< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2355 • 1630    DE HULPBRONNENWERELD


We schrijven het jaar 3345 Nieuw Galactische Tijdrekening - dit komt overeen met het jaar 4932 oude tijdrekening. De Melkweg is bezet door de terminale colonne TRAITOR, een gigantische vloot van de chaotarchen.

Met als doel om uit werelden van de galaxie afzonderlijke 'kabinetten' voor een chaotender te vormen. Absoluut één van de machtigste instrumenten van de chaos: deze chaotender moet ooit VULTAPHER heten en het territorium van een ontstaande negasfeer beschermen. Een negasfeer anderzijds is een broeinest van de chaos, dat normale levende wezens als absoluut levensvijandig ervaren.

Perry Rhodan en de mensheid zijn in het Sol-stelsel tot nog toe veilig voor de aanval van de terminale colonne. Het TERRANOVA-scherm beschermt het stelsel tegen aanvallen, ondersteund door de Nucleus, een zogenaamd geestelijk wezen dat uit menselijke mutanten is ontstaan. Binnen de galaxie zijn er andere kleine verzetsgroepen. Ondertussen echter schrijden TRAITOR'S plannen verder voort. Nadat de eerste werelden door donkere obelisken werden gemarkeerd, komt er nu een hooggespecialiseerd volk in actie: met hun eerste grote actie grijpen ze nu naar Drorah - de planeet is de hulpbronnenwereld ...


Het werk van de Oahm'Cara's verloopt volgens plan. Weer eens zijn de colonne-geodeten betrokken bij een belangrijke bouw in opdracht van de chaosmachten, weer eens ziet het er zo uit, alsof de volkeren van de betrokken galaxie niet de geringste kans tegen de terminale colonne hebben.

In de volgende PERRY RHODAN-aflevering schakelen we over naar een andere handeling - het gaat opnieuw over de vredesvaarders en hun huidige plannen, en het gaat eveneens om een vreemd wezen dat in een onbekende omgeving ontwaakt. Auteur van deze Perry Rhodan-aflevering is Christian Montillon.


Oorspronkelijke titel: Die Ressourcen-Welt

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): Terraanse klein-space-jet (NEREIDE-klasse) 1344 NGT door Christoph Anczykowski

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: Akoonse agenten in het middelpunt van de gebeurtenissen – ze ontmoeten de colonne-geodeten.


Locatie en tijdsruimte: TRAIGOT 1982, Akon-stelsel – augustus 1345 NGT (4932 na Chr.)


Hoofdpersonen: Jaghiro Ackan - De jonge Oahm’Cara krijgt op een wonderbaarlijke manier een nieuwe kans in het leven. Taje Karoon-Baal - De voormalige agent van het energiecommando ziet maar weinig mogelijkheden voor zijn thuis. Jere tan Baloy - De ex-commandant van een Akoons ruimteschip is vertwijfeld over zijn tegenstanders. Arfyss E’lhacc - De colonne-geodeet smeedt intrigerende plannen.Jaghiro Ackan heeft de aanslag op zijn leven toch overleeft en kruipt er weer snel bovenop. Hij mist echter Xölyar's omvorming tot percelen, maar als vervolgens 2024 colonne-fabrieken in het Akon-stelsel opduiken, is samen met de 88 fabrieken van de eigen Sequin-Doar een complete operatievloot ter plekke, en haar doel is Drorah. De zes colonne-MACHINES groeperen zich om de thuiswereld van de Akonen, evenals de fabrieken. Dan komen de colonne-geodeten in actie.

Op Drorah is de verzetsgroep met Taje Karoon-Baal en Jere tan Baloy hulpeloos overgeleverd aan de 'dimensies-chaos' van de colonne. Nadat de donker-obelisk meer mini-versies van zichzelf heeft uitgespuwd, beginnen deze zich over Drorah te verdelen en drie-dimensionale kubus secties te vormen. Aan de grenzen van zo’n kubus ontstaan 'nevelvelden', in uiterlijk gelijk aan de factordamp-barrières die zich bij de factorelementen vormden. Maar deze vergelijking is alleen visueel treffend.

Voor de colonne-geodeten brengen de mini-obelisken donker-markeringen aan, de raakvlakken tussen de percelen, officieel proto-kabinetten, die uit het lichaam van de planeet zullen worden gesneden. Nadat deze actie is afgerond verdichten de colonne-MACHINES Drorah's restanten zo sterk dat er een explosie ontstaat. De enorme vrijkomende energieën worden benut om de proto-kabinetten in de hyperruimte op te slaan, tot ze in VULTAPHER kunnen worden ingebouwd. Hoewel vele Akonen sterven schijnt een groot deel de omvorming van hun planeet tot percelen te overleven.

Alleen de colonne-geodeten zijn door hun para-gave in staat om te navigeren in de hyper-energetische chaos van de proto-kabinetten en deze op de verdere verwerking voor te bereiden. Na zijn genezing hoort Jaghiro tot de colonne-geodeten die deze opdracht zullen uitvoeren. Daarbij raakt hij weer in conflict met Arfyss E'lhacc die hem wederom naar het leven staat. In een fabriekshal middenin een proto-kabinet komt het uiteindelijk tot een beslissend gevecht tussen beide opponenten. Het lukt Jaghiro op het laatste moment om zijn tegenstander te doden. Hij is zelf echter zwaar gewond en verliest het bewustzijn. Zo vinden Taje Karoon-Baal en zijn mensen hem. Ze sparen de colonne-geodeet alhoewel ze nog maar net getuigen zijn geweest van de vernietiging van hun thuisplaneet. Ze willen hem naar hun eigen woning transporteren maar worden echter door Jaghiro's vrienden geparalyseerd, die hen in de bescherming van hun donker-velden zijn genaderd.

Jaghiro keert naar zijn stam terug. Men eert hem als de beste colonne-geodeet van zijn generatie. Als belangrijkste geodeet moet Jaghiro Drorah's 'verbouwing' voor het commandocentrum ondertekenen. De omgangstaal in VULTAPHER zal Interkosmo worden en de chaotender zal voorlopig wel de enige blijven die in de machtigheidsballing van HET word gebouwd. De aanwezige hulpbronnen zijn vermoedelijk onvoldoende. De matriarchse van zijn stam verraad Jaghiro de reden voor het conflict tussen hem en Arfyss: in zeldzame gevallen worden Oahm'Cara geboren in wie de wilde erfenis opdoemt van hun voorvaderen, die echter ook bijzonder sterke para-gaven ontwikkelen. Arfyss en Jaghiro waren twee van deze bijzondere Oahm'Cara. Ovo Ynshuune, Jaghiro's geliefde, bezit als enige vrouwelijke Oahm'Cara eveneens het geodeten-zintuig, maar ze zal deze al snel verliezen. Zij zal namelijk de huidige matriarchse aflossen – en Jaghiro zal broedvader van al haar nakomelingen worden.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende