertelt Atlan over het gevaar dat van TRAITOR uitgaat. De Arkonide stelt de denker voor om asiel op Terra te nemen, maar het wezen weigert dat beleefd, ze wil zich terugtrekken, opnieuw vluchten. Daarvoor echter geeft de convergente denker het combitrans-eskader weer vrij en stuurt ze het weer teug waar het vandaan kwam. Atlan is daarover niet bepaald gelukkig maar kan de convergente denker helaas niet meer beïnvloeden. Het is 20 november 1345 NGT, de vloot duikt onvermijdelijk weer op bij Tellox-Duo, maar ditmaal buiten de reikwijdte van de planetoïden. Meteen laat Atlan deze onder vuur nemen want de zonnen vlammen opnieuw op, er schijnt een overbrenger-actie te ontstaan, voor Atlan is het duidelijk dat het daarbij alleen om de vloot van Cornor Lerz kan gaan. Het lukt om het overbrenger-veld in te laten storten voordat voordat de definitieve overgang plaatsvind.

Hoe krap het daar aan toegaat ervaart Atlan niet meer, maar na de instorting van het veld volgen nog maar zes seconden voordat de vloot van 100 Haloeterschepen onder beval van Cornor Lerz in de Kharag-zonnendodecaëder wil vliegen, met het uiteindelijke doel Nagigal-Trio. Daar het overbrenger-veld instort wordt de hulpactie van de oude Haloeter afgebroken.

Ondertussen op de EDMOND HALLEY bekommeren Icho Tolot en medici zich om de nieuw geborenen Haloeter, het kind van Elfah Komo, die kort na de terugkeer op het schip sterft.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende