< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2356 • 1631    PIJNROEP


We schrijven het jaar 1345 van de Nieuwe Galactische Tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 4932 van de oude tijdrekening. De Melkweg is bezet door de terminale colonne TRAITOR, een gigantische vloot van de chaotarchen.

Hun doel is om de werelden van de galaxie om te vormen tot individuele 'kabinetten' voor een chaotender, een van de machtigste instrumenten van de chaos: deze chaotender moet ooit VULTAPHER heten en het territorium van een negasfeer in wording beveiligen. Een negasfeer is een broeinest van de chaos dat door normale wezens als absoluut levensvijandÍg wordt ondervonden. Perry Rhodan en de mensheid zijn in het Sol-stelsel tot nu toe veilig voor de greep van de terminale colonne. Het TERRANOVA-scherm beschermt het stelsel tegen aanvallen, gesteund door de Nucleus, een zogenaamd geestelijk wezen dat uit menselijke mutanten is voortgekomen. Binnen de galaxie zijn er nog meer kleine verzetsgroepen.

Middelpunt van het gebeuren is echter niet de Melkweg zelf, maar de galaxie Hangay. Daar zijn de chaosmachten al lang actief. Nu komen er nieuwe machten in het spel - en de mysterieuze pijnroep ...


Met de vredesvaarders betreden nieuwe 'spelers' het terrein van de galaxie Hangay en de kosmische omgeving ervan. Maar in hoeverre ze erin zullen slagen om meer over de planning van de chaosmachten te weten te komen, is afwachten. Meer over de vredesvaarders en de trotse heer, wiens afkomst nog steeds niet bekend is, verklapt de volgende PERRY RHODAN-aflevering.


Oorspronkelijke titel: Schmerzruf

Auteur: Christian Montillon

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Django MathijsenSamenvatting: ze noemen hem de 'trotse heer' - hij is een wezen met bijzondere talenten.


Locatie en tijdsruimte: Hallie-Loght, Rosella Rosado – december 1344 tot eind juli 1345 NGT (4931 - 4932 na Chr.)


Hoofdpersonen: Kantiran Rhodan - De vredesvaarder begint aan een geheime missie. Cosmuel Kain - De beginneling moet het kamp Sondyselene opbouwen. Naigon - De aankomst van de 'trotse heer' vindt raadselachtig plaats. Ingittz Zaul - Het hagediswezen staat Naigon in donkere dagen ter zijde. Alaska Saedelaere - De cellenactiveerderdrager doet een essentiële ontdekking.Op 18 december 1344 NGT in Il-Vuccash, één van Hallie-Loght's sterrensteden, komt het op de markt tot een handgemeen tussen twee Kartanen, dat echter door een mysterieus lawaai wordt onderbroken. De ene Kartaan, La-Kira, ontdekt in een steeg tussen meerdere containers een verward wezen dat zeer groot, een blauwe huid heeft en naakt is. Tot een verstandhouding komt het niet. Als de vreemdeling nadert raakt de andere Kartaan in paniek en trekt zijn straler, maar La-Kira blijft kalm. Met behulp van een met vloeibaar gas gevulde bol die hij tegen de vreemdeling gooit stuurt hij deze naar het land der dromen. Daarna verkopen ze de bewusteloze aan Incassis Karaus Msirako. Deze bezit een bauxiet-mijn. Daar ontwaakt de vreemdeling op 19 december. Door zijn medegevangene Ingittz Zaul leert hij extreem snel het Kartaanse dialect Kartasch, de hoofdomgangstaal van de naast de galaxie Hangay gelegen Lazarus-sterrenhoop. Zaul noemt de nieuw gearriveerde Naigon, wat zoiets betekent als 'raadsel' omdat Naigon geen enkele herinnering bezit. Maar Naigon voelt aan dat er iets niet juist is en hij is van plan om te ontsnappen. Het probleem is alleen de halsband met explosieven die niet zomaar is te verwijderen. Gedurende de daaropvolgende dagen en weken komt Naigon te weten dat hij een para-vaardigheid bezit: hij kan zijn geest op reis sturen en zo andere wezens beïnvloeden. Daadoor wordt het oponthoud in de mijn dragelijker omdat hij de wachters manipuleert.

Als er op 17 januari 1345 NGT een instorting van de mijn plaats vindt raakt Naigon samen met Zaul geïsoleerde. Er is eigenlijk geen hoop meer maar Naigon's geest gaat op reis en beïnvloedt Msirako om beide te redden. In deze gevaarlijke situatie wordt Naigon zich bewust van zijn echte naam, hij heet Kirmizz! Msirako gaat door deze zoekactie failliet en verkoopt beide door aan de Kartaanse piraat Tschaek-Sparr. Deze laat zijn slaven in de radioactieve besmette woestijn van Foor naar Lytrila delven – in het gebied van Prion's mutanten omdat deze daar regeert over de woestijn met zijn gemuteerde onderdanen. Na meerdere maanden komen de Prion en Kirmizz elkaar tegen. De Prion, een suggestief begaafde Hauri, wordt overwonnen in een psionisch duel als hij probeert om Kirmizz te beïnvloeden. Daar de Prion net ervoor het kamp van Tschaek-Sparrs had overvallen zijn Kirmizz en Ingittz Zaul vrij omdat zij daar met een sleutel de halsbanden kunnen afdoen. Op Hallie-Loght is het nu 16 maart 1345 NGT.

In het Rosella-Rosado-stelsel is het 12 mei 1345 NGT en Kantiran zit in Hakkan's Nest waar hij droomt over Cosmuel Kain. Op weg naar zijn onderkomen roept Chyndor hem bij zich en informeert hij hem over het plan om een station op te richten in de Lazaruu-sterrenhoop om Hangay te observeren. Kantiran stelt voor dat deze opdracht, de opbouw van het kampement Sondyselene, de initiëringsopdracht wordt voor Cosmuel Kain. Nadat het orakel deze wens heeft beoordeeld en het verzoek heeft aanvaard gaat een kleine vloot van OREON-capsules op weg. Via meerdere tussenstations bereiken de THEREME, de ONTDEKKER en ook de revisor Polm Ombar de laatste tussenstop voor de Lazaruu-sterrenhoop, waar hun wegen zullen scheiden. Op 8 juli bereikt de THEREME met drie OREON-transporters de sterrenhoop, ze oriënteren zich waarbij Kantiran al het werk overlaat aan Kain. Zij zoekt de belangrijke wereld Vibe-Lotoi als steunpunt uit en op 12 juli vertrekken beiden naar deze wereld.

De beide ex-slaven gaan naar Il-Vuccash waar Kirmizz hoopt meer informatie over zichzelf te vinden, maar hij wordt teleurgesteld. Daarna besluiten beide op 6 mei om met een transitieschip naar de wereld Vibe-Lotoi te vertrekken, maar de Hauri wijst ze af omdat ze niet genoeg geld hebben. Dus blijven ze op Il-Vuccash, waar op 20 juli een kritiek incident plaats vindt: de honden van Udafoor, wolfachtige dieren die ooit dienden als 'lijfwacht' van de Prion, hebben Kirmizz opgespoord en drijven hem en Zaul in het nauw. Als de dieren beide aanvallen en Zaul verscheuren, komt er een andere para-gave in actie: het gelaat van Kirmizz dat midden-bovenlangs normaal gesloten is 'breekt' open en stoot Kirmizz de pijnroep uit - een psionische golf die alle leven om hem heen dood. Ook dieren zijn erdoor getroffen. Daarna sluit de spleet in het gelaat zich weer. De aan de hondenkettingen bevestigde Lytrila-kristallen steekt Kirmizz bij zich en verschaft zich daarmee vervolgens een plaats op een Hauri-schip. Twee dagen later, op 23 juli, verlaat hij Hallie-Loght en vertrek naar Vibe-Lotoi.

Op de ONTDEKKER meldt MIRKET aan Alaska Saedelaere op 28 juli over een peiling die een sonde in de periferie van Hangay heeft geregistreerd op 18 december 1344 NGT. Een vreemd schip had averij opgelopen 18.000 lichtjaar verwijdert van de Lazaruu-sterrenhoop. Als de maskerdrager naar het schip wil zoeken duiken plotseling twee chaos-eskaders op. De ONTDEKKER schakelt over op sluipmodus en beluisterd alleen alle radioberichten. Zo komt de vredesvaarder te weten dat  een transportschip van de chaostroepen is vermist, de BANDA SARI. Het transport object van het schip was een wezen aangeduid met Kirmizz. Na een tijdje verdwijnen de eskaders na onverrichte zaken want ze hebben het schip niet ontdekt. Alaska Saedelaere gaat daarna meteen op weg naar de Lazaruu-sterrenhoop om Kantiran en Cosmuel Kain over zijn ontdekking te informeren.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende