< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2361 • 1636    DROOMSPOREN


Op de door mensen bewoonde planeten schrijft men het jaar 1345 van de Nieuwe Galactische Tijdrekening - dit komt overeen met het jaar 4932 oude tijdrekening. De Melkweg is bezet door de terminale colonne TRAITOR, een gigantische vloot van de chaotarchen, die tot doel heeft uit werelden van de galaxie afzonderlijke 'kabinetten' voor een chaotender te vormen. Deze chaotender, absoluut één van de machtigste instrumenten van de chaos, moet VULTAPHER gaan heten en het territorium van een te ontstane negasfeer beschermen. Een negasfeer is een broeinest van de chaos, die normale levende wezens als absoluut levensvijandig ervaren.

Naast het Solstelsel zijn ook de Charon-Wolk en Quinto-Center, het hoofdkwartier van de USO, vrij van de beulsknechten van TRAITOR. Ook de Haloeters en de imperator van Arkon zijn - nog - niet onder de knoet van de terminale colonne gevallen. Dat alles is echter bij lange na niet voldoende, gelet op zo'n groot gevaar. Men verwacht veel van de bewoners van de planeet Devolter II - en één van hen loopt op droomsporen ...


Dantyren werkt nu als een duaal onder het bevel van de progressiehoeder Antakur van Bitvelt, hij is gestationeerd in de dienstburcht CRULT. Nog is het wezen dat gedeeltelijk uit Roi Danton bestaat, Perry Rhodans zoon, niet volledig in de terminale colonne geïntegreerd. Maar niet alleen zijn verdere lot wordt in de volgende roman belicht - bovendien gaat het om de toekomst van de planeet Hayok, die sinds vele decennia een twistappel tussen de Liga van Vrije Terranen en het Kristalimperium is. Horst Hoffmann werpt daarin een blik op het gebeuren op die wereld en haar kosmische omgeving.


Oorspronkelijke titel: Traumspuren

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: vreemde gasten in Quinto-Center – en TRAITOR maakt jacht op de USO.


Locatie en tijdsruimte: Quinto-Center, Devolter-stelsel, Sol-stelsel – juli tot augustus 1345 NGT (4932 na Chr.)


Hoofdpersonen: Curcaryen Varantir - De potentiaal-architect verlangt naar een ruimteschip. Monkey - De leider van de USO verleent dertien Algorrianen asiel. Carzon Felvedir - Een jonger Algorriaan ontdekt een zeer zeldzaam talent. Pikkas Blum - Een Ertrusische USO-sergeant werkt als hovenier en kleuterleider. Alaska Saedelaere - De man met het masker heeft een ontmoeting met Varantir.Quinto-Center verbergt zich nu na de vlucht uit het Portier-stelsel in de Lagunen-nevel. Daar wacht Monkey op het arriveren van de TRAJAN. Het ultra-slagschip is onderweg om de Algorrianen van Devolter II op te halen omdat de situatie daar door Dantyren's kennis onhoudbaar is geworden. Midden juli 1345 NGT arriveert het schip op Quinto-Center. De Algorrianen gedragen zich zoals altijd onmogelijk, maar er is geen mogelijkheid om ‘verder te reizen' omdat op 8 augustus ook het hoofdkwartier van de Nieuwe USO de aankomst van de tweede golf registreert. Het is Monkey duidelijk dat Dantyren de Algorrianen op Quinto-Center vermoedt en de jacht op het steunpunt niet zal opgeven.

Bij het Sol-stelsel arriveert, maar enkele uren na het einde van de laatste aanval van de bijna 260.000 traitanks, de ONDERZOEKER met Alaska Saedelaere. Als de vredesvaarder Terra heeft bereikt roept de Nucleus meteen op tot een conferentie nadat hij heeft de data die Alaska van Oaghonyr meebracht definitief heeft geëvalueerd. Het vergeestelijkte wezen verklaart dat Malcolm S. Daellian is uitgekozen om met Alaska naar Quinto-Center te vliegen om een boodschap aan de beide volwassen Algorrianen over te brengen. De boodschap, die zich in een minieme vonken sproeiende bol bevindt, zal zich pas openbaren als Daellian tegenover beide Algorrianen staat. Perry Rhodan voelt zich eerst gepasseerd, maar de Nucleus herinnert hem aan Dantyren en staat op absolute geheimhouding. Het vergeestelijkte wezen suggereert verder dat Daellian wellicht niet naar de Aarde zal terugkeren. Als zijn plaatsvervanger zal Dr. Baldwin Carapol de onderzoekstaken overnemen. De ONDERZOEKER verlaat het Sol-stelsel via de LINIE 2 overbrenger, die ze naar het MOTRANS-station 4 verplaatst.

Bij de Lagunen-nevel zijn inmiddels meer dan 60.000 traitanks en een colonne-fabriek opgedoken. Monkey laat het Paros-schaduwscherm inschakelen. Het scherm is met de hulp van Curcaryen Varantir al snel operationeel gemaakt, en zo wordt Quinto-Center niet ontdekt. Ervoor wordt de colonne-fabriek door de jongen Algorriaan Carzon Felvedir vernietigd. De jongen ontdekt namelijk op Quinto-Center zijn psi-vaardigheden, die MAJESTEIT later als metalysator zal beschrijven: hij dringt via radiosignalen het TRAITOR-schip binnen en vernietigd het van binnen uit. Zijn dood wordt vermoed; zijn lichaam in Quinto-Center is hoe dan ook gestorven.

Nadat de Traitoranen zijn verdwenen bereikt de ONDERZOEKER het hoofdkwartier van de USO, en Daellian brengt het bericht over onder zes ogen. Daarbij komen de volgende gedachten op bij Daellian: 'Dat kan ik niet'; 'Ik ben voor zo iets niet geschapen. Horen jullie? Ik ben dood! Dood! Hoe moeten we iets doen wat we niet kunnen?'

Hij en beide Algorrianen moeten in de Charon-Wolk iets bouwen, wat man niet bouwen kan. Daarna zijn ze alle drie voorzien van een onderlinge mentale blokkade.

Zo scheiden ieders wegen zich weer, Alaska brengt die technische documenten van het schaduwscherm en enige andere problemen die Daellian door de Algorrianen liet oplossen naar Terra, terwijl de TRAJAN de twaalf Algorrianen en de Terraanse onderzoeker naar de Charon-Wolk brengt.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende