< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2300 - 2399

34e cyclus TERRANOVA

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2354 • 1629    COLONNEGEODETEN


We schrijven het jaar 1345 Nieuw Galactische Tijdrekening - dit komt overeen met het jaar 4932 oude tijdrekening. De Melkweg is bezet door de terminale colonne TRAITOR, een gigantische vloot van de chaotarchen.

Haar doel is het, uit werelden van de galaxie afzonderlijke 'kabinetten' voor een chaotender te vormen, absoluut één van de machtigste instrumenten van de chaos: deze chaotender moet ooit VULTAPHER heten en het territorium van een ontstaande negasfeer beschermen. Een negasfeer anderzijds is een broeinest van de chaos, die normale levende wezens als absoluut levensvijandig ervaren.

Perry Rhodan en de mensheid zijn in het Solstelsel tot nog toe veilig voor de aanval van de terminale colonne. Het TERRANOVA-scherm beschermt het stelsel tegen aanvallen, ondersteund door de Nucleus, een zogenaamd geestelijk wezen dat uit menselijke mutanten is ontstaan. Binnen de galaxie zijn er andere kleine verzetsgroepen.

Ondertussen echter schrijden TRAITOR'S plannen verder voort. Nadat de eerste werelden door donkere obelisken werden gemarkeerd, komt er nu een hooggespecialiseerd volk in actie: het zijn de colonne-geodeten ...


Eindelijk hebben de Oahm'Cara's een nieuw 'nega-doel' bereikt en kunnen hun roeping nakomen. De colonnegeodeten betreden met Drorah hun eerste hulpbronnenwereld binnen de Melkweg en beginnen daar met hun werkt.

Meer over dit pakkende conflict vertelt Arndt Ellmer in het volgende, tweede deel van deze PERRY RHODAN-aflevering.


Oorspronkelijke titel: Kolonnen-Geometer

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: een vijand in de Sequin-Doar – de Oahm'Cara ondervinden een ernstige situatie.


Locatie en tijdsruimte: TRAIGOT 1982 – ca. 1330 NGT tot 16 augustus 1345 NGT (4932 na Chr.)


Hoofdpersonen: Jaghiro Ackan - De jonge Oahm’Cara van Ackan-Hoog traint zijn geodeet-zintuig. Ovo Ynshuune - De jonge vrouw ondergaat de opleiding tot colonne-geodeet. Arfyss E'lhacc - De colonne-geodeet pocht over zijn afkomst. De moeder van alle broedsel - Het eerste nageslacht in het gebied van het nieuwe nega-doel kondigt zich aan.Jaghiro Ackan is een aanstaande colonne-geodeet. Zoals alle colonne-geodeten stamt hij af van het volk der Oahm'Cara. De Oahm'Cara leven in stammen opgedeeld in TRAIGOT-fabrieken. Ackan's stam leeft in TRAIGOT 1982, en deze vormt met 65 andere TRAIGOT- en 22 TRAICAH-fabrieken een zogenoemde Sequin-Doar binnen de colonne.

Wanneer Jaghiro Ackan op weg is naar het centrale archief om naar oude historische gegevens van de Oahm’Cara te zoeken, wordt hij achtervolgt door Arfyss E'lhacc, zijn opleidingsgenoot. Deze valt hem voortdurend lastig, hoewel Ackan niets met hem te maken wil hebben. Op het moment dat hij de gezochte data wil oproepen, wordt hij onderbroken door een melding uit de centrale van de fabriek. In dit stuurcentrum van de fabriek maken Kalbaronnen en Mor'Daer de dienst uit. De melding zegt dat een nieuw nega-doel is uitgekozen en dat de Sequin-Doar er koers naar zet. Dit is voor Jaghiro Ackan een fantastische boodschap want het laatste nega-doel was talloze generaties terug in de tijd van de nu levende Oahm'Cara. Het 'probleem' van de colonne-geodeten is dat ze enkel en alleen bij zulke doelen met bijzondere psi-vaardigheden, het geodeten-zintuig, actief worden ingezet. Anders zijn ze zonder functie aanwezig in de fabriek.

Het nega-doel is in de buurt, maar hoe dichtbij is onduidelijk. Zo gaat de opleiding verder tot eindelijk Hangay, het nega-doel, is bereikt. Daar studeert Ackan af, terwijl hij steeds opnieuw met subtiele pesterijen wordt bedreigd en geïntimideerd door zijn opleidingsgenoot en concurrent Arfyss E'lhacc. In Hangay worden de geodeten echter nog niet actief, ze brengen daar slechts wat tijd door (bijna een decennia), terwijl de eerste golf van de terminale colonne wordt uitgesteld. In deze tijd komt Ackan meer te weten over de Lokale Groep, zoals het conglomeraat van sterreneilanden worden genoemd. Hij leert tot zijn schrik dat de bewoners ooit een 'snelle interventiemacht' van de colonne hebben verslagen, namelijk de Decaloog der Elementen. Jaghiro Ackan had graag gezien dat de colonne-geodeten ook een element van de Decaloog waren geweest, zoals de Anin An met het Element der Techniek.

In deze periode treedt zich ook de hyperimpedantieschok op, die tevens de aggregaten van de colonne-eenheden nadelig beïnvloed, echter niet zo dramatisch als de techniek van Hangay's volkeren wiens interstellaire ruimtevaart praktisch volledig tot stilstand komt. De leden van de colonne zien in deze daad een duivelsplan van de Kosmocraten. Bij navraag van zijn opleider komt de jonge geodeet te weten dat er ten minste een progressie-hoeder, maar eerder een fysieke aanwezige chaotarch, nodig is om de hyperimpedantie weer te reduceren naar een normale waarde voor een lokaal effect met een gebied van circa 3 miljoen lichtjaren in diameter bij het nega-doel.

Dan komt het actiebevel voor het Sequin-Doar. Inmiddels is in het doelgebied, een galaxie met de naam Melkweg, de eerste golf actief geweest onder het bevel van de duale kapitein Zerberoff, en werden daar de eerste donker-obelisken geïnstalleerd. Deze zijn de referentiepunten voor de werkzaamheden van de colonne-geodeten. Hun exacte doel is het Akoon-stelsel. Hier richten ze zich op de maan van de hoofdwereld Drorah. Deze zal in kavels worden onderverdeeld. In totaal zullen uit de 'beste' werelden van de Melkweg 612.000 kavels ontstaan. Met hun INTERDIM-multidarters beginnen ze Xölyar als testobject voor te bereiden.

Van de overige gebeurtenissen krijgt Jaghiro Ackan echter niets meer mee want hij valt ten offer aan een aanslag van zijn concurrent.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende