< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2359 • 1634    HET STOMME GEZICHT


We schrijven het jaar 1345 Nieuw Galactische Tijdrekening - dit komt overeen met het jaar 4932 oude tijdrekening. De Melkweg is bezet door de terminale colonne TRAITOR, een gigantische vloot van de chaotarchen.

Haar doel is het, uit werelden van de galaxie afzonderlijke 'kabinetten' voor een chaotender te vormen, absoluut één van de machtigste instrumenten van de chaos: deze chaotender moet ooit VULTAPHER heten en het territorium van een ontstaande negasfeer beschermen. Een negasfeer anderzijds is een broeinest van de chaos, dat normale levende wezens als absoluut levensvijandig ervaren.

Tot piloot van de chaotender is een wezen genaamd Kirmizz aangesteld, maar diens ruimteschip liep schade op. De piloot strandde in de lege ruimte voor de galaxie Hangay. De vredesvaarders als leden van de organisatie die sinds kort tegen de chaotarchen wil werken, proberen nu deze belangrijke figuur in het schaakspel tussen de hoge machten in handen te krijgen. Kirmizz op zijn beurt herstelt van zijn tijdelijke amnesie en begrijpt dat hij niet 'alleen maar' machtig is. Hij is een piloot van de chaotarchen en heeft het stomme gezicht …


Na de gebeurtenissen in het voorterrein van de galaxie Hangay gaat de handeling van de volgende PERRY RHODAN-roman weer over naar de eigen Melkweg. Daar gaat het optreden van de terminale colonne TRAITOR de volgende fase in - sinds februari 1344 NGT, toen de sluipmoordenaars van de chaos in de Solaire Residentie een bloedbad aanrichtten, is er uiteindelijk meer dan een jaar verlopen. Auteur van de volgende Perry Rhodan-aflevering is Uwe Anton.


Oorspronkelijke titel: Das Stumme Gesicht

Auteur: Michael Marcus Thurner

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Plantekening (Duits exclusief): actiecentrale van het Akoonse energiecommando door Torsten Renz

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: in het randgebied van de galaxie Hangay – waterdragers jagen op de trotse heer.


Locatie en tijdsruimte: Vibe-Lotoi – augustus 1345 NGT (4932 na Chr.)


Hoofdpersonen: Kirmizz - De piloot van de chaotarchen verbergt zich in een ongewoon voertuig. Kantiran - Rhodan's zoon volgt het spoor van Kirmizz. Polm Ombar - De revisor van de vredesvaarders ontmoet de aangewezen piloot van VULTAPHER. Ushekka - Een verslaafde leert het leven kennen. Cosmuel Kain - De half-Cyno bevindt zich weer tussen ontzagwekkende krachten.Kirmizz blijft in La Untique ondergedoken, zowel de Ay'Va als de vredesvaarders zitten hem op de hielen. De piloot van de chaotarchen regenereert daarbij steeds verder en krijgt steeds meer van zijn macht terug. Het lukt hem desondanks niet om de Hauri via zijn mentale-dislocatie te beïnvloeden, maar zijn vaardigheden nemen in de loop van de volgende dagen toe – en uiteindelijk weet hij ook 'raad' met de Hauri. Via een Kartaanse, die hij heeft overgenomen, lukt het Kirmizz om een radioboodschap het heelal in te sturen die aan de BANDA SARI is gericht. Dit bericht wordt door de vredesvaarders ook opgevangen maar kan echter niet worden ontcijferd.

Terwijl Kirmizz zich met zijn schuilplek in een Uhm door de stad laat dragen valt zijn aandacht op Polm Ombar, maar het lukt hem niet om de revisor over te nemen. Bij Cosmuel Kai lukt het hem enigszins om haar te beïnvloeden, maar veel informatie krijgt hij niet los bij haar.

Daarvoor ontvangt hij een bericht van de BANDA SARI waarin de beide robots van het schip aankondigen dat ze hem komen ophalen, zonder een exacte tijd af te spreken. Kirmizz is op dat moment al zo ver op krachten dat hij de centrale van de Ay'Va binnendringt.

Daar de vredesvaarders Kirmizz gevangen willen nemen, en Cosmuel willen bevrijden, dringt de starre Shala het steunpunt van de Ay'Va binnen en schakelt het veiligheidsscherm van het gebouw uit. De vredesvaarders zetten de licht-generator in om Kirmizz nog meer te verzwakken. Hij komt tegenover Alaska Saedelaere te staan. Het komt tot een duel tussen Alaska's Cappin-fragment en Kirmizz. Alaska doet zijn masker af terwijl Kirmizz zijn stomme gezicht toont.

Beide tegenstanders zijn door de confrontatie sterk verzwakt en de piloot van de chaotarchen dreigt te verliezen en in handeen te vallen van de vredesvaarders. Polm Ombar paralyseert hem al, maar op het laatste ogenblik grijpt de BANDA SARI in, die zich ook niet laat tegen houden door de OREON-capsules van de vredesvaarders, en redt de piloot. Middenin in dit duel bevindt zich Cosmuel Kain maar ze overleeft alles op verrassende wijze, zonder ook maar enige schade te hebben geleden, terwijl ze Alaska zonder masker heeft gezien en onderworpen was aan de stomme schreeuw van Kirmizz.

De vredesvaarders ontkomen aan de vernietiging van de BANDA SARI omdat de schade aan de offensieve-bewapening van het ruimtejacht nog niet is verholpen.

Kirmizz weet nu van de vredesvaarders en gaat er echter van uit dat ze hoogstwaarschijnlijk niet voor de kosmocraten werken. Daar de vredesvaarders uitgaan van een tegenactie van de chaosmachten wordt kamp Sondyselene op Vibe-Lotoi op 8 augustus 1345 NGT al weer volledig ontruimd. Enig tijd later verschijnt inderdaad een chaos-eskader en neemt de berg, waarin het kamp was aangelegd, onder een alles vernietigend vuur.

De vredesvaarders gaan ieder hun weg, Kantiran en Cosmuel, die na deze actie alleen nog de initiatie tot vredesvaardster ontbreekt, willen een rustpauze inlassen om bij te komen en Alaska Saedelaere vertrekt naar Terra om Perry Rhodan te informeren over de actuele situatie. Ejdu Melia en Auludbirst willen de onzichtbare grens rond Hangay verder onderzoeken, de starre Shala en Ombar vliegen terug naar Ellegato.

Kirmizz daarentegen heeft de gebeurtenissen al weer verdrongen, alleen de openstaande afrekening met de maskerdrager kan en wil hij niet snel vergeten.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende