< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2363 • 1638    ADEM DER DUISTERNIS


Op de door mensen bewoonde planeten schrijft men het jaar 1345 Nieuwe Galactische Tijdrekening - wat overeenkomt met het jaar 4932 van de oude tijdrekening. De Melkweg is bezet door de terminale colonne TRAITOR, een reusachtige vloot van de chaotarchen.

Hun doel is uit de planeten van de galaxie aparte 'kabinetten' voor een chaotender te vormen, een van de machtigste instrumenten van de chaos. Deze chaotender zal ooit VULTAPHER heten en het territorium van een negasfeer in wording beveiligen. Een negasfeer op haar beurt is een broedplaats van de chaos, die normale levende wezens als absoluut vijandig opvatten.

Met zogeheten donkere obelisken heeft de terminale colonne al een reeks planeten gemarkeerd, die ontbonden en tot 'kabinetten' voor VULTAPHER gevormd moeten worden. Met Drorah, de hoofdplaneet van de Akonen, werd het begin al gemaakt, andere planeten zullen

waarschijnlijk volgen.

Een van de planeten, waar de terminale colonne op aanstuurt, is Hayok. De planeet ligt aan de rand van de sterrenoceaan van Jamondi en was de afgelopen decennia herhaaldelijk aanleiding tot strijd tussen de Terranen en de Arkoniden. Maar nu moet ze een 'hulpbron' voor TRAITOR worden. Boven Hayok waait de adem van de duisternis ...


Na de gebeurtenissen in de agglomeratie van de sterrenarchipel Hayok verplaatst de handeling van de volgende PERRY RHODAN-aflevering zich eerst - het gaat naar een gebied van de Melkweg, ver verwijderd van de galactische hoofdtonelen. Alleen de Arkonide Atlan weet in de bolsterrenhoop Omega Centauri enigszins de weg - maar er zijn daar nalatenschappen van de Lemurers, van de 'eerste mensheid', die al 50.000 jaar geleden zonne-overbrengers oprichtten. Wat in de bolsterrenhoop Omega Centauri ontwikkeld wordt en wat zich achter het begrip 'CombiTrans' verbergt, is onderwerp van de volgende PERRY RHODAN-aflevering van Christian Montillon.


Oorspronkelijke titel: Atem der Finsternis

Auteur: Horst Hoffmann

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): terminale colonne TRAITOR: donkercapsule van de micro-beesten door Daniel Schwarz

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne Johannes SinnemaSamenvatting: beslissing in de Hayok-sterrenarchipel – vertwijfelde mensen slaan op de vlucht.


Locatie en tijdsruimte: Hayok, CRULT, LEIF ERIKSSON II – september 1345 NGT (4932 na Chr.)


Hoofdpersonen: Dantyren - Het duale-wezen volgt het spoor van een aanslagpleger. Antakur van Bitvelt - De progressie-hoeder bevindt zich in groot gevaar. Algrim Gún - De jonge Effremi begeeft zich in de zone der duisternis. Zentz E. Graffel - De medicus doet er alles aan om vele levens te redden. Pepe Bergmann - De Terraanse zet zich in voor het schip de GEZONDHEID.Op 11 september 1345 NGT bereikt CRULT het Hayok-stelsel. Op 13 september vindt de verwachte aanslag plaats op Antakur van Bitvelt; maar deze mislukt. Daar hij door Dantyren werd gewaarschuwd kon de progressie-hoeder zich door vertraagde teleportatie in een zijruimte verplaatsen, zodat alleen een kopie door de nano-machines wordt vernietigd. Algrim Gún, die opnieuw naar het donker-district werd geroepen, leidt de progressie-hoeder daarmee onbewust naar de verraderlijke donker-onderzoeker. In een direct duel lukt het de progressie-hoeder en de gezagsgetrouwe onderzoekers om de verrader te doden. Bij dit gevecht komt het tot een donker-effect, die 93 minuten lang alle peiling, het zicht en het radioverkeer in het Hayok-stelsel lamlegt. Deze fase van donkerte benut de GEZONDHEID VII om van Hayok te vertrekken. Ze bereikt de zonne-corona waar ze de peilschaduw induikt.

Op 13 september zijn de verenigde vloten van Reginald Bull en imperators Bostich I weer gevechtsklaar. De modificaties aan de VRITRA-geschutten zijn afgesloten. Met twee vloten van meer dan 2500 schepen begint de aanval op het Hayok-stelsel. Het lukt daadwerkelijk om meer dan een dozijn traitanks te vernietigen, zonder zelf één schip te verliezen. Maar meer als een speldenprik is dit eigenlijk niet. De colonne begint daarna gewoon om de planeet Hayok om te zetten in percelen. Door de aanval van de LVT en het kristalimperium lukt het de GEZONDHEID VII om ongezien te vertrekken in de richting van Korphyria.

Dantyren wordt door de progressie-hoeder tot de rang van een duale-kapitein bevorderd. Verder deelt Bitvelt aan Dantyren mee dat hij de chaopressor KOLTOROC over de verraderlijke feiten van de donker-onderzoeker in kennis zal stellen.

Dantyren bestraft Algrim Gún niet – hij belooft hem zelfs, in tegendeel, om zijn schijnbaar gestorven levensgezellin Shysarea door de colonne-anatomen te laten genezen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende