< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2362 • 1637    CHAOS VOOR HAYOK


Op de door mensen bewoonde planeten is het het jaar 1345 van de Nieuwe Galactische Tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 4932 van de oude tijdrekening. De Melkweg wordt door de terminale colonne TRAITOR, een gigantische vloot van de chaotarchen, bezet. Het is hun doel om de werelden van de Melkweg tot afzonderlijke 'kabinetten' voor een chaotender te maken, één van de machtigste instrumenten bij uitstek van de chaos. Deze chaotender moet de naam VULTAPHER krijgen en het gebied van een te ontstane negasfeer waarborgen. Een negasfeer is een broedplaats van de chaos, die door normale levende wezens als absoluut levensvijandig wordt ervaren.

Met zogenoemde donkere obelisken heeft de terminale colonne al een serie van planeten gemarkeerd, die moeten worden ontbonden en omgevormd als 'kabinetten' voor VULTAPHER. Met Drorah, de hoofdwereld van de Akonen, werd al begonnen, meer werelden zullen zeker volgen.

Eén van de werelden die door de terminale colonne wordt beïnvloed, ligt aan de rand van de oceaan van sterren van Jamondi en was in eerdere decennia herhaaldelijk de aanleiding voor oorlog tussen de Terranen en de Arkoniden. Nu moet ze echter een 'hulpbron' voor TRAITOR worden. Dit betekent chaos voor Hayok ...


Terwijl de opperarts en zijn team vertwijfeld proberen om hun ruimteschip vlot te krijgen en nog op tijd van Hayok te vluchten, verstrijkt de tijd ook op een andere plek: Dantyren schijnt een samenzwering tegen Antakur van Bitvelt op het spoor gekomen te zijn - een samenzwering die hevige consequenties voor de veldtocht tegen de Melkweg zou kunnen hebben. Hoe het rondom Hayok verder gaat, dat is het thema van de volgende Perry Rhodan-aflevering. Die is eveneens door Horst Hoffmann geschreven.


Oorspronkelijke titel: Chaos für Hayok

Auteur: Horst Hoffmann

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Dirk BontesSamenvatting: de terminale colonne in de overgangsfase – Terra en Arkon smeden een nieuw verbond.


Locatie en tijdsruimte: Hayok, CRULT, LEIF ERIKSSON II – 18–31 augustus 1345 NGT (4932 na Chr.)


Hoofdpersonen: Zentz E. Graffel - Een arts besluit om zijn vaderland op te geven en van Hayok weg te vluchten. Antakur van Bitvelt - De heer van CRULT houd zich bezig met grote aangelegenheden. Dantyren - Het duale-wezen zoekt de nabijheid van de progressie-hoeders en wacht zijn kans af. Algrim Gún - Een Effremi zoekt hulp voor zijn doodzieke partner. Pepe Bergmann - Een roodharige Terraanse die iedereen het hoofd op hol brengt.18 augustus 1345 NGT: in de dienstburcht CRULT doet de Effremi Algrim Gún zijn dienst. Maar hij heeft problemen want zijn vrouw ligt op sterven. Hij kan haar alleen maar redden als hij tot de rang van verkondiger promoveert voor de progressie-hoeder van Antakur van Bitvelt, en zich daardoor de behandeling kan veroorloven. Hij heeft zelfs een goed kans, maar dan moet hij een opdracht dichtbij het donker-district uitvoeren en heeft daarbij een ontmoeting met een merkwaardige pulserende colonne-motivator. Na deze ontmoeting heeft hij een uur 'verloren'.

Eveneens aanwezig op de dienstburcht is de dual Dantyren. Hij is direct bij de progressie-hoeder gestationeerd om deze tips te geven met betrekking tot de Melkweg en daarbij aanbevelingen te doen. Dantyren stelt het kristalwezen voor om CRULT naar Hayok te verplaatsen om een teken van macht te tonen. Door toeval ontdekt hij hoe Gún steeds vreemd stuiptrekt wanneer hij het centrum van de centrale-cirkel betreedt. De Dual laat daarna enige Awours de kleine Effremi volgen.

Intussen heeft Reginald Bull een ontmoeting met Bostich I om hem een voorstel te doen. Hun vloten moeten samen guerrilla aanvallen gaan uitvoeren, want ogenschijnlijk is TRAITOR'S opmars in de Hayok-sector voltooid maar vreemd genoeg wordt Hayok's 'exploitatie' nog uitgesteld, ze kunnen echter niet vermoeden dat Dantyren's voorstel aan de progressie-hoeder daarvan de oorzaak is. Bull wil deze situatie benutten om het 'werk' van de terminale colonne verder te vertragen. Alhoewel de Arkoonse imperator alle mogelijkheden benut om zijn 'persoonlijke vijand’ te irriteren, blijft deze rustig. Uiteindelijk bereiken ze overeenstemming om met in totaal 35 schepen, die met VRITRA-geschutten zijn uitgerust, en meer dan duizend andere grote ruimteschepen bliksemaanvallen uit te voeren op de vloten van de colonne.

In Vhalaum is de Fuertoon Ethan Endoza onderweg naar de gevangenis – hij is een dief. Maar op weg daarheen wordt de zwever neergeschoten en alleen hij overleeft zwaar gewond, terwijl hij eigenlijk alleen maar wil sterven. Als hij ontwaakt bevindt hij zich direct weer tussen de fronten van de Arkoniden en de Mor'Daer, overleeft het echter opnieuw, maar wel om in de Perella-kliniek te belanden. Diens chef heeft het plan bedacht om samen met ettelijke patiënten naar Vordermann te vliegen met het schip de GEZONDHEID VII, een oud ruimteschip dat meer schroot is dan iets goeds, maar het is in de ogen van de deelnemers een reële kans, want op Hayok doen kwade geruchten over Drorah de ronde. Als dief is Ethan natuurlijk een potentiële helper en daarom wordt hij al snel weer opgelapt.

Kort voordat de gecombineerde vloot van Bull en Bostich wil vertrekken ontvangen ze een bericht van Terra. Daar heeft een zekere Dr. Baldwin Carapol de prestaties van het VRITRA-geschut met 20 procent verbeterd. Om de benodigde instellingen toe te passen wordt de aanval uitgesteld.

Op CRULT komt Dantyren een complot tegen Antakur van Bitvelt op het spoor. Hij ontdekt dat de Effremi, wiens vrouw is gestorven, bij het betreden van de centrale-cirkel nano-machines verspreidt. Al 2 kg van deze nano-machines verpulveren kristalstructuren van elke soort zodra ze worden blootgesteld aan ultraviolet licht, zoals de colonne-wetenschappers ontdekken. De Awour komen er achter dat de Effremi het donker-district bezoekt. Dantyren vermoedt daarom dat de donker-onderzoekers met deze zaak te maken hebben. Maar om zich te profileren en bij de onderzoeker geen argwaan op te wekken, verzwijgt hij deze zaak voorlopig aan de progressie-hoeder.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende