< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2360 • 1635    DE TWEEDE GOLF


We schrijven het jaar 1345 van de Nieuwe Galactische Tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 4932 van de oude tijdrekening. De Melkweg is bezet door de terminale colonne TRAITOR, een gigantische vloot van de chaotarchen.

Hun doel is om de werelden van de galaxie om te vormen tot individuele 'kabinetten' voor een chaotender: een van de machtigste instrumenten van de chaos. Deze chaotender moet ooit VULTAPHER heten en het territorium van een negasfeer in wording beveiligen. Een negasfeer is een broeinest van de chaos dat door normale wezens als absoluut levensvijandig wordt ervaren.

Er is meer dan een jaar verstreken sinds de terminale colonne zich voor het eerst openlijk in de galaxie heeft laten zien. In die tijd zijn hun schepen en ruimtestations, de traitanks en colonneforten, al aan het werk geslagen. Maar ondanks hun technologische superioriteit zijn het, vergeleken met de omvang van de Melkweg, maar weinig ruimteschepen.

Dat verandert echter met de aankomst van nog meer colonne-eenheden die al lang werden verwacht. Zij zijn de tweede golf ...


De Terranen jongleren met nieuwe technologieën en doen hun best om daarmee de overmacht van de terminale colonne in getal en in wapens te breken. Met de aankomst van de tweede golf van de chaotarchenvloot is de situatie kritiek geworden. In zijn nood wendt Rhodan zich nu tot wezens die als potentiaalarchitecten bekend zijn en de joker in het pokerspel om het Solstelsel zouden kunnen worden. Hoofdwetenschapper Malcolm S. Daellian vertrekt voor een geheime missie. Wat voor missie dat is, zal in de volgende PERRY RHODAN-aflevering aan bod komen. Deze aflevering is geschreven door Arndt Ellmer.


Oorspronkelijke titel: Die zweite Welle

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Django MathijsenSamenvatting: de terminale colonne laat zijn ware macht zien - Terra in de ban van de pararealiteiten.


Locatie en tijdsruimte: Hayok, Sol-stelsel – 26 juli tot 15 augustus 1345 NGT (4932 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan - De Terraanse resident moet zich tegen een beruchte premiejaagster en de terminale colonne verweren. Malcolm S. Daellian - De chef-wetenschapper van de LVT dreigt te falen door de halsstarrigheid van een robot. Aquinas - De robot van de zeven waterstofademer-machtigen doet alles op zijn eigen manier. Baldwin Carapol - De hoog getalenteerde wetenschapper is geen opvallende verschijning. Salomon Hidalgo - Perry Rhodan's persoonlijke adjudant.26 juli 1345 NGT: De LVT-NEPTUN-klasse-ruimteschip GALACTO CITY is in de buurt van Hayok gestationeerd. Daar gebeurd zeer weinig.

Op dat moment zijn in het Sol-stelsel onderzoeksteams van Malcolm S. Daellian bezig om de SEOSAMH naar technologie uit te kammen. Maar Aquinas, de voormalige kosmocratenrobot, weigert iedere medewerking en zegt simpelweg dat hij niets van de techniek weet. De machtigen zijn niet aanspreekbaar. Om zijn frustraties wat te verminderen roept Daellian een hyperfysische-uitblinker, Dr. Baldwin Carapol, bij zeg. Hij is eerste geërgerd omdat zijn project Petakalup eigenlijk geen oponthoud duldt. Binnen enkele dagen doet hij evenwel enige ontdekkingen die voor nu theoretisch van aard zijn maar eventueel kunnen helpen om het VRITRA-geschut verder te verbeteren. Juist als hij zich goed heeft ingewerkt stuurt Daellian hem weer terug naar Terra want op 5 augustus wordt in het Stadion van de Sterren in Terrania, Carapol's uitvinding, de salkriet-resonator getest: een cilindervormig apparaat dat een kleine hoeveelheid salkriet bevat en dat de collector-korrel van de Nucleus moet ondersteunen. En de test lukt: het psi-potentiaal van de globalisten vermenigvuldigd zich veelvoudig. Als bijwerking treden er hartinfarcten op bij de deelnemers, wat voor de Terraanse medici geen enkel probleem vormt.

Op 8 augustus 1345 NGT is het zo ver: via hyper-radiorelais bereiken slechte berichten het Sol-stelsel. Overal breekt de ruimte-tijd-structuur open en verschijnen er ontelbare TRAITOR-ruimtevaartuigen. Ontelbare Traitanks, Skapalm-barken, colonne-dokken, TRAI-verzorgers en colonne-fabrieken duiken in de Melkweg op. Eerst blijft het Sol-stelsel verschoond, terwijl iedere dag nieuwe golven uit alle delen van de galaxie worden gemeld.

Op 10 august is uiteindelijk ook het Sol-stelsel aan de beurt. Een vloot van 501 colonne-veren met 242.484 Traitanks verschijnt met daarbij twee nieuwe colonne-forten. Deze worden binnen vier dagen zo gemonteerd dat ze hun fractale-dissipatiestolp kunnen optrekken. Na deze activering begint om precies 16:35 uur op 14 augustus de beschieting van 259.424 Traitanks op het TERRANOVA-scherm.

De ineenstorting dreigt en in hoogste nood geeft Perry Rhodan het bevel om alle salkriet-resonatoren in te zetten. Inderdaad zijn alle 800 TANKSTATIONS daar reeds mee uitgerust. Deze stabiliseren het scherm succesvol, echter met gevolg van enorme para-reële effecten. Deze nemen evenwel af nadat de beschieting zonder resultaat wordt afgebroken.

Zo trekt de troepenopmars door de galaxie en peilt de GALACTO CITY op 15 augustus eveneens TRAITOR-ruimteschepen en in totaal verschijnen dan 2112 colonne-fabrieken, met zes colonne-MACHINES en zeventienduizend Traitanks. Maar ook van Hayok zelf komt een ongewone peilmelding: 49 bolvormige objecten stijgen op van de planeet, elk met een doorsnede van precies 1624,77 meter. In een ringverband verlaten de chroom-glanzende, matzwarte objecten de planeet, blijkbaar zijn het relicten van de Oldtimers. Tegemoet tredende Traitanks kunnen de objecten niet tegenhouden, die met een ver boven de 1000 km/s2 versnellen en het stelsel verlaten.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende