< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2357 • 1632    KAMP SONDYSELENE


We schrijven het jaar 1345 Nieuwe Galactische Tijdrekening - wat overeenkomt met het jaar 4932 van de oude tijdrekening. De Melkweg is bezet door de terminale colonne TRAITOR, een reusachtige ruimtevloot van de chaotarchen.

Hun doel is uit de planeten van de galaxie aparte 'kabinetten' te vormen voor een chaotender, zonder meer een van de machtigste instrumenten van de chaos: deze chaotender moet VULTAPHER gaan heten en het territorium van een negasfeer in wording beveiligen. Een negasfeer op haar beurt is een broedplaats van de chaos, die normale levende wezens als absoluut vijandig opvatten.

Perry Rhodan en de mensheid zijn in het Sol-stelsel tot nu toe veilig voor het toeslaan van de terminale colonne. Het TERRANOVA-scherm beschermt het stelsel tegen aanvallen en wordt daarbij ondersteund door de Nucleus, een zogenaamd geesteswezen, ontstaan uit menselijke mutanten. Binnen de galaxie zijn er nog meer kleine verzetsgroepen.

Centrum van de gebeurtenissen is echter niet de Melkweg zelf, maar de galaxie Hangay, waarin de chaosmachten zich allang genesteld hebben. Maar eindelijk worden ook daar de bondgenoten van de mensheid actief - en de vredesvaarders werken aan de oprichting van kamp Sondyselene ...


Nauwelijks opgericht, wordt kamp Sondyselene al een belangrijk draai- en kernpunt van de vredesvaarders: als het ze lukt Kirmizz te pakken te krijgen, hebben ze de terminale colonne TRAITOR een eerste nederlaag toegebracht - hopen ze. Maar Kirmizz is niet zomaar iemand, en hij is aanzienlijk meer dan alleen maar de 'trotse heer'. Als hij zich zijn herkomst en taak herinnert, zal voor de galaxies van de lokale groep in hem een machtige tegenstander opstaan. Meer daarover in de volgende Perry Rhodan-aflevering, geschreven door Leo Lukas.


Oorspronkelijke titel: Camp Sondyselene

Auteur: Michael Marcus Thurner

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne Johannes SinnemaSamenvatting: een kamp van de vredesvaarders ontstaat – Kirmizz zoekt naar zijn herinneringen.


Locatie en tijdsruimte: Vibe-Lotoi – augustus 1345 NGT (4932 na Chr.)


Hoofdpersonen: Kirmizz - De trotse heer zoekt naar zijn herinneringen. Cosmuel Kain - De half-Cyno staat voor hun initiatie opdracht als vredesvaardster. Kantiran - De sterrenvagebond zal Cosmuel als mentor betreuren. Ushekka - Een Hauri probeert Naigon van zijn bezit te bevrijden. Cajanthas - Een 'taxi-chauffeur' vermoedt een lucratieve handel.Cosmuel Kain en Kantiran hebben Vibe-Lotoi bereikt, na een klein argument over de standplaats van het kamp Sondyselene waarbij Kantiran zijn mening doordrukt, houdt zij zich bezig met de opbouw terwijl hij alleen over haar droomt. Nadat het geheime steunpunt is ingericht komt een andere groep vredesvaarders, waaronder Polm Ombar, Ejdu Melia en Auludbirst, naar kamp Sondyselene om de verrichtingen van Kain te beoordelen. Het oordeel valt positief uit, alleen de plek, in een bergdal vlakbij de hoofdstad, wordt bekritiseerd, maar omdat deze juist op Kantiran's oordeel is gebaseerd verdedigt de jonge half-terraan daarom deze locatie, die later ook de juiste blijkt te zijn. Ombar informeert de anderen over de nieuwste berichten uit de Melkweg die hij van het station Devolter II heeft ontvangen. Hij vertelt over VULTAPHER en de machtigen, over Kirmizz en ook over Dantyren. Dit bericht is een zware slag voor Kantiran, hoewel er eigenlijk maar zeer weinig is dat hem bindt met Roi Danton. Bloed is echter dikker dan water ...

Ongeveer op hetzelfde moment bereikt Kirmizz, die nog steeds lijdt aan geheugenverlies, met een Hauri-schip Vibe-Lotoi. In tegenstelling tot zijn vermoeden wordt hij op het schip niet lastig gevallen maar het is hem niet ontgaan dat men, vooral de Hauri Ushekka, uit is op zijn Lytrila-kristallen. Hij komt de dubieuze taxi-chauffeur Cajanthas tegen en laat zich door de hoofdstad rijden op zoek naar spanning, want alleen zo, erkent hij, komen zijn verborgen herinneringen weer boven drijven.

Bij kamp Sondyselene verschijnt verrassend Alaska Saedelaere, waar hij vertelt over de BANDA SARI en de Kirmizz 'vracht'. Samen met de informatie die Polm Ombar meebracht ontstaat daardoor een onverwachte kans voor de vredesvaarders. Ze zijn er zeker van dat Kirmizz zich bevindt in de Lazarus-sterrenhoop. Ze besluiten meteen op zoek te gaan naar hem. Cosmuel Kain stelt een actieplan op.

Voordat de zoektocht kan beginnen bereikt een half chaos-eskader Vibe-Lotoi en in hun donker-velden gehuld overspoelen ze de planeet met een 'speur-straling', maar na onverrichterzake trekken de schepen zich weer terug. Het onder de OREON-kap verborgen en in de rots uitgehouwen geheime steunpunt ontdekken ze niet, noch ontdekken ze Kirmizz.

Kirmizz ervaart ondertussen de door hem gezochte spanning in een 'recreatiepark' voor Kartanen maar ook de Ay'Va, de belangrijkste Hauri-maffia, zit achter hem aan vanwege de hyperkristallen. Voor Kirmizz is dit gespuis slechts uitschot en het staat steeds meer voor hem vast dat hij een hogere roeping heeft, dat hij ver boven de 'normale' wezens staat van deze planeet.

De vredesvaarders, die de specificatie van de speur-straling hebben geregistreerd, delen zich op en vliegen naar de belangrijkste werelden van de sterrenhoop. Kantiran en Polm Ombar begeven zich naar de hoofdstad om daar op zoek te gaan, terwijl Cosmuel Kain im het kamp achterblijft om het radioverkeer naar bijzonderheden af te luisteren. Zo hoort ze van een persoon die Naigon wordt genoemd, maar Ombar is echter van mening dat deze Naigon onbeduidend is, alhoewel dit het enige spoor is dat Cosmuel Kain kan vinden.

In de hoofdstad spitsten de gebeurtenissen zich toe, waar Kirmizz door tien stads-moordenaars van de Hauri-maffia wordt aangevallen. Deze zijn volgepompt met een drug die hen nagenoeg resistent maakt tegen de pijnroep, die Kirmizz in hoogste nood uitstoot. Terwijl honderden Kartanen sterven overleven de Hauri, alhoewel volkomen in de war, zodat Kirmizz kan ontkomen. Door deze actie wordt hij zich van zijn hele verleden bewust, wat hem doet besluiten om zich eerst terug te trekken om zijn herwonnen herinneringen te sorteren.

Polm Ombar en Kantiran wordt het nu wel duidelijk, nadat Cosmuel over de dode Kartanen heeft bericht, dat ze een fout hebben gemaakt en dat dit alleen maar Kirmizz’s werk kan zijn geweest. Maar nu gaan ze gericht op zoek.

En ook voor de Hauri-maffia is de zaak met Kirmizz, oftewel Naigon, nog niet voorbij, nu is het voor hen een erezaak geworden.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende