< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2366 • 1641    ACHTER DE KRISTALLEN TRALIES


Op de door mensen bewoonde planeten schrijft men het jaar 1345 Nieuwe Galactische Tijdrekening - wat overeenkomt met het jaar 4932 van de oude tijdrekening. De Melkweg is bezet door de terminale colonne TRAITOR, een reusachtige vloot van de chaotarchen.

Hun doel is uit de planeten van de galaxie aparte 'kabinetten' voor een chaotender te vormen, een van de machtigste instrumenten van de chaos. Deze chaotender zal ooit VULTAPHER heten en het territorium van een negasfeer in wording beveiligen. Een negasfeer op haar beurt is een broedplaats van de chaos, waarin normale levende wezens geen kans hebben.

De Galaxers verzetten zich vertwijfeld. Daar hoort ook het project bij om de oude zonnetransmitter weer te herstellen. Atlan, de wetenschappers van de LVT en de Haloeters belanden met zijn hulp in een wonderlijke omgeving - ze landen achter de kristallen tralies ...


De convergente denker heeft Atlan bij zich gehaald, hoewel hij hem als afgezant van de hoge machten tegelijkertijd lijkt te vrezen. Maar waarom zou hij bang moeten zijn voor de kosmocraten? Hoe het verder gaat met Atlan en zijn metgezellen schildert Arndt Ellmer in het tweede deel van zijn dubbele PERRY RHODAN-avontuur.


Oorspronkelijke titel: Unter dem Kristallgitter

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne Johannes SinnemaSamenvatting: Atlan als verloskundige – op de wereld van de convergente denker.


Locatie en tijdsruimte: Anghur Al-Tare, Kharag-staalwereld, EDMOND HALLEY – 1–15 november 1345 NGT (4932 na Chr.)


Hoofdpersonen: Atlan - De Arkoniden is verdreven naar de mysterieuze wereld Anghur Al-Tare. Kirkazon - De avonturier zoekt de weg naar de berg van de convergente denker. Elfah Komo - Een Haloeter maakt een vreemde ontwikkeling door.Het combitrans-eskader komt niet zoals gepland aan bij de zonneoverbrenger Nagigal-Trio. De schepen arriveren in Tellox-Duo, een uit twee rode dwergen bestaande zonneoverbrenger in Omega Centauri. Het Tellox-Duo dient als onderschepping-stelsel ingeval iemand via de Kharag-zonnedodecaëder naar een van de verboden overbrengers probeert door te dringen. Het eskader wordt door een Lemuurse situatieoverbrenger verplaatst naar 24 planetoïden, in bolvormige constellatie.

De schepen worden daar met zonne-aftapinstallaties gevoede boeivelden vastgehouden. De oeroude stuurcomputer van de op Mars lijkende kalibreer-planeet Tellox 1 verzoekt Atlan om zich als bevoegde te identificeren. Maar ook de hooggeplaatste-volmacht die hij bezit is van geen enkel nut. Het controlesysteem zendt het hele combitrans-eskader als een 'ongeldige overbrenging' naar de hyperruimte om de schepen op deze manier te vernietigen.

Atlan komt weer bij bewustzijn op een met gras begroeid heuvellandschap, waar meerdere primitieve dorpen en steden om een bergmassief zijn gepositioneerd. Ze zijn door een simpele spoorbaan, de Ligne, met elkaar verbonden en worden hoofdzakelijk door Lemuur-nakomelingen bewoond. Er is echter ook een Mograk-dorp op deze planeet die door haar bewoners Anghur Al-Tare wordt genoemd. Atlan wordt door de Lemurers vriendelijk begroet. Het blijkt dat ze nakomelingen van ruimtevaarders zijn die op de een of andere manier in de hyperruimte terecht zijn gekomen. Omdat een leven daar normaal gesproken onmogelijk is zijn de Lemurers ervan overtuigt dat ze zich in een soort dodenrijk bevinden. Een geheimzinnige entiteit, de convergente denker, schijnt al deze wezen van de dood in de hyperruimte te hebben gered. Een energieveld, dat aan een kristallen-tralies doet denken, schijnt de planeet te omgeven. Er schijnen zich ook talrijke ruimteschepen in een omloopbaan te bevinden. Atlan hoopt dan ook dat zijn medemensen nog in leven zullen zijn.

Atlan gaat op zoek naar zijn kameraden en vindt de zwangere Haloeter Elfah Komo, die zo verzwakt is dat de aanstaande geboorte mogelijkerwijs te veel voor hem kan worden. Atlan helpt hem zo goed als hij kan. Ze ontmoeten een Lemuurse avonturier, genaamd Kirkazon, die hen bij hun zoektocht naar de convergente denker helpt. Overal waar Komo opduikt zorgt hij voor ontsteltenis en agressie – de Lemurers schijnen nog steeds bezeten te zijn van de oude angst van hun volk voor de beesten. Meer dan eens wordt de situatie kritisch. Maar iedere keer duiken insektoide wezen op, de zogenoemde convergentie-leermeesters, die de de Lemurers op suggestieve wijze kalmeren. De convergentie-leermeesters schijnen energieprojecties te zijn die de convergente denker uitstuurt. Atlan komt te weten dat Kirkazon in werkelijkheid ook zo'n projectie is.

Tijdens de reis met de Ligne baart Komo zijn kind. Atlan en Kirkazon gaan desondanks alleen op weg in de berg van de convergente denker. Deze heeft herkent dat Atlan een ridderaura bezit. Vandaar dat hij de Arkonide wantrouwt. Kennelijk heeft de convergente denker slechte ervaringen opgedaan met de ordemachten. Desondanks is Atlan ervan overtuigd dat het om een positief wezen gaat. Met de A-COM, een fragiel object van glas en energievelden, gaan Atlan en Kirkazon op weg naar een 'wereld voorbij de nevelmuur', het werkelijke oord van de convergente denker.

In Omega Centauri bereidt Cornor Lerz, die tevergeefs op een bericht van Atlan wacht, ondertussen het vertrek voor van een commando actie die het combitrans-eskader te hulp moet snellen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende