< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2358 • 1633    PILOOT VAN DE CHAOTARCHEN


Het is het jaar 1345 van de nieuwe galactische tijdrekening, dat is het jaar 4932 van de oude tijdrekening. De Melkweg wordt door de terminale colonne Traitor, een gigantische vloot van de chaotarchen, bezet.

Het is hun doel om de werelden van de Melkweg tot afzonderlijke 'kabinetten' voor een chaotender te maken, één van de machtigste instrumenten bij uitstek van de chaos: deze chaotender moet de naam VULTAPHER krijgen en het gebied van een te ontstane negasfeer waarborgen. Een negasfeer is op zijn beurt een broedplaats van de chaos, die door normale levende wezens als absoluut levensvijandig wordt ervaren.

Als één van de piloten van de chaotender werd een wezen genaamd Kirmizz aangesteld, maar zijn ruimteschip liep schipbreuk op. De piloot strandde in de lege ruimte in de buurt van de galaxie Hangay. De vredesvaarders, een organisatie die sinds kort tegen de chaotarchen wil optreden, proberen nu om de hand te leggen op deze piloot, die in het schaakspel van de hoge machten een belangrijk stuk is. Kirmizz herstelt echter van zijn kortstondige geheugenverlies en beseft dat hij niet 'alleen' machtig is. Hij is de piloot van de chaotarchen ...


Kirmizz heeft zijn geheugen teruggevonden. Hij zou zich dankzij zijn bijzondere vermogens met gemak kunnen opwerken tot de alleenheerser van de planeet of een ruimteschip kapen dat hem van deze wereld zou wegvoeren. Wie zou er nu nog een bedreiging voor hem kunnen vormen? Maar de vredesvaarders geven het nog niet op ... Dat is het thema van de volgende Perry Rhodan-aflevering, geschreven door Michael Marcus Thurner.


Oorspronkelijke titel: Pilot der Chaotarchen

Auteur: Leo Lukas

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Dirk BontesSamenvatting: hij worstelt met zijn verleden – en herkent zichzelf en zijn bestemming.


Locatie en tijdsruimte: XIX Kosmiteit, Vibe-Lotoi – ver verleden tot augustus 1345 NGT (4932 na Chr.)


Hoofdpersonen: Kirmizz - De trotse heer leert meer over zijn verleden. Sgisg Rotker - De africhter wendt zich tot beangstigende machten. Aqqel-Saint en La Gluck - De bewoners van de campus blijken onechte vrienden te zijn. Debram & Febra, 13 / Vogom en Ecüisse - Rare vrienden op een vreemde plek. Untha Myrre - De mentale aanwezigheid ontwikkelt zich tot een geheim wapen. Faro Nuun Jasper - De waterstofademer dient zich verrassend aan in het spel.Kirmizz is niet direct op de vlucht maar hij verlaat al snel het recreatiepark van de Kartanen om ergens in La Untique een rustige plek te zoeken om zijn herwonnen herinneringen te sorteren. Het is hem op de een of andere manier duidelijk dat hij 'pijn' nodig heeft om zijn herinneringen naar boven te laten komen. In het rioolstelsel komt hij de dierentemmer Sgisg Rotker tegen, een amoebe-wezen, die hij beïnvloedt en waar hij bij onderduikt. Samen bouwen ze een martelwerktuig waarmee Rotker de aangewezen chaotender-piloot zal folteren. Zo gezegd zo gedaan - waardoor Kirmizz wegzinkt in zijn herinneringen.

In de XIX kosmiteit wordt Kirmizz opgeleid. De kosmiteit spiegelt hem daarbij eerst wat jeugdherinneringen voor die hij helemaal niet zelf heeft beleeft, maar de leerling doorziet de charade. Want hij lijdt telkens aan déjà-vu's en herinnert zich plotseling dingen die hij nog nooit heeft geleerd; bovendien duikt er steeds weer een stem op in zijn hoofd. Het lukt hem om contact te maken met deze stem: ze hoort bij Untha Myrre, de voormalige bezitter van zijn lichaam. Deze was student in XX kosmiteit, maar XIX kosmiteit ontfermde zijn lichaam en wiste zijn gedachten en voegde Kirmizz toe aan de geest van het kunstlichaam. Maar een fragment van Myrre kon zich in het lichaam handhaven, het 'geheime wapen' van Kirmizz. Enige tijd later ontdekt hij, op zoek naar informatie over zijn 'voorganger' Gon-Orbhon, een medestudent. Het is de waterstofademer Faro Nuun Jasper die tot een machtige voor de kosmocraten wordt opgeleid en in zijn opleiding wezenlijk verder is gevorderd dan Kirmizz. Beide chanteren de kosmiteit en mogen hierna gezamenlijk studeren. Bovendien komt Kirmizz te weten dat hij in opdracht van de chaotarch Xrayn een versneld opleidingstraject moet volgen omdat de chaosmachten een piloot zoeken voor de nog te bouwen chaotender VULTAPHER.

Het wordt duidelijk dat de kosmiteit na het falen bij Gon-Orbhon's opleiding erg onder druk staat en daardoor twee parallel-opdrachten uitvoert, voor beide hogere machten.

Na een lange opleiding binnen de kosmiteit doen beiden ook tests buiten, ieder in zijn eigen ruimtejacht. Kirmizz maakt gebruik van de BANDA SARI en Faro Nuun Jasper, die zich nu FNJ noemt, neemt de AMD ENOFE; daarbij roeien ze onder andere hele volkeren uit. Maar een keer delven ze het onderspit bij de slachtpartij met Xpomul's kampioenen.

Dan ontvangen beide studenten van de kosmiteit het bericht over de dood van de andere. Maar ze doorzien het opleidingscentrum. Het is beide duidelijk dat ze nu geen vrienden meer kunnen zijn, maar doodsvijanden. Zo bedenken beide plannen om de ander uit te schakelen. Beide bezitten ze para-gaven: FNJ is een dimensie-omvormer, terwijl Kirmizz de pijnroep bezit en ook een mentaal-dislocator is. Nadat ze de kosmiteit bijna vernietigen moeten ze een dwerg-galaxie uitzoeken om daar in hun ruimtejachten een duel aan te gaan. Alles is in het voordeel voor de toekomstige machtige en kosmocratendienaar FNJ, maar de kosmiteit heeft deze ontwikkeling aan zien komen en FNJ's schip gemanipuleerd, zodat Kirmizz wint. De kosmiteit rechtvaardigt deze maatregel omdat de twee anders elkaar zouden hebben vernietigd.

Enige tijd later eindigt de opleiding en Kirmizz krijgt de BANDA SARI tot zijn beschikking om daarmee naar Hangay te vliegen. Kort voordat hij de galaxie bereikt loopt het schip averij op en verliest Kirmizz de mentale controle over het ruimteschip.

Daarna beleeft hij in sneltreinvaart nog een keer zijn geschiedenis van na het ontwaken op Hallie-Loght. Het is hem duidelijk dat hij de BANDA SARI weer moet terugvinden.

Na zijn ontwaken op het folterapparaat dood hij Rotker. Deze had zojuist vernomen dat Kirmizz wordt gezocht.

Kirmizz herstelt echter van zijn kortstondige geheugenverlies en beseft dat hij niet 'alleen' machtig is.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende